Zoznam faktúr 2013

Zoznam faktúr:

Dodávateľ
Číslo faktúry /
int. číslo
Popis faktúrovaného
plnenia
Celková hodnota Súvis. zmluva Súvis. objed. Dátum doručenia
faktúry
Dátum zverejn.
faktúry
Meno a priezvisko
/ Názov
Adresa sídla
dodávateľa
IČO
1061303435/641 zber a likvidácia odpadu 1 963,02 21.01.2014 10.02.2014 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 rIMAVSKá sOBOTA 36021211
0026030297/640 el.energia 2 186,89 21.01.2014 10.02.2014 SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
02012014/639 internetové služby 60,00 15.01.2014 17.01.2014 Ing.Andrej Boros-ABR Dukelských hrdinov 949/9, 979 01 Rimavská Sobota 40726371
FV13072/638 služby 544,00 15.01.2014 17.01.2014 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
3105000612/637 paušálne opravy výťahov 19,92 13.01.2014 17.01.2014 MAJES výťahy a eskalátory Bojnická 18, 831 04 Bratislava 34770732
131444/636 aktualizácia programov, dane a odpady 16,80 14.01.2014 17.01.2014 TOPSET Solutions,s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava 46919805
7313959753/635 telefonne služby 23,94 13.01.2014 17.01.2014 Slovak telecom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
7313959752/634 telefonické služby 146,59 13.01.2014 17.01.2014 Slovak telecom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
3757776543/633 telefonické služby 223,39 13.01.2014 17.01.2014 Slovak telecom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
9500387030/632 el.energia 361,80 10.01.2014 17.01.2014 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
1312034/631 prenájom zbernej nádoby 19,00 zmluva č. 3636/122 09.01.2014 17.01.2014 Ekronn s.r.o. Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota 46615946
1312033/630 prenájom zbernej nádoby 19,00 zmluva č. 3636/122 09.01.2014 17.01.2014 Ekronn s.r.o. Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota 46615946
120/13/629 materiál 20,80 08.01.2014 17.01.2014 Renáta Kureková VITACHOV 1.mája 454, 980 02 Jesenské 41305060
2013145/628 odchyt a umiestnenie psíkov 325,00 08.01.2014 17.01.2014 Sloboda zvierat Mlynské nivy 37, 821 09 Bratislava 31948201
15/12/13/627 kamenivo 109,92 08.01.2014 17.01.2014 Alexander Agócs-Obch.-prepravná činnosť 980 02 Jesenské 503 10900039
14/12/13/626 zemné práce, doprava 1 246,80 08.01.2014 17.01.2014 Alexander Agocs, Obch.-dopravná činnosť 980 02 Jesenské 503 10900039
FA2014016/625 služby BOZP a PO 200,00 07.01.2014 17.01.2014 EWA-BOZPaPO Eva Wáhleová, Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
20131892/624 monitorovanie objektu 25,92 zmluva č.200/2007/SRP 07.01.2014 17.01.2014 Patrol a Guard s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
231329729/623 vodné 129,56 03.01.2014 13.04.2014 Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská bystrica 36644030
231329736/622 vodné 25,69 03.01.2014 13.04.2014 Stredoslovenská,vodárenská prev.spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
231329742/621 vodné 27,92 03.01.2014 13.01.2014 Stredoslovenská,vodárenská prev.spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská bystrica 36644030
231329743/620 vodné 50,26 03.01.2014 13.01.2014 Stredoslovenská,vodárenská prev.spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
2313297171/619 vodné 155,25 03.01.2013 13.01.2014 Stredoslovenská,vodárenská  prev.spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská bystrica
231329726/618 vodné 173,12 03.01.2014 13.01.2014 Stredoslov.vodárenská prev. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská bystrica 36644030
20140024/617 mesačný poplatok za služby v oblasti COO 20,00 03.01.2014 13.01.2014 NCRC,Ing.Jozef Nosáľ Š.Malika 591/3, 050 01 Revúca 46199004
2013024/616 ročná kontrola a čistenie komínov 350,00 30.12.2013 07.01.2014 Kominárstvo NZ,s.r.o. Komárňanská 336/22, 940 01 Nové Zámky 47326484
2131200378/615 kompetencie a úlohy územnej samosprávy/strany 146,70 27.12.2013 07.01.2014 KÓDEXPRESS,s.r.o. Panenská 7, 811 03 Bratislava 35718951
1061303236/614 zber a likvidácia odpady 2 381,15 23.12.2013 07.01.2014 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rim.Sobota 36021211
 1061303235/613 1100 l kontajner 1 870,07 23.12.2013  07.01.2014 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rim.Sobota 36021211
542/612 prečistenie kanalizácie 137,90 23.12.2013 07.01.2014 Okresné stavebné bytové družstvo Okružná 50, 979 01 Rim.Sobota 00173916
44503-2287/611 poistenie 130,92 23.12.2013 07.01.2014 Komunálna poisťovňa,a.s., Vienna insurance Group Hlavná 62, 040 01 Košice 1 31595545
836130311/610 noviny 9,60 23.12.2013 07.01.2014 region PRESS,s.r.o. Študenská č.2, 91701 Trnava 36252417
7313212552/609 telefonické služby 21,46 23.12.2013 07.01.2014 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20130329/608 radiatory a material 255,90 23.12.2013 07.01.2014 Mária Bartova BARTEX Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130330/607 pracovne naradie a material 821,65 23.12.2013 07.01.2014 Mária Bartová BARTEX Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130331/606 čistiace potreby 54,13 23.12.2013 07.01.2014 Mária bartová BARTEX Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
FV20130320/605 udenárske výrobky, kyslá kapusta 272,69 23.12.2013 07.01.2014 Erika Kisantalová 1.mája 378, 980 02 Jesesnké 45575134
2013026/604 a) kancelárske potreby 120,45 23.12.2013 07.01.2014 Štuller s.r.o. Železničná 103/10, 979 01 Čerenčany 46922181
21332118/603 knihy 35,31 20.12.2013 07.01.2014 RAABE, DrJozef Raabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava 35908718
20130270/602 vývoz sutiny 360,00 20.12.2013 07.01.2014 Drevostav1 s.r.o. Pekárenská 2221, 980 02 Jesenské 46479287
012014/601 Členský príspevok 219,20 12.12.2013 16.12.2013 regionálne vzdelávacie centrum Združenie obcí, Rimavská Sobota 31937306
2/600 riad 278,80 12.12.2013 16.12.2013 Sklo porcelán hračky Czipová Mária 980 02 Jesenské 34230823
20130301/599 čistiace potreby 100,00 12.12.2013 16.12.2013 Mária Bartová BARTEX Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
61312021/597 dodávka LDPE vrecia 313,20 12.12.2013 16.12.2013 DOMITRI spol s.r.o. 049 12 emerská Hôrka 421 31733484
15/2013/596 plyn 787,45 12.12.2013 16.12.2013 Základná škola Ulica mieru 154, 980 02 Jesenské 37888684
00482854472/595 mobilné služby 62,27 12.12.2013 16.12.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5003044802/594 poistenie 37,84 10.12.2013 16.12.2013 Komunálna poisťovňa VIENA INSURANCE GROUP Horná 25, 974 01 B.Bystrica 31595545
012014/593 členské za rok 2014 364,79 10.12.2013 16.12.2013 Združenie miest a obcí Slovenaka Bezručova 9, 811 09 Bratislava 00584614
20130944/592 informačná brožúra 35,00 10.12.2013 16.12.2013 UMP s.r.o. Popradská 68, 040 11 Košice 36216674
7312734980/591 telefonne služby 23,94 10.12.2013 16.12.2013 Slovak telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 36763469
7312734979/590 telefonne služby 145,94 10.12.2013 16.12.2013 Slovek telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 36763469
6756797410/589 telefonne služby 262,78 10.12.2013 16.12.2013 Slovak telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 36763469
51310888/588 Materská škola a jej riadenie-ZD 64,75 10.12.2013 16.12.2013 Dr.JOzef RAABE Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
5213000034/587 knihy 34,50 10.12.2013 16.12.2013 IKAR,a.s. Kukuričná 13, 831 03 Bratislava 00678856
130100603/586 toner 23,76 10.12.2013 16.12.2013 Agócs s.r.o. Školská 244, 979 01 Rim.Sobota 36644072
7386527/585 poplatky 8,90 10.12.2013 16.12.2013 upc broadband slovakia s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
1311021/584 prenájom zbernej nádoby 19,00 3636-121 6.12.2013 16.12.2013 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 979 01 Rim.Sobota 46615946
 1311022/583 prenájom zbernej nádoby 19,00 3636-122 6.12.2013 16.12.2013 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 979 01 Rim.Sobota 46615946
20130304/582 pracovné náradie 550,30 09.12.2013 16.12.2013 Mária Bartová BARTEX Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130305/581 kurenarsky material 238,88 09.12.2013 16.12.2013 Mária Bartová BARTEX Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130306/580 čistiace potreby 63,85 09.12.2013 16.12.2013 Mária Bartová BARTEX Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
3039036281/579 stravné lístky 168,76 09.12.2013 16.12.2013 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
9132821888/578 el.energia 210,61 09.12.2013 16.12.2013 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
FA2013192/577 služby BOZP a PO 200,00 06.12.2013 16.12.2013 Eva Wáhleová,EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
3105000552/576 paušálne opravy výťahov 19,92 06.12.2013 16.12.2013 MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
41/11/13/575 výkon prac.stroja USD 204,00 06.12.2013 16.12.2013 Alexander agócs, Obch.-dopravná činnosť 980 02 Jesenské 503 10900039
7386000/574 poplatky 19,26 04.12.2013 16.12.2013 upc broadband slovakia s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
20131718/573 monitorovanie objektu 25,92 200/2007/SRP 04.12.2013 16.12.2013 Patrol a Guard s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rim.Sobota 36637548
7287910326 zemný plyn 2 420,00 04.12.2013 16.12.2013 SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7287910313/571 zemný plyn 1 831,00 04.12.2013 16.12.2013 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7287910314/570 zemný plyn 857,00 04.12.2013 16.12.2013 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
3039035694/569 stravné listky 731,69 03.12.2013 16.12.2013 DOXX-Stravné lístky,spol. s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
9263411/568 obecne noviny rok 2014 260,00 03.12.2013 16.12.2013 INPROST spol s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 31363091
