Zoznam faktúr

Zoznam faktúr:

Dodávateľ
Číslo faktúry /
int. číslo
Popis faktúrovaného
plnenia
Celková hodnota Súvis. zmluva Súvis. objed. Dátum doručenia
faktúry
Dátum zverejn.
faktúry
Meno a priezvisko
/ Názov
Adresa sídla
dodávateľa
IČO
130100028/69 oprava počítača 95,12 06.02.2013 12.02.2013 AGÓCS s. r. o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
130100027/68 oprava počítača 131,26 06.02.2013 12.02.2013 AGÓCS s. r. o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
82034256/67 IT WIFI 8,90 05.02.2013 11.02.2013 UPC broadband slovakia, s. r. o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
3039004238/66 stravné lístky 315 ks 958,85 05.02.2013 11.02.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
006/13/65 kurzy obsluhy 352,80 05.02.2013 11.02.2013 Ing. Ján Púpava, školiace stredisko J. Martinčeka 11a, 984 03 Lučenec 37107500
82035230/64 IT Profesionál Plus 19,26 05.02.2013 11.02.2013 UPC broadband slovakia, s. r. o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
20130052/63 monitorovanie objektu za január 2013 19,92 05.02.2013 11.02.2013 Patrol and Guard, s. r. o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
2131102596/62 licencia za verejné použitie hudobných diel 20,40 04.02.2013 11.02.2013 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454
2403287728/61 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 635,22 04.02.2013 11.02.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačskácesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
7312639960/60 dodávka plynu 10,00 04.02.2013 11.02.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7312639522/59 dodávka plynu 999,00 04.02.2013 11.02.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7312639521/58 dodávka plynu 1951,00 04.02.2013 11.02.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7312639534/57 dodávka plynu 2542,00 04.02.2013 11.02.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
FV2013009/56 uhlie hnedé a rozvoz 352,07 01.02.2013 07.02.2013 Palivá, s. r. o. 1. Mája 462, 980 02 Jesenské 31586899
20120124/55 účasť na konferencii 100,00 01.02.2013 07.02.2013 Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. Za humnami 508/28, 941 48 Podhájska 42053048
20130066/54 služby v oblastiach COO 17,00 01.02.2013 07.02.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
20130026/53 čistiace potreby a iný materiál 228,34 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130025/52 čistiace potreby a iný materiál 47,24 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130024/51 čistiace potreby a iný materiál 92,11 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130023/50 čistiace potreby a iný materiál 181,27 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130022/49 čistiace potreby a iný materiál 461,43 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
FA2013001/45 služby BOZP a PO 200,00 25.01.2013 31.01.2013 Eva Wáhleová, EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
2132000522/44 tlačivá: výpis z registra trestov pre FO a iné orgány 11,87 24.01.2013 30.01.2013 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131
7300437934/43 telefónny účet 18,08 24.01.2013 30.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 00359297
20130108/42 inštalovanie programu a nastavenie 30,00 23.01.2013 29.01.2013 PC Servis, Ing. Jozef Baranec,č. d. 102 980 51 Veľké Teriakovce 35487763
000762013/41 laserový merač vzdialenosti a doprava – Slov. pošta 4 99,00 22.01.2013 28.01.2013 PRESNE, s. r. o. Roľnícka 293, 831 07 Bratislava 2022670144
1061203362/40 likvidácia odpadu 1704,04 22.01.2013 28.01.2013 Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
7417722076/39 nedoplatok 148,22 22.01.2013 28.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
720130263/38 používateľské práva 252,00 21.01.2013 25.01.2013 Vema, s. r. o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
2007006316/37 poistenie 98,20 21.01.2013 25.01.2013 UNIQA poisťovňa, a. s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501
2007006317/36 poistenie 98,20 21.01.2013 25.01.2013 UNIQA poisťovňa, a. s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501
38/13/35 požiarna ochrana 80,00 21.01.2013 25.01.2013 DPO SR – OV DPO RS Svätoplukova 18, 979 01 Rimavská Sobota 415731
7415729057/34 nedoplatok 191,56 21.01.2013 25.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7415729056/33 nedoplatok 568,78 21.01.2013 25.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7415729058/32 nedoplatok 951,95 21.01.2013 25.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
/31 členstvo 225,90 21.01.2013 25.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
/30 účastnícky poplatok a členský príspevok RVC 13,00 a 225,90 21.01.2013 25.01.2013 Mgr. Valéria Sebóková Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833
20130013/29 priemyselný a spotrebný tovar 151,85 17.01.2013 25.01.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
1/1 2013/28 revízia NTK+TZ na rok 2013 456,00 17.01.2013 25.01.2013 František Rell Železničná 711/45, 987 01 Poltár 41957831
2000000108/26 nájom pozemku 417 m2 za rok 2013 16,00 16.01.2013 25.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava 00 151 653
2180309475/25 telekomunikačné služby 66,62 15.01.2013 25.01.2013 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 356 97 270
/24 rekapitulácia platieb mesačne 3842,00 14.01.2013 25.01.2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008
 /23 rekapitulácia faktúr preplatok – 502,95 14.01.2013 25.01.2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008
7213469283/22 telekomunikačné služby 135,50 10.01.2013 25.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
01012013/21 aktualizácia webstránok 72,00 09.01.2013 25.01.2013 Ing. Andrej Boros – ABR Dukelských hrdinov 949/9, 979 01 Rimavská Sobota 40726371
2013/01/20 vodné 79 m 3 104,49 09.01.2013 25.01.2013 Základná škola s VJM, V. Szombathyho Slobody 141, 980 02 Jesenské 37 888 625
8746094224/19 telekomunikačné služby 208,63 09.01.2013 25.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
VH/13/0073/18 ročný poplatok za doménu 19,12 09.01.2013 25.01.2013 CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica 36754749
2012 2220 011017
793/17
distribúcia elektriny: B 515,77 09.01.2013 25.01.2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008
20121930/16 monitorovanie objektu cez SRP 19,92 07.01.2013 25.01.2013 Patrol and Guard, s. r. o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
21234816/15 knižka: Haló, je tam písmenko? 31,06 07.01.2013 25.01.2013 RAABE, s. r. o. Trnavská 84, 821 02 Bratislava 35908718
21230056/14 právne správne – ZD 40,87 07.01.2013 25.01.2013 RAABE, s. r. o. Trnavská 84, 821 02 Bratislava 35908718
7277666048/13 dodávka plynu 04.01.2013 25.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
81291940/9 IT WiFi l 8,90 04.01.2013 25.01.2013 UPC, s. r. o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
81292909/8 IT Profesionál Plus 19,26 04.01.2013 25.01.2013 UPC, s. r. o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
VS 2105000603/7 oprava výťahov 19,92 03.01.2013 25.01.2013 MAJES výťahy a eskalátory, a. s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
9500387 1 1/6 odber elektriny mesačne / 150,00 03.01.2013 25.01.2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
CEN/2358/2012/5 vedenie účtu majiteľa cenných papierov 39,96 03.01.2013 25.01.2013 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951
20130024/4 platby za služby v oblastiach COO pre obec 17,00 03.01.2013 25.01.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
497/2012/2 úhrada členského za rok 2013 350,72 30.11.2012 25.01.2013 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA Bezručova 9, 811 09 Bratislava 584614
3039000151/1 odber stravných lístkov 761,98 03.01.2013 25.01.2013 DOXX – Stravné lístky, sp. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
FV12173/769 preprava nákladná Kangoo, opravy osvetlenia 164,50 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12172/768 preprava nákladná multicar 14,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12171/767 preprava nákladná multicar 98,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12170/766 preprava nákladná multicar 14,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12168/765 opravy v budove telocvične 126,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12169/764 preprava nákladná Kangoo 114,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12167/763 služby Zetor 110,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12166/762 preprava nákladná Kangoo, služby Zetor, malotraktor 620,40 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12165/761 preprava nákladná multicar 154,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12164/760 preprava nákladná Kangoo 13,50 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
00017224/759 it wifi 7,90 31.12.2012 02.01.2013 Termosat, s.r.o. Šafárikova 20, 048 01 Roňava 31652247
00017223/758 it wifi 7,90 31.12.2012 02.01.2013 Termosat, s.r.o. Šafárikova 20, 048 01 Roňava 31652247
8/112/757 káva, storck, cukor a voda 53,56 31.12.2012 02.01.2013 Júlia Sókováčová – JÚLIA Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
5003132175/756 poistenie 130,92 31.12.2012 02.01.2013 Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62, 040 01 Košice 1 31595545
