Deň detí

Na DEŇ DETÍ sme pozvali do materskej školy umelcov. Na školskom dvore sa konalo divadelné predstavenie – herci nám predviedli známu rozprávku o „Mačičke a o psíkovi“.

Na dvore materskej školysme postavili indiánske stany pre všetky triedy, kde pani učiteľky krátko oboznámili deti o tom, ako žijú, prípadne ako žili kedysi Indiáni v Amerike. Následne sa deti zúčastnili športových súťaží: hod do cieľa, beh, udržanie rovnováhy, loptové a iné zaujímavé súťaže, podľa družstiev.Na záver deti za úspech v súťažiach a za šikovnosť dostali darčeky a sladké potešenie. Veríme, že dobrá nálada a pekné spomienky budú ešte dlho pretrvávať v detských srdiečkach

Gyereknap

A gyermeknap alkalmából óvodánkba színészek látogattak el, és bemutatták nekünk az óvoda udvarán az ismert „Cicuska és Kutyuska” mesét. Más színes program is várta a gyerekeket – idén is felállítottuk az indián sátrakat az óvoda udvarán minden osztály részére. A gyerekek megtudhatták, hogyan is éltek régen az indiánok, majd számos sportverseny várta őket: célbadobás, futás, egyensúlyozás és számos ügyességi verseny. Végezetül a gyerekek ügyességükért és az egyes versenyszámokban való sikeres részvételért ajándékokban és édességben részesültek. Bízunk benne, hogy a jókedv és szép élmények megmaradnak az óvodások emlékezetében.