Navigácia

Obsah

Miestne kultúrne stredisko

Úradné hodiny MKS:

Pondelok 7,00 – 15,30
Utorok 7,00 – 15,30
Streda 7,00 – 15,30
Štvrtok 7,00 – 15,30
Piatok 7,00 – 15,30

Adresa:
980 02 Jesenské, ul. Mieru 238

Pracovníci MKS:

RúgóováAndrea Rúgóová 
Vedúca MKS – Vedenie MKS, organizovanie kult. podujatí
Tel.: 047/56 98 223
E – mail: mks.jesenske@mail.t-com.sk
 

 

Prenájom sály v MKS

Obec Jesenské ponúka jednotlivcom a obchodným spoločnostiam možnosť prenájmu multifunkčnej sály, kuchyne, zasadačky a vestibulu.
•    kapacita multifunkčnej sály je 300 ľudí, v sále je k dispozícií ozvučenie a osvetlenie
•    zasadacia miestnosť má kapacitu približne 40 ľudí
•    kuchyňa dokáže obslúžiť 150 stravníkov

Multifunkčná sála je vhodná pre:
•    svadby, smútočné stretnutia
•    plesy, diskotéky
•    konferencie, firemné stretnutia so zamestnancami a obchodnými partnermi

Sála kultúrneho domu sa prenajíma s vlastným riadom a kuchyňou

Poplatky v MKS:

MIESTNOSŤ SK OBDOBIE
Veľká sála – podujatie 82,98 € / noc Mimo vykur. obdobia
– „ – 116,18 € / noc Počas vykur. obdobia
Veľká sála – prenájom 13,28 €/ hod Mimo vykur. obdobia
– „ – 16,60 € / hod Počas vykur. obdobia
Malá sála – prenájom 6,64 € / hod  
Kuchyňa – prenájom 16,60 € / akcia Aj s vybavením / taniere atď./
Vestibul – prenájom 6,64 € / hod  
  • V prenájme je zahrnuté upratovanie a použitie spoločenských a sociálnych zariadení
  • Žiadosť o prenájom veľkej sály sa podáva písomne na Obecný úrad minimálne 4 týždne pred uskutočnením akcie
  • V prípade nedodržania stanoveného termínu o poskytnutí veľkej sály rozhodne vedúca Kultúrneho domu tak, aby nebol narušený plánovaný program zariadenia. V takomto prípade sa platí dvojnásobný poplatok.
  • Poplatok za prenájom veľkej sály sa platí zálohovo dopredu
  • Od platenia poplatku sú oslobodené obcou zriadené organizácie, miestne neziskové organizácie a cirkev.
  • V prípade zrušenia objednávky a termíne 2 týždne pred uskutočnením akcie sa žiadateľovi vracia 50% zaplatenej zálohy.
  • V prípade zrušenia objednávky v termíne 48 hodín pred uskutočnením akcie sa žiadateľovi vracia 25 % zaplatenej zálohy
  • V prípade zrušenia objednávky v termíne menej ako 48 hodín pred uskutočnením akcie sa zaplatená záloha nevracia