Zápis úmrtia do matriky

Potrebujete: listy o prehliadke zosnulého v troch vyhotoveniach ( 1x originál, 2x kópia) potvrdené prehliadajúcim aj ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz zosnulého, občiansky preukaz vybavujúcej osoby

Poplatky:
bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie