Deň učiteľov v Jesenskom 2017

Do veľkej sály Miestneho kultúrneho strediska v Jesenskom, boli dňa 28.3.2017 pozvaní učitelia Základnej umeleckej školy, materskej školy a základných škôl , aby spoločne s pánom starostom oslávili svoj sviatok – Deň učiteľov.

Slávnostný program otvorili žiaci Základnej umeleckej školy. K prítomným sa prihovoril starosta obce, Mgr. Gabriel Mihályi, ktorý sa im vo svojom príhovore poďakoval za úsilie, pracovitosť a za všetko, čo odovzdávajú naším deťom a mládeži, veď vzdelanie patrí do našej kultúry, je zrkadlom nášho vedomia a svedomia. Zaželal im v mene samosprávy i v mene svojom, aby boli na svoje povolenie hrdí, aby sa im darilo rozvíjať a dosiahnuť svoje ciele, veď vykonávajú mimoriadnu a záslužnú prácu.

Pedagógusnap 2017 Feled

2017. 3. 28-án a Feledi Művelődési Központszínháztermébe voltak hivatalosak az alapfokú művészeti iskola, az óvoda és az általános iskolák pedagógusai, hogy polgármester úrral együtt ünnepeljék a pedagógusnapot.

Az ünnepség az általános művészeti iskola tanulóinak műsorával kezdődött. Az ünnepelteket a község polgármestere Mgr. Mihályi Gábor üdvözölte, aki beszédében megköszönte a pedagógusok tevékenységét, erőfeszítését, kitartó munkáját s mindazt, amit gyermekeink érdekében tesznek. A fiatalok műveltsége kultúránk fokmérője, tudatunk és lelkiismeretünk tükre. Az önkormányzat és a maga nevében jókívánságait fejezte ki, s óhaját, hogy a pedagógusok legyenek büszkék hivatásukra, hogy sikerüljön céljaikat elérni, hiszen rendkívül értékes munkát végeznek.