Zdravotníctvo

zdrav_stred.jpgPoliklinika JESENSKÉ ponúka profesionálnu zdravotnú starostlivosť tak pre Jesenčanov ako aj pre okolité obce. Občania  nemusia za vyšetrením cestovať, pretože v Jesenskom primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť poskytujú viacerí lekári. Pre pacientov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu navštíviť lekára, je k dispozícii aj návštevná služba a vyšetrenie v domácom prostredí.

.

Primárna zdravotná starostlivosť:

  • všeobecný lekár,
  • detský lekár,
  • gynekológ,
  • zubný lekár.

Sekundárna zdravotná starostlivosť:

  • internista,
  • lekárska starostlivosť prvej pomoci pre dospelých

V priestoroch polikliniky je aj lekáreň a druhá lekáreň pred vstupom do polikliniky.

.

LEKÁREŇ POLIANKA

LEKÁREŇ POLIANKALekárnik: PhamDr. Viera Albertová
Kontakt: 047/56 31 758
E-mail: polianka@stonline.sk

Prevádzka:

Deň Prevádzka
Pondelok 7,30 – 16,00
Utorok 7,30 – 16,00
Streda 7,30 – 16,00
Štvrtok 7,30 – 16,00
Piatok 7,30 – 16,00

.

AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

NEOCLINIC
MUDr. Oliver Dudáš
Sestra: Viola Magová
Kontakt: 047/568 32 32
.
.

ORDINAČNÉ HODINY

Deň Ordinácia obed Ordinácia Návštevná služba
Pondelok 10,00-12,30 12,30 – 13,00 13,00 – 14,00 14,00 – 15,00
Utorok 10,00-12,30 12,30 – 13,00 13,00 – 14,00 14,00 – 15,00
Streda 7,30 – 12,30 12,30 – 13,00 13,00 – 14,00 14,00 – 15,00
Štvrtok Jelšava Jelšava
Piatok 10,00-12,30 12,30 – 13,00 13,00 – 14,00 14,00 – 15,00

.

AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

MUDr. Zlatica HasarováLekár: MUDr. Zlatica Hasarová
Zdravotná sestra: Adriana Góraszová
Kontakt: 047/56 98 490
.
.

ORDINAČNÉ HODINY

Dni Laboratórne odbery a podávanie injekcií Ordinácia Obed Ordinácia Návštevná služba, administratíva
Pondelok Od 6,30 7,30 – 11,30 11,30 – 12,00 12,00 – 13,00 13,00 – 16,00
Utorok Od 6,30 7,30 – 11,30 11,30 – 12,00 12,00 – 13,00 13,00 – 13,00
Streda Od 6,30 7,30 – 11,30 11,30 – 12,00 12,00 – 13,00 13,00 – 13,00
Štvrtok Od 6,30 7,30 – 11,30 11,30 – 12,00 12,00 – 13,00 13,00 – 13,00
Piatok Od 6,30 7,30 – 11,30 11,30 – 12,00 12,00 – 13,00 13,00 – 13,00

• pacienti prichádzajú na vyšetrenie bez objednania
• ošetrovaní sú pacienti, ktorí majú s lekárom podpísanú dohodu
• ráno sa robia odbery potom vyšetrenia
• návštevná služba – ošetrenie v domácnosti
Vstup v prezúvkach!  LABORATÓRNE ODBERY A PODÁVANIE INJEKCIÍ OD 6,30
.

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

MUDr. Jana ŠtempelováLekár: MUDr. Jana Štempelová
Zdravotná sestra: Anna Kisantalova
Kontakt: 047/56 98 931
.
.

ORDINAČNÉ HODINY

Deň príprava odbery ordinácia
Pondelok 7,30 – 8,00 8,00 – 9,00 9,00 – 12,30
Utorok 7,30 – 8,00 8,00 – 9,00 9,00 – 12,30
Streda 7,30 – 8,00 8,00 – 9,00 9,00 – 12,30
Štvrtok 7,30 – 8,00 8,00 – 9,00 9,00 – 12,30
Piatok 7,30 – 8,00 8,00 – 9,00 9,00 – 12,30

V utorok tehotenská poradňa
• Pacientky, ktoré ešte doposiaľ neboli evidované u iného lekára prídu na vyšetrenie bez poukazu a podpíšu „Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“
• Pacientkám, ktoré boli evidované u iného lekára sa vystaví po podpísaní dohody potvrdenie, na základe ktorého navštívia svojho doterajšieho lekára a vyzdvihnú si ZDRAVOTNÚ DOKUMENTÁCIU, jej opis, alebo donesú potvrdenie o vyradení z evidencie.
• Na vyšetrenie je potrebné doniesť prezuvky
• Prednostné vyšetrenie do 15,00 hod – 3,32€ (100,- Sk)
• Prednostné vyšetrenie od 15,00 hod – 10€ (300,-Sk)
.

