Archív

KomPaS,s.r.o. cenová špecifikácia služieb – platnosť od 01.02.2013 do 31.12.2014si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

Voľba hlavného kontrolóra obce Jesenské, dokument si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku

 1992 – č. 04/1992 zo dňa 30.04.1992 – Požiarny poriadok obce Jesenské