Pozvánka: Tradičné vianočné trhy

Obec Jesenské Vás pozýva na Tradičné vianočné trhy s vianočným programom, ktoré sa bude konať 9. decembra 2016 v Miestnom kultúrnom stredisku.

vianočné trhy

Karácsonyi vásár

Príďte na Štefanskú zábavu

Miestne kultúrne stredisko Vás  srdečne pozýva na Štefanskú zábavu dňa 25. decembra 2011  o 20.00 hod.
Do tanca bude hrať skupina Lévai
Vstupné: 12 €

Informácie Vám poskytneme v KD v Jesenskom, alebo na tel. čísle   0911 910 995, 047 56 98 223           [čítajte ďalej…]

Detský folklórny festival v Jesenskom

Detský folklórny festival v Jesenskom sa konal 20. mája 2011 v Miestnom kultúrnom stredisku, ktorý zorganizovala miestna organizácia Čemadoku pod vedením  Zuzany Csobovej a Valérie Sebőkovej z Čemadoku v Rimavskej Sobote. Na festivale sa zúčastnili  folklórne súbory z Rimavskej Soboty,  Fiľakova,  Hostíc,   Jesenského a z Rimavskej Seči. Účastníci festivalu sa porote predstavili svojimi hrami a ľudovými tancami. Predstavenie hodnotila aj tento rok porota pod vedením Menyhérta Eleka, ktorý je odborníkom v oblasti Ľudových piesní.. Všetci zúčastnení boli odmenení diplomami a porota ich pozvala na 19. ročník Detského folklórneho festivalu. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým organizačným tímom za usporiadanie tohto pekného podujatia.

Čakáme vás na Halloween party

Miestne kultúrne stredisko vás srdečne očakáva na halloween party, ktoré sa budú konať 29.októbra 2010.

Čakáme vás v čierno – oranžovom oblečení (samozrejme nie je to povinné). Brány sa otvárajú o 21.00 hodine.Lístky, ako vždy, sa budú predávať v kultúrnom dome, v predpredaj 3 EUR, na mieste 5 EUR. [čítajte ďalej…]