221224959/755 vodné a  stočné 153,43 21.12.2012 27.12.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
221224931/754 vodné a  stočné 23,81 21.12.2012 27.12.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
221224930/753 vodné a  stočné 19,84 21.12.2012 27.12.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
221224919/752 vodné a  stočné 103,16 21.12.2012 27.12.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
221224915/751 vodné a  stočné 249,98 21.12.2012 27.12.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
221224924/750 vodné a stočné 35,71 21.12.2012 27.12.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
2121200287/749 publikácia: Kompetencie a úlohy územnej samosprávy 372,63 18.12.2012 19.12.2012 Kódexpress, s.r.o. Panenská 7, 811 03 Bratislava 35718951
7212820711/748 telekomunikačné služby 12,18 21.12.2012 27.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
VN-158/12/747 stravné dôchodcov za mesiac 12/2012 853,06 21.12.2012 27.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
120072/746 nastavenie dvojkrídlových dverí 30,00 21.12.2012 27.12.2012 STAVIPLAST OBCHOD, s.r.o. Na Chrenovisku 2A, 979 01 Rimavská Sobota 46282921
120100637/745 toner Samsung SCX-4200 35,27 21.12.2012 27.12.2012 Agócs, s.r.o. Školská 244 36644072
7124446542/744 odber plynu 10,00 21.12.2012 27.12.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
VN-157/12/743 príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ 15,21 18.12.2012 19.12.2012 Školska jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
VN.156/12/742 odobraté obedy za mesiac 12/2012 132,21 18.12.2012 19.12.2012 Školska jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
2012/741 papier, lepidlo, farby a pod. 33,70 18.12.2012 19.12.2012 Ľubica Szentesiová Čerenčany 103, 979 01 Rimavská Sobota 00318833
2012657/740 spotrebný materiál do tlačiarní 498,72 18.12.2012 19.12.2012 FINITI Malohontská 5/16, 979 01 Rimavská Sobota 41306961
02/12/739 tvorivé dielne 100,00 18.12.2012 19.12.2012 OZ Valgata 980 23 Drienčany 37948849
20120265/738 odhrňovač, sekáč na ľad, metla, kefa a pod. 288,00 14.12.2012 17.12.2012 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
7/112/737 sprite, fanta, tatárska a pod. 129,14 14.12.2012 17.12.2012 Júlia Sókováčová – JÚLIA Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
4-12-2012/734 dezinfekcia bytovky 480,00 14.12.2012 17.12.2012 MVDr. Éli Tomáš Jesenského  651, 980 02 Jesenské 17059623
20120271/733 cement, roxor, naberačka murárska a pod. 422,78 14.12.2012 17.12.2012 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20120270/732 tesnenie, lepidlo, silikon a pod. 831,91 14.12.2012 17.12.2012 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20120269/731 konva, hnojivo, rukavice, kvetináč a pod. 253,57 14.12.2012 17.12.2012 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20120268/730 jar, diva, hubka a pod. 83,14 14.12.2012 17.12.2012 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20120763/729 samolepky a reklamné predmety 364,80 14.12.2012 17.12.2012 Avest, s.r.o. Púpavova 1, 979 01 Rimavská Sobota 36030562
2012/05/728 režijné náklady pre SŠÚ 1100,00 14.12.2012 17.12.2012 Základná škola s VJM Slobody 141, 980 02 Jesenské 37888625
59/11/12/727 štrk 524,00 12.12.2012 13.12.2012 Renova, s.r.o. Školská 6, 979 01 Rimavská Sobota 31581668
1061203006/726a zber a likvidácia odpadu, nájom, poplatok za uloženie 2664,84 13.12.2012 14.12.2012 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
2012/12/726 pripínačky, obrus, papier a pod. 170,43 12.12.2012 13.12.2012 Ľubica Szentesiova Čerenčany 103, 979 01 Rimavská Sobota 40730395
FV2012054/725a hnedé uhlie, nakladanie a rozvoz 281,66 12.12.2012 13.12.2012 PALIVÁ, s.r.o. 1. Mája 462, 980 02 Jeenské 31586899
2176759178/725 telekomunikačné služby 57,57 12.12.2012 13.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
9500387017/724 odber elektriny 379,63 11.12.2012 12.12.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
VN-155/12/723 dotácie na stravu pre deti v HN za mesiac 12/2012 183,00 11.12.2012 12.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
VN-153/12/722 odobraté obedy za mesiac 12/2012 101,70 11.12.2012 12.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
VN-152/12/721 príspevok na stravovanie zamestnancov ŠJ 11,70 11.12.2012 12.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
VN-154/12/720 dotácie na stravu pre deti v HN 4939,00 11.12.2012 12.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
FV12148/719 preprava multicar a Kangoo 116,00 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12149/718 preprava multicar, odvoz lístia a konárov za obdobie 11/2012 294,00 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12150/717 preprava multicar, za obdobie 11/2012, oprava miestnych komunikácií 332,50 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12152/716 opravy v budove telocvične 245,00 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12151/715 služby Zetor, odvoz odpadovej vody 80,00 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12153/714 preprava nákladná Kangoo, rozvoz obedov 186,00 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12154/713 služby Zetor, preprava multicar, odvoz odpadovej vedy a papiera 134,00 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12155/712 oprava elektrického vedenia a výmena batérií WC 28,00 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12157/711 odborné práce, opravy budovy 133,00 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12156/710 služby Zetor, odvoz zeminy, konárov, lístia 70,00 10.12.2012 11.12.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
7212320967/709 telekomunikačné služby 145,58 10.12.2012 11.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
120100599/708 cyber fort, kábel a servisné práce 111,36 07.12.2012 10.12.2012 Agócs, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
37451151161/707 telekomunikačné služby 232,52 07.12.2012 10.12.2012 Slovak Telekom, a. s. Kradžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20121756/706 monitorovanie objektu cez SRP za mesiac 11/2012 19,92 07.12.2012 10.12.2012 Patrol and Guard, s. r. o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
14/2012/705 spotreba plynu 643,87 07.12.2012 10.12.2012 Základná škola Mieru 154, 980 02 Jesenské 37888684
80552519/704 it wifi 7,90 07.12.2012 10.12.2012 UPC broadband slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
80553461/703 it profesionál plus 18,26 07.12.2012 10.12.2012 UPC broadband slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
10120662/702 prezentácia obce na webe 27,88 07.12.2012 10.12.2012 Peter Jurík – LISA 390, 925 06 Čierna Voda 41590465
VN-145/12/701 príspevok na stravovanie zamestnancov ŠJ 14,56 05.12.2012 06.12.2012 Školska jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
VN-146/12/700 odobraté obedy za mesiac 11/2012 126,56 05.12.2012 06.12.2012 Školska jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
VN-147/12/699 dotácia na stravu pre deti v HN za mesiac 11/2012 5887,00 05.12.2012 06.12.2012 Školska jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
VN-149/12/698 stravné dôchodcov za mesiac 11/2012 1151,41 05.12.2012 06.12.2012 Školska jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
VN-148/12/697 príspevok na stravovanie za mesiac 11/2012 166,00 05.12.2012 06.12.2012 Školska jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
VN-150/12/696 príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ 21,45 05.12.2012 06.12.2012 Školska jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
VN-151/12/695 odobraté obedy za mesiac 11/2012 186,45 05.12.2012 06.12.2012 Školska jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
2105000555/694 opravy výťahov 19,92 05.12.2012 06.12.2012 MAJES, a. s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
3029035879/693 stravné lístky 922,50 04.12.2012 05.12.2012 Doxx, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
7252664218/692 dodávka plynu 2461,00 03.12.2012 04.12.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7252664206/691 dodávka plynu 967,00 03.12.2012 04.12.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7252664205/690 dodávka plynu 1889,00 03.12.2012 04.12.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
20120458/689 služby COO pre obec 17,00 03.12.2012 04.12.2012 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
FA2012201/688 služby BOZP a PO 200,00 03.12.2012 04.12.2012 EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
2012/11/687 papier, korektor, šanón a pod. 30,83 29.11.2012 30.11.2012 Ľubica Szentesiová Črenčany 103, 979 01 Rimavská Sobota 40730395
FV12159/686 saponát, spínač a pod. 174,96 29.11.2012 30.11.2012 Szelec Attila 1. Mája 387, 980 02 Jesenské 10901795
5003044802/685 združené poistenie majetku 37,84 29.11.2012 30.11.2012 Komunálna poisťovňa, a. s. Horná 25, 974 01 Banská Bystrica 1 31595545
FV12137/684 služby Zetor 110,00 28.11.2012 29.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
29112012/683 členské 13,00 28.11.2012 29.11.2012 Reg. vzd. cen. združ. obcí M. Tompu 2, 979 01 Rimasvká Sobota 31937306
5060651069/682 odber elektriky 6,08 27.11.2012 28.11.2012 Stredoslovenská energetika, a. s. Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
