5. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

V roku 2012 sme uverejňovali náš prvý článok o Streleckom klube TRITON a strelnici v Jesenskom. Od tej doby ubehlo úctyhodných 5 rokov aktívneho športovo – streleckého života a zažili sme desiatky krásnych a úspešných súťaží a môžeme hrdo povedať, že už máme svoje dobré meno v tomto športe a niečo znamenáme, aj na nadregionálnej úrovni.

Vďaka za to nesporne patrí aj pánovi starostovi obce Jesenské Mgr. Gabrielovi Mihályimu, ktorý umožnil, ako sám hovorí „nadšencom“ prejaviť svoju vôľu a ochotu pri založení klubu, budovaní strelnice a podporuje nás v ďalšej aktívnej činnosti, ktorá jemu, obci a samozrejme aj nám robí len dobré meno.

V spolupráci pána starostu a streleckého klubu sme pripravovali a 6. mája 2017 „odstrieľali“ už jubilejný – 5. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“. Od skorého rána, aj keď bolo práce vyše hlavy, sme mali všetci dobrú náladu a dúfali sme v krásny – počasím aj zážitkami,  súťažný deň. [čítajte ďalej…]

3. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

V tak významný deň, akým bol 8. máj 2015, kedy prebiehali oslavy 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, sme mali na strelnici od skorého rána plné ruky práce. V spolupráci starostu obce Jesenské Mgr. Gabriela Mihályiho a Streleckého klubu TRITON sme pripravovali 3. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“. Počasie nám prialo, nemuseli sme mať obavy o pár kvapiek dažďa, lejak či silný vietor ako po minulé roky. Vyzeralo to bezchybne od začiatku a dúfali sme, že tak dopadne aj celý súťažný deň.

„Pohár starostu“ je vyhľadávanou a obľúbenou súťažou, o ktorú je medzi strelcami veľký záujem. Po ostatné roky patrila k najviac obsadzovaným a dúfali sme, že tomu nebude inak ani tento rok. Stalo sa,  účasť 30 strelcov prekonala vlaňajší rekord.

Po slávnostnom otvorení súťaže, ktorej sa okrem strelcov z domovského klubu zúčastnili aj strelci zo streleckých klubov Magnum Rimavská Sobota, Comars Rimavská Sobota a Bagira Včelince, pán starosta a predstavenstvo SK TRITON  privítalo aj hostí,  ktorí nás poctili svojou účasťou – členov obecného zastupiteľstva obce Jesenské, starostov obcí z okresu Rimavská Sobota a nemálo fanúšikov, kamarátov, príbuzných. [čítajte ďalej…]

Druhý ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

… je pred piatou hodinou ráno a ešte pred zvukom budíka sa prebúdzam na silné a vytrvalé bubnovanie miliónov dažďových kvapiek, no „super“ !  Čo sa mi honí hlavou je dnešný deň – súťaž o „Pohár starostu obce Jesenské“.  Prosím aby prestalo pršať, čo pršať – liať, veď sa všetci tak tešíme, pripravovali sme sa zodpovedne, prídu za takéhoto počasia nejakí strelci, a čo pozvaní hostia, treba dostavať parkúry, všetko premokne, „zmokne“ aj guľáš a ľudia čo ho budú variť, to nie je fér, veď včera sa dalo opaľovať, tak krásne svietilo slnko… Lenže dážď neustáva, premýšľame čo spraviť, preložiť termín ?!  Nie, nie, zažili sme už všeličo, taký celodenný dážď v novembri je podstatne horší a predsa sa  súťažilo s radosťou a bola aj dobrá nálada !  Ideme do toho, však sa počasie umúdri, nemá na výber, lebo si to veľmi prajeme !

Strelnica je premočená, mraky sú nakopené ako poschodové budovy, ale príroda nádherne vonia,  tak ako len za dažďa vie. Aj vtáčiky si pospevujú,  ani ich dážď neodradil, tak prečo by mal nás ?!  Sme trošku nervózni, nevyzerá to dobre, ale v tom  niekto z klubu povie: „trochu počkáme a uvidíte že o pól desiatej už bude svietiť slnko“ ! Neuveriteľné, ale stalo sa!