0/2013/139/567 sladké recepty z uhorských kaštieľov a kurii 19,53 03.12.2013 16.12.2013 Alena Gajdosova-ALDOX Zb.Nejedleho 2869/25,934 01 Levice 37725343
FDS5513005766/566 kancelárske potreby 99,92 02.12.2013 16.12.2013 OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava 36192384
 25112013/565 organizačno-technické zabezpečenie 200,00 0005/013  02.12.2013 16.12.2013 Mestské kultúrne stredisko  981 01 Hnúšťa  00358657
2013-11-27-010/564 el.energia 180,00 29.11.2013 16.12.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
2013/07/563 režijné náklady 1100,00 28.11.2013 16.12.2013 ZŠ s VJM Viktora Szombathyho Nám.Slobody 141, 980 02 Jesenské 37888625
20130712/562 služby v COO 20,00 28.11.2013 16.12.2013 NCRC,Ing.Jozef Nosáľ Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
20130104/561 občerstvenie 58,97 26.11.2013 16.12.2013 Monika Juhászová Školská 309, 980 02 Jesenské 40209296
2013022/560 kancelárske potreby 10,00 25.11.2013 16.12.2013 Štuller s.r.o. Železničná 103/10, 979 01 Čerenčany 46922181
7312006438/559 telefonické služby 34,02 25.11.2013 16.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 00359297
8800318833/558 uhrada za služby RTVS 57,84 25.11.2013 16.12.2013 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina. 845 45 Bratislava 47232480
160255/557 publikácie 33,98 25.11.2013 16.12.2013 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
2013670/556 kontrola HP 9,49 25.11.2013 16.12.2013 ŠK-SERVIS s r o Sedliacka 19/1327, 979 01 Rim.Sobota 36645796
2013672/555 kontrola HP 67,13 25.11.2013 16.12.2013 ŠK-SERVIS s.r.o. Sedliacka19/1327, 979 01 Rim.Sobota 36645796
2013673/554 kontrola HP 74,70 25.11.2013 16.12.2013 ŠK-SERVIS s.r.o. Sedliacka 19/1327, 979 01 Rim.Sobota 36645796
2013679/553 kontrola HP 101,05 25.11.2013 16.12.2013 ŠK-SERVIS s.r.o. Sedliacka 19/1327, 979 01 Rim.Sobota 36645796
2013677/552 kontrola HP 5,24 25.11.2013 16.12.2013 ŠK-SERVIS s.r.o. Sedliacka 19/1327,979 01 Rim.Sobota 36645796
2013675/551 kontrola HP 55,90 25.11.2013 16.12.2013 ŠK-SERVIS s.r.o. Sedliacka 19/3127, 979 01 Rim.Sobota 36645796
20130284/550 riady 17,58 25.11.2013 16.12.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130282/548 materiál 122,23 25.11.2013 16.12.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
130000763562/547 elektrina 69,20 21.11.2013 16.12.2013 SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
 FV13/0220/546 súbory na CD nosiči 213,30 21.11.2013 16.12.2013 SOTAC,s.r.o  Južná triada 1, 040 01 Košice  36189855
1061302814/545 zber a likvidácia odpadu 2 001,59 21.11.2013 16.12.2013 Bratner Gemer,s,r,o, Košická cesta 344, 979 01 Rim.Sobota 36021211
1061302813/544 zber a likvidácia odpadu 700,80 21.11.2013 16.12.2013 Brantner Gemer,s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rim.Sobota 36021211
262013/543 preklad zmluvy 60,00 21.11.2013 16.12.2013 PhDr Eva Kováčová Fučíková 11, 979 01 Rimavská Sobota
20130103/542 potraviny 48,00 20.11.2013 16.12.2013 Monika Juhászová Školská 309, 980 02 Jesenské 40209296
20130102/541 potraviny 149,92 20.11.2013 16.12.2013 Monika Juhászová Školská 309, 980 02 Jesenské 40209296
FA2013183/540 služby BOZP a PO 200,00 19.11.2013 16.12.2013 Eva Wahleová,EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
01012013/539 poplatok za seminár 225,90 18.11.2013 25.11.2013 RVC Rimavská Sobota
FV13145/537 oprava a materiál 87,70 18.11.2013 25.11.2013 Szelec Attila 1.mája 387, 980 02 Jesenské 10901795
511033268/536 poistenie 164,11 15.11.2013 25.11.2013 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. Štúrova 7, 042 70 Košice 00151700
FV13060/535 služby, práca 1 651,40 zmluva z 30.12.2012 15.11.2013 25.11.2013 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
7386527/534 IT WIFI l 8,90 13.11.2013 25.11.2013 upc broadband slovakia s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 00318833
14/20123/533 plyn 550,79 13.11.2013 25.11.2013 Ulica mieru 154, 980 02 Jesenské 37888684
11/2013/532 voda 189,87 13.11.2013 25.11.2013 Ulica mieru 154, 980 02 Jesenské 37888684
10/2013/531 plyn 285,34 13.11.2013 25.11.2013 Ulica mieru 154, 980 02 Jesenské 37888684
00213/003/530 voda 54,14 13.11.2013 25.11.2013 RS 13 s.r.o. Školská 325, 980 02 Jesenské 46455396
130100528/529 toner 119,15 12.11.2013 25.11.2013 Agócs s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 36644072
0048285472/528 tel.služby 57,73 12.11.2013 25.11.2013 Orange Slovenskoa.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
20130267/527 materiál 224,70 12.11.2013 25.11.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130266/526 čistiace prostriedky 316,36 12.11.2013 25.11.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130265/525  material 129,30 12.11.2013 25.11.2013 Bartex Mária Bartová, Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
1530000270/524 polygrafické služby 23,64 11.11.2013 25.11.2013 Centrum polygrafických služieb Sklabincká 1, 831 06 Bratislava 42272360
3105000496/522 pauš.opravy výťahov 19,92 11.11.2013 25.11.2013 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
9500387028/521 el.energia 66,05 11.11.2013 25.11.2013 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
13110037/520 prenájom zbernej nádoby 19,00 08.11.2013 25.11.2013 EKTRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota 46615946
1310038/519 prenájom zbernej nádoby 19,00 08.11.2013 25.11.2013 EKTRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota 46615946
7311518644/518 tel.služby 115,58 08.11.2013 25.11.2013 Slovak telecom a.s. Bajkalská  28, 817 62 Bratislava 35763469
7311518645/517 tel.služby 23,94 08.11.2013 25.11.2013 Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
1755800121/516 tel.služby 247,93 07.11.2013 25.11.2013 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
20131547/515 monitorovanie objektu 25,92 200/2007/SRP 07.11.2013 25.11.2013 Patrol a Guard s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavska Sobota 36637548
10130537/514 prezentácia obce 27,88 07.11.2013 25.11.2013 Peter Jurik-LISA 390, 925 06 Čierna voda 41590465
130100537/513 toner 50,33 06.11.2013 25.11.2013 Agócs s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavska Sobota 36644072
7386000/512 dopravné služby 19,26 06.11.2013 25.11.2013 upc broadband slovakia s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 00318833
3039032172/511 stravné lístky 1 170,86 05.11.2013 25.11.2013 DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
167/2013/510 závady ZŠ Slovenská 1 800,00 05.11.2013 25.11.2013 Ing. Ladislav Várady Sama Tomášika 19, 979 01 Rimavskaá Sobota 30225299
7292882499/509 plyn 1 554,00 04.11.2013 25.11.2013 SPP, a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen 35815256
7292882512/508 plyn 2 053,00 04.11.2013 25.11.2013 SPP. a.s. Lieskovská cesta 1418/5,960 24 Zvolen 35815256
7292882500/507 plyn 728,- 04.11.2013 25.11.2013 SPP, a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen 35815256
20130633/506 služby v COO 20,- 04.11.2013 25.11.2013 NCRC,Ing.Jozef Nosáľ Š.Malika 591/3, 050 01 Revúca 46199004
4300004327/505 elektr. energia 76,03 15.11.2013 25.11.2013 SSE – distribúcia Pri Rajčianke 2927/8 36442151
20131166/504 asfaltovanie 200,88 31.10.2013 05.11.2013 Technické služby mesta Športová 18, 979 01 Rimavská Sobota 00410365
2403287728/503 poistenie majetku 635,22 31.10.2013 05.11.2013 Generalo Slovensko Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
FV13055/502 služby za projekt „Pracuj doma“ 1 000,- 30.10.2013 05.11.2013 KomPas s.r.o. Sobotská 10, 980 02 jesenské 36800627
20131002/501 služby k projektu „Pracuj doma“ 700,- 30.10.2013 05.11.2013 Matej Krivulka Družstevná 10/2, 979 01 Rimavská Sobota 40729915
130100015/500 preklad paktum z MJ do SJ 285,20 30.10.2013 05.11.2013 Marianna Tomková-LYEVICK Ing.Mária Tomková, Šrobárová 738/19, 979 01 Rim.Sobota 33542473
21326522/499 knihy 24,65 28.10.2013 05.11.2013 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
21324956/498 knihy pre deti 35,31 28.10.2013 05.11.2013 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
2013018/496 kancelárske potreby 142,66 25.10.2013 05.11.2013 Štuller s.r.o. Železničná 103/10, 979 01 Rim.Sobota 46922181
2013017/495 kancelárske potreby 20,00 25.10.2013 05.11.20123 Štuller s.r.o. Železničná 103/10, 979 01 Čerenčany 46922181
6130012/494 záverečná monitorovacia správa, revitaliz.centra obce 8 489,80 25.10.2013 05.11.2013 M.A.Company,s.r.o. Kurov 85, 086 04 Kružlov 44220316
13/009/493 zameranie architektonickej štúdie 200,00 24.10.2013 05.11.2013 A-U-Planstav,s.r.o. Tomašovská 6, 979 01 Rim.Sobota 46130802
5590014425/492 Služby STP APV 144,84 24.10.2013 05.11.2013 IVES Košice Čsl.armády 20, 041 18 Košice 00162957
092013/491 čistiace potreby 95,27 24.10.2013 05.11.2013 Mária Kanová Drogéria Námestie Slobody 208, 980 02 Jesenské 40730379
7310805094/490 telefónne služby 20,16 22.10.2013 05.11.2013 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
1061302522/489 Zber a likvidácia odpadu 2 116,50 22.10.2013 05.11.2013 Brantner Gemer,s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rim.Sobota 36021211
FV13053/488 material, práce, preprava zmluva z 30.12.2012 21.10.2013 05.11.2013 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV13048/487 miestne komunikacie, preprava,odb.práce 536,00 zmluva z 30.12.2012 17.10.2012 05.11.2013 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
20130242/486 čistiace prostriedky, hrable, silon 150,00 18.10.2013 05.11.1013 Mária Bartová-Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
14102013/485 dramaturgická úprava kult. programu deň obce 285,00 16.10.2013 05.11.2013 Oblastný výbor Csemadok Jesenského 5, 979 01 Rim.Sobota 00419648
11/113/483 potraviny 53,60 15.10.2013 05.11.2013 Júlia Szókovacsová-Júlia prev. Agátová 202, Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
10/113/482 potraviny 56,07 15.10.2013 05.11.2013 Júlia Szókovacsová-Júlia prev. Agátová 202, Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
2013/05/481 vodné 44,23 15.10.2013 05.11.2013 Základná škola V. Szombythyho Nám.Slobody 141, 980 02 Jesenské 37888625
9/2013/480 vodoinštalačné práce 110,00 23.10.2013 05.11.2013 Singlár Tibor Gemerská Dechtáre 171, 980 04 Hostice 32966164
FV2013025/478 uhlie hnedé 592,96 31.10.2013 05.11.2013 Paliva s.r.o. 1. mája č.462, 980 02 Jesenské 31586899
0048285472/477 mobilné služby 47,24 14.10.2013 05.11.2013 OrangeSlovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
20130228/476 čistiace prostriedky 282,64 14.10.2013 05.11.2013 Mária Bartová-Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130227/475 čistiace prostriedky 99,96 14.10.2013 05.11.2013 Mária Bartová- Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130232/474 penetral 256,20 14.10.2013 05.11.2013 Mária Bartová-Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
2013022/473 kancelárske potreby 17,17 14.10.2013 05.11.2013 Štuler, s.r.o. Železničná 103/10, Čerenčany 46922181
9500387027/472 dodávka a distribúcia elektriky 63,71 09.10.2013 05.11.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
7754835751/471 telefónne služby 244,75 09.10.2013 05.11.2013 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
7310316841/470 telefónne služby 114,01 14.10.2013 05.11.2013 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
7310316842/469 telefónne služby 26,04 09.10.2013 05.11.2013 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
FV13047/468 prace s Multicar 933,50  zmluva z 30.12.2012 09.10.2013 05.11.2013 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
0305130283/467 obaľovaná drva 1 757,28 09.10.2013 05.11.2013 Inžinierske stavby,a.s. Priemyselná 7, 04245 Košice 31651402
3105000450/466 paušálne opravy víťahov 19,92 14.10.2013 05.11.2013 MAJES výťahy, eskalátory,a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava 35770732
173755/465 web hosting „Beta“ 76,03 14.10.2013 05.11.2013 Atlantis Systems s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 00318833
FA2013150/464 služby BOZP a PO 200,00 07.10.2013 05.11.2013 Eva Wahleová EWA-BOZPaPO Mieru 147 98002 Jesenské 41305833
13093636121/463 prenájom zbernej nádoby 19,50 3636/131 09/2013 mesiac 14.10.2013 05.11.2013 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rim.Sobota 46615946
13093636122/462 prenájom zbernej nádoby 19,50 3636/122 09/2013 mesiac 14.10.2013 05.11.2013 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rim.Sobota 46615946
2013085/461 dovoz asfaltu 322,56 04.10.2013 05.11.2013 Hydroekol Dolný Kubín Hviezdoslavova 193/702601 Vyšný Kubín 36396338
548/664/14/17/460 zemný plyn 44,00 23.10.2013 05.11.2013 SPP, a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen 35815256
548/664/13/17/459 zemný plyn 940,00 23.10.2013 05.11.2013 SPP, a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen 35815256
548/664/12/17/458 zemný plyn 1 242,00 23.10.2013 05.11.2013 SPP, a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen 35815256
7386527/457 pravidelné poplatky 8,90 14.10.2013 21.10.2013 upc broadband slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 00318833
7386000/456 pravidelné poplatky 19,26 03.10.2013 21.10.2013 upc broadband slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 00318833
20131387/455 monitorovanie objektu 25,92 č.200/2007/SRP 03.10.2013 14.10.2013 Patrol a Guard,s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rim.Sobota 36637548
11-11881/453 poistenie 1 000,- 04.10.2013 14.10.2013 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1 31322051
A/2013/00230/452 odborná príprava – odpoadové hospodárstvo 79,60 04.09.2013 14.10.2013 Slov agent.život. prostredia Tajovského 28, 975 90 B.bystrica 42137004
37/13/451 brokát, satén-látky 499,97 03.10.2013 14.10.2013 TEXTIL-LUX Vlasta Ostrihoňová Družstevná 5, 979 01 Rim.Sobota 33545413
231294023/450 vodné a stočné 2 14,44 02.10.2013 14.10.2013 Stredosl. vod. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica 36644030
231294065/449 vodné a stočné 222,49 02.10.2013 14.10.2013 Stredosl. vod. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica 36644030
231294038/448 vodné a stočné 107,22 02.10.2013 14.10.2013 Stredosl. vod. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica 36644030
231294037/447 vodné a stočné 37,52 02.10.2013 14.10.2013 Stredosl. vod. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica 36644030
231294031/446 vodné a stočné 53,62 02.10.2013 14.10.2013 Stredosl. vod. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica 36644030
231294019/445 vodné a stočné 254,65 02.10.2013 14.10.2013 Stredosl. vod. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01.B.Bystrica 36644030
7130100830/444 Poskytnutie informácii auditorovi 60,00 02.10.2013 14.10.2013 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina 31575951
20130552/443 Za služby v oblasti COO 20,00 02.10.2013 14.10.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š.Maliaka 591/3 050 01 Revúca 46199004
420130837/442 Seminár PaM Banská Bystrica 54,00 02.10.2013 14.10.2013 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A821 09 Bratislava 31355374
2013013/441 potreby pre MŠ 149,40 02.10.2013 14.10.2013 Štuller s.r.o. Železničná 103/10 97901 Rim.Sobota 46922181
20130221/440 potreby pre MŠ 522,49 03.10.2013 14.10.2013 Mária Bartová BARTEX Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
FDS5513004455/439 kancelárske potreby 237,96 02.10.2013 14.10.2013 OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava 36192384
3039029020/438 Stravné lístky 459,10 02.10.2013 14.10.2013 Doxx – stravné lístky s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina 36391000
110/2013/437 Odstavenie uniku PZ v reg. skrinkách   ZS 60,00 02.10.2013 14.10.2013 Ing. Igor Račko Sklárska 580/27 987 01 Poltár 14178320
130100461/436 Tonery 682,39 01.10.2013 14.10.2013 Agocs s.r.o. Školská 244 979 01 Rim. Sobota 36644072
105/2013/435 Za skúšky PZ a rozvodu reg. skr. a kotolni UK 171,60 01.10.2013 14.10.2013 Ing. Igor Račko Sklárska 580/27, 987 01 Poltár 14178320
106/2013/434 Za skúšky PZ a rozvodu v reg. skr. a kotolni UK 105,78 01.10.2013 14.10.2013 Ing. Igor Račko Sklárska 580/27 987 01 Poltár 14178320
038/2013/433 Overenie individuálnej a konsolidovanej uzávierky rok 2012 1 560,- 1.10.2013 14.10.2013 Ing. Katarína Karczaková Svňtoplukova 28 979 01 Rim.Sobota 33546606
2013011/432 Kancelárske potreby 11,84 30.09.2013 11.10.2013 Štuller, s.r.o. Železničná 103/10, 979 01 Čerenčany 46922181
10102013/431 Pracovné stretnutie matrikárov 76,- 30.09.2013 11.10.2013 Regionálne vdel. centrum, Združ.obcí Námestie M.Tompu 2, 97901 Rim. Sobota
201306/430 Služby za projekt Pracuj doma 1 800,- 25.09.2013 27.09.2013 Katarína Ikrényiová Agátová 5525/9, 901 01 Malacky 37031686
8989000553/429 revitalizácia centrálnej zóny v obci Jesenské 25321,81 23.09.2013 30.09.2013 Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava 31611788
20130207/416 kopírovanie 11,00 23.09.2013 30.09.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
2013/03/415 odber zemného plynu 2125,00 12.09.2013 18.09.2013 Základná škola s VJM Nám. Slobody 141, 980 02 Jesenské 37888625
FV13-2/059/411 obed pre dôchodcov 892,84 12.09.2013 18.09.2013 Casablanca bar J.Jesenského 525, 980 02 Jesenské 35487747
130114/410 stavebný dozor 3276,40 12.09.2013 18.09.2013 INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 2021929910
2013272/409 práce vykonané na stavbe kanalizácia a ČOV 325361,65 12.09.2013 18.09.2013 Combin, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Bánská Štiavnica 31631134
1-9,2013/398 dezinsekcia priestorov 324,00 06.09.2013 18.09.2013 MVDr. Éli Tomáš J. Jesenského 651, 980 02 Jesenské 17059623
1301005/386 externý projektový manažment projektu 2322,50 04.09.2013 18.09.2013 S.E.G., s.r.o. Sabinovská 8, 821 02 Bratislava 2 35877961
130100011/383 preklady textov zo SJ do AJ a MJ 420,00 26.08.2013 28.08.2013 LYEVICK Šrobárova 738/19, 979 01 Rimavská Sobota 1 33542473
1331200128/382 melody 956/4 200,09 23.08.2013 28.08.2013 Rocher Consulting SR, s.r.o. Benice 107, 033 01 Liptovský Mikuláš 46272071
2134422/381 nábytok 127,00 23.08.2013 28.08.2013 Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319
130100408/380 toner Canon 115,16 23.08.2013 28.08.2013 AGÓCS, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota  1 36644072
7308420771/379 telekomunikačné služby 10,18 22.08.2013 28.08.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2013073/378 priemyselný tovar 45,00 20.08.2013 28.08.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130172/377 priemyselný tovar 130,00 20.08.2013 28.08.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
11-11823/376 poistná zmluva 7,20 20.08.2013 28.08.2013 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1 31322051
2013239/375 za práce vykonané na stavbe kanalizácia a ČOV 646014,52 20.08.2013 28.08.2013 Combin, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134
130096/374 stavebný dozor 6505,37 20.08.2013 28.08.2013 INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 36501476
21317686/373 kniha Dieťa a jeho svet 34,91 20.08.2013 28.08.2013 RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
1308021/370 reproduktory 69,30 15.08.2013 28.08.2013 MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov 45352305
fa2013073/369 preprava autobusom 83,33 14.08.2013 28.08.2013 Milan Murinček – MBUS Dobšinského 1094/36, 979 01 Rimavská Sobota 41740734
9130377083/366 dodávka elektriny 63,84 13.08.2013 28.08.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
0048285472/365 telekomunikačné služby 61,72 12.08.2013 14.08.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