21231371/681 kniha: Dieťa a jeho svet 39,11 27.11.2012 28.11.2012 RAABE/Krasňanský P.O.Box 148, 909 01 Skalica 1 35908718
79813677/680 it wifi i 7,90 23.11.2012 26.11.2012 UPC broadband slovakia, s. r. o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
10122379/679 repas HP 25,00 23.11.2012 26.11.2012 Vladimír Jankovič – Aktíva Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca 37542966
121147/678 dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD 784,52 23.11.2012 26.11.2012 eR STAR, s. r. o. Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica 36648752
7211717866/677 telekomunikačné služby 10,08 21.11.2012 22.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
1061202740/676 zber a likvidácia odpadu 2029,02 21.11.2012 22.11.2012 Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
20120250/675 sekera, píla, mačeta a iné 312,00 20.11.2012 21.11.2012 Bartex – Mária Bartová Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
f/121491/674 software – program 37,80 20.11.2012 21.11.2012 Topset, Ing. Ján Vlček  Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava 32643748
5/673 pohárové súpravy 154,44 16.11.2012 19.11.2012 SKLO PORCELÁN HRAČKY Czipová Mária, 980 02 Jesenské 34230823
12/2012/672 spotreba vody 145,49 16.11.2012 19.11.2012 Základná škola Mieru 154, 980 02 Jesenské 37888684
13/2012/671 spotreba plynu 1018,87 16.11.2012 19.11.2012 Základná škola Mieru 154, 980 02 Jesenské 37888684
79814585/670 it profesionál plus 18,26 16.11.2012 19.11.2012 UPC broadband slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
FV12146/669 stavebné práce, služby malotraktor a iné 1879,88 16.11.2012 19.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12144/668 kladanie zám. dlažby, preprava multicar a iné 243,20 16.11.2012 19.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
2012/9/667 špagát, voskovky, papier a iné 51,80 16.11.2012 19.11.2012 Ľubica Szentesiová Čerenčany 103, 979 01 Rimavská Sobota 40730395
FV12136/666 kosenie, malotraktor, valcovanie ihriska 168,00 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12138/665 odborné práce, drobné opravy budovy 112,00 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12139/664 preprava Kangoo, stojné 225,50 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12135/663 preprava multicar, služby Zetor a oprava miestnych komunikácií 244,50 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12134/662 preprava multicar a služby Zetor 161,50 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12132/661 preprava Kangoo a multicar 138,50 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12133/660 preprava multicar, služby Zetor, odvoz zeminy 135,00 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12143/659 oprava mreží 196,00 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12142/658 oprava strechy, preprava multicar a Kangoo 96,00 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12141/657 preprava nákladná multicar, odvoz odpadového papiera 7,00 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12140/656 kosenie malotraktorom, služby Zetor, preprava nákladná multicar 128,00 14.11.2012 15.11.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
12112012/655 zabezpečenie a dramaturgická úprava kultúrneho programu 300,00 14.11.2012 15.11.2012 Oblastný výbor Csemadok Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota 00419648
511033268/654 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 164,11 13.11.2012 14.11.2012 Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
2403287728/653 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 635,22 13.11.2012 14.11.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
2173037176/652 telekomunikačné služby 1,00 13.11.2012 14.11.2012 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
103/12/649 bater, hmoždina, skrutka a iné 997,19 12.11.2012 13.11.2012 Renáta Kureková VITACHOV 1. Mája 454, 980 02 Jesenské 41305060
VS: 2105000506/648 oprava výťahov 19,92 12.11.2012 13.11.2012 MAJES, a. s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
FV12151/647 šnek, spínač a servisné služby 209,85 12.11.2012 13.11.2012 Szelec Attila 1. Mája 387, 980 02 Jesenské 10901795
2173214630/646 telekomunikačné služby 78,78 12.11.2012 13.11.2012 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
FA2012190/645 služby bozp a po 200,00 12.11.2012 13.11.2012 Eva Wáhleová, EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
9500387016/644 odber elektriky 273,71 12.11.2012 13.11.2012 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
4744116012/643 telekomunikačné služby 237,14 08.11.2012 09.11.2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
7211300999/642 telekomunikačné služby 190,69 08.11.2012 09.11.2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
VN-138/12/641 príspevok na stravovanie zamestnancov ŠJ pri OÚ na mesiac 10/2012 17,16 07.11.2012 08.11.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
VN-139/12/640 odobraté obedy za 10/2012 pre zamestnancov ŠJ 149,16 07.11.2012 08.11.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
VN-140/12/639 dotácie na stravu pre deti v HN 6930,00 07.11.2012 08.11.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
VN-141/12/638 dotácie na stravu pre deti v HN 209,00 07.11.2012 08.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
VN-142/12/637 stravné dôchodcov za 10/2012 1290,64 07.11.2012 08.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
VN-143/12/636 odobraté obedy za 10/2012 224,87 07.11.2012 08.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
VN-144/12/635 príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ na mesiac 10/2012 25,87 07.11.2012 08.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
5121173/634 kamery a odbytové náklady 87,18 07.11.2012 08.11.2012 COPPER, spol. s r. o. ČSA 16, 974 01 Banská Bystrica 31588158
120287/633 vetrovka, obuv a monterky 201,00 07.11.2012 08.11.2012 Jarmila Bazovská – REMPOS Školská 12, 979 01 Rimavská Sobota 34227776
20121584/632 monitorovanie objektu cez SRP, 10/2012 19,92 07.11.2012 08.11.2012 Patrol and Guard, s. r. o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
20120440/631 príručka matrikára 16,60 05.11.2012 06.11.2012 Združenie matrikárok a matrikárov Alexandra 64, 060 01 Kežmarok 37878298
7312580813/630 odber plynu 821,00 05.11.2012 06.11.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7312580812/629 odber plynu 1603,00 05.11.2012 06.11.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7312580817/628 odber plynu 2089,00 05.11.2012 06.11.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
12/015/627 vyhotovenie zmien v projektovej dokumentácii 390,00 05.11.2012 06.11.2012 A-U-Planstav, s. r. o. Tomašovská 6, 979 01 Rimavská Sobota 46130802
120100046/626 kontrola a čistenie komínov 350,00 05.11.2012 06.11.2012 Peter Gyurusi Petofiho 115/21, 940 01 Nové Zámky 46014730
3029032527/625 stravné lístky 883,13 05.11.2012 06.11.2012 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
4/623 taniere, poháre, misky 188,20 29.10.2012 30.10.2012 Sklo porcelán hračky, Czipová Mária 980 02 Jesenské 34230823
2012544/622 kontrola HP, požiarnych vodovodov a tlakové skúšky PH 69,73 29.10.2012 30.10.2012 ŠK-Servis, s. r. o. Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota 36645796
2012543/621 kontrola HP, požiarnych vodovodov a tlakové skúšky PH 72,30 29.10.2012 30.10.2012 ŠK-Servis, s. r. o. Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota 36645796
2012540/620 kontrola a oprava HP 49,88 29.10.2012 30.10.2012 ŠK-Servis, s. r. o. Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota 36645796
2012545/619 kontrola a oprava HP 275,51 29.10.2012 30.10.2012 ŠK-Servis, s. r. o. Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota 36645796
2012546/618 kontrola a oprava HP 36,79 29.10.2012 30.10.2012 ŠK-Servis, s. r. o. Sedliacka 19/3127, 979 01 Rimavská Sobota 36645796
2012103196/617 chlieb 16,20 29.10.2012 30.10.2012 Pekáreň Július Mihályi Orgovánová 530, 980 02 Jesenské 10911057
6/112/616 voda fresch, eduscho 22,71 29.10.2012 30.10.2012 Júlia Sókováčová  – JÚLIA Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
5/112/615 voda fresh, cola, eduscho a pod. 59,48 29.10.2012 30.10.2012 Júlia Sókováčová  – JÚLIA Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
4/112/614 eduscho, cola, džus a pod. 75,20 29.10.2012 30.10.2012 Júlia Sókováčová  – JÚLIA Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
120100537/613 tonery 315,06 29.10.2012 30.10.2012 AGÓCS, s. r. o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1  36644072
2012/6/612 pastelky, pero a pod. 51,80 26.10.2012 29.10.2012 Ľubica Szentesiová Železničná 103, 979 01 Čerenčany 40730395
 00017049/611 it wifi 7,90 24.10.2012 25.10.2012 Termosat, s. r. o. Šafarikova 20, 048 01 Rožňava 31652247
1120838/610 tlačivá 19,60 23.10.2012 24.10.2012 CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B, 949 01 Nitra 34131159
7210654658/609 telefónne služby 19,49 23.10.2012 24.10.2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
00017016/608 it modem 18,26 23.10.2012 24.10.2012 Termosat, s. r. o. Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 31652247
20120226/607 mačeta, sekera, rýľ a pod. 324,00 22.10.2012 23.10.2012 Bartex – Maria Bartová Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