Bol 8. máj 2014 a na strelnici v Jesenskom sa mohol začať 2. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“, ktorý sa pripravil v spolupráci starostu obce Jesenské Mgr. Gabriela Mihályiho a Streleckého klubu TRITON. Starosta obce Jesenské a  Predstavenstvo SK TRITON privítalo všetkých prítomných strelcov a hostí. Sme radi, že pozvanie pána starostu prijali aj jeho kolegovia – starostovia obcí z okresu Rimavská Sobota, členovia obecného zastupiteľstva ako aj funkcionári Okresného riaditeľstva PZ.

Vlaňajší – 1. ročník dopadol nad naše očakávania, o čom svedčila aj tohtoročná účasť súťažiacich tak z domáceho streleckého klubu, tak aj hostí zo streleckých klubov Comars Rimavská Sobota, Magnum Rimavská Sobota, Team Glock Rimavská Sobota a i. Svoje strelecké kvality si malo možnosť zmerať 28 strelcov a na regionálnej úrovni súťažili o trofeje, určené pre najlepších. Účasť bola vysoká, čo nás veľmi teší, a je dôležité podotknúť, že súťaž o „Pohár starostu obce Jesenské“ patrí medzi najvyhľadávanejšie súťaže a s najvyššou účasťou.  Svojou prítomnosťou nás poctil aj Prezident SADS p. Alexander Szabó, ktorý ukázal, čo až je možné tvrdou prácou, vytrvalosťou a nadšením dosiahnuť v streleckom športe a svojim výkonom „prevalcoval“ všetkých.

Súťažilo sa v streľbe z krátkych zbraní. Boli pripravené 3 parkúry a na záver rozstrel o trofej najrýchlejšieho strelca. Napriek počasiu, ktoré sa v priebehu  súťaže viackrát zmenilo a ukázalo takmer všetky svoje podoby, nikoho to očividne neodradilo. Zdravá rivalita neochabovala, každý sa snažil podať maximálny výkon, veď je to perfektný pocit zaslúžiť si jednu z trofejí – pohárov a držať ho v ruke s vedomím, že je môj !  Ale aj tak medzi strelcami zostala priateľská atmosféra a dobrá nálada.

Počas celej súťaže si na strelnici mohli prítomní prezrieť  vystavené rôzne druhy zbraní, niektoré z nich aj jedinečné a záujemcovia o vyskúšanie streľby si po oficiálnej súťaži mohli za dodržania bezpečnosti podľa chuti zastrieľať.

Keď už bolo „súperenia“ dosť, doplnili sme svoju stratenú energiu vo forme vynikajúceho guľáša.  Po občerstvení  prišlo na rad slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“. Je vidieť pokrok a skvalitňovanie u mnohých strelcov, takže konečné poradie, predovšetkým umiestnených v prvej polovici, bolo veľmi tesné, ale ako vždy, čísla rozhodli.  Ceny pre najlepších odovzdal pán starosta Mgr. Gabriel Mihályi. Za 1. – zlaté miesto prevzal Pohár víťaza Stanislav Gomboš (SK TRITON), ako 2. –  strieborný sa umiestnil Ján Škrabák (ŠSZ Magnum) a 3. miesto – bronz si vystrieľal Norbert Bogár (SK TRITON). Putovný pohár starostu obce Jesenské určený pre najrýchlejšieho strelca Streleckého klubu TRITON  bude 1 rok hrdo zdobiť trofejovú policu Emila Cirbusa. Všetkým strelcom zagratuloval k dosiahnutým výsledkom a do budúcna im poprial veľa osobných i streleckých úspechov. Poďakoval všetkým, ktorí navzdory nepriaznivému počasiu, vyjadrili   poctu tejto akcii svojou účasťou – strelcom, hosťom, divákom a personálu ako aj Streleckému klubu TRITON za spoluorganizovanie súťaže. I keď je to súťaž „mladá“, verí v jej zachovanie a bude sa snažiť aby sa zo súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“ stala skutočná tradícia. My len dodávame, že v to veríme tiež, budeme sa na ne vždy tešiť a urobíme všetko pre to, aby nám mnohé obce a mestá mohli, v tom dobrom slova zmysle, len závidieť.

