Fašiangový karneval v materskej škole

Keď šašovia ožívajú, fašiangy sa začínajú. V mesiaci február sme oslavovali fašiangy aj u nás v materskej škole. Aktivity sa konali v priebehu celého týždňa v znamení fašiangov – pani učiteľky vyzdobili triedy, pripomenuli sme tradičné fašiangové zvyky, deti vyrobili pekné masky a výzdobu do triedy. V rámci týždňa sa konal aj maškarný ples, kde boli pozvaní aj rodičia. Deti na promenáde sa predstavili hosťom, zaspievali, zarecitovali tradičné fašiangové pesničky a básničky. Nakoniec sme odmenili všetky krásne masky.

Poďakovanie patrí rodičom za prípravu prekrásnych masiek a všetkým , ktorí sa podieľali na príprave karnevalu. Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady v kruhu detí a rodičov, a preto si fašiangové tradície v MŠ zachováme naďalej.

 

Farsangi karnevál az óvodában

Ha a bohócok megjelennek, kezdődik a farsang. A februári hónapban óvodánkban is megünnepeltük a farsangot. Egy egész hét telt el az ünnep jegyében – az óvónők feldíszítették az osztályokat, a gyerekekkel közösen felelevenítették a farsangi szokásokat és hagyományokat, szebbnél szebb álarcot és díszeket készítettek. A farsangi bál volt a hét fő rendezvénye, melyen a szülők is részt vettek. A maszkák felvonulásán bemutatkoztak a jelmezekbe bújt gyerekek, majd farsangi dalokat és verseket énekeltek és szavaltak a kedves vendégeknek. Végezetül minden kis óvodást ajándékkal jutalmaztunk.

Köszönettel tartozunk a szülőknek a szebbnél szebb jelmezekért és mindazoknak, akik részt vettek a karnevál előkészítésében. Ez a nap tele volt örömmel, jókedvvel és elégedettséggel, ezért a farsangi hagyományokat továbbra is megőrizzük óvodánkban.