FV2012039/606 uhlie hnedé A, KO nakladanie a rozvoz 704,14 22.10.2012 23.10.2012 Palivá, s. r. o. 1. mája 462, 980 02 Jesenské 31586899
3309011612/605 telefónne aparáty 3,62 22.10.2012 23.10.2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
22102012/604 prihlásenie na odborný-konzultačný seminár 13,00 17.10.2012 18.10.2012 Obvodný úrad Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota 2020971425
20120215/603 čistiace potreby a iný materiál 310,76 17.10.2012 18.10.2012 Bartex – Mária Bartová Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
1061202442/602 odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 09/2012 2113,66 17.10.2012 18.10.2012 Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
104/2012/601 prehliadky PZ a plyn. rozvodu v reg. skrinke a kotolni 105,78 16.10.2012 17.10.2012 Ing. Igor Račko Sklárska 580/27, 987 01 Poltár 14178320
2/10/598 dezinsekcia prest. kuchyne 150,00 15.10.2012 16.10.2012 MVDr. Éli Tomáš Jesenského 651, 980 02 Jesenské 17059623
2169671949/597 telefónne služby 51,53 12.10.2012 15.10.2012 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
149852/596 software 76,03 12.10.2012 15.10.2012 Atlantis Systems s. r. o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
20120077/595 účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii 80,00 10.10.2012 11.10.2012 Východoslovenská agentúra pre rozvoj n. o. Za humnami 508/28, 941 48 Podhájska 42053048
2012/05/594 výkresy, zošity, papier atď. 132,80 10.10.2012 11.10.2012 Ľubica Szentesiová Železničná 109, 979 01 Čerenčany 40730395
FV12125/593 preprava nákladná Multicar, odvoz odpadu, odborné práce 140,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12124/592 preprava nákladná Multicar, dovoz zeminy 287,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12123/591 preprava nákladná Multicar, dovoz palivového dreva 14,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12122/590 odborné práce, brúsenie nožov 7,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12121/589 preprava nákladná Multicar a montáž fólie 126,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12120/588 kosenie, služby Zetor 38,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12119/587 preprava nákladná Kangoo 188,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12118/586 odborné práce, kosenie 21,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12117/585 služby Zetor a iné práce 98,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12116/584 služby malotraktor, valcovanie ihriska 119,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12115/583 preprava multicar 59,50 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12114/582 preprava multicar 89,00 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12113/581 preprava nákladným autom Kangoo 90,50 10.10.2012 11.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
2012/04/580 vodné 60,84 10.10.2012 11.10.2012 Základná škola s VJM, V. Szombathyho Slobody 141, 980 02 Jesenské 37888625
3/112/579 potraviny 70,64 10.10.2012 11.10.2012 Júlia – Júlia Sókováčová Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
FV5-2012-105-000
453/578
oprava výťahov 19,92 10.10.2012 11.10.2012 MAJES, a. s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
7210232306/577 telekomunikačné služby 171,08 10.10.2012 11.10.2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20122220101000808/576 elektrika 177,04 09.10.2012 10.10.2012 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
9743128484/575 telekomunikačné služby 236,66 09.10.2012 10.10.2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
25102012/574 členský poplatok 13,00 05.10.2012 08.10.2012 Obvodný úrad Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota 31937306
11102012/573 členský poplatok 26,00 05.10.2012 08.10.2012 Obvodný úrad Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota 31937306
220296861/572 vodné a stočné 135,57 05.10.2012 08.10.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
220296800/571 vodné a stočné 16,53 05.10.2012 08.10.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
220296799/570 vodné a stočné 19,84 05.10.2012 08.10.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
220296793/569 vodné a stočné 58,41 05.10.2012 08.10.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
220296781/568 vodné a stočné 251,30 05.10.2012 08.10.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
220296785/567 vodné a stočné 1916,73 05.10.2012 08.10.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
21225500/566 kniha: Zvedavček 50,40 05.10.2012 08.10.2012 RAABE, s. r. o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
103/2012/565 prehliadky PZ 171,60 04.10.2012 05.10.2012 Ing. Igor Račko Sklárska 580/27, 987 01 Poltár 14178320
8320108980/564 predplatné mesačníka 64,66 04.10.2012 05.10.2012 IURA EDITION, spol. s r. o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 31348262
20121413/563 monitorovanie objektu cez SRP za mesiac 09/2012 19,92 04.10.2012 05.10.2012 Patrol and Guard, s. r. o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
7317542977/562 plyn 969,00 04.10.2012 05.10.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7317542982/561 plyn 1263,00 04.10.2012 05.10.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7317542978/560 plyn 496,00 04.10.2012 05.10.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
20120199/559 upratovacie prostriedky 198,87 03.10.2012 04.10.2012 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20120198/558 upratovacie prostriedky 133,93 03.10.2012 04.10.2012 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20120197/557 upratovacie prostriedky 849,74 03.10.2012 04.10.2012 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
VN-131/12/556 obedy za mesiac 09/2012 pre zamestnancov ŠJ 122,04 03.10.2012 04.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru 99, 980 02 Jesenské 318833
VN-133/12/555 dotácia na stravu pre deti za mesiac 09/2012 5142,00 03.10.2012 04.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru 99, 980 02 Jesenské 318833
VN-132/12/554 stravovanie zamestnancov ŠJ za mesiac 09/2012 14,04 03.10.2012 04.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru 99, 980 02 Jesenské 318833
VN-137/12/553 obedy za mesiac 09/2012 pre zamestnancov MŠ 205,66 03.10.2012 04.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru 99, 980 02 Jesenské 318833
VN-135/12/552 dotácie na stravu pre deti za mesiac 09/2012 113,00 03.10.2012 04.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru 99, 980 02 Jesenské 318833
VN-136/12/551 stravovanie zamestnancov MŠ 23,66 03.10.2012 04.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru 99, 980 02 Jesenské 318833
VN-134/12/550 stravné dôchodcov za mesiac 09/2012 1080,69 03.10.2012 04.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru 99, 980 02 Jesenské 318833
20120353/549 služby COO pre obec 17,00 03.10.2012 04.10.2012 NCRC Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
5590011422/548 služby stp apv 144,84 02.10.2012 03.10.2012 IVES Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957
420120960/547 seminár 44,40 02.10.2012 03.10.2012 Vema, s.r. o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
3120317/546 služby 115,20 04.10.2012 05.10.2012 Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Šibeničný Vrch 716, 979 01 Rimavská Sobota 36836567
FA2012160/545 služby bozp a po 200,00 01.10.2012 02.10.2012 EWA-bozpapo Mieru 147, 980 02  Jesenské 41305833
3029028948/544 stravné lístky 1006,09 01.10.2012 02.10.2012 Doxx,spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
12068/543 oblečenie 205,55 01.10.2012 02.10.2012 Rempos Tržná 980/5, 979 01 Rimavská Sobota 30435901
FV12-2/031/542 stravovanie dôchodcov za mesiac 08/2012 39,78 01.10.2012 02.10.2012 Casablanca bar Jesenského 525, 980 02 Jesenské 35487747
21224594/541 knižka: Dieťa a jeho svet 39,11 01.10.2012 02.10.2012 RAABE, s. r. o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
00016702/540 IT WIFI 7,90 01.10.2012 02.10.2012 Termosat, s. r. o. Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 31652247
037/2012/538 audítorské služby 700,00 01.10.2012 02.10.2012 Ing. Katarína Karczagová Svätoplukova 28, 979 01 Rimavská Sobota 33546606
20120193/537 čistiace prostriedky 125,00 24.09.2012 02.10.2012 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
7451020428/536 dodávky plynu -469,30 24.09.2012 02.10.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7451020430/535 dodávky plynu -2604,72 24.09.2012 02.10.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
2012/004/534 kancelárske potreby 51,80 24.09.2012 02.10.2012 Ľubica Szentesiová Železničná 103, 979 01 Čerenčany 40730395
FV12105/533 preprava multicar, dovoz piesku 14,00 24.09.2012 02.10.2012 KomPaS, s. r. o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
7451020429/532 dodávka plynu 77,54 24.09.2012 02.10.2012 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7209674738/531 telefónny účet 10,08 21.09.2012 02.10.2012 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 00359297
2012190/530 kanalizácia, vodovody, ČOV 115672,80 20.09.2012 02.10.2012 COMBIN BB, s. r. o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Bystrica 31631134
8-882/001/529 deratizácia a dezinsekcia kuchyne 150,00 20.09.2012 02.10.2012 MVDr. Éli Tomáš J. Jesenského 651, 980 02 Jesenské 17059623
