Informácie o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2017

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2017 si môžete pozrieť tu…