Zoznam faktúr 2015

Zoznam faktúr:

Dodávateľ
Číslo faktúry /
int. číslo
Popis faktúrovaného
plnenia
Celková hodnota Súvis. zmluva Súvis. objed. Dátum doručenia
faktúry
Dátum zverejn.
faktúry
Meno a priezvisko
/ Názov
Adresa sídla
dodávateľa
IČO
0026030297/672 elektrická energia 1147,63 21.01.2016 25.01.2016 Stredoslovenská energetika ,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
7423220358/671 zemný plyn 1758,83 18.01.2016 25.01.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7423220359/670 zemný plyn -100,24 18.01.2016 25.01.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7423220360/669 zemný plyn 3951,42 18.01.2016 25.01.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
1082015/668 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 15.01.2016 25.001.2016 Karman s.r.o. Mýtny 419, 98553 Mýtna 46450955
2016/01 vodné 153,04 14.01.2016 15.01.2016 ZŠ Viktora Szombythyho Námestie Slobody 141, 98002 Jesenské 37888625
2015503/666 úrok z pôžičky 1028,42 zmluva z 26.10.2015 14.01.2016 15.01.2016 Combin Banská Štiavnica Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 31631134
1061503556/665 zber a likvidácia odpadu 1993,35 13.01.2016 15.01.2016 Brantner Gemer Košická cesta 344, 97901 Rimavská sobota 36021211
20151746/664 mesačný poplatok za 12/2015 24,00 13.01.2016 15.01.2016 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/3, 97901 Rimavská Sobota 46199004
FV5-2015-105-000636/663 paušálne opravy výťahov 19,92 07.01.2016 15.01.2016 Majes výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
7511551999/662 telefónne služby 173,71 11.01.2016 15.01.2016 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469
21527692/661 umenie a kultúra-svet škôlkára 61,22 10.01.2016 15.01.2016 Raabe Dr. Jozef Raabe Slovensko,s..r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
01012016/660 poskytovanie internet.služieb aktualizácia web stránok 66,00 07.01.2016 15.01.2016 Ing. Andrej Boros-ABR Dukelských hrdinov 949/9, 97901 Rimavská Sobota 407263671
4780913444/659 telefónne služby 422,54 07.01.2016 15.01.2016 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
1500772/658 prenájom nádoby, zber odpadu 38,00 04.01.2016 15.01.2016 Ekronn s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
FV201/657 servisné služby 32,00 8.12.2015 15.01.2016 Szelec Attila 1. mája 387, 980 02 Jesenské 10901795
FV15040/656 obecné služby 2053,50 30.12.2015 04.01.2016 KomPaS, s.r.o. Sobotská10, 98002 Jesenské 36800627
19/2015/655 geometrický plán 230,00 30.12.2015 04.01.2016 Ján Brozman Kirejevská 1112/9,97901 Rimavská Sobota 33547564
126/15/654 materiál 42,14 29.12.2015 04.01.2016 Renáta Kureková Vitachov 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
4/653 porcelán 227,73 28.12.2015 04.01.2016 Sklo porcelán ,hračky Czipová Mária, 98002 Jesenské 34230823
5003132175/652 poistné 130,92 28.12.2015 04.01.2016 Kumunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17, 81105 Bratislava 1 31595545
6814969950/651 poistné 414,65 28.12.2015 04.01.2016 Kumunálna poisťovňa,a.s. Štefániková 17, 81105 Bratislava 1 31595545
2015/033/650 poradenstvo, vypracovanie finančnej analízy 1200,00 28.12.2015 04.01.2016 Sancore Slovakia s.r.o. Na križovatkách 80, 82104 Bratislava 44843640
0066/15/649 PHRSR Jesenské 2015-2024 700,00 28.12.2015 04.01.2016 SCARABEO.SK,s.r.o. Povstalecká 16, 97409 Banská Bystrica 36785687
2015-12-23/648 modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia -2225,54 28.12.2015 04.01.2016 Ultima Ratio,s.r.o. Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš 46862439
61512092/647 vrecia LPDE 282,60 28.12.2015 04.01.2016 DOMITRI, spol. s.r.o. 04912 Gemerská Hôrka 421 31733484
 3059043382/646 stravné lístky 2023,98 28.12.2015 04.01.2016 Doxx-stravné lístky spol. s.r.o.  Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
251299499/645 vodné a stočné 238,68 23.12.2015 29.12.2015 Stredosl. vod. prev. spoločnosť Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
251299455/644 vodné a stočné 40,72 23.12.2015 29.12.2015 Stredosl. vod. prev. spoločnosť Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
251299454/643 vodné a stočné 28,08 23.12.2015 29.12.2015 Stredosl. vod. prev. spoločnosť Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
251299453/642 vodné a stočné 200,77 23.12.2015 29.12.2015 Stredosl. vod. prev. spoločnosť Partizánaska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
251299413/641 vodné a stočné 266,76 23.12.2015 29.12.2015 Stredosl. vod. prev. spoločnosť Partizánska cesta 5,97401 banská Bystrica 36644030
251296834/640 vodné a stočné 23,87 23.12.2015 29.12.2015 Stredosl.vod. prev. spoločnosť Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
251296851/639 vodné a stočné 234,47 23.12.2015 29.12.2015 Stredosl. vod. prev. spoločnosť Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2015033/638 kancelárske potreby 239,76 23.12.2015 29.12.2015 Štuller s.r.o. Železničná 103/10,97901 Čerenčany 46922181
150100601/637 vybavenie PC 395,72 23.12.2015 29.12.2015 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská sobota 36644072
18/12/15/635 likvidácia kalov 112,32 21.12.2015 29.12.2015 Alexander Agócs 98002 Jesenské 503 10900039
153095/635 vzorové dokumenty pre obce 60,00 21.12.2015 29.12.2015 Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9,90201 Pezinok 46708740
FV-15-0393/634 metrologické overenie meradla 1249,68 21.12.2015 29.12.2015 Badger Meter Slovakia s.r.o. Račianska 109/B, 83102 Bratislava 35868457
1501010/633 čistiace prostriedky 283,54 21.12.2015 29.12.2015 Pavol Juhász Školoská 98002 jesenské 41741978
20150370/632 klasické ležadlo 1020,00 21.12.2015 29.12.2015 Drevokom slovakia s.r.o. Čičava 314,09301 47136201
OPS/2304/2015/631 poplatok za vedenie účtu 53,62 21.12.2015 29.12.2015 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11,01011 Žilina 31575951
150200032/630 uhlie 314,32 18.12.2015 29.12.2015 Csaba varga Ružová 579/11,98002 jesenské 46099450
21526143/629 riadenie materskej školy 40,90 17.12.2015 29.12.2015 Raabe Heydukova 12-14,81108 Bratislava 35908718
1061503263/628 zber a likvidácia odpadu 2352,23 17.12.2015 29.12.2015 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 1061503263
60928/627 členský príspevok ZPOZ 89,88 17.12.2015 29.12.2015 Združenie zborov pre obč. záležitosti Ulica československej armády 26,97401 B.Bystrica
20150216/626 kamenivo 129,60 16.12.2015 17.12.2015 Drevostav 1 Pekárenská 2221,98002 jesenské 46479287
7/12/15/625 odvoz odpadu 122,40 16.12.2015 17.12.2015 Alexander agocs 98002 Jesenské 503 10900039
FA150283/624 služby BOZP a PO 230,00 16.12.2015 17.12.2015 Eva Wáhleová BOZP a PO Mieru 147,98002 Jesenské 41305833
FV20150166/623 údené kolienko 19,11 16.12.2015 17.12.2015 Erika Kisantalová 1. mája 378,98002 Jesenské 45575134
9100309760/622 dodávka elektrickej energie 21,16 14.12.2015 17.12.2015 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
7510597494/621 telefónne služby 173,56 14.12.2015 17.12.2015 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81728 Bratislava 35763469
0048285472/620 mobilné služby 48,10 14.12.2015 17.12.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova8,82108 Bratislava 35697270
1095/1/1348/3141/619 poistné 37,84 14.12.2015 17.12.2015 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17,81105 Bratislôava1
20150330/618 čistiace prostriedky 253,17 14.12.2015 17.12.2015 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
201510910/617 listiny 14,14 14.12.2015 17.12.2015 Vytnes s.r.o. Hviezdoslavovba 439/6,97901 Rimavská Sobota 47437219
21525574/616 problémové dieťa 41,45 14.12.2015 17.12.2015 Raabe Heydukova 12-14,81108 Bratislava 35908718
17/115/615 potraviny 22,40 14.12.2015 17.12.2015 Júlia Sókovačová Agátová 202,98002 Jesenské 41309103
18/115/614 potraviny 30,90 14.12.2015 17.12.2015 Júlia Sókovačová Agátová 202,98002 Jesenské 41309103
050/2015/613 audit 1150,00 14.12.2015 17.12.2015 Ing. Katarína Karcsaková Svätoplukova 28,97901 Rimavská Sobota 33546606
9500387057/612 elektrická energia 262,72 10.12.2015 17.12.2015 Stredoslovenská energetika a.s.  Pri rjčianke 8591/4B 36403008
 FV15039/611 obecné služby 1150,50 09.12.2015 17.12.2015 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
11553469/610 internet 1,00 09.12.2015 17.12.2015 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38,97901 Rimavská Sobota 36631221
20151583/609 mesačný poplatok 24,00 09.12.2015 17.12.2015 Ing Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/3,05001Revúca 46199004
20152595/608 laboratorne rozbory 80,11 09.12.2015 17.12.2015 Mikrolab s.r.o. Kirejevská 1678,97901 Rimavská Sobota 36629324
FV5-2015-105-000581/607 paušálne opravy výťahov 19,92 07.12.2015 17.12.2015 Majes výťahy a eskalátory Bojnická 18,83104 Bratislava 35770732
115/15/606 materiál 252,54 07.12.2015 17.12.2015 Renáta Kureková Vitachov 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
1500710/605 prenájom nádoby zber odpadu 38,00 07.12.2015 17.12.2015 Ekronn s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
3780000482/604 telefonne služby 434,65 07.12.2015 17.12.2015 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
4780033355/603 telefonne služby 13,90 07.12.2015 17.12.2015 Slovak telekom a.s. bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
12/2015/602 spotreba plynu 1149,49 07.12.2015 17.12.2015 Základná škola Ulica mieru 154,98002 Jesenské 37888684
150100545/601 toner, servisné práce 167,84 04.12.2015 17.12.2015 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
3059040569/600 stravné lístky 1822,06 03.12.2015 17.12.2015 Doxx-stravné lístky s.r.o. Kálov 356,01001 Žilina 36391000
20151437/599 mesačný predpis 92,91 03.12.2015 17.12.2015 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
20150311/598 materiál 609,80 03.12.2015 17.12.2015 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
 20150312/597 materiál 199,28 03.12.2015 17.12.2015 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské  34232141
15/11/15/596 kamenivo 635,04 03.12.2015 17.12.2015 Alexander Agócs 98002 Jesenské 503

10900039

 

1002015/595 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 03.12.2015 17.12.2015 Karman s.r.o. Mýtna 419,98553 Mýtna 46450955
124/15/BCT/594 práce pri ČOV 246,00 02.12.2015 03.12.2015 Bio Compact Na piesku 6, 82105 Bratislava 35706201
7248499363/593 zemný plyn 1326,00 02.12.20185 03.12.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815258
7248499364/592 zemný plyn 647,00 02.12.2015 03.12.2015 SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815258
7248499376/591 zemný plyn 1779,00 02.12.2015 03.12.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815258
008833/590 členské za rok 2016 368,94 01.12.2015 03.12.2015 Združenie miest a obcí Bezručova 9,81109 Bratislava 00584614
2015060/589 vlajky, zástavky 214,50 01.12.2015 03.12.2015 Zuzana sedláková GAVYTEX Suchoňova 3469/3,05801 Poprad 46661930
12/11/15/588 kaly 93,60 30.11.2015 03.12.2015 Alexander Agócs 98002 Jesenské 503 10900039
10122015/587 školenie 15,00 30.11.2015 03.12.2015 RVC  Nám. M.tompu 2, 97901 Rimavská Sobota
2015/7/586 odber zemný plyn 975,55 30.11.2015 03.12.2015 ZŠ Viktora Szombathyho Námestie slobody 141,98002 Jesenské 37888625
2015/06/585 režijné náklady pre SŠÚ 1400,00 25.11.2015 03.12.2015 ZŠ Viktora szombathy ho Námestie Slobody 141, 98002 Jesenské 37888625
2015762/584 hasiaci prístroj 64,80 25.11.2015 03.12.2015 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
151120/583 vzorové dokumenty pre obce 60,00 25.11.2015 03.12.2015 Odpadový hospodár s.r.o. Hroznová 4664/9,90201 Pezinok 46708740
1509005/582 zhotovenie dreveného domčeka 300,00 25.11.2015 03.12.2015 Ladislav Faragó Hodejov 124,98031 Hodejov 40730824
2015754/581 kontrola HP 160,80 23.11.2015 03.12.2015 ŠK servis s.r.o.  Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2015755/580 Kontrola HP 194,30 23.11.2015 03.12.2015 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2015749/579 Kontrola HP 7,90 23.11.2015 03.12.2015 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127, 97901 Rimavská Sobota 36645796
2015750/578 kontrola HP 41,30 23.11.2015 03.12.2015 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2015751/577 kontrola HP 136,70 23.11.2015 03.125.2015 ŠK sercis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2015756/576 kontrola HP 118,60 23.11.2015 03.12.2015 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
FV181/575 ohrievacie teleso 54,72 23.11.2015 03.12.2015 Szelec Attila 1. mája 387. 98002 Jesenské 10901795
9127000957/574 poistné 1382,25 23.11.2015 03.12.2015 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava27 00653501
150189/573 smernica verejné obstarávanie 90,00 28/2015 23.11.2015 03.12.2015 INPRO Poprad s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25,05801 Poprad 36501476
2151200405/572 autorské práva 134,00 19.11.2015 20.11.2015 SOZA k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislaa2 00178454
 221551196/571 hračky 290,40 19.11.2015  20.11.2015  Hobla s.r.o. Slobody 22, 93405 Levice 36268569
221551277/570 wigwam 180,00 19.11.2015 20.11.2015 HOBlA s.r.o. Slobody 22, 93405 Levice 36268569
16/115/569 kremove figurky 121,25 19.11.2015 20.11.2015 Júlia Sókováčová Agátová 202, 98002 Jesenské 41309103
151202251/568 materiál 158,852 19.11.2015 20.11.2015 Komars s.r.o. Širkovce 129, 980 02 Jesenské 46654712
1501006/567 potraviny 157,36 19.11.2015 20.11.2015 Pavol Juhász Školská, 98002 Jesenské 41741978
FV20150149/566 potraviny 40,44 19.11.2015 20.11.2015 Erika kisantalová 1. mája 378,98002 Jesenské 45575134
FA150265/565 služby BOZP a PO ? PZS 230,00 16.11.2015 20.11.2015 EWA BOZPaPO Mieru 147, 980 02 Jesenské 41305833
150181/564 zber odvoz a uloženie komunálneho odpadu 540,00 28/2015 16.11.2015 20.11.2015 INPRO Poprad s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25,05801 Poprad 36501476
1500627/563 prenáj. nádoby zber odpadu 38,00 16.11.2015 20.11.2015 EKRONN s.r.o. cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
1061502880/562 zber a likvidácia odpadu 1044,23 16.11.2015 20.11.2015 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
1061502881/561 zber a likvidácia odpadu 2957,26 16.11.2015 20.11.2015 Brantner gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
20150323/560 brožúra 39,00 16.11.2015 20.11.2015 UMP s.r.o. Popradská 68, 04011 Košice 36216674
511033268/559 poistné 164,11 16.11.2015 20.11.2015 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Štúrova 7, 042070 Košice 00151700
9500387056/558 elektrická energia 266,62 16.11.2015 20.11.2015 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
0048285472/557 mobilné služby 64,92 16.11.2015 20.11.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
150100520/556 toner, abby 569,32 11.11.2015 20.11.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
20150291/555 čistiace prostriedky 697,40 11.11.2015 20.11.2015 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20150290/554 náradie 163,50 11.11.2015 20.11.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
FV15038/553 služby obecné 3440,50 11.11.2015 20.11.2015 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
7509642740/552 telefónne služby 174,76 11.11.2015 20.11.2015 Slovak telecom a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469
9100307237/551 dodávka elektriny 24,16 11.11.2015 20.11.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
18/2015/550 geometrický plán 230,00 09.11.2015 11.11.2015 Ján Brozman, geodetická kancelária Kirejevská 1112/9, 97901 Rimavská Sobota  33547564
201522081/549 knihy MŠ 61,22 09.11.2015 11.11.2015 RAABE Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
201510833/548 materiál 36,76 09.11.2015 11.11.2015 Vytnes s.r.o. Hviezdoslavova 439/6, 97901 Rimavská Sobota 47437219
2015304/547 výroba propagačného materiálu 291,67 06.11.2015 11.11.2015 Media RS s.r.o.  športová4, 97901 Rim.Sobota 45360316
FV5-2015-105-000528/546 paušálne opravy výťahov 19,92 06.11.2015 11.11.2015 MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
2/15/140/545 služby 823,38 06.11.2015 11.11.2015 GAS-KO s.r.o. Záhradná 600, 98002 Jesenské 36628689
0779091515/544 telefónne služby 456,25 06.11.2015 11.11.2015 Slovak telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
5779124102/543 mobilné služby 13,90 06.11.2015 11.11.2015 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
10150535/542 prezentácia obce 27,88 05.11.2015 11.11.2015 Peter Juríl -LISA 390, 92506 Čierna voda 41590465
10668/541 ubytovanie 51,00 05.11.2015 11.11.2015 Tatra hotel Slovakia a.s. Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry 31638759
922015/540 prevádzkovanie kanalizácie na ČOV 440,00 04.11.2015 11.11.2015 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 46450955
150100084/539 náhradné súčiastky 49,86 03.11.2015 11.11.2015 Karol Kisantal-súkr. podnikateľ Hodejov 73, 98031 40209270
20151447/538 mesačný poplatok 24,00 03.11.2015 11.11.2015 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004
3059036840/537 stravné lístky 1700,90 03.11.2015 11.11.2015 DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
20151323/536 mesačný predpis 92,91 02.11.2015 11.11.2015 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
20150166/535 kamenivo 32,40 02.11.2015 11.11.2015 Drevostav s.r.o. Pekárenská 2221, 98002 Jesenské 46479287
FDS5515009356/534 obálky papierové -6,56 02.11.2015 11.11.2015 Office depot s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
9127000957/533 poistné 1382,25 02.11.2015 11.11.2015 UNIQVA poisťovaňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 00653501
150100492/532 servisné práce 55,20 02.11.2015 11.11.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
7233493629/531 zemný plyn 1126,00 02.11.2015 11.11.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7233493642/530 zemný plyn 1510,00 02.11.2015 11.11.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
 7233493630/529 zemný plyn 549,00 02.11.2015 11.11.2015 SPP  Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
2151130809/528 autorská odmena za licenciu 24,00 30.10.2015 03.11.2015 SOZA, Slovenský ochr.zväz, autorských práv k hud dielam Rastislavova 3, 82109 Bratislava 00178454
2152074/527 riadenie materskej školy 40,90 29.10.2015 03.11.2015 Raabe,Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-24, 81108 Bratislava 35908718
19/10/15/526 dovoz kameniva, piesku 475,20 29.10.2015 03.11.2015 Alexander Agócs 98002 Jesenské 503 10900039
FV20150140/525 potraviny 12,29* 28.10.2015 03.11.2015 Erika Kisantalová 1. mája 378, 98002 Jesenské 45575134
FV2015142/524 potraviny 66,45 28.10.2015 03.11.2015 Erika Kisantalová, 1. mája 378, 98002 Jesenské 45575134
150200024/523 uhlie 317,97 28.10.2015 03.11.2015 Csaba Varga Ružová 579/11, 98002 Jesenské 46099450
FDS5515009495/522 kancelárske potreby 10,76 27.10.2015 03.11.2015 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
201560/521 poskytnutie odborných služieb 960,00 26.10.2015 03.11.2015 Ing. Jaroslav Špaček Nábrežie mládeže 33, 94901 Nitra 41644387
15/115/520 potraviny 93,63 26.10.2015 03.11.2015 Júlia Sókováčová Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
25/2015/519 zameranie miestnych komunikácií 960,00 26.10.2015 03.11.2015 Ladislav Vajgel Geodetická kancelária, Malohontská 22/16, 97901 Rimavská Sobota 33547548
17/2015/518 vytýčenie vlastníckych hraníc pozemkov 250,00 26.10.2015 03.11.2015 Ján Brozman Geodetická kancelária, Kirejevská 1112/9, 97901 Rim. Sobota 33547564
 FDS5515009356/517 kancelárske potreby 226,66 27.10.2015 03.11.2015 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 982109 Bratislava 36192384
5570020701/516 služby STP APV 144,84 26.10.2015 29.10.2015 IVEST Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice 00162957
20150281/515 materiál 311,40 21.10.2015 29.10.2015 Mária Bartová Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
2015-10-10/514 modern. a rekonštr. verejného osvetlenia 2225,56 22.10.2015 29.10.2015 Ultima Ratio,s.r.o. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš 46862439
150100474/513 abby pdf transformer 83,96 22.10.2015 29.10.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 1 36644072
150100473/512 toner 104,76 22.10.2015 29.10.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 1 36644072
2015026/511 školské potreby 99,60 20.10.2015 29.-10.2015 Štuller s.r.o. Železničná 103/10, 97901 čerenčany 46922181
2015028/510 kancelárske potreby 56,61 20.10.2015 29.10.2015 Štuller s.r.o. Železničná 103/10, 97901 Čerenčany 46922181
20150274/509 pracovný odev, náradie 226,60 21.10.2015 29.10.2015 Mária Bartová Bartex Záhradná 601, 98002 jesenské 34232141
20150273/508 náradie 879,30 21.10.2015 29.10.2015 Mária Bartová Bartex  Záhradná 601, 98002 Jesenské  34232141
20015055/507 ročná kontrola a čistenie komínov 350,00 21.10.2015 29.10.2015 Kominárstvo NZ s.r.o. Komárňanská 336/22, 94001 Nopvé Zámky 47326484
150100650/506 klozet 281,17 19.10.2015 29.10.2015 Primax-IBV s.r.o. Školská 3215, 97901 Rimavská Sobota 31609074
9100304500/505 dodávka a distribúcia elektriny 24,16 16.10.2015 29.10.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
20152163/504 laboratórne rozbory 80,11 16.10.2015 29.10.2015 Mikrolab s.r.o. Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota 36629324
2015/114/503 stôl 1200,00 15.10.2015 29.10.2015 LH Trading s.r.o. Poručíka Ušiaka 1734/3, 97901 Rimavská Sobota 36651109
1061502570/502 zber a likvidácia odpadu 2527,70 15.10.2015 29.10.2015 Bramtner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská sobota 36021211
1061502569/501 zber a uloženie odpadu z VOK 789,04 15.10.2015 29.10.2015 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
102/15/500 materiál 181,90 14.10.2015 15.10.2015 Renáte Kureková Vitachov 1. mája 454, 98002 Jesenské 41305060
1/10/2015/499 doprava , nakládka, vykládka 266,40 14.10.2015 15.10.2015 AG -doprava s.r.o. Cifra 503, 98002 Jesenské 47600381
4/10/15/498 kaly uložené mn. 93,60 14.10.2015 15.10.2015 Alexander Agócs obchodno-dopravná činnosť 98002 Jesenské 503 10900039
OF150757/497 novoročenky 38,88 14.10.2015 15.10.2015 Finery decor s.r.o. Zvolenská cesta 173, 97405 Banská Bystrica 45279276
OF 150757/497 novoročenky 38,88 14.10.2015 15.10.2015 Finery decor s.r.o. Zvolenská cesta 173, 97405 Banská Bystrica 45279276
219418/496 web hosting „Beta“ 76,03 14.10.2015 15.10.2015 Atlantis systems s.r.o. Gorkého 6, 81101 Bratislava 35844230
51504636/495 problémové dieťa 59,35 14.10.2015 15.10.2015 Raabe Dr Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
10/2015/494 spotreba plynu 1628,57 14.10.2015 15.10.2015 Mieru 154, 98002 Jesenské 37888684
0048285472/493 mobilné služby 44,55 13.10.2015 15.10.2015 Orange Slovensko,a.s. Metodova8, 82108 Bratislava 35697270
062015/492 čistiace prostriedky 79,12 12.10.2015 15.10.2015 Mária Kanová Drogéria Námestie Slobody 208. 980 02 Jesenské 40730379
FV15034/491 služby 3019,50 12.10.2015 15.10.2015 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV15037/490 zhotovenie kanl. prípojky 3600,00 12.10.2015 15.10.2015 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
7150100881/489 poskytnutie informácie 60,00 12.10.2015 15.10.2015 Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 31575951
7508684994/488 telefónne služby 173,20 12.10.2015 15.10.2015 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469
9500387055/487 elektrická energia 240,21 12.10.2015 15.10.2015 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
2015/05/486 vodné 67,39 12.10.2015 15.10.2015 ZŠ Viktora Szombathyho Námestie Slobody 141, 98002 Jesenské 37888625
9500154094/485 materiál 1448,98 12.10.2015 15.10.2015 City stone design s.r.o. areál In Vest 1179, 92703 šaľa 47978929
2015-09-31/484 modernizácia a rekonštr. ver. osvetlenia 3179,36 09.10.2015 15.10.2015 Ultima Ratio,s.r.o. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš 46862439
9778168581/483 telefónne služby 425,47 09.10.2015 15.10.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
6778168584/482 telefonne služby 13,90 09.10.2015 15.10.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
 802015/481 prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV 440,00 08.10.2015 15.10.2015 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98535 Mýtna 46450955
14/115/480 potraviny 82,66 07.10.2015 15.10.2015 Júlia Sókovačová Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
13/115/479 hygienicke potreby 7,90 07.10.2015 15.10.2015 Júlia Sókovačová Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
12/115/478 občerstvenie 89,50 07.10.2015 15.10.2015 Júlia Szokovačová Ivanovo 472, 98002 Jesensklé 41309103
150100074/477 Shell helix ultra 20,64 07.10.2015 15.10.2015 Karol Kisantal Hodejov 73, 98031 Hodejov 40209270
FV153/476 spínač panvice 90,52 07.10.2015 15.10.2015 Szelec Attila 1. mája 387, 98002 Jesenské 10901795
FV20150128/475 potraviny 76,63 05.10.2015 15.10.2015 Erika Kisantalová 1. mája 378, 980 02 Jesenské 45575134
2627102015/474 pracovné stretnutie matrikárok 125,00 05.10.2015 15.10.2015 združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin 31938434
150100456/473 tonery 177,37 05.10.2015 15.10.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
150100449/472 servisné práce 67,20 05.10.2015 15.10.2015 Agocs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
7150405557/471 storno -15,00 PNZ-P40450/09.00 05.10.2015 15.10.2015 Slovenský pozemkový fond Búdkova 36, m81715 Bratislava 17335345
5021514518/470 práca, mzdy, odmeňovanie 55,87 05.10.2015 15.10.2015 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina 2020449189
150152/469 vypracovanie projektovej dokumentácie 420,00 rámcová zmluva 28/2015 07/04 zo dňa 17.08.2015 05.10.2015 15.10.2015 Inpro Poprad s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 05801 Poprad 36501476
20150146/468 stavebný materiál 345,90 05.10.2015 15.10.2015 Drevostav1 s.r.o. Pekárenská 2221, 98002 Jesenské 46479287
55/15/467 transport 360,00 05.10.2015 15.10.2015 Kusza s.r.o. Nová 291, 98002 Širkovce 47987669
20151303/466 mesačný poplatok 24,00 02.10.2015 15.10.2015 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004
7193510026/465 zemný plyn 681,00 02.10.2015 15.10.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7193510039/464 zemný plyn 913,00 02.10.2015 15.10.2015 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7193510027/463 zemný plyn 332,00 02.10.2015 15.10.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
3059033211/462 stravné lístky 1620,14 02.10.2015 15.10.2015 DOXX-stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
20151183/461 služby 92,91 02.10.2015 15.10.2015 Mestská bytová správa,s.r.o. tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
FV5-2015-105-000475/460 paušálne opravy výťahov 19,92 01.10.2015 15.10.2015 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
20150260/459 kuchynské potreby 405,55 01.10.2015 15.10.2015 Mária bartová Bartex Záhradná 601, 98002 jesenské 34232141
20150259/458 čistiace potreby 1149,84 01.10.2015 15.10.2015 Mária Bartová bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
251224789/457 vodné 1945,94 28.09.2015 02.10.2015 StVPS, a.s. Partizánaska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
20150249/457 odevy, materiál, čistiace potreby 108,70 23.09.2015 02.10.2015 Mária Bartová Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
251224788/455 vodné 28,08 28.09.2015 02.10.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská bystrica 36644030
251224787/454 vodné 53,35 28.09.2015 02.10.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251224882/753 vodné 289,22 28.09.2015 02.10.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251224785/452 vodné 29,48 28.09.2015 02.10.2015 StVPS a,s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251224786/451 vodné 290,63 28.09.2015 02.10.2015 StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251224883/450 vodné 300,46 28.09.2015 02.10.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
151202212/448 struna žacia, olej 162,16 28.09.2015 02.10.2015 Komars s.r.o. Širkovce 129, 98002 širkovce 46654712
151202210/447 sada na čistenie potrubia 89,90 22.09.2015 25.09.2015 Komars s.r.o. Širkovce 129, 98002 Širkovce 46654712
151202209/446 vysokotlakový čistič 599,00 22.09.2015 25.09.2015 komars s.r.o. Širkovce 129, 98002 Širkovce 46654712
20150230/445 náradie 496,00 22.09.2015 25.09.2015 Mária Bartová-Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
240915/444 školenie ŠU 33,00 18.09.2015 25.09.2015 IPEKo Zvolen s.r.o. Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen 47405279
FV15033/443 verejné služby 2400,00 01.07.2015 16.09.2015 25.09.2015 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
Fv15032/442 verejné služby 2036,00 30.12.2014 16.09.2015 25.09.2015 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
0052015/441 projekt rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenie 6600,00 16.09.2015 25.09.2015 P4You,s.r.o. Tranovského 3224/55, 84102 Bratislava 48253804
150100435/440 toner 160,63 16.09.2015 25.09.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
201501665/439 pomôcky pre MŠ 149,50 16.09.2015 25.09.2015 Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno 36316881
9100301356/438 dodávka a distribúcia melektriny 24,16 091200P60435/14 14.09.2015 25.09.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
1061502302/437 zber a likvidácia odpadu 2375,34 14.09.2015 25.09.2015 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
2303590537/436 mabilné služby 49,07 14.09.2015 25.09.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
9500387054/435 elektrická energia 192,40 14.09.2015 25.09.2015 Stredoslaovenská energetika,a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
14092015/434 školenie OcU 15,00 11.09.2015 14.09.2015 regionálne vzdelávacie centrum Námestia M.Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
88/15/BCT/433 odbornotechnická pomoc počas prevádzky ČOV 246,00 11.09.2015 14.09.2015 Bio Compact spol.s.r.o. Na piesku 6, 82105 Bratislava 35706201
615125/432 monitorovacie správa č.1 120,00 11.09.2015 14.09.2015 MJM group s.r.o. Kurov 85, 08604 Kružlov 45541558
 FV5-2015-105-000421/431 paušálne opravy výťahov  19,92 11.09.2015 14.09.2015  Majes výťahy a eskalátory, a.s.  Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
FV15-2/065/430 obed pre dôchodcov 634,27 11.09.2015 14.09.2015 Peter Vincze Casablanca bar J.jesenského 525, 98002 Jesenské 35487747
0777223024/429 telefónne služby 374,18 10.09.2015 14.09.2015 Slovak telekkom,a.s. Bajkalská 28, 81725 Bratislava 3573469
5777223029/428 telefónne služby 13,90 10.09.2015 14.09.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 3573469
7507723598/427 telefónne služby 177,14 10.09.2015 14.09.2015 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava 35763469
FA150209/426 služby BOZP a PO , PZS 230,00 09.09.2015 14.09.2015 Eva Wáhleová EWA-BOZP a PO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
2/9/2015/425 dezinfekcia bytov 80,00 09.09.2015 14.09.2015 ELIAVT servis s.r.o. Hodejovec 61, 98002 Jesenské 47518596
13/8/15/424 kaly -uložené mn. 93,60 07.09.2015 14.09.2015 Alexander Agócs Obch. dopravná činnosť 98002 Jesenské 503 10900039
1509021/423 pomôcky MŠ 448,70 07.09.2015 14.09.2015 INSGRAF s.r.o. Nešporova 1012/23, 92701 Šaľa 47078839
17092015/422 školenie-rozpočet 30,00 07.09.2015 14.09.2015 Regionálne vzdelávacie centrum Námestie M.Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
113/2015/421 znalecký posudok 92,96 07.09.2015 14.09.2015 Ing. Priška Pavlíková Železničiarske 33, 97901 Rimavská Sobota 32966679
20151161/420 mesačný poplatok 24,00 04.09.2015 14.09.2015 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.maliaka 591/305001 Revúca 46199004
20150135/419 materiál stav. 715,39 04.09.2015 14.09.2015 Drevostav,s.r.o. Pekárenská 2221, 98002 Jesenské 46479287
5208/418 výkaz.strav.osôb a vyučt. stravného 12,00 04.09.2015 14.09.2015 Agnesa Potočníková-FVCC Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota 48227854
21515786/417 riadenie materskej školy 40,90 04.09.2015 14.09.2015 Dr Jozes raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
722015/416 prevádzkovanie ver. kanalizácie vrátane ČOV 440,00 04.09.2015 14.09.2015 Karman s.r.o. Mýtna 419, 985053 Mýtna 46450955
150100415/415 toner, servisné práce 124,64 04.09.2015 14.09.2015 Agócs,s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
06082015/414 aktualizácia web stránok 102,00 04.09.2015 14.09.2015 Ing.Andrej Boros Dukelských hrdinov 949/9, 97901 Rimavská Sobota 40726371
7298312754/413 zemný plyn 293,00 03.09.2015 14.09.2015 SPP,a.s. Mlynské nivy44/a, 82511Bratislava 35815 256
7298312742/412 zemný plyn 107,00 03.09.2015 14.09.2015 SPP,a.s. Mlynské nivy44/a,82511 Bratislava 35815256
7298312741/411 zemný plyn 219,00 03.09.2015 14.09.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy44/a, 82511 Bratislava 35815256
9/115/410 občerstvenie 71,40 02.09.2015 14.09.2015 Júlia Sokováčová Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
10/115/409 potraviny 106,10 02.09.2015 14.09.2015 Júlia Sókovačová Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
11/115/408 voda pannon 28,71 02.09.2015 14.09.2015 Júlia Sókováčová Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
3059029357/407 stravné lístky 1498,98 02.09.2015 14.02.2015 DOXX-stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
20151065/406 nájomné za prenájom budovy 92,91 02.09.2015 14.09.2015 Mestská bytová správa,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
329/405 služby 158,47 02.09.2015 14.09.2015 Okresné stavebné bytové družstvo Okružná 50, 97901 Rimavská Sobota 00173916
301775/404 poistné 18,00 02.09.2015 14.09.2015 Union Poisťovňa Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 31322051
24092015/403 školenie 15,00 31.08.2015 04.09.2015 Regionálne vzdelávacie centrum Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská sobota
03092015/402 školenie 15,00 31.08.2015 04.09.2015 regionálne vzdelávacie centrum Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská sobota
20150222/401 materiál 1616,28 26.-08.2015 28.08.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20150221/400 čistiace prostriedky, materiál 678,40 26.08.2015 28.08.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20150219/399 čistiace prostriedky 201,38 26.08.2015 28.08.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20150218/398 náradie 288,77 26.08.2015 28.08.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 jesenské 34232141
20150217/397 čistiace pomôcky 161,98 26.08.2015 28.08.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
FV15-2/052/396 obed pre dôchodcov 346,97 26.08.2015 28.08.2015 Peter Vincze Casablanca bar  J.jesenského 525, 98002 Jesenské 35487747
151202188/395 materiál 701,38 25.08.2015 28.08.2015 Komars s.r.o. Širkovce 129, 98002 Jesenské 46654712
20150201/394 náradie 280,00 25.08.2015 28.08.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské  34232141
Fv15030/393  všeobecné služby 2 46,50 25.08.2015 28.08.20152 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
2015345/392 preprava tovaru 99,80 24.08.2015 28.08/.2015   AGL ihriská s.r.o. Kalvárska 10, 90031 Stupava 43790941
2015345/392 preprava tovaru 99,80 24.08.2015 28.08.2015 AGL ihriská s.r.o. Kalvárska 10, 90031 Stupava  43790941
2015344/391 detské ihrisko ,náradie MŠ 1 773,66 24.08.2015 28.08.2015 AGL ihriská s.r.o. Kalvárska 10, 90031 Stupava 43790941
9127000957/390 poistné 495,95 21.08.2015 28.08/.2015 UNIQVA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 00653501
20151704/389 labolarórne rozbory 80,11 19.08.2015 28.08.2015 Mikrolab s.r.o. Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota 36629324
9100298783/388 dodávka elektriny opakovaná 24,16 18.08.2015 28.08.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
1061502024/387 zber a likvidácia odpadu 2 948,25 18.08.2015 28.08.2015 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
FA150190/386 služby BOZP a PO, služby PZS 230,00 13.08.2015 28.08.2015 EWA BOZP a PO, PZS Mier 147, 98002Jesenské 41305833
10/7/2015/385 deratizácia, mdezinfekcia 240,00 13.08.2015 28.08.2015 ELIAVT servis s.r.o. Hodejovec 61, 98002 Jesenské 47518596
078/15/384 materiál 286,42 13.08.2015 28.08.2015 Vitachov 1. mája 454, 98002 jesenské 41305060
9500387053/383 elektrická energia 148,36 14.08.2015 28.08.2015 Stredoslovenká energetika a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
7506762678/382  mobilné služby 183,54 12.08.2015 14.08.2015 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
0048285472/381 mobilné služby 43,35 12.08.2015 14.08.2015 Orange Slovenmsko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
5105000368/380 paušálne opravy výťahov 19,92 06.08.2015 14.08.2015 Majes výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
8350101154/379 predplatné časopisu-účtovníctvo 75,00 06.08.2015 14.08.2015 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 31348262
0776273161/378 telefonne služby 13,90 06.08.2015 14.08.2015 Slovak telekom a.s.  Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
9776273155/377 telefonne služby 393,94 06.08.2015 14.08.2015 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
41-07-2015/376 preprava dôchodcov 253,00 05.08.2015 14.08.2015 SPROPEX s.r.o. č.42, 98034 Nová Bašta 36022560
642015/375 nakladanie s odpadovými vodami 440,00 05.08.2015 14.08.2015 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
2015012/374 materiál 197,71 05.08.2015 14.08.2015 Štuller s,r,o, Železničná 103/10,97901 Čerenčany 46922181
20150121/373 materiál 178,86 05.08.2015 14.08.2015 Drevostav1 s.r.o. Pekárenská 221, 98002 Jesenské 46479287
20150949/372 nájomné za prenájom budov 92,91 05.08.2015 14.08.2015 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
 150100388/371 materiál 124,24 05.08.2015 14.08.2015  Agócs s.r.o.  Školská 244, 979*01 Rimavská Sobota 36644072
150100381/370 údržba výpočtovej techniky 114,13 05.08.2015 14.08.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská sobota 36644072
150100063/369 materiál 92,40 05.08.2015 14.08.2015 Karol Kisantal Hodejov 73, 9800361 Hodejov 402509270
3059026096/368 stravné lístky 1 741,29 04.08.2015 14.08.2015 DOXX-stravné lístky spol s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
915004084/367 pomôcky MŠ 34,00 04.08.2015 14.08.2015 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 31348262
7253389229/366 zamný plyn 141,00 03.08.2015 14.08.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava  35815256
7253389217/365 zemný plyn 51,00 03.08.2015 14.08.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7253389216/364 zemný plyn 105,00 03.08.2015 14.08.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
1/7/2015 JCB 4 CX, buldozer 770,00 03.08.2015 14.08.2015 AG doprava s.r.o. Cifra 503, 98002 Jesenské 47600381
20151020/362 mesačný poplatok za júl 2015 24,00 03.08.2015 14.08.2015 Ing. Jozaf Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3 46199004
2015009/361 laser aréna-deň obce 300,00 03.08.2015 14.08.2015 Iveta Dudeková Rybárska 1634, 97901 Rimavská Sobota 32981333
9100297894/360 dodávka a distribucia elektriny 24,16 30.07.2015 31.07.2015 ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501
11150951/359 služby obce info 92,16 23.07.2015 31.07.2015 DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moéravce 35960132
15072/358 svetelno technická štúdia 2 958,00 22.07.2015 31.07.2015 LOWEL,s.r.o. Ľubochniamska 4, 831 04 Bratislava  45303509
20150176/357 materiál 56,65 22.07.2015 31.07.2015 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
20150162/356 náradie 990,00 21.07.2015 31.07.2015 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
FV20150109/355 potraviny 50,39 22.07.2015 28.07.2015 Erika Kisantalová 1. mája 378, 98002 Jesenské 45575134
9100295999/354 dodávka a distribúcia elektriny 87,34 20.07.2015 28.07.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
150100359/353 tonery 119,72 20.07.2015 28.07.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
20150421/352 tlač plagátov 42,00 20.07.2015 28.07.2015 Aveste s.r.o. PO BOX 72, Jesenského 13, 97901 Rimavská Sobota 36030562
2403287728/351 poistné 752,60 20.07.2015 28.07.2015 Generali poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 35709332
2007006317/350 poistné 98,20 20.07.2015 28.07.2015 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 00653501
2007006316/349 poistné 98,20 20.07.2015 28.07.2015 UNIQA poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 00653501
9150318/348  vzdialený prístup k programu 12,00 16.07.2015  17.07.2015 TOPSET solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  46919805
755000048402/347 prenájom 199,12 16.07.2015 17.07.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
32-07-2015/346 preprava zväz invalidov 74,89 15.07.2015 17.07.2015 SPROPEX s.r.o. 42, 98034 Nová Bašta 36022560
FA150162/345 BOZP a PO 230,00 15.07.2015 17.07.2015 EWA-BOZP a PO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
FV15027/344 obecné služby 3368,50 14.07.2015 17.07.2015 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
16/2015/343 výstava plazov 300,00 14.07.2015 17.07.2015 Agentúra Nostalgia Kútniky ´Kolónia 34 40811026
150100342/342 programy PC 751,87 13.07.2015 17.07.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 366440072
150100350/341 toner 123,70 13.07.2015 17.07.2015 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 366440072
7505800394/340 telefonne služby 192,68 13.07.2015 17.07.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
9500387052/339 elektrická energia 571,68 13.07.2015 17.07.2015 Stredoslovečnská energetika,a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
201510518/338 kancelárske potreby 11,51 13.07.2015 17.07.2015 vytnes,s.r.o. Hviezdoslavova 439/6, 97901 Rimavská Sobota 47437219
1061501686/337 zber a likvidácia odpadu 1783,44 13.07.2015 17.07.2015 Brantner Gemer,s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
0048285472/336 mobilné služby 63,02 13.07.2015 17.07.2015 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
2015/03/334 vodné 137,59 10.07.2015 17.07.2015 ZŠ Viktora Szombathyho Námestie Slobody 141, 98002 Jesenské 37888625
2650005443/333 prenájom 3,88 822795019/2014 10.07.2015 17.07.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
1500428/332 prenájom nádoby zber odpadu 38,00 10.07.2015 17.07.2015 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
6775318777/331 telefónne služby 13,90 10.07.2015 17.07.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
FV-2015-105-000311/330 paušálne opravy výťahov 19,92 06.07.2015 17.07.32015 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
2775318771/329 telefónne služby 436,72 08.07.2015 17.07.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
06072015/328 hudobné vystúpenie 12550,00 11.07.2015 17.07.2015 Maja produktion,spol.s.r.o. Skaliská cesta 7, 83102 Bratislava 3 35920483
8001071075/327 poistné 126,00 06.07.2015 17.07.2015 Uniqua poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007Bratislava27
0152015/326 čistiace prostriedky 56,95 06.07.2015 17.07.2015 Mária Kanová, drogéria Námestie slobody, 98002 Jesenské 40730379
522015/325 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 06.07.2015 17.07.2015 Karman,s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
150100330/324 práce a opravy s PC 55,68 06.07.2015 17.07.2015 Agócs ,s.r.o. Školská 244, 979 01 Rimavská Sobota 36644072
2015/07/322 štúdia realizovateľnosti sanácie neleg. skládok 300,00 06.07.2015 17.07.2015 ENVEX,s.r.o. šafárikova 71, 04801 Rožňava 47552620
1512022135/321 súčiastky 330,59 03.07.2015 17.07.2015 Komars s.r.o. Širkovce 129, 980 02 Jesenské 46654712
20150871/320 mesačný poplatok 24,00 03.07.2015 17.07.2015 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Malika 591/3, 05001 Revúca 46199004
3059022591/319 stravné lístky 1822,06 03.07.2015 17.07.2015 DOXX-stravné lístky spol.s.r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
11529977/318 služby RSNET 2,00 03.07.2015 17.07.2015 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 97901 Rimavská Sobota 36631221
7253363095/317 zemný plyn 105,00 02.07.2015 03.07.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
7253363108/316 zemný plyn 141,00 02.07.2015 03.07.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7253363096/315 zemný plyn 51,00 02.07.2015 03.07.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
20150007/314 management 1198,80 07/2015 02.07.2015 03.07.2015 FD Management Obchodná 1, 955 01 Topoľčany 46366105
20150823/313 mesačný predpis 92,91 02.07.2015 03.07.2015 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota 36045888
5078/312 oprava pečiatky 101,00 02.07.2015 03.07.2015 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota 44552734
5079/311 poštový poukaz 86,00 02.07.2015 03.07.2015 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota 44552734
12/6/15/310 kaly 74,88 01.07.2015 03.07.2015 Alexander Agócs, obchodno dopr. činnosť 98002 Jesenské 503 10900039
2015263/309 servisné poplatky, GP plus 1144,80 01.07.2015 03.07.2015 Geosense SK s.r.o. Michalovská 346/3, 04011 Košice 46812342
6814969950/308 poistné 414,65 30.06.2015 03.07.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group Štefánikova 17, 81105, Bratislava 1 00318833
FV15025/307 zhotovenie kanalizačnej prípojky 332,00 26.06.2015 03.07.2015 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
44/2015/306 preprava členov detského súboru Jesenské 134,00 26.06.2015 03.07.2015 Mikuláš Dora Muľka 30, 98531 Trebeľovce 45231265
21400216/305 internet 2,00 26.06.2015 03.07.2015 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 97901 Rimavská Sobota 36631221
8/115/304 občerstvenie 72,53 26.06.2015 03.07.2015 Júlia Sókováčová – JÚLIA Prev. Agátová č. sup. 202, Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
7/115/303 občerstvenie 16,78 26.06.2015 03.07.2015 Júlia Sókováčová – JÚLIA Prev. Agátová č. sup. 202, Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
FV15024/302 služby Zetor, UNC, odborné práce 870,00 25.06.2015 26.06.2015 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV15026/301 služby Zetor, UNC, odborné práce 1472,00 25.06.2015 26.06.2015 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
 20150145/300 priemyselný a spotr. tovar 52,50 25.06.2015 26.06.2015 Mária Bartová – BARTEX Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20150127/299 priemyselný a spotr. tovar 586,96 23.06.2015 26.06.2015 Mária Bartová – BARTEX Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20151204/298 laboratórne rozbory 80,11 23.06.2015 26.06.2015 Mikrolab, s.r.o. Kirijevská 1678, 97901 Rimavská Sobota 36629324
FV15-2/037/297 občerstvenie 100,00 22.06.2015 26.06.2015 Peter Vincze, CASABLANCA BAR J.Jesenského 525, 98002 Jesenské 35487747
21511196/296 knihy pre MŠ 45,55 22.06.2015 26.06.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
21511627/295 knihy pre MŠ 43,85 22.06.2015 26.06.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
21510988/294 knihy pre MŠ 44,35 22.06.2015 26.06.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
251136839/293 vodné a stočné 18,25 22.06.2015 26.06.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251136836/292 vodné a stočné 25,27 22.06.2015 26.06.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251136896/291 vodné a stočné 266,76 22.06.2015 26.06.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251136895/290 vodné a stočné 226,04 22.06.2015 26.06.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251136840/289 vodné a stočné 914,00 22.06.2015 26.06.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251136837/288 vodné a stočné 256,93 22.06.2015 26.06.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251136838/287 vodné a stočné 46,33 22.06.2015 26.06.2015 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
26-06-2015/286 preprava žiakov materskej školy 300,00 22.06.2015 26.06.2015 SPROPEX s.r.o. 42, 98034 Nová Bašta 36022560
165/2015/285 odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telových. náradí 105,80 18.06.2015 26.06.2015 Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telových. náradia Kľakovská 23/14, 96681 Žarnovica 33326967
1500335/284 prenáj. nádoby, zber odpadu 38,00 18.06.2015 26.06.2015 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
9127000957/283 poistenie 495,95 17.06.2015 26.06.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 00653501
FV15023/282 obecné služby 1857,50 17.06.2015 26.06.2015 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
9100292907/281 dodávka a distribúcia elektriny 24,16 15.06.2015 26.06.2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
1061501357 zber a likvidácia odpadu 2403,52 15.06.2015 26.06.2015 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
0048285472/279 mobilné služby 43,29 15.06.2015 26.06.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
02072015/278 odborný seminár 13,00 15.06.2015 26.06.2015 RVC Námestie Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota
 7774368363/277 pravidelné poplatky, poplatky za prevádzku VVN 469,93 10.06.2015 12.06.2015 Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
FV15-2/036/276 obed pre dôchodcov 100,00 11.06.2015 12.06.2015 Peter Vincze, CASABLANCA BAR J.Jesenského 525, 98002 Jesenské 35487747
04062015/275 zhotovenie videozáznamu 210,00 11.06.2015 12.06.2015 Rimava.sk, s.r.o. Hlavné námestie 14, 97901 Rimavská Sobota 46768491
FA150135/274 BOZP a PO 230,00 10.06.2015 12.06.2015 Eva Wáhleová, EWA-BOZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
7504828956/273 telefónne služby 189,08 10.06.2015 12.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
9500387051/272 dodávka a distribúcia elektriny 201,72 10.06.2015 12.06.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36503008
20150132/271 priemyselný a spotr. tovar 158,20 09.06.2015 12.06.2015 Mária Bartová – BARTEX Záhradná 601, 98002 Jesenské  34232141
7774368370/270 hlasové služby 13,90 08.06.2015 12.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28. 81762 Bratislava 35763469
FV5-2015-105-000255/269 paušálne opravy výťahov 19,92 05.05.2015 12.06.2015 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
6/115/268 občerstvenie 43,79 05.06.2015 12.06.2015 Júlia Sókováčová – JÚLIA Prev. Agátová č. sup. 202, Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
 5/115/267 občerstvenie 80,56  05.06.2015 12.05.2015 Júlia Sókováčová – JÚLIA Prev. Agátová č. sup. 202, Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
150100042/266 súčiastky na motorové vozidlá 116,25 01.06.2015 12.06.2015 Karol Kisantal – súkromný podnikateľ Hodejov 73, 98031 Hodejov 40209270
151202100/265 struna žacia, západky štart. 55,84 05.06.2015 12.06.2015 Komars s.r.o. Širkovce 129, 98002 Jesenské 46654712
 201510417/264  potreby na občerstvenie 43,73  04.06.2015 12.05.2015 Vytnes s.r.o. Hviezdoslavova 439/6, 97901 Rimavská Sobota 47437219
442015/263 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 440,00 04.06.2015 12.06.2015 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
3059019107/262 stravné lístky 1498,98 03.06.2015 12.06.2015 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
20150732/261 mesačný poplatok 24,00 03.06.2015 12.06.2015 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 46199004
20150710/260 nájomné 92,91 02.06.2015 12.05.2015 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
150100041/259 súčiastky na motorové vozidlá 59,88 01.06.2015 12.06.2015 Karol Kisantal – súkromný podnikateľ Hodejov 73, 98031Hodejov 40209270
7293270745/258 zemný plyn 135,00 01.06.2015 12.06.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7293270733/257 zemný plyn 56,00 01.06.2015 12.06.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7293270732/256 zemný plyn 114,00 01.06.2015 12.06.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
150100278/254 Armor toner, servisné práce 89,88 01.06.2015 12.06.2015 AGÓCS s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 1 36644072
1501005/253 občerstvenie 91,20 01.06.2015 12.06.2015 Pavol Juhász Školská, 98002 Jesenské 41741978
20150662/252 nájomné 371,25 28.05.2015 29.05.2015 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
