Vydanie rodného listu

Potrebujete: potrebná je Vaša osobná účasť, platný občiansky preukaz. Jedná sa o rodné listy narodených v Jesenskom  prípadne v príslušnom  matričnom obvode.

Poplatky:  1,50 EUR

Lehota na vybavenie: na počkanie