FV13-2/037/364 obed pre dôchodcov za mesiac 07/2013 375,70 09.08.2013 14.08.2013 Casablanca bar J.Jesenského 525, 980 02 Jesenské 35487747
8330127253/363 predplatné mesačníka 69,60 09.08.2013 14.08.2013 IURA EDITION, spol. s r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262
7386527/362 IT WiFi I 6,90 08.08.2013 14.08.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
7307946811/361 telekomunikačné služby 129,70 08.08.2013 14.08.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
7307946812/360 telekomunikačné služby 23,94 08.08.2013 14.08.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
3105000342/359 opravy výťahov 19,92 07.08.2013 14.08.2013 MAJES, a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
0752910967/358 telekomunikačné služby 216,95 07.08.2013 14.08.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
13/006/357 vypracovanie zamerania skutočného stavu objektu 370,00 07.08.2013 14.08.2013 A-U-Planstav, s.r.o. Tomašovská 6, 979 01 Rimavská Sobota 46130802
2403287728/356 poistenie majetku od 01.09.2013 do 30.11.2013 635,22 07.08.2013 14.08.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
20130429/355 civilná ochrana obyvateľstva 20,00 07.08.2013 14.08.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
SZA00165/2013/354 helyesbítés 0,00 Ft 06.08.2013 14.08.2013 Jega Design Kft Kertész utca 41, 3300 Eger HU14821967
SZA00164/2013/353 helyesbítés 0,00 Ft 06.08.2013 14.08.2013 Jega Design Kft Kertész utca 41, 3300 Eger HU14821967
FA2013125/352 BOZP a PO 200,00 06.08.2013 14.08.2013 EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
20131070/351 monitorovanie objektu 25,92 06.08.2013 14.08.2013 Patrol and Guard, s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
7297806009/350 dodávka plynu 195,00 05.08.2013 14.08.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7297805997/349 dodávka plynu 77,00 05.08.2013 14.08.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7297805996/348 dodávka plynu 150,00 05.08.2013 14.08.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7386000/347 IT Profesionál PLus 18,26 05.08.2013 14.08.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
3039022927/346 stravné lístky 913,42 02.08.2013 14.08.2013 DOXX, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
130100360/345 epson, lq 14,38 02.08.2013 14.08.2013 AGÓCS, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
130100371/344 servisné práce 52,80 02.08.2013 14.08.2013 AGÓCS, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
130100383/343 tonery 74,21 02.08.2013 14.08.2013 AGÓCS, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
103/2013/342 domeranie a vyhodnotenie dokumentácie 1800,00 01.08.2013 14.08.2013 Ing. Ladislav Várady Sama Tomášika 19, 979 01 Rimavská Sobota 10903674
FV13038/341 vymaľovanie miestnosti 250,00 01.08.2013 14.08.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
13120077/340 struna whisper, žacia 62,09 31.07.2013 01.08.2013 Komars, s.r.o. školská 12, 979 01 Rimavská Sobota 1 46654712
20130150/339 priemyselný tovar 1636,03 29.07.2013 01.08.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
FV13036/337 zabezpečenie výstavy 1400,00 24.07.2013 01.08.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
5913027680/336 publikácie 76,00 23.07.2013 01.08.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
7307251073/335 telekomunikačné služby 28,52 23.07.2013 01.08.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
91300285/333 info mini 76,80 23.07.2013 01.08.2013 DATATRADE, s.r.o. Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce 35960132
2007006316/332 poistenie za obdobie 04.08.2013-04.02.2014 98,20 22.07.2013 01.08.2013 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 15 00653501
2007006317/331 poistenie za obdobie 04.08.2013-04.02.2014 98,20 22.07.2013 01.08.2013 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 15 00653501
20130138/330 priemyselný tovar 1381,66 18.07.2013 01.08.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130137/329 priemyselný tovar 49,51 18.07.2013 01.08.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130136/328 priemyselný tovar 38,91 18.07.2013 01.08.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130135/327 priemyselný tovar 34,60 18.07.2013 01.08.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
130073/326 stavebný dozor 930,19 17.07.2013 01.08.2013 INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 36501476
2013208/325 stavebné práce 92372,41 17.07.2013 01.08.2013 COMBIN, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134
1061301594/322 zber a likvidácia odpadu 1830,67 16.07.2013 01.08.2013 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
SZA00150/2013/321 tlač 560610,00 Ft 15.07.2013 31.07.2013 Jega Design Kft. Kertész utca 41, 3300 Eger HU14821967
SZA00149/2013/320 tlač 522920,00 Ft 15.07.2013 31.07.2013 Jega Design Kft. Kertész utca 41, 3300 Eger HU14821967
VF/13057/319 lexan 99,62 12.07.2013 29.07.2013 Imrich Kopec – SKLO Družstevná 2, 979 01 Rimavská Sobota 17983649
0048285472/318 telekomunikačné služby 69,61 12.07.2013 29.07.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
FV13030/317 multicar a iné služby 2410,00 12.07.2013 29.07.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
2113008/316 výstava artefaktov z 2. svetovej vojny 250,00 13.07.2013 29.07.2013 SRC, s.r.o. Vlada Clementisa 16, 080 01 Prešov 46507728
9500387024/315 dodávka elektriny 64,00 11.07.2013 26.07.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
FA2013107/314 BOZP a PO 200,00 11.07.2013 26.07.2013 Eva Wáhleová, EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
7306778713/313 telekomunikačné služby 24,14 10.07.2013 25.07.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
7306778712/312 telekomunikačné služby 124,15 10.07.2013 25.07.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
5751867700/311 telekomunikačné služby 234,55 10.07.2013 25.07.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
130062/310 stavebný dozor 226,98 10.07.2013 25.07.2013 INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 36501476
20130128/308 priemyselný tovar 200,30 08.07.2013 22.07.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130127/307 priemyselný tovar 78,54 08.07.2013 22.07.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
5/21453/2013/306 stavebné práce 21101,51 08.07.2013 22.07.2013 Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava 31611788
01072013/305 aktualizácia webstránok 54,00 04.07.2013 18.07.2013 Ing. Andrej Boros – ABR Dukelských hrdinov 949/9, 979 01 Rimavská Sobota 40726371
85772034/304 IT Profesionál Plus 18,26 03.07.2013 17.07.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
85771049/303 IT WiFi I 7,90 03.07.2013 17.07.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
7212859097/302 dodávka plynu 195,00 03.07.2013 17.07.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7212859084/301 dodávka plynu 150,00 03.07.2013 17.07.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7212859085/300 dodávka plynu 77,00 03.07.2013 17.07.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
1301004/299 externý projektový manažment projektu 15640,00 03.07.2013 17.07.2013 S.E.G., s.r.o. Sabinovská 8, 821 02 Bratislava 2 35877961
13120062/298 700 HD 60 EL Plotostrih, struna žacia STD 2,7mm 240m 232,68 03.07.2013 17.07.2013 Komars, s.r.o. Školská 12, 979 01 Rimavská Sobota 1 46654712
1061301465/297 zber odpadu, uloženie 81,11 03.07.2013 17.07.2013 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
3039019812/296 stravné lístky 973,99 02.07.2013 16.07.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
20130907/295 monitorovanie objektu 25,92 02.07.2013 16.07.2013 Patrol and Guard, s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
3105000293/294 oprava výťahov 19,92 02.07.2013 16.07.2013 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
20130364/293 civilná ochrana obyvateľstva pre obec 20,00 01.07.2013 15.07.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
231260636/292 vodné a stočné 225,17 01.07.2013 15.07.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
231260607/291 vodné a stočné 62,99 01.07.2013 15.07.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
231260606/290 vodné a stočné 38,87 01.07.2013 15.07.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
231260600/289 vodné a stočné 49,60 01.07.2013 15.07.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
VF13/0413/288a aerofoto na CD 59,00 01.07.2013 15.07.2013 CBS Vydavateľstvo, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 46747818
231260593/288 vodné a stočné 331,04 01.07.2013 15.07.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
231260589/287 vodné a stočné 357,85 01.07.2013 15.07.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
20130609/286 realizácia projektu – Pracuj doma 600,00 01.07.2013 15.07.2013 Matej Krivulka Družstevná 10/2, 979 01 Rimavská Sobota 40729915
003/13/285 zásuvka, vidlica 22,70 28.06.2013 11.07.2013 Vitachov, s.r.o. 1. Mája 374, 980 02 Jesenské 47159677
20130204/284 analýza trhu práce, vytvorenie dotazníka 1000,00 26.06.2013 09.07.2013 EUROCARP Galaktická 3, 040 12 Košice 41507711
2013020/283 fotorele aspon 895,64 26.06.2013 09.07.2013 LIPA Slovakia, s.r.o. Mostarenska 9, 977 01 Brezno 36632279
2013006/282 papiernický tovar 90,94 24.06.2013 08.07.2013 Ľubica Szentesiová Železničná 103/10, 979 01 Rimavská Sobota 40730395
10413/281 papiernický tovar 96,91 24.06.2013 08.07.2013 Vytnes Hviezdoslavova 6, 979 01 Rimavská Sobota 10900632
1061301316/280 zber a likvidácia odpadu 3083,23 21.06.2013 04.07.2013 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
7306100350/279 telefónne služby 36,53 21.06.2013 04.07.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
FA2013084/278 služby bozp a po 200,00 21.06.2013 04.07.2013 Eva Wáhleová Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