886150194/251 noviny Gemersko-Rim.Sobotsko-Rožňavsko-Revúcko 7,20 25.05.2015 29.05.2015 regionPRESS, s.r.o. Študentská 2, 91701 Trnava 36252417
7/5/2015/250 vykonanie dezinsekcie 150,00 25.05.2015 29.05.2015 ELI AVT servis s.r.o. Hodejovec 61, 98002 Jesenské 47518596
1509002/249 tesárske práce 500,00 21.05.2015 29.05.2015 Ladislav Faragó – Tesárske práce Hodejov č. 124, 98031 Hodejov 40760824
FDS5515004472/248 kancelárske potreby 90,60 21.05.2015 29.05.2015 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 82109, Bratislava 36192384
60/2015/247 znalecký posudok 126,45 20.05.2015 29.05.2015 Ing.Priška Pavlíková Železničiarska 33, 97901,Rimavská Sobota 32966679
53150115/246 nájomné 33,19 20.05.2015 29.05.2015 COOP Jednota 1. Mája 54, 03125 Liptovský Mikluáš 00168963
20150110/245 priemyselný a spotrebný tovar 154,70 20.05.2015 29.05.2015 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20150109/244 priemyselný a  spotrebný tovar 119,20 20.05.2015 29.05.2015 Mária Bartová – Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
2007007207/243 poistné 33,72 20.05.2015 29.05.2015 UNIQUA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00653501
7414988346/242 zemný plyn 4781,00 18.05.2015 29.05.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7414988348/241 zemný plyn 6414,00 18.05.2015 29.05.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
 7414988347/240 zemný plyn  2 139,93  18.05.2015  29.05.2015  SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
150100258/239 toner 157,86 18.05.2015 22.05.2015 Agocs,s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
9100290410/238 elektrická energia 24,16 18.05.2015 22.05.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
FV15/0227/237 povinné zákonné vzdelávanie strostov 49,20 18.05.2015 22.05.2015 SOTAC,s.r.o. Južná trieda 1, 04001 Košice 36189855
201550068/236 piesok 167,33 18.05.2015 22.05.2015 Drevostav1,s.r.o. Pekárenská 2221, 98002 Jesenské 46479287
7502897191/235 mobilné služby 48,71 18.05.2015 22.05.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
7503866813/234 mobilné služby 28,91 18.05.2015 22.05.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
9500387050/233 elektrická energia 174,33 15.05.2015 22.05.2015 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
31/15/BCT/232 technologická kontrola ČOV 348,00 15.05.2015 22.05.2015 Bio Compact Na piesku 6, 82105 Bratislava 357062201
2015/254/231 učebné pomôcky 359,00 14.05.2015 22.05.2015 ELARIN,s.r.o. 08001 Prešovprevádzka 08212 Trnkov 44 45240841
7386527/230 IT WIFI 9,29 14.05.2015 22.05.2015 upc broadband slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
1500257/229 prenájom nádoby zber odpadu 38,00 3636/121,122 13.05.2015 22.05.2015 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
1061500990/228 zber a likvidácia odpadu 2 077,92 13.05.2015 22.05.2015 Brantner Gemer,s.r.o. Košiská cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
1061500995/227 zber a likvidácia PS sáčkov 2 102,40 13.05.2015 22.05.2015 Brantner Gemer,s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
1061500989/226 zber odpadu z VOK 841,50 13.05.2015 22.05.2015 Brantner Gemer,s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
20150106/225 náradie 594,92 13.05.2015 22.05.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
0048285472/224 telefónne služby 49,52 13.05.2015 22.05.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
150100030/223 súčiastky do kosačky 105,72 12.05.2015 22.05.2015 Karol Kisantal Hodejov 73, 98031 Hodejov 40209270
VF15/066/222 aerofoto jar 2015 390,00 12.05.2015 22.05.2015 CBS Vydavateľstvo s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová 46747818
 20150607/221 mesačný poplatok 24,00 12.05.2015  22.05.2015 Ing. Jozef Nosáľ NCRC  Š.Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004
201510329/220 kancelárske potreby 23,80 11.05.2015 22,.05.2015 Vytnes s.r.o. Hviezdoslavova 439/6, 97901 Rimavská Sobota 47437219
677341550/219 telefónne služby 13,90 11.05.2015 22.05.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
20150850/218 laboratórne rozbory 80,11 11.05.2015 22.05.2015 Mikrolab, s.r.o. Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota 36629324
4200043156/217 zemný plyn 129,94 11.05.2015 22.05.2015 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809
3773415046/216 telefónne služby 451,52 11.05.2015 22.05.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
7503866812/215 telefónne služby 152,71 11.05.2015 22.05.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
1535106839/214 inzercia 180,00 11.05.2015 22.05.2015 Petit press,a.s. divízia týždenníkov,o.z. Lazaretská 12, 81108 Bratislava 35790253
15/2015/213 vyhotovenie suveníru 87,00 11.05.2015 22.05.2015 Gabriela Medveďová GABRIELLE ul. Sama Vozára 154, 98052 Hrachovo 43777210
2015059/212 oprava čerpadla 1 991,64 04/01 11.05.2015 22.05.2015 PURECO s.r.o. Pestovateľská č.9, 82104 Bratislava 44373228
FA150113/211 služby BOZP a PO 230,00 11.05.2015 22.05.2015 EWA-BOZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
FV15017/210 obecné služby 2 558,50 30.12.2014 11.05.2015 22.05.2015 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
20150335/209 darčekové predmety 113,00 07.05.2015 11.05.2015 LIM PO,s.r.o. Jesenná 1, 08005 Prešov 36498980
FV065/207 umývací prostriedok ŠK 91,55 06.05.2015 11.05.2015 Szelec Attila 1. mája 387, 98002 Jesenské 10901795
7386000/206 IT profesionál plus 20,09 06.05.2015 11.05.2015 upc broadband Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
7288267573/205 zemný plyn 363,00 06.05.2015 11.05.2015 Slovemský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 25 35815256
7288267560/204 zemný plyn 271,00 06.05.2015 11.05.2015 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlinské nivy 44/a, 82511 Bratislava 25 35815256
7288267561/203 zemný plyn 132,00 06.05.2015 11.05.2015 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlinské nivy 44/a, 82511 Bratislava 25 35815256
362015/202 prevádzkovanie verejnej kanalizácie  a ČOV 440,00 06.05.2015 11.05.2015 Karman,s.r.o. Mýtna 419, 985 53 46450955
25/4/15/201 likvidácia kalov 74,88 05.05.2015 11.05.2015 Alexander Agócs, Obch. dopravná činnosť 980 02 Jesenské 503 10900039
20150524/200 predpis nájomného 92,91 04.05.2015 11.05.2015 Mestská bytová správa, s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
1012015/199 informovanie a základné poradenstvo 999,00 04.05.2015 11.05.2015 P4U,s.r.o. Trnavského 3224/55, 84102 Bratislava4 46391100
201504001/198 servis plastových okien 400,00 04.05.2015 11.05.2015 Ecoventi,s.r.o. Martia Rázusa 13, 98401 Lučenec 47499249
FV5-2015-105-000198/197 paušálne opravy výťahov 19,92 04.05.2015 11.05.2015 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava 35770732
3059015382/196 stravné lístky 1 579,75 04.05.2015 11.05.2015 DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, 0101 Žilina 36391000
5308726016/195 elektrická energia 17,92 29.04.2015 04.05.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
49/2015/194 znalecký posudok 214,90 23.04.2015 24.04.2015 Ing. Priška Pavlíková Železničiarska 33, 97901 Rimavská Sobota 00912681
20150081/193 materiál 321,47 23.04.2015 24.04.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 jesenské 34232141
25/2015/192 revízie el. spotrebičov 397,15 23.04.2015 24.04.2015 Šenkár, s.r.o. Ludvíka Svobidu 1751/31, 97901 Rimavská Sobota 47324490
3/115/191 reprezentačné 101,12 22.04.2015 24.04.2015 Júlia Sokovačová-Júlia Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
150100219/190 antivirus 207,36 20.04.2015 24.04.2015 Agócs,s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
9100287939/189 materiál 24,16 20.04.2015 24.04.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
20150074/188 pracovné náradie 831,13 17.04.2015 24.04.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20150073/187 pracovné náradie 75,00 17.04.2015 24.04.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
150092/186 odev pracovný 93,79 15.04.2015 17.04.2015 Jarmila Bazovská REMPOS Školská 12, 97901 Rimavská Sobota 34227776
242015/185 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 15.04.2015 17.04.2015 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
511036500/184 lehotné poistenie 66,39 15.04.2015 17.04.2015 Allianz slovenská poisťovňa,a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 00151700
9500387049/183 dodávka a distribúcia elektriny 64,73 15.04.2015 17.04.2015 SSE Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
012/2015/182 projekčné práce 320,00 15.04.2015 17.04.2015 CS projekt,s.r.o. Povstania 1677/5, 97901 Rimavská Sobota 47217391
1061500699/181 zber a likvidácia odpadu 913,98 14.04.2015 17.04.2015 Brantner gemer Košiská cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