Rozchádzali sme sa podvečer, síce unavení, ale s pocitom dobre vykonanej práce. Pri srdci vždy zahreje, keď človek okolo seba vidí spokojnosť, radosť, dobrú náladu a pohodu,  aj keď veci nie sú vždy dokonalé. Zmyslom organizovania súťaží takéhoto typu nie je len samotné športové súperenie, ale predovšetkým umožnenie stretnutia ľudí s podobnými záujmami, regenerácia ich síl, a prežitie príjemného dňa.  Nie je to vždy jednoduché, ale kde je vôľa, tam je aj cesta!

Zhrnuté a podtrhnuté, opäť jeden perfektný deň ! Už teraz sa na Vás tešíme 8. mája 2015, kedy sa stretneme na 3. ročníku streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“ !

Predstavenstvo SK TRITON

A Feled Polgármesterének Serlegéért  rendezett lövészverseny 2. évfolyama

… reggel öt óra előtt, még az ébresztő óra csörgése előtt, az esőcseppek millióinak erőteljes dobolására ébredek, no „szuper“ ! A mai nap eseménye zúg a fejemben, hiszen ma van a „Polgármester Serlegéért Lövészverseny!“ Azt kívánom, hogy hagyja abba az eső, de az csak ömlik, mintha dézsából öntenék, pedig mindnyájan úgy készültünk erre a napra. Eljönnek a versenyzők ilyen időben, s hát a meghívott vendégek? S el kell még készíteni a pályát, minden átázik, elázik a gulyás meg átáznak azok is, akik főzik, ez így nem fér, hiszen tegnap még napozni is lehetett, olyan szépen sütött a nap… De az eső csak nem áll el, gondolkodunk, hogy mitévők legyünk, máskorra tegyük a versenyt?! Azt már nem, sok mindent megéltünk már, ilyen eső novemberben még kellemetlenebb, s mégis folyt a verseny, örömmel és jó hangulatban. Megrendezzük most is, hátha megembereli magát az idő is, hiszen annyira kívánjuk az eső elálltát!

A lövöldetér teljesen felázott, a felhők emeletes házakként tornyosulnak, de a természet illata lenyűgöző, amilyen csak eső után szokott. A madarak is csivitelnek, őket sem riasztotta el az eső, hát akkor minket se! Kissé idegesek vagyunk, nem jók a kilátásaink, de valamelyik klubtag így biztat :“Várunk egy kicsit és meglátjátok, hogy fél tízkor már kisüt a nap!“ Hihetetlen, de így történt!

2014. május 8. volt, s  a feledi lövöldetéren elkezdődhetett a „Polgármester Serlegéért Lövészverseny 2. évfolyama, Feled polgármesterének Mgr. Mihályi Gábornak és a TRITON Lövészklub közös szervezésében. Feled polgármestere és a TRITON Lövészklub elnöksége üdvözölték a versenyzőket és a vendégeket. Örömünkre szolgált, hogy a polgármester meghívását kollégái, a községek polgármesterei is elfogadták a Rimaszombati járásból, a községi hivatalok képviselői, valamint a Járási Rendőrség Igazgatóságának funkcionáriusai.

A tavalyi 1. évfolyam várakozáson felül sikerült, melyről az idei részvétel is tanúskodott. Eljöttek  a hazai és környékbeli klubok is, mint a Comars Rimavská Sobota, Magnum Rimavská Sobota, Team Glock Rimavská Sobota . Lövésztudományát 28 versenyző mérhette össze, regionális szinten versenyezve a legjobbaknak kijáró trófeákért. A magas létszámnak csak örültünk, mert ez is a „Feled Polgármesterének Serlegéért“ lövészverseny magas színvonalát bizonyítja, mely a  leglátogatottabb versenyek közé tartozik. Részvételével megtisztelte rendezvényünket Szabó Alexander elnök úr is, aki bebizonyította, hogy kemény munka árán ugyan, de a lövészsportban is kitűnő eredményeket lehet elérni, hiszen teljesítményével mindenkit „ letarolt“.