130055/277 stavebný dozor 1180,24 19.06.2013 03.07.2013 Inpro Poprad, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 2021929910
21311052/276 kniha Dieťa a jeho svet 35,86 18.06.2013 02.07.2013 Raabe, s.r.o. Trnavská cesta 84,  821 02 Bratislava 35908718
0048285472/275 telekomunikačné služby 57,78 14.06.2013 28.06.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
2013161/274 kanalizácie, vodovody, čov 117203,59 14.06.2013 28.06.2013 Combin, s.r.o. Kysihýberská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134
1061301181/273 uloženie ko, pristavenie vok 500,81 14.06.2013 28.06.2013 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
FV13026/272 služby: kosenie, krovinorezy, multicar a i. 2440,00 13.06.2013 27.06.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
5210766022/271 elektrika 427,28 13.06.2013 27.06.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
2013/051/270 monitorovanie správ 360,00 10.06.2013 24.06.2013 Octigon, a.s. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 35864711
7/113/269 káva, cukor, rožok a i. 33,40 11.06.2013 25.06.2013 Júlia Sókováčová Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
9500387023/268 elektrika 68,94 11.06.2013 25.06.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
7305621778/267 telekomunikačné služby 23,94 10.06.2013 24.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
7305621777/266 telekomunikačné služby 125,96 10.06.2013 24.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20130101/265 džús, oblátky, bageta 160,00 10.06.2013 24.06.2013 Monika Juhászová Školská 309, 980 02 Jesenské 40209296
1750984042/264 telekomunikačné služby 225,94 07.06.2013 21.06.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2139900697/263 tlačivá 56,72 07.06.2013 21.06.2013 Ševt, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131
130100285/262 toner 26,68 06.06.2013 20.06.2013 Agócs, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
20130744/261 monitorovanie objektu 25,92 06.06.2013 20.06.2013 Patrol and Guard, s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
130047/260 stavebný dozor 54,72 06.06.2013 20.06.2013 Inpro poprad, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 36501476
20130311/259 coo pre obec 20,00 06.06.2013 20.06.2013 NCRC Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
3105000242/258 opravy výťahov 19,92 05.06.2013 19.06.2013 Majes, a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
7386527/257 it wifi i 20,80 05.06.2013 19.06.2013 UPC Broadband, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
7386000/256 it profesionál plus 18,26 05.06.2013 19.06.2013 UPC Broadband, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
13120043/255 uni hlava a štruna 97,52 05.06.2013 19.06.2013 Komars s.r.o. Školská 12, 979 01 Rimavská Sobota 1 46654712
5100001161/254 zemný plyn 162,00 04.06.2013 18.06.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
6300044928/253 zemný plyn 83,00 04.06.2013 18.06.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
5100001161/252 zemný plyn 211,00 04.06.2013 18.06.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
2013005/251 festival 17,10 04.06.2013 18.06.2013 Ľubica Szentesiová Železničná 103/10, 979 01 Čerenčany 40730395
3039016805/250 stravné lístky 1034,57 04.06.2013 18.06.2013 DOXX, spol.s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
0026030297/249 elektrická energia 3832,00/m. 03.06.2013 17.06.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
2013020183/248 podložka, nôž, pružina, unášač 117,41 03.06.2013 17.06.2013 Agroservis – Stred s.r.o. Cintorínska 3481, 979 01 Rimavská Sobota 45689792
4/21453/2012/247 revitalizácia centrálnej zóny 6104,38 26.06.2013 10.07.2013 Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava 31611788
0450220801/246 náklady nebytového priestoru 117,18 26.06.2013 10.07.2013 Mestská bytová správa, s.r.o. Tržná 2, 979 01 Rimavská Soota 36045888
VF13/0197/245 aerofoto na CD 60,00 10.06.2013 24.06.2013 CBS Vydavateľstvo, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 46747818
52/2013/244 odmeny 172,64 29.5.2013 12.6.2013 Ing. Priška Pavlíková Železničiarska 33, 979 01 Rimavská Sobota 32966679
55/2013/243 odmeny 79,68 29.5.2013 12.6.2013 Ing. Priška Pavlíková Železničiarska 33, 979 01 Rimavská Sobota 32966679
7386527/242 služby TV 8,90 29.5.2013 12.6.2013 UPC Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
007/13/241 preprava osôb 141,00 29.5.2013 12.6.2013 ŠPORTTUR Dr. Clementisa 249/7, 979 01 Rimavská Sobota 41304781
7304961113/240 telekomunikačné služby 10,08 29.5.2013 12.6.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
130042/239 stavebný dozor 446,99 27/2010 21.5.2013 4.6.2013 INPRO POPRAD. s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 36501476
2132208/236 sedačka, stolík, lavička 583,00 21.5.2013 4.6.2013 Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319
67/2012/235 členské 90,36 21.5.2013 4.6.2013 ZPOZ Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
2/13/085/234 objímka, rúra, zváranie 113,13 15.5.2013 31.5.2013 Gas-ko, s.r.o. Záhradná 600, 980 02 Jesenské 36628689
20130092/231 savo, jar, fixinella a i. 172,94 15.5.2013 29.5.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130091/230 jar,diava,mydlo a i. 91,75 15.5.2013 29.5.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
2013112/229 kanalizácie, vodovody. čov 44388,53 14.5.2013 28.5.2013 Combin, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134
280513/228 úhrada za delegáta 100,00 14.5.2013 28.5.2013 ZMOS Bezručova 9, 811 09 Bratislava 00584614
59/2013/227 literatúra 10,00 14.5.2013 28.5.2013 Život a zdravie Nálepkova 48, 977 01 Brezno 35310006
5/113/226 cukor, káva, voda 36,56 14.5.2013 28.5.2013 Júlia Sókováčová – Júlia Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
20130686/225 výmena akumulátora 19,72 13.5.2013 27.5.2013 Patrol and Guard s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
9500387022/224 elektrina 313,14 13.5.2013 29.5.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
7304427327/223 telefónne služby 118,02 13.5.2013 27.5.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
FA2013071/222 služby BOZP a PO 200,00 13.5.2013 27.5.2013 EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jeenské 41305833
0048285472/221 telekomunikačné služby 71,45 13.5.2013 27.5.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
7304427328/220 telekomunikačné služby 26,14 13.5.2013 27.5.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20130488/219 brožúra Wellness II 35,00 9.5.2013 23.5.2013 UMP, s.r.o. Popradská 68, 040 11 Košice 36216674
0750021597/218 telekomunikačné služby 241,64 9.5.2013 23.5.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
3105000193/217 oprava výťahov 19,92 7.5.2013 21.5.2013 Majes, a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
20130565/216 monitorovanie objektu 25,92 7.5.2013 21.5.2013 Patrol and Guard, s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
130100239/215 kábel 127,08 7.5.2013 21.5.2013 Agócs, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
7386000/214 it profesionál plus 19,26 7.5.2013 21.5.2013 UPC, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
10272/213 papiernický tovar 130,99 6.5.2013 20.5.2013 Vytnes Hviezdoslavova 6, 979 01 Rimavská Sobota 10900632
FV13046/212 ohrievacie teleso 69,68 6.5.2013 20.5.2013 Szelec Attila 1. Mája 387, 980 02 Jesenské 10901795
7247787011/211 plyn 502,00 6.5.2013 20.5.2013 SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7247786998/210 plyn 386,00 6.5.2013 20.5.2013 SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7247786999/209 plyn 198,00 6.5.2013 20.5.2013 SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
21310164/208 knižka Dieťa v centre pozornosti 28,25 3.5.2013 17.5.2013 RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
20130238/207 COO pre obec 17,00 3.5.2013 17.5.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
2403287728/206 poistenie 635,22 2.5.2013 16.5.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
3039013332/205 stravné lístky 883,13 2.5.2013 16.5.2013 Doxx spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
2/4/13/204 piesok kopaný 124,80 30.4.2013 14.5.2013 Alexander Agócs 980 02 Jesenské 503 10900039
130100230/203 tonery 145,08 30.4.2013 14.5.2013 Agócs s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
2013-0/202 služby úpd 60,00 30.4.2013 14.5.2013 TRIA PROJEKČNÝ ATELIÉR Kalinčiakova 12, 974 05 Banská Bystrica 32001690
13062/201 taška s tlačou 48,00 26.4.2013 10.5.2013 Hanel s.r.o. Volgogradská 13, 080 01 Prešov 45346607
20130414/200 inštalácia programu 32,40 25.4.2013 9.5.2013 PC Servis č.d. 102, 980 51 Veľké Teriakovce 35487763
7412977322/199 plyn -2,21 25.4.2013 9.5.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7412976756/198 plyn -146,62 24.4.2013 9.5.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
20130444/197 informačná  brožúra Wellness II 70,00 23.4.2013 7.5.2013 UMP s.r.o. Popradská 68, 040 11 Košice 36216674
20130076/196 priemyselný tovar 396,97 23.4.2013 7.5.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
33126/195 toner oki 87,60 23.4.2013 7.5.2013 Datex, s.r.o. Hatvániho 2, 979 01 Rimavská Sobota 31565158
20130410/194 inštal programu 32,40 22.4.2013 6.5.2013 PC Servis č.d. 102, 980 51 Veľké Teriakovce 35487763
7303824077/193 telefónne služby 13,36 22.4.2013 6.5.2013 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
20130896/192 repas HP 92,00 22.4.2013 6.5.2013 Vladimir Jankovič Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca 37542966
8139000068/189 kov.stôl s boxom 314,42 18.4.2013 2.5.2013 Makra Slovakia, s.r.o. Žilinská 775/2, 017 01 Považská Bystrica 46718095
0304062013/187 prihláška 246,00 18.4.2013 2.5.2013 Vzdelávacie centrum Martin Námestie Vajanského 1, 036 01 Martin 31938434