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

MUDr. Illéšová JuditaLekár: MUDr. Illéšová Judita
Zdravotná sestra: Czipóová Zdenka
Kontakt: 047/ 56 98 537
Mobil: 0907 567 110
.

ORDINAČNÉ HODINY

Deň Ordinácia
Pondelok 8,00 – 14,00
Utorok 8,00 – 14,00
Streda 8,00 – 14,00
Štvrtok 8,00 – 14,00
Piatok 8,00 – 14,00

.

.

.

.

.

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

MUDr. Eva BrunovskáLekár: MUDr. Eva Brunovská
Zdravotná sestra: Eva Tóthová
Kontakt: 0905 324 827
.
.

ORDINAČNÉ HODINY

Deň Ordinácia Obed Ordinácia
Pondelok 8,00 – 14,30 12,30 – 13,00 1300 – 1600
Utorok 8,00 – 14,30 12,30 – 13,00 1300 – 16,00
Streda 8,00 – 14,30 12,30 – 13,00 1300 – 16,00
Štvrtok 8,00 – 14,30 12,30 – 13,00 1300 – 16,00
Piatok 8,00 – 14,30 12,30 – 13,00 1300 – 16,00

Poisťovne: VšZP, UNION ZP a.s., EURÓPSKA ZP a.s., DÔVERA ZP a.s., APOLLO ZP a.s.,
Zmenu poisťovne hlásiť ihneď !
Ošetrujeme len pacientov s čistým chrupom !

.

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Štefan CifrušMajiteľ- MUDr. Štefan Cifruš
Lekár: MUDr. Štefan Cifruš
Zdravotná sestra: Mária Klajnová
Kontakt: 0903 545 306, 047/58 11 537
.

ORDINAČNÉ HODINY

Deň Ordinácia
Pondelok 7:30 – 12:00
Utorok Rimavská Sobota
Streda 7:30 – 12:00
Štvrtok Rimavská Sobota –chirurgia
Piatok Rimavská Sobota

OZNÁMEMIE: Našimi zmluvnými partnermi sú nasledovné poisťovne:
Všeobecná zdravotná poisťovňa Poisťovňa DÔVERA, Spoločná zdravotná poisťovňa Poisťovňa APOLLO
.
INTERNÁ AMBULANCIA
MUDr. Otto SallaiMedikamet Spol.s.r.o., ul. Mieru, 980 02 Jesenské
Lekár: MUDr. Otto Sallai
Zdravotná sestra: Nóra Bálintová
Kontakt: 047/ 56 98 119
Prednostné vyšetrenie 3,32€ (100,- Sk)

ORDINAČNÉ HODINY

Deň Ordinácia Obed Ordinácia Administratíva
Pondelok 7,30 – 12,00 12,00 – 12,30 12,30 – 14,00 14,00 – 16,00
Utorok 7,30 – 12,00 12,00 – 12,30 12,30 – 14,00 14,00 – 16,00
Streda Rimavská Sobota
Štvrtok Rimavská Sobota
Piatok 7,30 – 12,00 12,00 – 12,30 12,30 – 14,00 14,00 – 16,00

Využite možnosť – objednať sa na čas – ihneď Vás vybavíme bez čakania
Használja ki a lehetőséget – pontos időpontra berendeljük és várakozás nélkül mindjárt ellátába részesítjuk

.
DIABETOLOGICKÁ A INTERNÁ AMBULANCIA

MUDr. Jana BabíkováLekár: MUDr. Jana Babíková
Zdravotná sestra: Mária Skocovská
Kontakt: Jesenské, ul. Mieru 246
.

.

AMBULANCIA DETSKÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST

MUDr. Edita PatakiováLekár: MUDr. Edita Patakiová
Zdravotná sestra: Zuzana Borbásová
Kontakt: 047/ 56 98 497
.
.