Kézifegyverekkel folyt a verseny. 3 lőpálya volt előkészítve, s befejezésül a leggyorsabb lövész címéért folyt a verseny. A váltakozó időjárás ellenére mindenki kitartott. Az egészséges versenyszellem végig megmaradt, mindenki maximális teljesítményre törekedett, hogy átélhesse valamelyik trófea megnyerésének boldog érzését. De a verseny jó hangulata mindvégig megmaradt a versenyzők között.

A verseny ideje alatt a jelenlévők megtekinthették a kézifegyverek különböző típusait, melyek közül voltak egyediek is. Az érdeklődők a verseny hivatalos része után ki is próbálhatták a fegyverek néhány fajtáját.

Amikor a versenyzésből elég volt, az elhasznált energiát kitűnő gulyás formájában pótoltuk. A frissítő után a Feled Polgármester Serlegéért Lövészverseny 2. évfolyamának eredményhirdetésére került sor. Örömmel konstatáltuk a versenyzők fejlődését, úgyhogy a végső sorrend megállapítása nehéz volt,  legfőképpen az élvonalbeliek között volt szoros verseny, de mint mindig, a számok döntöttek.  A legjobbaknak járó díjakat  Feled polgármestere  Mgr. Gabriel Mihályi adta át. Az első helyért járó serleget győztesként  Stanislav Gomboš (SK TRITON) vette át, a 2. –  ezüst fokozatot  Ján Škrabák (ŠSZ Magnum) érte el, a 3. helyet – a bronzot pedig  Norbert Bogár (SK TRITON). Feled polgármesterének vándorserlege, mely a TRITON Lövészklub leggyorsabb lövészének jár, 1 évig Emil Cirbus  trófeapolcának büszkesége lesz. Polgármester úr minden lövésznek gratulált  bude, további  személyes és sportsikereket  Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a kedvezőtlen időjárás ellenére tiszteletüket tették  – a lövészeknek, a vendégeknek, a nézőknek, a szervezőknek, a TRITON klub tagjainak. Annak ellenére, hogy fiatal versenyről van szó, reményét fejezte ki, hogy a „Polgármester Serlegéért“ lövészversenynek folytatása lesz, tradícióvá válik. Mi pedig megerősíthetjuük, hogy m is ebben bízunk, s meg is teszünk mindent annak érdekében, hogy más községek, a szó nemes értelmében, irigykedhessenek ránk ezért.

Estefelé váltunk el, fáradtan ugyan, de a jól végzett munka érzésével. Mindig szívet melengető az, ha az ember maga körül megelégedett arcokat, örömet és jó hangulatot lát.Az ilyenfajta versenyek szervezésének nemcsak a sportvetélkedés az értelme, hanem lehetőséget teremteni a hasonló érdeklődésű emberek találkozásának, egy-egy kellemes nap közösségben való eltöltésére. Ez nem mindig egyszerű, de ha van akarat, ott út is lesz!

Végezetül, összefoglalásképpen, ismét egy  nagyszerű nap! Már most örülünk, hogy 2015. május 8-án  „ Feled Polgármesterének Serlegéért“ versenyezhetünk a lövészverseny 3. évfolyama alkalmából!

A TRITON Lövészklub testülete

1. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

Dňa 8. mája 2013 sa na strelnici v Jesenskom uskutočnil 1. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“ v spolupráci so starostom obce Jesenské Mgr. Gabrielom Mihályim a Streleckého klubu TRITON. Historicky je 8. máj významný dátum pre nás všetkých a veríme, že do budúcna bude dvojnásobne významným aj pre život obce Jesenské a dostane sa do povedomia streleckej komunity i širšieho okruhu ľudí z blízkeho okolia, vzdialenejších miest Slovenska a zahraničia ako deň, kedy si strelci majú možnosť zmerať svoje kvality a na regionálnej úrovni súťažia o jednu z trofejí, určenú pre najlepších z najlepších. [čítajte ďalej…]