Tenisový turnaj „Memoriál M.Mráza“ V.ročník.

Dňa 5.9.2014 sa konal už V. ročník tenisového turnaja, na ktorom sa od roku 2010 hrá o putovnú tenisovú raketu Milana Mráza. Pred začiatkom turnaja sme si pripomenuli nášho tenisového kolegu Ing. Milana Mráza. Milan bol veľmi priateľský človek, kamarát, ktorý veľmi miloval tenis.

Aj keď ráno bolo počasie chladnejšie, prepoludním už zahrievali hráčov celkom príjemné slnečné lúče, ale pre istotu, svojim „domácim produktom s liečebnými účinkami,“ účastníkov ponúkol Viktor Varga. Na rozdiel od minulých ročníkov sa účastníci turnaja dohodli, že sa budú hrať len zápasy v štvorhre.

V príjemnej priateľsko-súťaživej atmosfére v piatich skrátených setoch sa nakoniec z víťazstva tešila dvojica Marian Pančík-Viktor Varga, ktorá získala putovnú cenu. Na druhom mieste skončila dvojica Norbert Tóth-Vendo Štepanovský. Poďakovanie za prípravu tenisového kurtu patrí Vladovi Kunovi.

Dovidenia o rok.
Za TO Jesenské Dr.Marian Pančík

Informácie z tenisu – 2013

Memoriál M.Mráza

Dňa 14.9.2013 sa konal na tenisovom dvorci v Jesenskom už IV.ročník „Memoriál M.Mráza“, ako spomienka na nášho spoluhráča a priateľa.
Na turnaji sa zúčastnili:
N.Tóth, V. Kuna, M. Pančík, V.Varga, T.Tóth, V.Štepanovský, M.Kurek, L.Balogh.
Hralo sa o víťaza v dvojhre a vo štvorhre.
Dvojhra sa hrala vylučovacím spôsobom na jeden set.
Do finále sa prebojovali N.Tóth a T. Tóth.
Zvíťazil Tomáš Tóth v pomere 6:2

Štvorhra sa hrala systémom, že každý hral s každým.
1. N.Tóth-V.Kuna
2. M.Pančík-V.Varga
3. L.Balogh-V. Štepanovský

Putovná cena starostu obce Jesenské

Tento turnaj sme odohrali 5.10.2013. Tento rok to bol už VII. ročník.
Zúčastnení hráči: A.Czene, V.Kuna, M.Pančík,V.Štepanovský, P.Maksi,
Hrala sa dvojhra a štvorhra.
Dvojhra sa hrala systémom, že každý hral s každým. Víťazom sa stal Péter Maksi

Poradie:
1. P.Maksi
2. M.Pančík
3: V.Štepanovský
4. A.Czene
5. V.Kuna

Vo štvorhre sa hralo priamo finále, keďže boli len dva tímy.
Víťazom sa stala dvojica V.Kuna- M.Pančík
Na druhom mieste skončila dvojica A.Czene- P.Maksi
Putovnú cenu odovzdal víťazom p. starosta obce Mgr.Gabriel Mihályi

Jesenské 6.10.2013 Za TO Jesenské MUDr. M.Pančík

Tenis v roku 2012 v Jesenskom

Náš obecný tenisový kurt žil tenisom aj v tomto roku. Pokračovali naše amatérske tenisové súťaže, tiež priateľské zápasy, aj zápasy ako forma aktívneho odpočinku a zábavy.
Mohli sme vidieť tenisových nadšencov nielen z Jesenského, ale aj z okolia.

Dňa 4. 8. 2012 sa konal III. ročník tenisového turnaja „Memoriál M.Mráza“

Zúčastnili sa hráči: Pančík Marian, Tóth Norbert, Tóth Tomáš, Varga Viktor, Mihályi Gabriel /Csendes/, Kuna Vladimír.
Súťaží sa o putovnú raketu M.Mráza, ktorá nám pripomína nášho priateľa a tenisového spoluhráča. Turnaj bol zakončený spoločným posedením. [čítajte ďalej…]

Činnosť tenisového oddielu /TO/ Jesenské prebiehala v súlade s plánom na rok 2011

Na tenisovom kurte v Jesenskom sme zahájili tenisový rok v apríli.  Hneď ako to počasie dovolilo sme pokračovali v  dlhodobej súťaži Tenis cup 2011 podľa vyžrebovaného rozpisu.
Dňa 7.5.2011 sa konal zahajovací tenisový turnaj pri otvorení sezóny v dvojhre a štvorhre.
Turnaja sa zúčastnili hráči A.Czene. F.Nygyváradi, P.Maksi, V.Varga a M.Pančík.
V dvohre zvíťazil M. Pančík pred P.Maksim a V.Vargom.
V štvorhre zvíťazila dvojica A.Czene – P.Maksi pred M.Pančíkom – V.Vargom [čítajte ďalej…]

O tenise v Jesenskom

Tenis cup 2010

V celom  roku 2010 sa podľa vyžrebovania  hral III. ročník tenisového cupu 2010, ktorý bol vyhodnotený 28.augusta. Prvenstvo získal Tomáš Thót, druhé miesto si vybojoval Marian Pančík a tretie miesto sa pripadlo Gabrielovi Mihályiovi (čendeš), štvrtý bol Viktor Varga, piaty Ladislav Balogh, šiesty skončil Štefan Mišurák , siadmi Norbert Tóth a ôsmi František Nagyváradi.

Ceny pre víťazov odovzdával starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi, ktorý zároveň otvoril aj IV. Ročník tenisového cupu 2011.

Najviac nás teší, že našich súťaží sa zúčastnia aj traja  noví hráči z Rimavskej Soboty, Jestíc a z Gemerských Dechtárov.

Tenis na Deň obce v Jesenskom

Už tradične sa na Deň obce v Jesenskom usporadúva aj tenisový turnaj vo dvojhre a vo štvorhre. Dvojhru vyhral Vendelín Štepanovský, na druhom mieste bol Ivan Hruška a tretí skončil Viktor Varga. V štvorhre zvíťazil Marian Pančík s Viktorom Vargom, druhí boli Norbert Tóth s Vendelínom Štepanovským a tretí skončili Gabrial Mihályi s Ivanom Hruškom.

Tenisový turnaj in memoriam Ivan Mráz

Dňa 17.07.2010 presne rok po smrti Ivana Mráza sa konal tento turnaj na jeho počesť.
Turnaj sa hrá o putovnú raketu, ktorú darovala manželka zosnulého Ivana Mráza tenisovému klubu v Jesenskom.
Víťazom sa stal Marian Pančík, druhý skončil Vendelín Štepanovský a tretí Norbert Tóth.
Vo štvorhre zvíťazila dvojica Viktor Varga s Marianom Pančíkom.

IV. ročník tenisového cupu

Štvrtý ročník tenisového cupu sa začal 21.09.2010. Tenis cup 2011 sa musel začať hrať už v jeseň v roku 2010, nakoľko pre veľkú účasť by sa v roku 2011 nestihli odohrať všetky zápasy. Na turnaji mal veľmi dobrý vstup Peter Maksi, ktorý vyhral obidva zápasy. Po jednom víťazstve Babriel Mihályi, Attila Czene a Viktor Varga.

Vedenie tenisového klubu je spokojné so  starostlivosťou o kurty a aj celkove zo záujmom obce o tento šport.

Tenis v Jesenskom v roku 2010

Hneď v úvode chceme podotknúť, že v roku 2009 výbor tenisového klubu začal pracovať v novom zložení. Jeho predsedom sa stal MUDr. Marian Pančík , podpredsedom Viktor Varga a Štefan Mišurák. [čítajte ďalej…]

Tenis cup 2008

Tenisový cup v roku 2008  sa začal 30. apríla  a skončil 30. augusta . Celkove sa odohralo 156 zápasov. Vedenie tenisového klubu ani nečakalo taký veľký záujem o turnaj  s takým  počtom  odohraných zápasov.  [čítajte ďalej…]