Jozef Agócs – ľudový drevorezbár

Pán Jozef Agócs sa narodil 3.5.1914 v Rokytníku , okres Rimavská Sobota a zomrel 22.10. 2001vo veku 87 rokov v Jesenskom.  Pochádzal z bačovskej rodiny a tak sa z rodičmi sťahoval podľa potreby z dediny do dediny.

Oženil sa ako 30 ročný mládenec. Za manželku si zobral pani Alžbetu rodenú Tóthovú. S ňou sa usadili na Siget pustatine pri Hodejovci neďaleko od Jesenského. Tu pôsobil ako pastier oviec. Popri práci, pri pasení ovečiek nazaháľal, ale stále niečo strúhal z dreva. Či to už boli ozdobné lyžičky, poličky a iné predmety.

Rok po zaslúženom odchode do dôchodku v roku 1975 sa presťahoval aj s manželkou do Cifra pustatiny v Jesenskom.
Tu sa už viac začal zaoberať výrobou predmetov z dreva. Jeho šikovné ruky vyrobili píšťaly, fujary, klarinety a tárogató, ktorými sa stal slávnym v širokom okolí.

Keď ako dôchodca robil ešte strážnika v RIS-e v Jesenskom po večeroch vyhrával na vlastnoručne vyrobených nástrojoch a celá dedina vedela, že slúži náš báčik Jóži Agócs.

S manželkou vychovali päť detí. Syn Vojtech zdedil po otcovi túto vzácnu zručnosť a prebral po ňom remeslo, ktoré dodnes robí. Syn Vojtecha, Alexander, nezdedil po starom otcovi len postavu, ale aj jeho zručnosť a talent hrať na týchto hudobných nástrojoch, ktoré vyrobil jeho otec a starý otec. Vystupuje na rôznych kultúrnych podujatiach a na pusta programoch v Maďarsku.

Tak sa nám zachovala táto vzácna ľudová výroba, ktorá prešla z otca na syna, a zo starého otca na vnuka.
Najslávnejší z nástrojov pána Jozefa Agócsa „tárogató“, ktorého  bol široko ďaleko jediným výrobcom sa dostali aj do múzeí a to v Bratislave, Martine , Leviciach a v Rimavskej Sobote.

Jozef Agócs – ľudový drevorezbár

Jozef Agócs – ľudový drevorezbár