ORDINAČNÉ HODINY

Deň Hodina Rozvrh práce
Pondelok 7,30 – 8,00 príprava na ordináciu
8,00 – 12,30 ordinácia
12,30 – 13,00 obed
13,00 – 16,00 administratíva
Utorok 7,30 – 8,00 príprava na ordináciu
8,00 – 12,30 ordinácia
12,30 – 13,00 obed
13,00 – 16,00 detské poradne
Streda 7,30 – 8,00 príprava na ordináciu
8,00 – 10,00 ordinácia
10,00 – 12,00 preventívne prehliadky
12,00 – 12,30 obed
12,30 – 16,00 detské poradne
Štvrtok 7,30 – 8,00 príprava na ordináciu
8,00 – 10, 00 ordinácia
10,00 – 12,00 preventívne prehliadky
12,00 – 12,30 obed
12,30 – 16,00 administratíva
Piatok 7,30 – 8,00 príprava na ordináciu
8,00 – 12,30 ordinácia
12,30 – 13,00 obed
13,00 – 16,00 administratíva

.Poplatky v ambulancii:

Potvrdenie prihlášky na SŠ, VŠ 1 €
Priepustky 0,40 €
Potvrdenie zdravotného preukazu 2 €
Potvrdenie žiadosti na vodičský preukaz 6,50 €

.
AMBULANCIA DETSKÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST

MUDr. Darina RamajováLekár: MUDr. Darina Ramajová – pediater
Zdravotná sestra: Anna Adamová
Kontakt: 047/ 596 98 927  .
.

ORDINAČNÉ HODINY

Deň/čas 7,30 – 8,00 8,00 – 9,00 9,00– 10,00 10,00-12,30 obed 13,00- 16,00
Pondelok Príprava na ordináciu Odbery, injekcie Ordinácia Ordinácia 12,30-13,00 Administratíva
Utorok Príprava na ordináciu Odbery injekcie Ordinácia Prevencia 12,30–13,00 Detská poradňa
Streda Príprava na ordináciu Odbery, injekcie Ordinácia Ordinácia 12,30–13,00 Detská poradňa
Štvrtok Príprava na ordináciu Odbery,
injekcie
Ordinácia Prevencia 12,30–13,00 Administratíva,
semináre
Piatok Príprava na ordináciu Odbery, injekcie Ordinácia Ordinácia 12,30–13,00 Administratíva,
návštevy

.ŠKOLOPOVINNÉ DIEŤA BEZ RODIČOV – NEVYŠETRUJEME ! NOSIŤ ŽIACKE KNIŽKY !
ISKOLAKÖTELES GYEREKET SZÜLŐI KÍSERET NÉLKÜL NEM VIZSGÁLUNK ! IGAZOLÁST CSAK TANULMÁNYI KÖNYVECSKÉBE ADUNK !

Poplatky v ambulancii:.

Priepustka, ospravedlnenie do MŠ, ZŠ, SŠ 0,40€
Vystavenie PN 0,40€
Potvrdenie prihlášky na SŠ, VŠ 1,00€
Potvrdenie do táborov 0,40€
Potvrdenie žiadosti na vodičský preukaz 6,50€
Potvrdenie na sociálne účely 3,00€
Vypísanie a potvrdenie tlačiva „400“ 3,00€
Vypísanie kúpeľného návrhu a odber pre soc. poisťovňu 3,00€
Vykonanie očkovania na vlastnú žiadosť 3,00€

.
.LEKÁRENSKÁ SLUŽBA

Mgr. Peter NiklíčekLekárnik: Mgr. Peter Niklíček
.
PREVÁDZKA
.
.

Deň Prevádzka
Pondelok 7,30 – 16,00
Utorok 7,30 – 16,00
Streda 7,30 – 16,00
Štvrtok 7,30 – 16,00
Piatok 7,30 – 16,00

.

KOŽNÁ AMBULANCIA

RE DERMA s.r.o.
Neštátna kožná ambulancia
MUDr.  Edita Rúgóová
Sestra Anna Bertová
Kontakt: 0905 760 509
.

ORDINAČNÉ HODINY

Deň Ordinácia Obed Ordinácia
Pondelok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 17:30
Utorok Hnúšťa
Streda 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 17:30
Štvrtok
Piatok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 17:30

Cena vyšetrenia 5 Eur

Ambulancia bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami