Obecný úrad

Úradné hodiny na OcÚ Jesenské

Pondelok   7,30 – 11,30        12,30 – 16,00
Utorok        nestránkový deň
Streda        7,30 – 11,30       12,30 – 17,30
Štvrtok       7,30 – 11,30        nestránkové hodiny
Piatok        7,30 – 11,30

Pracovníci úradu:

Ing. Tibor BorbásIng. Tibor Borbás
prednosta úradu
Tel.:0905 754 788
E-mail: tibor.borbas@jesenske.sk

 

Timea CsomaiováIng. Tímea Vargová
Sekretárka – sekretariát starostu
Tel.: 047/56 98 422,
E-mail: obecjesenske@mail.t-com.sk,  obec@jesenske.sk

.

Henrieta KisantalováHenrieta Kisantalová
Účtovníčka – fakturácia, účtovníctvo
Tel.: 047/56 98 084
E-mail: henrieta.kisantalova@jesenske.sk

.

Katarína PavelekováKatarína Pavelková
Matrika, mzdová účtovníčka – účtovanie miezd, opatrovateľská služba
Tel.: 047/56 98 102, mobil: 0911 202 112
E-mail: katarina.pavelkova@jesenske.sk

.

Daniela BődováBc. Daniela Bődová
Administratívna pracovníčka –správa daní a poplatkov
Tel: 047/56 98 102
E-mail: daniela.bodova@jesenske.sk

.

Daniela BődováMonika Juhászová
Hlavná kontrolórka – hospodárenie s majetkom obce
Tel: 047/5698 422
E-mail: monika.juhaszova@jesenske.sk

.

Školský úrad

Mgr. Valéria SebőkováMgr. Valéria Sebőková
Metodička pre  ZŠ- metodické práce pre školy
mobil: 0911 202 114
E-mail: sujesenske@post.sk

.

Stavebný úrad

Csank Štefan
Vedúci stavebného úradu
Tel.: 0904 216 123

.

Sadzobník poplatkov
Kompletný sadzobník si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku.

.

Tlačivá a formuláre
Balík oficiálnych tlačív a formulárov vo formáte .doc si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku
VZOR: PRIZNANIE k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje