5. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

V roku 2012 sme uverejňovali náš prvý článok o Streleckom klube TRITON a strelnici v Jesenskom. Od tej doby ubehlo úctyhodných 5 rokov aktívneho športovo – streleckého života a zažili sme desiatky krásnych a úspešných súťaží a môžeme hrdo povedať, že už máme svoje dobré meno v tomto športe a niečo znamenáme, aj na nadregionálnej úrovni.

Vďaka za to nesporne patrí aj pánovi starostovi obce Jesenské Mgr. Gabrielovi Mihályimu, ktorý umožnil, ako sám hovorí „nadšencom“ prejaviť svoju vôľu a ochotu pri založení klubu, budovaní strelnice a podporuje nás v ďalšej aktívnej činnosti, ktorá jemu, obci a samozrejme aj nám robí len dobré meno.

V spolupráci pána starostu a streleckého klubu sme pripravovali a 6. mája 2017 „odstrieľali“ už jubilejný – 5. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“. Od skorého rána, aj keď bolo práce vyše hlavy, sme mali všetci dobrú náladu a dúfali sme v krásny – počasím aj zážitkami,  súťažný deň.

„Pohár starostu“ je vyhľadávanou a obľúbenou súťažou, o ktorú je v medzi strelcami veľký záujem. Po všetky predchádzajúce roky patrila k najviac obsadzovaným a dúfali sme, že toho roku padne aj „rekord“. Stalo sa,  účasť 34 strelcov bola najvyššou v jej histórii.

Okrem súťažiacich z „materského klubu“ sa súťaže zúčastnili aj strelci  zo streleckých klubov Magnum Rimavská Sobota, Comars Rimavská Sobota, Arsenal SC Rimavská Sobota,Bagira Včelince a niekoľkí nezaradení ako aj nemálo fanúšikov, kamarátov, príbuzných.

Strelci si zmerali svoje kvality – taktiku, presnosť, silu a  rýchlosť a samozrejme skúšali aj šťastie, v streľbe z krátkych zbraní v troch parkúroch a už tradične aj v rozstrele o trofej najrýchlejšieho strelca. Napriek tomu, že sa celá súťaž niesla v priateľskej atmosfére a dobrej nálade, zdravá rivalita nechýbala, veď o cenné trofeje bolo treba skutočne zabojovať.

Každý účastník si mohol po odstrieľaní parkúrov doplniť stratenú energiu výborným guľášom, posedieť pri káve, trochu si vydýchnuť, porozprávať sa a pripraviť na rozstrel.

Z výsledkov súťaže bolo všetkým jasné, že získať poháre určené pre najlepších z najlepších, vôbec nie je jednoduché. Rozdiely medzi výkonmi strelcov boli veľmi malé, čo svedčí o ich zvyšujúcej sa kvalite. V mnohých prípadoch  o tom či niekto bude 1. alebo 2., 3. či 7.,  rozhodol len rozdiel niekoľko „desatín“. Každopádne je to poučné a pre väčšinu strelcov motivujúce. Avšak čísla hovorili sami za seba, a aj nekompromisne rozhodli. Diplomy a ceny pre najlepších odovzdal pán starosta Mgr. Gabriel Mihályi, ktorý všetkým strelcom zagratuloval k dosiahnutým výsledkom a do budúcna im poprial veľa osobných aj streleckých úspechov. V celkovom hodnotení si zlato vystrieľal Miroslav ORAVEC(ArsenalSC), striebroGabriel GÁSPÁR a bronz Erik TOLDY (obaja SK TRITON). V kategóriisenior si zlato vyslúžil Attila KOVÁČ, striebro Emil CIRBUS a bronz Igor OLŠIAK (všetci SK TRITON) a v kategórii super senior, ktorých bolo z celkového počtu 34 strelcov až 6, čo je jednoznačne aj na celoslovenskej úrovni rarita,  si zlato mohol domov odniesťOndrej CSALA, striebroKároly SIMKÓ(obaja SK TRITON) a  bronz Zoltán GÁL (Comars).  Putovný pohár starostu obce Jesenské, určený pre najrýchlejšieho strelca Streleckého klubu TRITON, bude celý jeden rok hrdo zdobiť trofejovú policu Erika TOLDYHO.

Oficiálnu časť tohto vydareného podujatia ukončil pán starosta s úprimným poďakovaním všetkým prítomným, ktorí jej svojou účasťou vyjadrili poctu – strelcom, hosťom, divákom ako aj Streleckému klubu TRITON za spoluorganizovanie. Po 5. ročníku nemáme pochybnosti  o tom, že súťaž o „Pohár starostu obce Jesenské“ sa stal  tradíciou, v ktorú sme tak všetci dúfali a robili všetko pre to, aby nám mnohé obce a mestá mohli, v tom dobrom slova zmysle, len závidieť.

Plníkrásnych zážitkov z bezchybného dňa sme sa rozchádzali až neskoro, už teraz sa tešiac na niektorú májovú sobotu 2018 – deň konania 6. ročníka  súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“!

Predstavenstvo SK TRITON

Feled község polgármesterének díjáért kiírt lövészverseny 5. évfolyama

A TRITON lövészklubról és a feledi lőtérről 2012 – ben jelentettük meg az első újságcikket. Azóta bizony már öt aktív sporttal – lövészettel teli év telt el és több tíz sikeres versenyt tudhatunk magunk mögött. Büszkén mondhatjuk, hogy jó hírnevet szereztünk és már a tágabb régióban is jól cseng a nevünk, jelentünk valamit.

Köszönet jár ezért többek között Mgr. Mihályi Gábor polgármester úrnak is, aki a klub alapításakor és a lőtér megépítésekor lehetőséget adott, ahogy ő mondja „a rajongóknak “, kinyilvánítani akaratukat és vágyaikat és aki továbbra is támogatja tevékenységünket, amely jó hírnevet hoz nemcsak nekünk, de a községnek és neki is.

A polgármester úrral közösen idén május 6-án már ötödik alkalommal rendeztük meg a „Feled község polgármesterének díjáért“kiírt lövészversenyt. Már kora reggel minden résztvevő jó kedvvel érkezett és reméltük, hogy a jókedv megmarad az egész verseny alatt és az idő is szép lesz.

A „Polgármester díja“ nagyon kedvelt és keresett verseny, melyre a versenyzők között nagy az érdeklődés. Már az előző években is a legnépszerűbb versenyek közé tartozott és reméltük, hogy ebben az évben rekordot döntünk. Megtörtént, a klub történetében idén volt a legmagasabb az indulók száma – 34 lövész.

A hazai versenyzőkön kívül a versenyen még a következő lövészklubokból indultak versenyzők: Magnum Rimaszombat, Comars Rimaszombat, Arsenal SC Rimaszombat, Bagira Méhi, valamint néhány nem klubtag és természetesen kilátogatott több néző, rokon és barát is.

A lövészek taktikában, pontosságban, erőben és gyorsaságban mérték össze erejüket és természetesen a szerencsére is szükség volt. A pisztolyokkal három állomást teljesítettek és már hagyományosan megrendezésre került a leggyorsabb lövész verseny is. Annak ellenére, hogy a versenyek baráti légkörben zajlottak, nem hiányzott az egészséges rivalizálás sem, hiszen az értékes díjakért tényleg meg kellett küzdeni.

Az egyes állomások teljesítése után minden résztvevő elfogyaszthatta a megérdemelt gulyást, esetleg kávé mellett kipihenhette a fáradalmakat, elbeszélgethetett a többi résztvevővel. Az eredményekből kiderült, hogy a legjobbaknak járó díjat nem lesz egyszerű megszerezni. A versenyzők közti különbségek minimálisak voltak, ami a minőség emelkedését jelzi. Sok esetben arról, hogy valaki első, második, harmadik vagy hetedik lesz csak tizedek döntöttek. De a számok nem hazudnak és így végeredmény is született. Az okleveleket és a díjakat Mgr. Mihályi Gábor polgármester adta át, aki gratulált a versenyzőknek és mindenkinek sok sikert kívánt. Összesítésben az aranyérmet MiroslavOravec (Arsenal SC) szerezte meg, ezüstérmes Gabriel Gáspár lett és a bronzérmet Erik Toldy (mindketten SK Triton) vette át. Senior kategóriában az aranyérmes Attila Kováč, ezüstérmes Emil Cirbus, bronzérmes pedig Igor Olšiak (mind SK Triton) lett. Supersenior kategóriában a 34 versenyzőből 6 indult, ami szlovákiai szinten is érdekességnek számít, és az első helyet Ondrej Csala, a másodikat Károly Simkó (mindketten SK Triton) a harmadikat pedig Zoltán Gál (Comars) szerezték meg. Feled polgármesterének vándorserlegét, amely a Triton Lövészklub leggyorsabb lövészének jár, Erik Toldy őrizheti egy éven keresztül.

A rendezvény hivatalos részét Feled község polgármestere zárta, aki mindenkinek megköszönte a részvételt és külön köszönetet mondott a Triton Lövészklubnak a rendezvény megszervezéséért. Az ötödik évfolyam után már nincs kétségünk, hogy a „Feled község polgármesterének díja“ már egy hagyományos verseny, amiért nagyon sokat dolgoztunk, hogy más községek és városok is, jó értelemben irigyeljék tőlünk.

Végül mindannyian tele élményekkel váltunk el és már most örülünk annak, hogy találkozunk 2018 valamelyik májusi szombatján – amikor is a „Feled község polgármesterének díja“ hatodik évfolyama kerül megrendezésre.

Az SK TRITON vezetősége