Pozvánka: Blší trh

Srdečne pozývame každého, kto chce predať, vymeniť, či nakúpiť na Blší trh v Jesenskom. Blší trh sa koná 28. marca 2015 v čase medzi 13:00 a 17:00 v Kultúrnom dome. Poplatok: 2 EUR. [čítajte ďalej…]

Pozvánka: Vianočný trh spojený s vianočným programom

Obec Jesenské a Miestne kultúrne stredisko Vás pozývajú na Vianočný trh spojený s vianočným programom, ktorý sa uskutoční 12. decembra v MKS v Jesenskom.

Využite svoje právo voliť!

Vážení občania 15.11.2014 voľby 2014. Využite svoje právo voliť !!!

Kandidáti na starostu a poslancov pre volebné obdobie 2014-2018:

Na voľby starostu obce:

 1. Gabriel Mihályi, Mgr., 46 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
 2. Milan Slovák, 61 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia

Na voľby poslancov:

 1. Marian Bari, 50 r., invalidný dôchodca, Európska demokratická strana
 2. Ladislav Barta, 49 r., podnikateľ, MOST-HÍD
 3. Mária Csanková, 62 r., staviteľka, MOST-HÍD
 4. Zuzana Csobová, 32 r., terapeutka, nezávislý kandidát
 5. Gabriel Czene, 27 r., elektrotechnik, nezávislý kandidát
 6. Tomáš Éli, MVDr., 52 r., SZČO, MOST-HÍD
 7. Ladislav Feledi, 67 r., dôchodca, Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja
 8. Michal Feledy, 33 r., SZČO, SIEŤ
 9. Peter Feledy, Ing., 42 r., štátny zamestnanec, MOST-HÍD
 10. Zoltán Feledy, Ing., 57 r., živnostník, Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja
 11. Pavol Juhász, 40 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 12. Barnabáš Kovács, Ing. 25 r., strojný inžinier-doktorand, nezávislý kandidát
 13. Jaroslav Kökény, 50 r., nezamestnaný, Strana TIP
 14. Július Kusza, 51 r., konštruktér, Strana maďarskej komuniky-Magyar Közösség Pártja
 15. Hilda Magová, 61 r., dôchodkyňa, Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja
 16. Zoltán Nagy, PaedDr., 29 r., učiteľ, nezávislý kandidát
 17. Attila Pál, Ing., 45 r., konateľ, MOST-HÍD
 18. Tibor Rúgó, Bc., 53 r., účtovník, Ľudová strana Naše Slovensko
 19. Milan Slovák, 61 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
 20. Milan Stehlík 62 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
 21. Attila Szelec, 57 r., živnostník, Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja
 22. Ladislav Šťavina, 52 r., elektromontér, Kresťanskodemokratické hnutie
 23. Zdenék Šťavina, 36 r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
 24. Tomáš Tóth, 43 r., robotník, SIEŤ
 25. Ivan Trifonti, 46 r., nezamestnaný, Strana TIP
 26. Arpád Varga, Ing., 28 r., poľnohospodár, MOST – HÍD
 27. Gabriela Vargová, 38 r., podnikateľka, nezávislý kandidát
 28. Ferdinand Veres, Mgr., 55 r., riaditeľ školy, Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja

IV. kontaktná výstava a veľtrh

Obec Jesenské v rámci DŇA OBCE  dňa 12. júla 2014 organizuje IV. KONTAKTNÚ VÝSTAVU A VEĽTRH v obci Jesenské.

Kontaktná výstava a veľtrh sa usporiada v športovom areáli v obci Jesenské, kde srdečne pozývame podnikateľov, výrobcov a šikovných ľudí zo Slovenska a z Maďarska. Cieľom Kontaktnej výstavy a veľtrhu je, aby sa podnikatelia a výrobcovia prezentovali so svojimi produktmi, výrobkami a službami.

Usporiadali sme v roku 2010 I. slovensko-maďarskú Kontaktnú výstavu a veľtrh v Jesenskom a v Pétervásári. Následne o rok sme pokračovali – ako súčasť Dňa obce Jesenské a zrealizovali II. slovensko-maďarskú Kontaktnú výstavu a veľtrh z obecných zdrojov. III. kontaktnú výstavu a burzu sme organizovali v rámci projektu Pracuj doma!

Tieto informácie svedčia o tom, že Obec Jesenské má skúsenosti v organizovaním výstav a veľtrhov a má záujem propagovať podnikateľov a podporovať ich.
Zoznam podmienok pre účasť a prihláška tvoria prílohu tohto listu. V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na tel. čísle: 0911 910 995, 0907 289 245, 047/5698223.

Prihlášku si viete stiahnuť tu…

Podmienky účasti si môžete pozrieť na tejto linke

Pozvánka: XII. Deň obce

Pozývame Vás na  XII. Deň obce Jesenské, ktoré sa bude konať 12. júla 2014.