1305235/185 odmeny výkonných umelcov 33,50 17.4.2013 2.5.2013 Slovgram Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratilsava 17310598
511036500/184 poistenie 66,39 16.4.2013 30.4.2013 Allianz, a.s. Štúrova 7, 042 70 Košice 00151700
231223847/183 vodné a stočné 248,80 16.4.2013 30.4.2013 Základná škola s VJM Slobody 141, 980 02 Jesenské 37888625
7386527/180 it wifi I 8,90 16.4.2013 30.4.2013 UPC Broadband Slovakia Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
62013/179 prihláška 120,00 15.4.2013 29.4.2013 Pro Solutions Education Academy
0048285472/178 telefónne služby 57,18 12.4.2013 26.4.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
20132220041001622/177 elektrika nedoplatok 446,47 10.4.2013 24.4.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
7303349972/176 telefónne služby 133,61 10.4.2013 24.4.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
7303349973/175 telefónne služby 23,94 10.4.2013 24.4.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
8749036502/174 telefónne služby 238,68 9.4.2013 23.4.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2/113/173 spotrebný tovar 50,76 8.4.2013 22.4.2013 Júlia Sókováčová Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
1/113/172 spotrebný tovar 78,15 8.4.2013 22.4.2013 Júlia Sókováčová Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
3/113/171 spotrebný tovar 65,78 8.4.2013 22.4.2013 Júlia Sókováčová Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
4/113/170 spotrebný tovar 13,35 8.4.2013 22.4.2013 Júlia Sókováčová Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
53130091/169 nájomné 33,19 5.4.2013 19.4.2013 Coop Jednota 1. Mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963
130100181/168 toner, cyberfort, servisné práce 232,77 5.4.2013 19.4.2013 Agócs, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
20132220041000036/167 elektrika preplatok 9,03 5.4.2013 19.4.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Ri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20132220041000035/166 elektrika  preplatok 34,73 5.4.2013 19.4.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Ri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
20130393/165 monitorovanie objektu cez SRP za mesiac 3/2013 25,92 5.4.2013 19.4.2013 Patrol and Guard, s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
0413/164 členský príspevok 225,90 5.4.2013 19.4.2013 Regionálne Združenie miest a obcí 979 01 Rimavská Sobota
3105000142/163 opravy výťahov 19,92 4.4.2013 18.4.2013 Majes, a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
7386000/161 it profesionál plus 19,26 4.4.2013 18.4.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
FA2013048/160 služby bozp a po 200,00 3.4.2013 17.4.2013 EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
7297715177/159 zemný plyn 10,00 3.4.2013 17.4.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
20130154/155 služby COO pre obec 17,00 3.4.2013 17.4.2013 NCRC Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
231223828/153 vodné a stočné 303,96 2.4.2013 16.4.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
231223832/152 vodné a stočné 70,16 2.4.2013 16.4.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
231223837/151 vodné a stočné 43,37 2.4.2013 16.4.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
 231223842/150 vodné a stočné 16,72 2.4.2013 16.4.2013  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
231223843/149 vodné a stočné 20,06 2.4.2013 16.4.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
231223866/148 vodné a stočné 160,23 2.4.2013 16.4.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
10130088/147 ročný udržiavací poplatok za web stránku 54,77 2.4.2013 16.4.2013 Terra Grata, n.o. Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica 37954989
2551-2013/146 obnova domény:Jesenské.sk 19,92 27.3.2013 12.4.2013 Atlantis systems,s.r.o. Gorkého 6, 81101 Bratislava 35844230
20130111/145 samolepka TKO 72,00 25.3.2013 12.4.2013 Avest,s.r.o. PO BOX 72, Jesenského 13, 97901 Rim.Sobota 36030562
2013002/144 kancelárske pomôcky 149,40 22.3.2013 25.3.2013 Ľubica Szentesiová Železničná 103/10,97901 Čerenčany 40730395
2013004/143 kancelárske pomôcky 79,61 22.3,2013 25.3.2013 Ľubica Szentesiová Železničná 103/10,97901 Čerenčany 40730395
2013003/142 kancelárske pomôcky 76,90 22.3.2013 25.3.2013 Ľubica Szentesiová Železničná 103/10,97901 Čerenčany 40730395
1061300523/141 Zber a likv.odpadu 1 996,54 21.3.2013 25.3.2013 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901Rim.Sobota 36021211
7302693285/140 mobilné služby 10,08 21.3.2013 25.3.2013 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
FV34/139 Mycí prostriedok ECO plus 86,06 20.3.2013 25.3.2013 Szelec Attila 1.mája 387, Jesenské 10901795
218752762/138 mobilné služby 71,46 12.03.2013 25.03.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2013/1/137 kancelárske pomôcky 15,50 20.3.2013 25.3.2013 Ľubica Szentešiová Železničná 103, 97901 Čerenčany 40730395
11-11765/136 urazove poistenie 19.3.2013 25.3.2012 Union poisťovňa,a.s. Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava1
31322051
3045/135 poštový poukaz 127,00 15.3.2013 18.3.2013 Foto video-Copy
Centrum
Hviezdoslavova 25, 97901 R.Sobota 10907343
3046/134 poštový poukaz 93,00 15.3.2013 18.3.2013 Foto video-Copy
Centrum
Hviezdoslavova 25,97901 R.Sobota 10907343
20130063/133 cement, lep, omietka 100,90 15.3.2013 18.3.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
FA2013029/132 služby bozp a po 200,00 15.3.2013 18.3.2013 Ewa-BOZP a PO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
1132202964/131 osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 9,11 13.3.2013 14.3.2013 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
FV2013018/130 hnedé uhlie 329,83 13.3.2013 14.3.2013 Palivá, s.r.o. 1. Mája 462, 980 02 Jesenské 31586899
FV13009/129 služby maloktraktor, Zetor a Kangoo 2065,00 13.3.2013 14.3.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
3105000087/128 opravy výťahov 19,92 11.3.2013 12.3.2013 Majes, a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
9500387020/127 odber elektriny 325,38 11.3.2013 12.3.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
130020/126 stavebný dozor 3015,35 11.3.2013 12.3.2013 Inpro Poprad, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 36501476
2013034/125 kanalizácie, vodovody, čov 299438,59 11.3.2013 12.3.2013 Combin Banská Štiavnica, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134
2013/009/124 stoličky 2100,00 8.3.2013 11.3.2013 LH Trading, s.r.o. Poručíka Ušiaka 3, 979 01 Rimavská Sobota 1 36651109
7302215160/123 telekomunikačné služby 24,04 8.3.2013 11.3.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
7302215159/122 telekomunikačné služby 118,42 8.3.2013 11.3.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
8748055759/121 telekomunikačné služby 200,02 7.3.2013 8.3.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
130211/120 obojstranné bee-bot podložky 45,65 7.3.2013 8.3.2013 Infra Slovakia, s.r.o. Hollého 875, 980 73 Veľké Leváre 44752423
82779408/119 it wifi I 8,90 7.3.2013 8.3.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
07032013/118 odborný seminár 00,00 7.3.2013 8.3.2013 Regionálne vzdelávacie centrum M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
20130220/117 monitorovanie objektu za mesiac 3/2013 25,92 6.3.2013 7.3.2013 Patrol and Guard, s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
160133/116 web hosting 91,97 5.3.2013 6.3.2013 Atlantis Systems, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
7286000/115 it profesionál plus 19,26 5.3.2013 6.3.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
3039007570/112 stravné lístky 852,84 4.3.2013 5.3.2013 Doxx, spol.s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
20130106/111 COO pre obec 17,00 4.3.2013 5.3.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
10/2/13/110 dovoz kameniva 144,00 4.3.2013 5.3.2013 Alexander Agócs 503, 980 02 Jesenské 10900039
6300196337/109 odber plynu 10,00 4.3.2013 5.3.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
6300044808/108 odber plynu 1839,00 1.3.2013 4.3.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
6300045399/107 odber plynu 2396,00 1.3.2013 4.3.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
6300044928/106 odber plynu 941,00 1.3.2013 4.3.2013 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
2/13/033/105 prehliadka plynového kotla 204,00 1.3.2013 4.3.2013 Gas-ko, s.r.o. Záhradná 600, 980 02 Jesenské 36628689
130100108/104 informačné technológie 7231,17 27.02.2013 28.02.2013 Agócs, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
159783/103 zákony I – VI 33,98 27.02.2013 28.02.2013 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40, 010  01 Žilina 36371271
20130210/102 prog. aktualizácia 42,00 27.02.2013 28.02.2013 PC Servis, Ing. Jozef Baranec č.d.102, 980 51 Veľké Teriakovce 35487763
21/2013/101 posudok vzniku plesní 716,40 26.02.2013 27.02.2013 Ing. Ladislav Várady Sama Tomášika 19, 979 01 Rimavská Sobota 10903674
130100093/100 inkoustové kazety 88,42 26.02.2013 27.02.2013 Agócs, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1  36644072
P22502012100024/99 realizácia pripojenia 131,95 26.02.2013 27.02.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 36442151
P22502012100022/98 realizácia pripojenia 131,95 26.02.2013 27.02.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 36442151
P22502012100023/97 realizácia pripojenia 131,95 26.02.2013 27.02.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 36442151
130150/96 aktualizácia programov za rok 2013 433,39 25.02.2013 26.02.2013 Topset solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava 46919805
2013002/95 software podvojné účtovníctvo a majetok obce 178,00 25.02.2013 26.02.2013 Data System Soft BB, spol.s r.o. Baničova 520/8, 949 11 Nitra 31606768
7130400194/94 splátka za nájom 15,00 25.02.2013 26.02.2013 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Bratislava 17335345
7130400201/93 splátka za nájom 33,38 25.02.2013 26.02.2013 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Bratislava 17335345
21303908/92 knižky Dieťa a jeho svet 41,26 21.02.2013 22.02.2013 Raabe, s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
1333100198/91 inzercia 10,80 21.02.2013 22.02.2013 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253
7301554385/90 telekomunikačné služby 19,70 20.02.2013 21.02.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
1061300119/89 zber a likvidácia odpadu 1893,61 20.02.2013 21.02.2013 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
20130044/88 jar, fixinella, savo a iné 138,90 20.02.2013 21.02.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130043/87 omietka, lep, cement 151,20 13.02.2013 14.02.2013 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
220022013/86 účastnícky poplatok 26,00 13.02.2013 14.02.2013 Regionálne vzdelávacie centrum M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
0048285472/85 telekomunikačné služby 55,66 13.02.2013 14.02.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
2/13/010/84 oprava komexthermu, spínacie hod. 83,40 13.02.2013 14.02.2013 GAS-KO, s.r.o. Záhradná 600, 980 02 Jesenské 36628689
FA2013016/83 služby bozp a po 200,00 13.02.2013 14.02.2013 EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
5/2013/82 spotreba plynu 546,95 12.02.2013 13.02.2013 Základná škola Mieru 154, 980 02 Jesenské 37888684
7301093057/80 telekomunikačné služby 23,94 12.02.2013 13.02.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
 1/2013/79 znalecký posudok 98,60 11.02.2013 12.02.2013 Ing. Priška Pavlíková Železničiarska 33, 979 01 Rimavská Sobota 912681
9500387019/78 odber elektriky 413,10 11.02.2013 12.02.2013 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
7301093056/77 telekomunikačné služby 124,86 11.02.2013 12.02.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
19022013/76 účastnícky poplatok 13,00 11.02.2013 12.02.2013 Regionálne vzdelávacie centrum M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
77470772679/75 telekomunikačné služby 220,91 08.02.2013 12.02.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
FV13004/74 odborné práce 2284,00 08.02.2013 12.02.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
420130277/73 seminár pam 44,40 08.02.2013 12.02.2013 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
130100076/72 toner 38,52 08.02.2013 12.02.2013 AGÓCS s. r. o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
3105000037/71 opravy výťahov 19,92 07.02.2013 12.02.2013 Majes, a. s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
130100052/70 asus matte brašňa, keyboard, usb 90,74 06.02.2013 12.02.2013 AGÓCS s. r. o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
130100028/69 oprava počítača 95,12 06.02.2013 12.02.2013 AGÓCS s. r. o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
130100027/68 oprava počítača 131,26 06.02.2013 12.02.2013 AGÓCS s. r. o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 1 36644072
82034256/67 IT WIFI 8,90 05.02.2013 11.02.2013 UPC broadband slovakia, s. r. o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
3039004238/66 stravné lístky 315 ks 958,85 05.02.2013 11.02.2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
006/13/65 kurzy obsluhy 352,80 05.02.2013 11.02.2013 Ing. Ján Púpava, školiace stredisko J. Martinčeka 11a, 984 03 Lučenec 37107500
82035230/64 IT Profesionál Plus 19,26 05.02.2013 11.02.2013 UPC broadband slovakia, s. r. o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
20130052/63 monitorovanie objektu za január 2013 19,92 05.02.2013 11.02.2013 Patrol and Guard, s. r. o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
2131102596/62 licencia za verejné použitie hudobných diel 20,40 04.02.2013 11.02.2013 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454
2403287728/61 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 635,22 04.02.2013 11.02.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačskácesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
7312639960/60 dodávka plynu 10,00 04.02.2013 11.02.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7312639522/59 dodávka plynu 999,00 04.02.2013 11.02.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7312639521/58 dodávka plynu 1951,00 04.02.2013 11.02.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7312639534/57 dodávka plynu 2542,00 04.02.2013 11.02.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
FV2013009/56 uhlie hnedé a rozvoz 352,07 01.02.2013 07.02.2013 Palivá, s. r. o. 1. Mája 462, 980 02 Jesenské 31586899
20120124/55 účasť na konferencii 100,00 01.02.2013 07.02.2013 Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. Za humnami 508/28, 941 48 Podhájska 42053048
20130066/54 služby v oblastiach COO 17,00 01.02.2013 07.02.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
20130026/53 čistiace potreby a iný materiál 228,34 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130025/52 čistiace potreby a iný materiál 47,24 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130024/51 čistiace potreby a iný materiál 92,11 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130023/50 čistiace potreby a iný materiál 181,27 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20130022/49 čistiace potreby a iný materiál 461,43 01.02.2013 07.02.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
01012013/48 podvojné účtovníctvo 264,00 31.1.2013 07.2.2013 Reg. vzd.centr-Združenie obcí Námestie M.Tompu 2 97901 Rimavská Sobota
FA2013001/45 služby BOZP a PO 200,00 25.01.2013 31.01.2013 Eva Wáhleová, EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
2132000522/44 tlačivá: výpis z registra trestov pre FO a iné orgány 11,87 24.01.2013 30.01.2013 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131
7300437934/43 telefónny účet 18,08 24.01.2013 30.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 00359297
20130108/42 inštalovanie programu a nastavenie 30,00 23.01.2013 29.01.2013 PC Servis, Ing. Jozef Baranec,č. d. 102 980 51 Veľké Teriakovce 35487763
000762013/41 laserový merač vzdialenosti a doprava – Slov. pošta 4 99,00 22.01.2013 28.01.2013 PRESNE, s. r. o. Roľnícka 293, 831 07 Bratislava 2022670144
1061203362/40 likvidácia odpadu 1704,04 22.01.2013 28.01.2013 Brantner Gemer, s. r. o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota 36021211
7417722076/39 nedoplatok 148,22 22.01.2013 28.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
720130263/38 používateľské práva 252,00 21.01.2013 25.01.2013 Vema, s. r. o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374
2007006316/37 poistenie 98,20 21.01.2013 25.01.2013 UNIQA poisťovňa, a. s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501
2007006317/36 poistenie 98,20 21.01.2013 25.01.2013 UNIQA poisťovňa, a. s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501
38/13/35 požiarna ochrana 80,00 21.01.2013 25.01.2013 DPO SR – OV DPO RS Svätoplukova 18, 979 01 Rimavská Sobota 415731
7415729057/34 nedoplatok 191,56 21.01.2013 25.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7415729056/33 nedoplatok 568,78 21.01.2013 25.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7415729058/32 nedoplatok 951,95 21.01.2013 25.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
012013/31 členstvo 225,90 21.01.2013 25.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota  31937306
25012013/30 účastnícky poplatok a členský príspevok RVC 13,00 a 225,90 21.01.2013 25.01.2013 Mgr. Valéria Sebóková Sobotská 10, 980 02 Jesenské 00318833
20130013/29 priemyselný a spotrebný tovar 151,85 17.01.2013 25.01.2013 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
1/1 2013/28 revízia NTK+TZ na rok 2013 456,00 17.01.2013 25.01.2013 František Rell Železničná 711/45, 987 01 Poltár 41957831
2000000108/26 nájom pozemku 417 m2 za rok 2013 16,00 16.01.2013 25.01.2013 Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomašíkova 48, 832 37 Bratislava 00 151 653
2180309475/25 telekomunikačné služby 66,62 15.01.2013 25.01.2013 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 356 97 270
26030297/24 rekapitulácia platieb mesačne 3842,00 14.01.2013 25.01.2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008
26030297/23 rekapitulácia faktúr preplatok – 502,95 14.01.2013 25.01.2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008
7213469283/22 telekomunikačné služby 135,50 10.01.2013 25.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
01012013/21 aktualizácia webstránok 72,00 09.01.2013 25.01.2013 Ing. Andrej Boros – ABR Dukelských hrdinov 949/9, 979 01 Rimavská Sobota 40726371
2013/01/20 vodné 79 m 3 104,49 09.01.2013 25.01.2013 Základná škola s VJM, V. Szombathyho Slobody 141, 980 02 Jesenské 37 888 625
8746094224/19 telekomunikačné služby 208,63 09.01.2013 25.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
VH/13/0073/18 ročný poplatok za doménu 19,12 09.01.2013 25.01.2013 CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica 36754749
2012 2220 011017793/17 distribúcia elektriny: B 515,77 09.01.2013 25.01.2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36 403 008
20121930/16 monitorovanie objektu cez SRP 19,92 07.01.2013 25.01.2013 Patrol and Guard, s. r. o. Svätoplukova 24, 979 01 Rimavská Sobota 36637548
21234816/15 knižka: Haló, je tam písmenko? 31,06 07.01.2013 25.01.2013 RAABE, s. r. o. Trnavská 84, 821 02 Bratislava 35908718
21230056/14 právne správne – ZD 40,87 07.01.2013 25.01.2013 RAABE, s. r. o. Trnavská 84, 821 02 Bratislava 35908718
