Prebuď svoje telo

Dňa 23. septembra 2017 o 14.00 hodine, v rámci Európskeho týždňa športu Vás obec Jesenské pozýva na športovú udalosť názvom Prebuď svoje telo. Obec Jesenské sa prihlásila Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomenieme jeho tretí ročník. Tohto roku po prvý krát aj Obec Jesenské sa prihlásila, aby svojich obyvateľov inšpiroval k pohybu. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Priebeh akcie je nasledovný:

  • 13:30 – 14.00 Registrácia pri Kultúrnom dome
  • 14:00 Rozcvička – aerobik s Katkou
  • 14:20 4 km bicyklovanie ( štart od kultúrneho domu smerom na novú poľnú cestu, Cifra pustatina, Tehelňa, a späť ku kultúrnemu domu)
  •  15.20 Zumba s Ildikou
  • 16.00 Občerstvenie pre zúčastnených na štadióne

Namiesto bicyklov môžete vybrať aj inú formu presúvania, ako kolieskové korčule, kolobežka či samotný beh. Pre tých, ktorí si vyberú túto možnosť, trasa sa zmení nasledovne: Štart od kultúrneho domu, nová poľná cesta a späť k cieľu po hlavnej ulici 1. Mája.

(Pri nepriaznivom počasí sa akcia presúva do telocvične, kde Vás budú čakať rôzne športové aktivity.)            

Nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť sa na treťom ročníku Európskeho týždňa športu.

eusport

„Testébresztő“ sportnap

Feled Község szeretettel meghívja Önöket az Európai Sporthét alkalmából a „Testébresztő“ sportnapra, melyre 2017. szeptember 23- án kerül sor 14.00 órai kezdettel.

Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, amellyel az egész kontinensen népszerűsíteni kívánja a sportot és a testmozgást. Az egész Európára kiterjedő kampány arra ösztönzi az európaiakat, hogy egy héten keresztül többet mozogjanak és azután egész évben továbbra is aktívak maradjanak. 2017-ben harmadjára kerül megrendezésre. Az idén első alkalommal Feled Kőzsége is úgy döntött benevez, hogy lakosait is aktívabb életmódra ösztönözze. A Sporthét átfogó kampánymottója a ˶#BeActive“ . [čítajte ďalej…]

15. Deň obce Jesenské

Samospráva Obce Jesenské každoročne usporadúva v druhý júlový týždeň Deň obce. Tento rok to vyšlo na sobotu ôsmeho júla. Zmena oproti predchádzajúcich rokov bola v tom, že tento rok sa slávnostné otvorenie konalo o 13-tej hodine na detskom ihrisku. Deň obce otvoril starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi. Celým programom nás sprevádzali moderátorky Mgr. Andrea Szekfű a AnetaCvachová z Rimavskej Soboty. [čítajte ďalej…]

Rozlúčka v materskej škole

Skončil sa ďalší školský rok. Naši predškoláci sa rozlúčili s materskou školou, s kamarátmi, s pani učiteľkami a s celým personálom MŠ. Pripravili sme pre nich záhradnú rozlúčkovú party na školskom dvore, kde si predškoláci prevzali od riaditeľky MŠ pamätný list a dostali aj krásnu veľkú tortu, ktorú im upiekla pani Macúriková.

Školský rok 2016/2017 sme ukončili slávnostným kultúrnym programom v miestnom kultúrnom stredisku. Predškoláci svojou prezentáciou dokázali, že sú pripravení a schopní plniť si povinnosti, ktoré ich čakajú v základnej škole. [čítajte ďalej…]

XV. Dni obce

Pozývame Vás na 15. Dni obce Jesenské, ktoré sa budú konať 8.7.2017. Podrobnejší program a ďalšie informácie nájdete na plagátoch nižšie.

Mindenkit szeretettel meghívunk a 15. Falunapra, amely 2017.7.8-án lesz megtartva. Részletesebb információkat és a programot a plakáton találják. [čítajte ďalej…]

Poznávací a oddychový zájazd seniorov

Seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov sa rozhodli, že dňa 14.06.2017 sa autobusom vyberú na obhliadku obnovenej Synagógy do Lučenca.

Synagóga bola budova cirkevných obradov židovského náboženstva. Budova bola počas druhej svetovej vojny na viacerých miestach rozstrieľaná a veľmi zničená. [čítajte ďalej…]

Športový deň invalidov

Tohtoročná sezóna sa začala výletom v máji do Egru a pokračovala športovým dňom, ktorý sa konal 15.6.2017. Akcie sa zúčastnili členovia v hojnom počte. Podujatie sa začalo veselou scénkou členiek organizácie, na spestrenie boli rozprávané aj vtipy.  Súťažilo sa v piatich disciplínach. Prvenstvo si vybojoval Štefan Szolnoky, ako najlepší športovec, druhé miesto sa ušlo Venczúgovej Márii a tretiu priečku obsadila Hanáková Marta. [čítajte ďalej…]

Akcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho v Jesenskom v II. polroku školského roka 2016/2017

Uplynulé obdobie v II. polroku v živote v ZŠ s Vjm Viktora Szombathyho bolo charakterizované naplňovaním úloh výchovno – vzdelávacieho procesu.

Jedným cieľom našej školy je pestovanie a chránenie materinského jazyka. Práve preto sme sa zúčastnili na zopár súťaží, ktoré posilnili u našich žiakov úctu a lásku k maďarskému jazyku. Na našej škole sa usporiadala recitačná súťaž v maďarskej reči, a do semifinále sa dostali žiačky zo siedmeho ročníka. K. Zagyiová a Ch. Ruszóová sa dostala až na pódium krajského kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu. [čítajte ďalej…]

Zbierka Biela pastelka

biela pastelka Zbierka Biela pastelka 2017,  je určená na pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Aj vďaka jej výťažku môžeme nevidiacim a slabozrakým klientom poskytovať bezplatne sociálne služby a pomôcť im tak zaradiť sa do bežného života. [čítajte ďalej…]

Beh Janka Jesenského

V posledný májový deň obec Jesenské žila behom. Konal sa druhý ročník Behu Janka Jesenského. Organizátorom podujatia bola Základná škola na Ulici mieru 154 v Jesenskom v spolupráci s Obecným úradom Jesenské. Prvý ročník sa konal pred dvomi rokmi, keď sa vedenie školy rozhodlo žiadať o prepožičanie čestného názvu podľa známeho slovenského prozaika Janka Jesenského. Na podujatie sa prihlásilo 86 bežcov do takmer všetkých kategórií. Každej kategórii podľa veku bola prispôsobená aj dĺžka trate. Behali starší, mladší aj najmenší škôlkari. V kategórii deti do 6 rokov ( 250 m) zvíťazil Ábel Tóth. [čítajte ďalej…]