Szeretettel várunk mindenkit a XII. Falunapra, amely 2014 július 12-én kerül megrendezésre.

Kliknite na obrázky pre väčšie rozlíšenie:

Únia nevidiacich a slabozrakých

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska dňa 25.09.2013 organizovala pod vedením a schválením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v nasledujúcich obciach Hnúšťa, Jesenské, Klenovec, Rimavská Sobota a Tisovec verejnú zbierku pod názvom Biela pastelka. Celonárodná zbierka bola konaná pod húževnatou účasťou dobrovoľníkov, ktorí boli označení tričkami a pútačmi o zbierke a ponúkali biele pastelky.

Biela pastelka sa stala symbolom sveta nevidiacich, ktorá pomáha hľadať riešenie v ťažkých životných situáciách a znamená pomoc, svetlo všade tam, keď je temnota.

Organizátori spolu v Rimavskej Sobote a Jesenskom predali 423 ks bielych pasteliek, z čoho výnos činí 363,76 €, ktoré poputujú na poradenstvo nielen pre nevidiacich ale aj slabozrakých, kurzy zameraných na obnovu ich samostatnosti a osobnostných zručností.

Nepredané ,,Biele pastelky“ budú následne dopredané v inštitúciách mesta Rimavská Sobota do konca novembra 2013 a dúfame, že sa stretla a stretne s porozumením a podporou obyvateľstva regiónu.

 

Vakok és Gyengénlátók Szövetsége

A Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Szövetsége 2013. 09. 25-én a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának jóváhagyásával szervezett nyilvános gyűjtést Fehér ceruza megnevezéssel a következő községekben: Nyústya, Feled, Klenóc, Rimaszombat és Tiszolc.

Az országos gyűjtést önkéntesek szervezték és bonyolították le, akik az akció trikóját és a gyűjtés logóját viselve kínálták a fehér ceruzákat.
A fehér ceruza a nemlátók jelképévé vált, amely segít a nehéz élethelyzetek megoldásában és segítséget és fényt jelent mindenütt, ahol sötétség van.
A szervezők Rimaszombatban és Feleden 423 darab fehér ceruzát adtak el, melynek értéke 363,76 €. Ezt az összeget nemcsak a vakok, hanem a gyengénlátók részére is küldik, hogy ezzel is segíthessék önállóságuk és személyes készségük fejlesztését.

Az el nem adott fehér ceruzákat ezután Rimaszombat intézményeiben 2013 november végéig lehet megvásárolni, s reméljük, hogy régiónk lakosainak további támogatására számíthatunk.

Dobrovoľná zbierka na zakúpenie stoličiek do domu smútku

V rámci dobrovoľnej zbierky na zakúpenie stoličiek, resp. lavíc do domu smútku bolo v našej obci vyzbieraných 1 516,22 €.
Obecný úrad v súčinnosti s infocentrumom ďakuje za príspevky, nezáleží na výške príspevku ale na dobrej vôli pomôcť. [čítajte ďalej…]

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor

Súťaž prebieha od mája do septembra 2012.

Najkrajšie predzáhradky a dvory,  vybraté členmi komisie budete môcť zhliadnuť na tejto webovej stránke: www.jesenské.sk.

Do súťaže môžete svoju záhradku prihlásiť aj sami priamo v infocentre, alebo zaslaním e-mailu na adresu infocentrumjesenske@azet.sk.
Fotografie sa budú počas súťaže postupne dopĺňať.
Ukončenie súťaže je 31.08.2012

Vyhodnotenie najkrajších predzáhradiek a dvorov, balkónov vyhlási komisia po ukončení súťaže prostredníctvom  webovej stránky našej obce a v miestnom rozhlase.
Vecné ceny budú odovzdané najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže.

Tiszta udvar rendes ház

A helyi községi hivatal és az infocentrum a község szépítésének keretén belül versenyt hirdet, tiszta udvar rendes ház címen. Eme akció 2012 májusától 2012 augusztus végéig tart.

A nyertesek névsorát valamint a zsűri által eldöntött legszebb kertek fotóit a következő weboldalon tekinthetik meg: www.jesenske.sk.  Aki szeretne bekapcsolódni, személyesen az infocentrumban vagy e-mailben az infocentrumjesenske@azet.sk jelentkezhet.
A fényképek fokozatosan lesznek feltöltve a község weboldalára.

A nyertesek a 2012..szeptember 15-én helyi hangszóróban valamint a község weboldalán lesz nyilvánosságra hozva. A nyertesek értékes díjakban részesülnek, amit a végeredmény kihirdetése után legkésőbb 10 nappal vehetnek át.

Zber obnoseného šatstva

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,ktorý sa bude konať v obci Jesenské v priestoroch Kultúrneho domu v pracovných dňoch od 14.05. ( pondelok ) do 21.05. ( pondelok ) v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice. [čítajte ďalej…]

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2012

Obecný úrad v Jesenskom informuje o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2012 [čítajte ďalej…]