1061202124/528 zber a likvidácia odpadu 2409,43 19.09.2012 02.10.2012 Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
00016670/527 IT MODEM 18,26 19.09.2012 02.10.2012 Termosat, s. r. o. Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 31652247
120118/526 stavebný dozor 1164,83 18.09.2012 02.10.2012 INPRO POPRAD, s. r. o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 36501476
120117/525 stavebný dozor 1765,18 18.09.2012 02.10.2012 INPRO POPRAD, s. r. o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 36501476
11-11584/524 úrazové poistenie 100,80 18.09.2012 02.10.2012 Union, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051
11-11581/523 úrazové poistenie 7,20 18.09.2012 02.10.2012 Union, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051
FV12107/521 betovanie, preprava nákladná Multicar 23,40 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12106/520 odborné práce, kosenie, odb.práce maľovanie v ambulancii 24,50 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12104/519 služby Zetor 120,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12103/518 služby Zetor, preprava nákl. Multicar 41,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12102/517 preprava nákladná-kontrola zam.AČ, preprava Multicar, služby Zetor, odborné a pomocné práce 473,50 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12101/516 kosenie malotraktor 21,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV 12100/515 preprava nákladná Kango, rozvoz obedov dôchodcovia 213,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12099/514 kosenie kosačkou, krovinorezom,služby malotraktor, preprava nákladná Multicar 65,50 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12098/513 služby Zetor, odvoz odpadovej vody 80,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12097/512 kosenie kosačkou, kosenie krovinorezom, služby malotraktor 103,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12096/511 preprava nákladná multicar, služby Zetor, odborné práce,opravy miest.komunikácii 1 124,50 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12095/510 preprava nákladná multicar, kosenie krovinorezom, služby Zetor,kosenie verejnej zelene 429,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10
98002 Jesenské
36800627
FV12094/509 preprava nákladná Kango 90,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 13.09.2012 28.09.2012 KomPas,s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
172012/508 vypracovanie projektovej dokumentácie-centzrálna zóna v obci Jesenské k oprave projektu 750,00 24.09.2012 28.09.2012 alfa PROJEKT,s.r.o. Borová 3179/21, Žilina 01007 44632461
0048285472/507 telefonické služby 49,03 17.09.2012 28.09.2012 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
2/506 kávová súprava 23 ks, kávová súprava 1 ks 278,82 12.09.2012 17.09.2012 SKLO PORCELÁN HRAČKY
CZIPOVÁ Mária
980 02 Jesenské 34230823
 6120017/505 žiadosť o platbu 2x, priebežná monitorovacia správa 2x 8 424,22 12.09.2012 17.09.2012 M.A.Company s.r.o. Kurov 85, 08604 Kružlov 44220316
2/21453/2012/504 stavebné práce-revitalizácia centr. zóny v obci Jesenské 196 919,11 12.09.2012 17.09.2012 Skanska SK a.s. Závod Cesty-mosty SK Krajná 29, 82104 Bratislava 31611788
2012 2220 091000509/503 distribúcia elektriny 128,80 12.09.2012 17.09.2012 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008
FA2012145/502 služby BOZPaPO 200,00 11.09.2012 17.09.2012 Eva Wáhleová,EWA-BOZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
 7209185381/501  telekomunikačné služby  173,34 10.09.2012 17.09.2012  Slovak Telekom,a.s.,  Karadžičova 10,82513 Bratislava  35763489
61208064/500 LDPE vrecia 316,80 07.09.2012 17.09.2012 DOMITRI,spol.s.r.o. 049 12 Gemerská Hôrka 421 31733484
41237/499 telekomunikačné služby 211,74 07.09.2012 17.09.2012 Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10,82513 Bratislava 35763469
FV12-2/030/498 stravovanie dôchodcov 08/2012 959,14 06.09.2012 17.09.2012 Peter Vincze, CASABLANCA BAR J.Jesenského 525, 98002 Jesenské 35487747
FV12-2/010/497 stravovanie dôchodcov 07/2012 212,16 06.09.2012 17.09.2012 Peter Vincze, CASABLANCA BAR J.Jesenského 525, 98002 Jesenské 35487747
20121237/496 monitorovanie objektu cez SRP,august 2012 19,92 zmluva č. 200/2007/SRP 08.09.2012 17.09.2012 Patrol Guard s.r.o. Svätoplukova 24, 97901 Rimavská Sobota 36637548
21219858/495 právo v materskej škole-aug.12 38,39 05.09.2012 17.09.2012 RAABE,Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava 35908718
2105000400/494 paušálne opravy výťahov 19,92 05.09.2012 17.09.2012 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
120100015/493 filtron OP518, Shell HX 7 36,48 05.09.2012 17.09.2012 Karol Kisantal-súkr.podnikateľ Hodejov 73, 98031 Hodejov 40209270
20120310/492 Mesačný popl. v oblastiach COO pre obec 17,00 05.09.2012 17.09.2012 NCRC,Ing.Jozef Nosáľ Š.Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004
120100461/491 toner-2 ks, servisné práce 90,88 05.09.2012 07.09.2012 AGÓCS s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
3029025913/490 stravné lístky 867,98 03.09.2012 07.09.2012 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356, 01001Žilina 36391000
2012/9/489 čistiace a toaletné potreby 75,33 03.09.2012 07.09.2012 Mária Kánová, DROGÉRIA 980 02 Jesenské 40730379
7120100825/488 poplatky za poskytnutie inform. pre auditora 60,00 03.09.2012 07.09.2012 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951
124400014/485 chladnička A+ 149,00 31.08.2012 31.08.2012 IB-Elektro, s.r.o. Hl. námestie 10, Rimavská Sobota 46375210
20120155/484 čistiace potreby 55,02 30.08.2012 31.08.2012 Bartex Záhradná 601, Jesenské 34232141
20120154/483 čistiace potreby 149,10 30.08.2012 31.08.2012 Bartex Záhradná 601, Jesenské 34232141
20120153/482 čistiace potreby 50,42 30.08.2012 31.08.2012 Bartex Záhradná 601, Jesenské 34232141
20120172/481 čistiace potreby 124,91 30.08.2012 31.08.2012 Bartex Záhradná 601, Jesenské 34232141
452012/479 oprava chladničky 33,00 30.08.2012 31.08.2012 Ladislav Mede Jánošíkova 18, Rimavská Sobota 10906908
P2250201208
0011/478
pripojenie zariadenia odberateľa 131,95 28.08.2012 31.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 36442151
P2250201208
0010/477
pripojenie zariadenia odberateľa 131,95 28.08.2012 31.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 36442151
P2250201208
0009/476
pripojenie zariadenia odberateľa 131,95 28.08.2012 31.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 36442151
120900351/475 strešné produkty 1928,08 28.08.2012 31.08.2012 MBS STRECHY Stará Sobôtka 118, Rimavská Sobota 43336141
3/2012/474 nealko 30,71 28.08.2012 31.08.2012 ENDRE VINCZE Drňa 34 41740491
00016449/473 internet 7,90 24.08.2012 31.08.2012 Termosat, s.r.o. Šafárikova 20, Rožňava 31652247
7208529354/472 telefónne služby 10,18 23.08.2012 31.08.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469
00016414/470 internet 18,26 21.08.2012 31.08.2012 Termosat, s.r.o. Šafárikova 20, Rožňava 31652247
FV12090/469 nákladná preprava 195,50 zmluva zo dňa 30.12.2011 20.08.2012 31.08.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, Jesenské 36800627
01/2012/468 potraviny 165,60 20.08.2012 31.08.2012 ENDRE VINCZE Drňa 34 41740491
2012/03/465 vodné 116,39 20.08.2012 31.08.2012 Základná škola s VJM Nám. Slobody 141, Jesenské 37888625
0025/12/464 monitorovacia a hodnotiaca správa 500,00 20.08.2012 31.08.2012 SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecká 16, Banská Bystrica  36785687
1201007/463 projekt kanalizácia a ČOV 9672,00 17.08.2012 31.08.2012 S.E.G., s.r.o. Sabinovská 8, Bratislava 35877961
f/121214/462 software 78,00 17.08.2012 31.08.2012 TOPSET Hollého 2366/25B, Stupava 32643748
8800318833/461 služby verejnosti 56,74 17.08.2012 31.08.3012 RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2, Bratislava 36857432
FV12084/460 nákladná preprava 152,50 zmluva zo dňa 30.12.2011 15.08.2012 31.08.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, Jesenské 36800627
FV12085/459 odborné práce 463,50 zmluva zo dňa 30.12.2011 15.08.2012 31.08.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, Jesenské 36800627
FV12086/458 odborné práce 1066,10 zmluva zo dňa 30.12.2011 15.08.2012 31.08.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, Jesenské 36800627
FV12087/457 kosenie kosačkou 105,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 15.08.2012 31.08.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, Jesenské 36800627
FV12088/456 kosenie kosačkou 137,50 zmluva zo dňa 30.12.2011 15.08.2012 31.08.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, Jesenské 36800627
FV12089/455 kosenie kosačkou 21,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 15.08.2012 31.08.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, Jesenské 36800627
FV12092/454 kosenie, malotraktor 38,50 zmluva zo dňa 30.12.2011 15.08.2012 31.08.2012 KomPas, s.r.o. Sobotská 10, Jesenské 36800627
FV12091/453 kosenie, malotraktor 21,00 zmluva zo dňa 30.12.2011 15.08.2012 31.08.2012 KomPas,s.r.o. Sobotská 10, Jesenské 36800627
2403287728/452 Úhrada poistného 635,22 24.08.2012 31.08.2012 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava 35709332
35300161/451 Poplatok za pripojenie 25,00 14.08.2012 24.08.2012 Termosat, s.r.o  Šafárikova 20, Rožňava  31652247
201220238/450 NOZ GX23227 Nôž Ľ 31,08 13.08.2012 24.08.2012 UNIAGRO Zvolenská
Slatina s.r.o.
SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina 45689792
0048285472/449 mobilné služby 44,46 13.08.2012 24.08.2012 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,
82 108 Bratislava
35697270
1061201826/448 odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.17/2004 za mesiac 7/2012 1 953,92 09.08.2012 24.08.2012 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rim.Sobota 36021211
20122220081000
488/447
distribúcia elektriny,nedoplatok 75,67 09.08.2012 24.08.2012 stredoslovenská energetika,a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
20120249/446 poplatok za mesiac júl 2012 17,00 09.08.2012 24.08.2012 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š. Maliaka 591/3, 05001 revúca 46199004
00016016/445 poskytnuté služby za 1.7.2012-31.7.2012, IT MODEM 18,26 09.08.2012 24.08.2012 Termosat s.r.o. Zákaznicke stredisko Rim.Sobota, Šafárikova 20,04801 Rožňava 31652247
120100011/444 FILTRON OP 518, SHELL HX 7 10W/40 4l 30,60 09.08.2012 24.08.2012 Karol Kisantal-
súkromný podnikateľ
Hodejov 73, 98031 Hodejov 40209270
4741151362/443 mobilné služby 210,11 08.08.2012 24.08.2012 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova10, 82513 Bratislava 35763469
7208134474/442 mobilné služby 201,65 08.08.2012 24.08.2012 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
FA2012134/441 služby BOZP a PO 200,00 08.08.2012 24.08.2012 Eva Wáhleová, EWA-BOZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
10121427/440 Repas HP Q2612 HP1010 50,00 08.08.2012 16.08.2012 AKTIVA –
Vladimír Jankovič
Janka Kráľa 889/20, 05001 Revúca 37542966
2105000354/439 MB 100 Paušálne opravy výťahov 19,92 07.08.2012 16.08.2012 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
20121049/438 Monitorovanie objektu cez SRP za júl 2012 19,92 07.08.2012 16.08.2012 Patrol Guard s.r.o. Svätoplukova 24, 97901 Rimavská Sobota 36637548
120100411/437 myš MS Wireless Mobile Mouse 1000 USB 90,88 06.08.2012 16.08.2012 AGÓCS s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 36644072
6300045399/436 Odber zemného plynu 223,00 06.08.2012 16.08.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
6300044928/435 Odber zemného plynu 74,00 06.08.2012 16.08.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815256
6300044808/434 Odber zemného plynu 153,00 06.08.2012 16.08.2012 SPP, a.s., Mlynské nivcy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
3029023709/433 Odber stravných lístkov 896,76 06.08.2012 16.08.2012 DOXX – Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
20120142/432 Savo, nožnice na kríky, metla priemyselná,lopata 125,01 30.07.2012 16.08.2012 Mária Bartová-Bartex
priemyselný a spotr. tovar
Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
21215356/431 Dieťa a jeho svet -jún 12 (č.13) 38,21 30.07.2012 16.08.2012 RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava 35908718
00016052/430 poplatok za posk.služby  od 1.7.2012-31.7.2012 IT WIFI 7,90 30.07.2012 16.08.2012 Termosat s.r.o. Zákaznicke stredisko Rimavská sobota Šafárikova 20 048 01 Rožňava 31652247
10/2012/429 Fakt. za plyn od 7.5.2012-6.6.2012 188,15 27.07.2012 16.08.2012 Základná škola Ulica mieru 154, 98002 Jesenské 37888684
10/2012/428 Fakturujeme za spotrebu vod. za obdobie 21.03.2012-13.06.2012 149,50 27.07.2012 16.08.2012 Základná škola Ulica mieru 154, 98002 Jesenské 37888684
 2012/16/427 Projektová dokumentácia k obci Jesenské  360,00 27.07.2012  16.08.2012  ONCE s.r.o. Námestie Andreja Hlinku 3/816
01001 Žilina
 43864929
 201240687/426 Vyjadrenie k existencii hydromelioračnych zariadení  69,34  27.07.2012 16.08.2012 Hydromeliorácie, štátny podnik  Vrakunská 29
825 63 Bratislava
 35860839
 91200373/425 Program Obce.info mini  76,80  Zmluva o spolupráci č.00318833  27.07.2012 16.08.2012  DATATRADE  Moyzesova 12, 95301 Zlate Moravce  35960132
 7207457393/424 mobilné služby  10,08 30.07.2012 16.08.2012  Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava  35763469
19/12/419 Svetelna tabuľa, chladivy sprej 380,00 19.07.2012 30.07.2012 SZABO ALEXANDER Hviezdoslavova 17 048 01
Rožňava
41288165
120100389/418 Servisné práce a materiál k PC 219,48 19.07.2012 30.07.2012 AGÓCS s.r.o. Školská 244
Rimavská Sobota
36644072
2007006317/417 Poistné za 4.8.12-4.2.13 98,20 číslo poist. zmluvy 2007006317 18.07.2012 30.07.2012 UNIQA poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007
Bratislava 27
00653501
2007006316/416 Poistné za 4.8.12-4.2.13 98,20 č.poist. zmluvy
2007006316
18.07.2012 30.07.2012 UNIQA poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007
Bratislava 27
00653501
112362/415 Dodávka tlačív 73,29 18.07.2012 30.07.2012 Lilium Aurum s.r.o. Galantská 658/2F
Dunasjská Streda
17642183
12/012/414 Vypracov. architektonickej štúdie úpravy obj. COOP Jesdnota 150,00 16.07.2012 30.07.2012 A-U-Planstav,s.r.o. Tomašovská 6 97901
Rimavská Sobota
46130802
03712/413 Ročný udržiavací poplatok za webovú stránku 54,77 Zmluva o dielo č.102/2006 05.04.2012 30.07.2012 TERRA GRATA,n.o. Partizánska cesta 97 97401
Banská bystrica
37954989
1061201537/412 Odvoz a uskladnenie odpadu 2 225,70 16.07.2012 30.07.2012 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901
Rimavská Sobota
36021211
 FA2012118/411 Služby BOZP a PO 200,00  13.07.2012 30.07.2012 Eva Wáhleová,
EWA-BOZPaPO
Mieru 147,98002
Jesenské
41305833
2105000303/410 Paušálne opravy výťahov 19,92 12.07.2012 30.07.2012
MAJES výťahy
a eskalátory,a.s.
Bojnická 18 83104
Bratislava
35770732
0048285472/409 Telekomunikačné služby 47,57 12.07.2012 30.07.2012
Orabge Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
35697270
7207077786/408 Telekomunikačné služby 182,81 12.07.2012 30.07.2012
Slovak Telecom,a.s.
Karadžičova 10, 82513
Bratislava
35763469
120088/407 Stavebný dozor-Jesenské-kanalizácia a ČOV 2 153,21 Zmluva o poskytnutí služby č.27/2010 a dodatok č.1 k ZoPS  12.07.2012 30.07.2012
INPRO POPRAD,s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25 05801
Poprad
36501476
2012122/406 Práce vykonané na stavbe  Jesenské kanalizácia a ČOV 213 823,
87
11.07.2012 30.07.2012
COMBIN BANSKÁ
ŠTIAVNICA,s.r.o.
Kysihýbelská 29 96901 Banská Štiavnica 31631134
9500387012/405 Distribôcia elektriny 183,56 11.07.2012 30.07.2012
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Pri rajčianke 859/4B
010 47 Žilina
36403008
120085/404 Odborná pomoc-práca stavebného dozora 3 835,39 Mandátna zmluva č.20/2011-TDI 10.07.2012 30.07.2012
INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25 05801
Poprad
36501476
8740155640/403 Telekomunikačné služby 256,28 10.07.2012 30.07.2012
Slovak Telecom,a.s.
Karadžičova 10, 82513
Bratislava
35763469
1061201480/402 Odvoz a uskladnenie odpad 218,80  18.07.2012 30.07.2012
Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota 36021211
FV2012/005/401 Sódová voda 38,06  18.07.2012 30.07.2012
MEVY,spol.s.r.o.
