Detský úsmev

Dňa 7. júna 2017 zorganizoval Spoločný školský úrad Jesenské v spolupráci so Základnou školou na Ulici mieru 154 v Jesenskom a Základnou školou Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským 8. ročník festivalu školských klubov detí „Detský úsmev“.

Podujatia sa zúčastnili školské kluby detí z celého regiónu a nadšenému publiku predviedli tance, spevy, prednesy poézie a prózy, rôzne dramatizácie či etudy, ktoré si „malí umelci“ pripravili pod vedením skúsených pedagógov. Aj deti školského klubu Základnej školy na Ulici mieru 154 v Jesenskom sa predviedli temperamentnými ľudovými a rómskymi tancami a prispeli k dobrej nálade, ktorá sa pretavila do úsmevov nielen detí, ale aj všetkých dospelých.

Domov si účastníci odnášali okrem zaujímavých ocenení aj dobrú náladu z príjemne stráveného dopoludnia. Veľká vďaka patrí nielen organizátorom, deťom a pedagógom, ale taktiež všetkým sponzorom a všetkým tím, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii celého podujatia. Veríme, že o rok sa opäť stretneme pri príležitosti ďalšieho ročníka a necháme sa opäť očariť „Detským úsmevom“.

Gyermekmosoly fesztivál

„Mi a dolga egy gyermeknek?
Szerintem a játék!
A figyelmed, szereteted,
mind fontos ajándék!
Kisgyermekként tehetségét
keresgéli szépen,
a szárnyait bontogatja:
– S mi van a kezében?
Van már benne száz adottság,
hagyd, hogy megtalálja,
ha hagyod kibontakozni,
büszke lehetsz rája.“

Aranyosi Ervin: Gyermeknapi gondolat című verséből jut eszembe pár sor, ha a 2017.június 5-ére gondolok.

Játékra, szórakozásra és szórakoztatásra, tehetségek bemutatására volt mód az idén is. Már 8. alkalommal került megrendezésre a Gyermekmosoly fesztivál, melyet évekkel ezelőtt Sebők Valéria, a Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal vezetője indított útnak, s ma is nagy sikernek örvend.

Ebben az évben a feledi magyar és szlovák alapiskolák nevelőnői voltak a szervezők. A rendezvényt községünk elöljárója, Ing. Borbás Tibor mérnök úr nyitotta meg, majd Mgr. Alena Vontorčíková, a szlovák iskola igazgatónője és Mgr. Ziman Ágota, a Szombathy Viktor Alapiskola igazgatónője üdvözölték a jelenlévőket.

A közelebbi és távolabbi alapiskolák klubjainak tanulói képviselték intézményüket: Ajnácskő, Almágy, Balogfalva , Guszona, Rimaszécs, Serke, Simonyi és Tornalja. Feledről a Szombathy Viktor Alapiskola és a helyi Szlovák alapiskola napközisei szórakoztatták a közönséget színes programjaikkal, melyekben helyet kapott a népdal, népi gyermekjátékok, versek, prózák, mesejátékok és a modern tánc is.

A fesztivál jó hangulata és a színvonalas előadás a pedagógusok, nevelőnők munkájának sikerét tükrözte.

A gyerekek az iskolai próbák után izgalommal telve álltak színpadra, s az elismerő taps elégedett mosolyt csalt az arcukra. Mindegyik előadás páratlan élményt nyújtott a nézőknek.

A fesztivál végén az elöljáró úr megköszönve a jelenlévő alapiskolák gyermekklubjainak a részvételt, átadta az emléklapokat és az ajándékokat.

Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a rendezvényen , illetve azoknak, akik támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak a fesztivál előkészületeihez.
Jó volt látni a szabadidő hasznos eltöltésének különböző formáit. Tudjuk, hogy az iskolai klub szerepe az utóbbi pár évben kissé átalakult. A tanulók a házi feladatok elvégzése mellett társas kapcsolataikat erősítik, szakköri tevékenységeiket bővítik, ugyanakkor jelentős terhet vesz le a szülők válláról, mert a gyermekek akár a helyi művészeti alapiskolát is biztonságosan látogathatják ebből az intézményből.

Mindennapjaikba szervesen beépül a szabad levegőn való tartózkodás, valamint a közös játékok az udvaron, de ugyanúgy helyet kapnak életükben a társas játékok, építő játékok, csapatépítő játékok a tantermeken belül is. A nevelőnők szerepe és szakmai felkészültsége a mai modern világban is nélkülözhetetlen. A kedves, megértő, játékokat irányító és játszótárs nevelőnénik ma is nélkülözhetetlenek. Elvárás továbbá az is, hogy a kor vívmányainak megfelelően széles ismeretekkel rendelkezzenek és találékony, sokrétű személyek legyenek.

Minderről számot adtak ezen a fesztiválon, s a továbbiakban kívánunk nekik kellemes pihenést s a jövő tanévre is sok sikert!