Rozlúčka v materskej škole

Skončil sa ďalší školský rok. Naši predškoláci sa rozlúčili s materskou školou, s kamarátmi, s pani učiteľkami a s celým personálom MŠ. Pripravili sme pre nich záhradnú rozlúčkovú party na školskom dvore, kde si predškoláci prevzali od riaditeľky MŠ pamätný list a dostali aj krásnu veľkú tortu, ktorú im upiekla pani Macúriková.

Školský rok 2016/2017 sme ukončili slávnostným kultúrnym programom v miestnom kultúrnom stredisku. Predškoláci svojou prezentáciou dokázali, že sú pripravení a schopní plniť si povinnosti, ktoré ich čakajú v základnej škole.

Prežili sme spolu krásne, bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody.  Po celý čas pobytu v materskej škole  sme sa snažili vštepovať im lásku a úctu ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové vlastnosti, formovať ich zručnosti a vedomosti. Takto vyzbrojení na prekonávanie životných prekážok a na zvládnutie nových úloh sa deti na školu veľmi tešia.

Milé deti prajeme Vám veľa úspechov.

Touto cestou sa chceme poďakovať učiteľkám ZUŠ za celoročnú spoluprácu a tiež pani učiteľke M. Kovácsovej ktorá nám viedla krúžok anglického jazyka.

 

Búcsú az óvodától

Véget ért egy újabb iskolai év. A ballagó óvodások elbúcsúztak az óvodától, barátoktól, pedagógusoktól és valamennyi óvodai alkalmazottól. Az óvoda kerti partit rendezett a végzős ovisoknak, ahol a gyerekek átvehették az emléklapot az Óvoda igazgatónőjétől. A kisiskolásokat egy nagyon szép és finom tortával leptük meg, melyet Macúrik anyuka sütött a gyerekeknek.

A 2016/2017-es iskolai évet ünnepi programmal zártuk a helyi kultúrházban. A nagycsoportosok a programon való fellépéssel bebizonyították, hogy fel vannak készülve azokra a felelősségteljes feladatokra, melyek az iskolában várják őket szeptembertől.

Sok szép pillanatot éltünk meg együtt az óvodában – igyekeztünk a gyerekeket tiszteletre és szeretetre nevelni, formálni jellembeli tulajdonságukat, bővíteni tudásukat és fejleszteni készségüket. Bízunk benne, hogy így felvértezve könnyebben fogják tudni teljesíteni az iskolai feladatokat.

Kedves gyerekek, kívánunk nektek nagyon sok sikert.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az egész éves együttműködésért a Művészeti Alapiskola tanárnőinek, valamint az angol szakkörös tanárnőnek Kovács Marikának.