Jazmínová 552
98002 Jesenské
36621030
FV12077/400 Nákladná preprava, 192,50 Zmluva o poskytnutí služ.
z 30.12.2012
06.07.2012 27.07.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12075/399 Pomocné práce, administratívne práce, infokanál 336 Zmluva o poskytnutí služieb z 30.12.2011 06.07.2012 27.07.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12074/398 Preprava nákl. úpravy námestia 175,00 Zmluva o poskytnutí služieb z 30.12.2011 06.07.2012 27.07.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12073/397 Preprava Multicar, odborné práce 28,00 Zmluva o poskytnutí služieb z 30.12.2011 06.07.2012 27.07.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12072/396 Preprava multicar, odborné práce 28,00 Zmluva o poskytnutí služieb z 30.12.2012 06.07.2012 27.07.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12071/395 Služby Zetor 90,00 Zmluva o poskytnutí služieb z 30.12.2012 06.07.2012 27.07.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12070/394 služby malotraktor, odborné práce, 168 zmluva om poskytnutí služieb zo dňa 30.12.2012 06.07.2012 27.07.2012
KomPas. s.r.o.
Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12069/393 Preprava nákladná, stojné, služby Zetor 290 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 30.12.2012 06.07.2012 27.07.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12068/392 Preprava nákladná, služby Zetor, odborné práce, kosenie 684,00 zmluva o poskytnutí služieb z 30.12.2011 06.07.2012 27.07.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV12067/391 Preprava nákladná Kango, Multicar, služby malotraktor, odborné práce 369,50 zmluva o poskytnutí služieb z 30.12.2011 06.07.2012 27.07.2012
KomPas,s.r.o.
Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
120100359/390 PC technika,oprava,materiál 140,87 06.07.2012 23.07.2012
AGÓCS s.r.o.
Školská 244 97901
Rimavská Sobota
36644072
6470010754/389 Tlačivá 56,57 06.07.2012 23.07.2012
úrad MV SR Bratislava
Pribinova 2
81272 Bratislava
00151866
20120875/388 Monitorovanie objektu cez SRP 19,92 Zmluva č. 200/2007/SRP 06.07.2012 23.07.2012
Patrol Grup s.r.o.
Svätoplukova 24 97901
Rimavská Sobota
36637548
01972012/387 CD Autoškolák, poštovné 8,55 04.07.2012 23.07.2012
TERRA GRATA,n.o.
Partizánska cesta 97
97901 Banská Bystrica
37954989
20120212/386 Služby v oblastiach COO pre obec 17,00 04.07.2012 23.07.2012
NCRC, Ing.Jozef Nosáľ
Š.Maliaka 591/3 05001
Revúca
46199004
7317471315 Zemný plyn 74,00 04.07.2012 23.07.2012
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 82511
Bratislava 26
35815256
7317471314/384 Zemný plyn 153,00 04.07.2012 23.07.2012
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a 82511
Bratislava 26
35815256
7317471319/383 Zemný plyn 223,00 04.07.2012 23.07.2012
SPP, a.s.
Mlynské nivy44/a 82511
Bratislava 26
35815256
220256877/382 Vodné 50,26 Zmluva č. 406200792 04.07.2012 23.07.2012
Stredoslov.vodárenská
prevádzková spol.s.r.o.
 Partizánska cesta 5 97401
Banská Bystrica
 36644030
220256873/381 Vodné 71,41 Zmluva č.406200792 04.07.2012 23.07.2012
Stredoslov.vodárenská
prevádzková spol.s.r.o.
 Partizánska cesta 5 97401
Banská Bystrica
 36644030
220256868/380 Vodné 239,40 Zmluva č.406200792 04.07.2012 23.07.2012
Stredoslov.vodárenská
prevádzková spol.s.r.o.
Partizánska cesta 5 97401
Banská Bystrica
36644030
220256887/379 Vodné 72,74 Zmluva č.406200792 04.07.2012 23.07.2012
Stredoslov.vodárenská
prevádzková spol.,a.s.
Partizánska cesta 5 97401
Banská Bystrica
36644030
3029019664 Stravné lístky 896,76 04.07.2012 23.07.2012
DOXX-stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356 01001 Žilina 36391000
110/12/377 Stravné dôchodcov 826,54 04.07.2012 23.07.2012
Školská jedáleň pri MŠ
Mieru 98002
Jesenské
318833
107/12/376 Príspevok na stravovanie zam ŠJ 16,25 03.07.2012 23.07.2012
Školská jedáleň pre ZŠ
Mieru 98002
Jesenské
318833
106/12/375 Obedy pre zam. ŠJ 141,25 04.07.2012 23.07.2012
Školská jedáleň pri ZŠ
Mieru 98002
Jesenské
318833
111/12/374 Dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi 6 870,00 04.07.2012 23.07.2012
Školská jedáleň pri ZŠ
Mieru 980 02
Jesenské
318833
112/12/373 Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi 197,00 04.07.2012 23.07.2012
Školská jedáleň pri MŠ
Školská 98002
Jesenské
318833
113/12/372 Príspevok na stravovanie zam. MŠ 23,66 04.07.2012 23.07.2012
Školská jedáleň pri MŠ
Ul.školská 98002
Jesenské
318833
114/12/371 Obedy pre zamestnancov MŠ 205,66 04.07.2012 23.07.2012
Školská jedáleň pri MŠ
Ul. školská 98002
Jesenské
318833
1122205580/370 tlačivá 4,85 16.07.2012 23.07.2012
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16 974 72 B.Bystrica 31331131
1/21453/2012/369 Stavebné práce na stavbe Revitalizácia centra v obci Jesenské 427 866,
86
04.07.2012 23.07.2012
Skanska SK a.s.
Závod Cesty-mosty SK
Krajná 29
821 04 Bratislava
31611788
20120116/368 Pracovné náradie 125 26.06.2012 23.07.2012
Mária Bartová-BARTEX
Priemyselný a spotrebný
tovar
Záhradná 601,980 02 Jesenské 34232141
2092/367 Zhotovenie pečiatky pre Ž 17,50 27.06.2012 23.07.2012
Foto-video-Copycentrum
Hviezdoslavova 10907343
2091/366 Zhotovenie pečiatky pre MŠ 17,50 27.06.2012 23.07.2012
Foto-video-CopyCentrum
Hviezdoslavova 25 979 01
Rimavská Sobota
10907343
03062012//365 Tvorba a aktualizácia web stránky 188 27.06.2012 23.07.2012
Ing. Andrej Boros-ABR
Dukelských hrdinov 949/9 40726371
Členský príspevok do ZMOGaM na rok 2012 26.06.2012 23.07.2012
Reg.Združ. miest a
obcí Gemera
a Malohontu
Svätoplukova 18 979 01 Rim.Sobota
400-118/2012/363 B6 kruh 500Zn rov.reflex
Objímka Zn 60
poštovné a balné
38,- 19.06.2012 23.07.2012
Znak,spol.s.r.o.
Púchov
Priemyselná4,
040 01 Košice
31614884
220254161/362 Rozučtovanie podľa období a sadzieb 21.03.2012-13.06.2012 775,07 22.06.2012 26.06.2012
VEOLIA,
Stredoslov.vodáren.
prevádzková
spoločnosť,a.s.
 Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
 36644030
220254174/361 Rozučtovanie podľa období a sadzieb 23.03.2012-13.06.2012 22,49 22.06.2012 26.06.2012
VEOLIA,
Stredoslov.vodáren.
prevádzková
spoločnosť,a.s.
Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
36644030
7206387469/360 Služby mobilnej siete 14,00 25.06.2012 26.06.2012
Slovak Telekom,s.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
35763469
21215690/359 Právo v materskej škole-jún 2012 38,39 21.06.2012 26.06.2012
Dr.Josef Raabe
Slovensko,s.r.o.
Odborné
nakladateľstvo,
člen skupiny Klett
Trnavská Cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
00015679/358 Poplatok za poskytnuté služby za obd. 1.6.2012-30.6.2012 7,90 Zmluva
o pripojení
21.06.2012 26.06.2012
Termosat s.r.o.
Zákaznícke stredisko
Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 31652247
27840004/357 Vytýčenie vodovodného potrubia 9,27 20.06.2012 26.06.2012
VEOLIA
Stredosl.vodárenská
prev.spol.,a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
00318833
201220106/356 1. NOZ 62,16 20.06.2012 26.06.2012
UNIAGRO
Zvolenská
Slatina s.r.o.
SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina 45689792
FV12075/355 Demontáž, montáž mycieho stroja,zistenie závady výmena náhradného dielu a odskúšanie 245,41 18.06.2012 26.06.2012
SZELEC ATTILA
1. mája 387, 980 02 Jesenské 10901795
20062012/354 Školenie nízkotlakových kotlov a plynových zar. a kurz obsluhy tlak. nádob 100 15.06.2012 26.06.2012
Akadémia vzdelá.,
pobočka
Rimavská Sobota
Mikszátha 1, 979 01 Rimavská Sobota 00441074
1201710/353 Účasť na odbornom seminári“Správa registratúry“ 21.06.2012 Lučenec 39,00 21.06.2012 26.06.2012
Asociácia správcov
registratúry
M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky 37922190
20120177/351 Mesačný poplatok za služby v oblastiach COO (mesiac máj 2012) 17,00 Zmluva v obl.
COO
14.06.2012 27.06.2012
NCRC Ing.Jozef Nosáľ
Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca 46199004
120069/350 Za výkon činnosti stavebného dozora pri real. stav.diela Jesenske-kanalizácia a ČOV 3 998,78 Zmluva o poskytnutí služ. č.27/2010 a dodatok č.1 k ZoPS 14.06.2012 27.06.2012
INPRO POPRAD,s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25
058 01 Poprad
36501476
2012098/349 Práce vykonyné na stavbe „Jesenské-kanalizácia a ČOV 397098,49 14.06.2012 26.06.2012
CONBIN
BANSKÁ ŠTIAVNICA,s.r.o.
Kysihýbelská 29
969 01 Banská Štiavnica
31631134
1061201202/348 Za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 5/2012 2 516,07 Z.z.17/2004 13.06.2012 26.06.2012
Brantner Gemer,s.r.o.
Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
FV12057/347 Služby Zetor, odvoz odp. vody, odborné práce, kosenie kosačkou,korovinorezom za máj 2012 180,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12063/346 Preprava nákladná Kangoo, kontrola a rozvoz zamestnancov OcU za máj 2012 85,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12062/345 Služby malotraktor, kosenie za máj 2012 84,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
2155755393/344 Mesačný poplatok Ahoj Europa+, mes.popl.-Náhradný telefón Biznis Svet 150 deň 41,59 12.06.2012 26.06.2012
Orange
Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35697270
9500387011/343 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.05.2012-31.05.2012 422,00 11.06.2012 26.06.2012
Stredoslovenská
energetika,a.s.
Pri rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
 36403008
FA2012093/342 služby BOZP a PO za máj 2012 200,00 11.06.2012 26.06.2012
Eva Wáhleová,
EWA-BOZPaPO
Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
2012003/341 Kancelárske potreby 295,48 HS-objednávka č./zo dňa:trvalá 07.06.2012 26.06.2012
Ľubica Szentesiová
Čerenčany 103, 979 01 Rimavská Sobota 40730395
7206022902/340 Telekomunikačné poplatky za obdobie 01.05.2012-31.05.2012 173,78 07.06.2012 26.06.2012
Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
5739162355/339 telekomunikačné služby od 01.05.2012-31.05.2012 260,66 07.06.2012 26.06.2012
Slovak telekom,a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
FV5-2012-105-
000245/338
Paušálne opravy výťahov 19,92 07.06.2012 26.06.2012
MAJES výťahy
a eskalátory,a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
20120509/337 Toner OKI B411 83,40 07.06.2012 26.06.2012
PC servis
Ing.Jozef Baranec
č.d.102,
980 51 Veľké Teriakovce
35487763
FV12064/336 Preprava nákl. multicar, služby Zetor, odborné práce,kosenie kosačkou, krovinorezom, služby malotraktor za máj 2012 628,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12061/335 služby malotraktor,kosenie kosenie krovinorezom , máj 2012 96,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12060/334 Služby malotraktor, valcovanie ihriska, odborné práce, kosenie,preprava nákladná multicar, máj 2012 210,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12059/333 Preprava nákladná Multicar, za obdobie 05/2012 čistenie krajníc 147,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12058/332 Služby Zetor, podľa dodacieho listu-odvoz odpadovej vody 80,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12056/331 Služby Zetor,preprava nákladná Multicar, odborné práce, kosenie kosačkou, krovinorezom 146,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12055/330 Služby Zetor, odvoz odpadovej vody za máj 2012 200,00 Zmluva o poskytovaní  služieb zo dňa 30.12.2012 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12054/329 Preprava nákladná Kango, multicar, odborné práce za mesiac máj 2012 178,50 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12053/328 Preprava nákladná Multicar, služby Zetor, odborné práce za mesiac máj 2012 398,00 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12052/327 Preprava nákladná Multicar,  za 05/2012, preprava nákladná Kango +materiál 2 052,12 Zmluva o poskytovaní  služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
 Sobotská 10, 980 02 Jesenské  36800627
FV12051/326 Preprava nákladná Multicar, úpravy námestia -odvoz,dovoz materiálu-máj 2012 410,00 Zmluva o poskytovaní  služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12050/325 Preprava nákladná Kango, podľa knihy jázd -rozvoz obedov dôchodcom za mesiac máj 2012 194,00 Zmluva o poskytovaní  služieb zo dňa 30.12.2011 06.06.2012 26.06.2012
KomPas, s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12049/324 Administratívne služby za 01.05.2012-31.05.2012 336,00 06.06.2012 26.06.2012
KomPas,s.r.o.
Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
20120110/323 Cement, Roxor pr8,Sieť,OSB 3 724,20 05.06.2012 26.06.2012
BARTEX
Priemyselný a
spotr. tovar
Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20120111/322 Maliarsky materiál, pracovné náradie, čistiace potreby 188,19 05.06.2012 26.06.2012
BARTEX
Priemyselný a
spotr.tovar
 Záhradná 601, 980 02 Jesenské  34232141
20120707/321 platba za monitorovanie objektu cez SRP za máj 2012 19,92 zmluva č. 200/2007/SRP 05.06.2012 26.06.2012
Patrol a
Guard s.r.o.
Svätoplikova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
120105015/320 Služby s CAT 422E- (hydr.kladivo)dňa 22.05.2012 42,00 04.06.2012 26.06.2012 GEMERSTAV,s.r.o. Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota 44507356
3029016949/319 Odber stravných lístkov 983,08 04.06.2012 26.06.2012 DOXX-Stravné lístky,
spol.s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
36391000
90/12/318 Príspevok na stravovanie za máj 2012 sumu počet obedov 2 848×1,00=2848€, 4199×1,00=4 199 € 7 047,00 04.06.2012 26.06.2012 Školská jedáleň
pri ZŠ
Obecný úrad, Mieru, 980 02 Jesenské 318833
87/12/317 Odobraté obedy za máj 2012 pre zamestnancov ŠJ pri OÚ Jesenské 142,38 04.06.2012 26.06.2012 Školská jedáleň
pri ZŠ
Obecný úrad, Mieru, 980 02 Jesenské 318833
86/12/316 Príspevok na stravovanie zamestn. ŠJ pri OÚ na mesiac máj 2012 16,38 Kolektív. zmluva 04.06.2012 26.06.2012 Školská jedáleň
pri ZŠ
Obečcný úrad
Mieru
980 02 Jesenské
318833
104/12/315 Príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ na mesiac máj 2012 24,05 Kolektív. zmluva 04.06.2012 26.06.2012 Školská jedáleň
pri MŠ
Obecný úrad
Školská
980 02 Jesenské
318833
 103/12/314  Odobraté obedy za máj 2012 pre zamestnancov MŠ pri OÚ Jesenské  209,05  04.06.2012  26.06.2012  Školská jedáleň
pri MŠ
 Obecný úrad ul. Školská, 980 02 Jesenské  318833
 102/12/313  Príspevok na stravovanie za máj 2012, počet obedov 195×1,00=195  195,00  04.06.2012  26.06.2012  Školská jedáleň
pri MŠ
 Obecný úrad, Školská 980 02 Jesenské  318833
 101/12/312  Stravné dôchodcov za máj 2012, počet obedov 379×2,21=837,51  837,59  04.06.2012  26.06.2012  Školská jedáleň
pri MŠ
 Obecný úrad, Mieru , 980 02 Jesenské  318833
 7307452171/311  Odber zemného plynu od 01.06.2012-30.06.2012  165,00  04.06.2012  26.06.2012  Slovenský plynáren. priemysel,a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256
 7307452172/310  Odber zemného plynu od 01.06.2012-30.06.2012  80,00  04.06.2012  26.06.2012  Slovenský plynáren.
priemysel, a.s.
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256
 7307452176/309  Odber zemného plynu od 01.06.2012-30.06.2012  242,00  04.06.2012 26.06.2012  Slovenský plynáren. priemysel,a.s Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256
920120189/308 1. PAM-inštalácia V42. Cestovné náklady 57,60 01.06.2012 26.06.2012 Vema,s.r.o. Priavozská 14/A 821 09 Bratislava 31355374

 

10.01.2013

10.01.2013