7277666048/13 dodávka plynu 04.01.2013 25.01.2013 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
F-548/771/14/18/12 dodávka plynu 2 623,00 4.1.2013 25.1.2013 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
F-548/771/13/18/11 dodávka plynu 1 030,00 4.1.2013 25.1.2013 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
F-548/771/12/18/10 dodávka plynu 2 013,00 04.1.2013 25.1.2013 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 35815256
81291940/9 IT WiFi l 8,90 04.01.2013 25.01.2013 UPC, s. r. o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
81292909/8 IT Profesionál Plus 19,26 04.01.2013 25.01.2013 UPC, s. r. o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
VS 2105000603/7 oprava výťahov 19,92 03.01.2013 25.01.2013 MAJES výťahy a eskalátory, a. s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
9500387 1 1/6 odber elektriny mesačne / 150,00 03.01.2013 25.01.2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
CEN/2358/2012/5 vedenie účtu majiteľa cenných papierov 39,96 03.01.2013 25.01.2013 Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951
20130024/4 platby za služby v oblastiach COO pre obec 17,00 03.01.2013 25.01.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca 46199004
9263311/3 obecné noviny 26,00 23.1.2013 25.1.2013 inprost,s.r.o. Smrečianska 29,81105 Bratislava 31363091
497/2012/2 úhrada členského za rok 2013 350,72 30.11.2012 25.01.2013 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA Bezručova 9, 811 09 Bratislava 584614
3039000151/1 odber stravných lístkov 761,98 03.01.2013 25.01.2013 DOXX – Stravné lístky, sp. s r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
FV12173/769 preprava nákladná Kangoo, opravy osvetlenia 164,50 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12172/768 preprava nákladná multicar 14,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12171/767 preprava nákladná multicar 98,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12170/766 preprava nákladná multicar 14,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12168/765 opravy v budove telocvične 126,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12169/764 preprava nákladná Kangoo 114,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12167/763 služby Zetor 110,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12166/762 preprava nákladná Kangoo, služby Zetor, malotraktor 620,40 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12165/761 preprava nákladná multicar 154,00 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12164/760 preprava nákladná Kangoo 13,50 09.01.2013 10.01.2013 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
00017224/759 it wifi 7,90 31.12.2012 02.01.2013 Termosat, s.r.o. Šafárikova 20, 048 01 Roňava 31652247
00017223/758 it wifi 7,90 31.12.2012 02.01.2013 Termosat, s.r.o. Šafárikova 20, 048 01 Roňava 31652247
8/112/757 káva, storck, cukor a voda 53,56 31.12.2012 02.01.2013 Júlia Sókováčová – JÚLIA Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
5003132175/756 poistenie 130,92 31.12.2012 02.01.2013 Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62, 040 01 Košice 1 31595545
FA2012085/294 služby bozp a po 200,00 17.05.2012 31.05.2012 EWA-BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
7307452171/311 zemný plyn 165,00 04.06.2012 18.06.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7307452172/310 zemný plyn 80,00 04.06.2012 18.06.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7307452176/309 zemný plyn 242,00 04.06.2012 18.06.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
20120094/307 priemyselný tovar 120,00 31.05.2012 14.06.2012 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
221250536/306 priemyselný tovar 146,21 30.05.2012 13.06.2012 Habla H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1, 934 05 Levice 36268569
0122012/305 preprava a stojné 143,00 30.05.2012 13.06.2012 Športtur Dr. Clementisa 249/7, 979 01 Rim. Sobota 41304781
9500387/304 elektrika 1050,00 30.05.2012 13.06.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008
2/112/303 spotrebný tovar 31,19 14.06.2012 28.06.2012 Júlia Sókováčová Ivanovo 472, 980 02 Jesenské 41309103
00015230/301 it modem 18,26 24.05.2012 07.06.2012 Termosat, s.r.o. Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 31652247
29940353/297 vytýčenie vod. sietí 50,00 21.05.2012 04.06.2012 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
7205221080/296 telefónny poplatok 24,04 21.05.2012 04.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
1061200926/295 dovoz a uskladnenie odpadu za mesiac 4/2012 2268,42 18.05.2012 01.06.2012 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rim. Sobota 36021211
FV12047/293 preprava Kangoo, stojné 164,50 16.05.2012 30.05.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12046/292 pomocné a administratívne práce 304,00 16.05.2012 30.05.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12045/291 preprava Multicar, za obdobie 4/2012 252,00 16.05.2012 30.05.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12044/290 preprava Multicar 105,00 16.05.2012 30.05.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12043/289 odborné práce, pomocné práce a preprava Multicar 170,50 16.05.2012 30.05.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12042/288 služby malotraktor 216,75 16.05.2012 30.05.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12041/287 preprava multicar 47,00 16.05.2012 30.05.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12040/286 služby zetor, pomocné a odborné práce 411,50 16.05.2012 30.05.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
FV12039/285 preprava kangoo a multicar 298,00 16.05.2012 30.05.2012 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
10120928/284 repas canon a samsung 94,04 16.05.2012 30.05.2012 Aktiva Janka Kráľa 889/20, 050 01 Revúca 37542966
7/2012/283 spotreba plynu 626,30 16.05.2012 30.05.2012 Základná škola Mieru 154, 980 02 Jesenské 37888684
9000136973/282 vytýčenie plynovodu 140,81 15.05.2012 29.05.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 35910739
2324052012/281 členstvo 504,00 15.05.2012 29.05.2012 Regionálne vzdelávacie centrum Vajanského 1, 036 01 Martin 31938434
211220018/280 drvič na trávu KUHN 3240,00 14.05.2012 28.05.2012 UNIAGRO Zvolenská Slatina, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina 45689792
211220017/279 benzínová traktorová kosačka 4020,00 14.05.2012 28.05.2012 UNIAGRO Zvolenská Slatina, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina 45689792
201220062/278 jd helix plus vb 10w, olej. filter 54,43 14.05.2012 28.05.2012 UNIAGRO Zvolenská Slatina, s.r.o. SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina 45689792
0048285472/277 telefónny účet 51,77 14.05.2012 28.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35697270
1061200828/276 pristavenie VOK, zber odpadu, uloženie KO 578,00 14.05.2012 28.05.2012 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rim. Sobota 36021211
2067/275 poštový poukaz, žiadanka 113,00 10.05.2012 24.05.2012 Foto-Video-CopyCentrum Hviezdoslavova 25, 979 01 Rim. Sobota 10907343
2068/274 poštový poukaz, žiadanka 156,00 10.05.2012 24.05.2012 Foto-Video-CopyCentrum Hviezdoslavova 25, 979 01 Rim. Sobota 10907343
2403287728/273 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 635,22 10.05.2012 24.05.2012 Generali Slovensko, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
5738168233/272 telekomunikačné služby 246,44 10.05.2012 24.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
7204787718/271 telekomunikačné služby 145,82 09.05.2012 23.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
2105000194/270 oprava výťahov 19,92 09.05.2012 23.05.2012 MAJES, a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
3029013757/269 stravné lístky 867,98 03.05.2012 17.05.2012 DOXX, spol.s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
20120531/268 monitorovanie objektu 19,92 07.05.2012 21.05.2012 Patrol and Guard, s.r.o. Svätoplukova 24, 979 01 Rim. Sobota 36637548
120100268/267 toner, servisné práce 124,19 07.05.2012 21.05.2012 Agócs, s.r.o. Školská 244, 979 01 Rim. Sobota 1 36644072
90094106/266 výnosy z výrobných činností 136,20 07.05.2012 21.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469
15052012/265 členské 13,00 07.05.2012 21.05.2012 Regionálne vzdelávacie centrum Tompu 2, 979 01 Rim. Sobota 31937306
7282461730/264 zemný plyn 393,00 04.05.2012 18.05.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7282461731/263 zemný plyn 191,00 04.05.2012 18.05.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
7282461743/262 zemný plyn 575,00 04.05.2012 18.05.2012 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 35815256
1111401/261 poistenie 9,00 03.05.2012 17.05.2012 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 31322051
70/12/260 stravné dôchodcov za mesiac 4/2012 663,00 02.05.2012 16.05.2012 Školská jedáleň pri MŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
67/12/259 odber obedov za mesiac 4/2012 115,26 02.05.2012 16.05.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
68/12/258 príspevok na stravovanie 13,26 02.05.2012 16.05.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
69/12/257 poskytovanie dotácie na stravu pre deti v HN 5603,00 02.05.2012 16.05.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Mieru, 980 02 Jesenské 318833
71/12/256 poskytovanie dotácie na stravu pre deti v HN 149,00 02.05.2012 16.05.2012 Školská jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
72/12/255 odobraté obedy za mesiac 4/2012 159,33 02.05.2012 16.05.2012 Školská jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833
73/12/254 príspevok na stravovanie 18,33 02.05.2012 16.05.2012 Školská jedáleň pri MŠ Školská, 980 02 Jesenské 318833

 

14.05.2012

22.4.2013

10.06.2013