1061500700/180 zber a likvidácia odpadu 1 949,61 14.04.2015 17.04.2015 Brantner Gemer,s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
FV15013/179 verejné služby 1 725,00 14.04.2015 17.04.2015 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
20150455/178 mesačný poplatok 24,00 14.04.2015 17.04.2015 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Malika 591/3, 05001 revúca 46199004
082015/177 prev. ver. kanalizácie a ČOV 440,00 10.04.2015 17.04.2015 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
2282582525/176 mobilné služby 40,97 10.04.2015 17.04.2015 Orange slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
201510224/175 kancelárske potreby 129,72 10.04.2015 17.04.2015 Vytnes,s.r.o. Hviezdoslavova 439/6, 97901 Rimavská Sobota 47437219
7502897190/174 telefónne služby 151,32 10.04.2015 17.04.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
FA150085/173 služby BOZP a PO 230,00 09.04.2015 10.04.2015 Eva Wáhleová, EWA BOZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
2015/2/172 vodné 120,75 09.04.2015 10.04.2015 ZŠ VZs. s VJM Námestie Slobody 141, 98002 Jesenské 37888625
150069/171 pracovný odev 115,00 09.04.2015 10.04.2015 Jarmila Bazovská-REMPOS Školská 12, 97901 Rimavská Sobota 34227776
150067/170 pracovné odevy 353,40 09.04.2015 10.04.2015 Jarmila Bazovská-REMPOS Školská 12, 97901 Rimavská Sobotza 34227776
FV-2015-105-000139/169 paušálne opravy výťahov 19,92 09.04.2015 10.04.2015 Maies výťahy a eskalátory,a.s. Bijnická 18, 83104 Bratislava 35770732
2/167 kuchynské potreby 868,46 09.04.2015 10.04.2015 Sklo porcelán hračky Czipoová Mária, 98002 Jessnké 34230823
9772483365/167 telefónne služby 13,90 09.04.2015 10.04.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
0772483357/166 telefónne  služby 456,31 09.04.2015 10.04.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
2015024/165 odchyt túlavých psov 549,00 09.04.2015 10.04.2015 Sloboda zvierat Mlynské nivy 37, 82109 Bratislava 31948201
4467036628/164 zemný plyn 16,00 09.04.2015 10.04.2015 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava 44291809
7386527/163 pravidelné poplatky 8,89 08.04.2015 10.04.2015 upc broadband,s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
025/15/162 čistiace prostriedky 53,28 08.04.2015 10.04.2015 Renáta Kureková-Vitachov 1. mája 454, 98002 Jesenské 41305060
150100183/161 kancelárske potreby, oprava PC 93,00 08.04.2015 10.04.2015 Agócs,s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
7386000/160 pravidelné poplatky 19,25 08.04.2015 10.04.2015 upc brosdband,s.r.o. ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
10150087/159 ročný poplatok za webovú stránku 54,77 08.04.2015 10.04.2015 Terra Grata,n.o. Partizánska cesta 97, 97401 banská Bystrica 37954989
7258292648/137 zemný plyn 948,00 08.04.2015 10.04.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7258292636/156 zemný plyn 345,00 08.04.2015 10.04.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7258292635/155 zemný plyn 707,00 08.04.2015 10.04.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
065/154 školenie obsluhy stojov 204,00 02.04.2015 10.04.2015 Ing. Ján Púpava, školace stredisko J.Martinčeka 11a, 98403 Lučenec 37107500
208569/153 obnova domény 19,92 02.04.2015 10.04.2015 Atlantis systems,s.r.o. Gorkého 6, 81101 Bratislava 35844230
20150409/152 mesačný predpis nájomné 92,91 02.04.2015 10.04.2015 Mestská bytová správa,s.r.o. tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
1500210/151 prenájom nádoby zber odpadu 76,00 02.04.2015 10.04.2015 Ekronn,s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
3059011523/150 stravné lístky 1 498,98 01.04.2015 10.04.2015 DOXX-stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
7501926240/149 telefónne služby 28,91 31.03.2015 10.04.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
7500956066/148 telefónne služby 24,01 31.03.2015 10.04.2015 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
741200492/147 telefonne služby 24,01 31.03.2015 10.04.2015 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
2015032/146 servis čerpadla ČOV 517,44 27.03.2015 31.03.2015 Pureco, s.r.o. Pestovateľská 9, 82104 Bratislava 44373228
251064530/145 vodné 286,42 27.03.2015 31.03.2015 StVPS,s.r.o. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251064529/144 vodné 212,00 27.03.2015 31.03.2015 StVPS, s.r.o. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251064486/143 vodné 127,76 27.03.2015 31.03.2015 StVPS,s.r.o. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251064485/142 vodné 12,64 27.03.2015 31.03.2015 StVPS,s.r.o. Partzánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251064484/141 vodné 44,93 27.03.2015 31.03.2015 StVPS, s.r.o. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251064483/140 vodné 242,89 27.03.2015 31.03.2015 StVPS, s.r.o. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
251064482/139 vodné 28,08 27.03.2015 31.03.2015 StVPS, s.r.o. Partizánska cesta 5, 97401 Banskáí bystrica 36644030
420150571/138 seminár PaM 54,00 27.03.2015 31.03.2015 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 31355374
1504467/137 všeobecné služby 33,50 24.03.2015 27.03.2015 Slovgram Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava 17310598
152021/136 reprezentačné 100,00 24.03.2015 27.03.2015 Peter Vincze. Casablanca bar J.Jesenského 525, 98002 Jesenské 35487747
20150054/135 všeobecná činnosť AČ 915,00 24.03.2015 27.03.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 jesenské 34232141
2/115/134 reprezentačné 105,82 20.03.2015 27.03.2015 Júlia Sokovačová-Júlia Ivanovo472, 98002 Jesenské 41309103
1/115/133 reprezentačné 115,89 20.03.2015 27.03.2015 Júlia Sókovačová-Júlia Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
2015013/132 školské potreby MŠ 132,80 20.03.2015 27.03.2015 Štuller, s.r.o. Železničná 103/10, 97901 Čerenčany 46922181
FV039/131 čistiaci prostriedok ŠJ 136,00 20.03.2015 27.03.2015 Szelec Attila 1. mája 387, 980 02 Jesenské 10901795
150200016/130 uhlie 373,94 18.03.2015 20.03.2015 Csaba Varga Ružová 579/11, 98002 Jesenské 46099450
9100285993/129 energie 24,16 18.03.2015 20.03.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
1/2015/128 reprezentačné 155,08 18.03.2015 20.03.2015 Asociácia sportových zvazov JK Pegas, 97901 Rimavská Sobota 00692891
0048285472/127 mobilné služby 44,75 13.03.2015 20.03.2015 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
6771581106/126 telefónne služby 13,90 11.03.2015 12.03.2015 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
7501926239/125 telefónne služby 158,39 11.03.2015 12.03.2015 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
9500387048/124 dodávka a distribúcia elektriny 158,54 11.03.2015 12.03.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri rajčianke 8591/a, 01047 Žilina 36403008
FA150060/123 služby BOZP a PO 260,00 11.03.2015 12.03.2015 Eva Wáhleová, EWA BOZP a PO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
FV15-2/020/122 obed pre dôchodcov 150,00 11.03.2015 12.03.2015 Peter Vincze Kasablanca bar J.Jesenského 525, 98002 Jesenské 35487747
FV15007/121 služby 2 106,00 10.03.2015 12.03.2015 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV15008/120 stavebné práce parkovisko OcU 593,00 10.03.2015 12.03.2015 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
7386527/119 UPC služby 8,89 10.03.2015 12.03.2015 upc broadband slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
1061500369/118 zber a likvidácia odpadu 1 592,78 10.03.2015 12.03.2015 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
1061500368/117 zber a likvidácia PE sáčky 1 051,20 10.03.2015 12.03.2015 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
2771581100/116 telefónne služby 437,92 09.03.2015 12.03.2015 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
20150368/115 laboratórne rozbory 47,81 09.03.2015 12.03.2015 Mikrolab,s.r.o. Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota 36629324
150100009/114 materiál ČOV 20,64 09.03.2015 12.03.2015 Karol Kisantal Hodejov 73, 98031 Hodejov 40209270
270415/113 členský poplatok ZMOGa M 224,40 09.03.2015 12.03.2015 Regionálne združenie miest a obcí ul. SNP 15, 97901 Rimavská Sobota
206815/112 obnova domény:market-info.eu 85,63 09.03.2015 12.03.2015 Atlantis systems, s.r.o. Gorkého 6, 81101 Bratislava 35844230
1719032015/111 školenie starostov 170,00 09.03.2015 12.03.2015 RVC nám M.Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota
2015/019/110 monitorovacie správa ZŠ 360,00 ID/005/13 06.03.2015 12.03.2015 Octogon, a.s. Prievozská 4D, 82109 Bratislava 35864711  35864711
162015/109 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 44,00 06.03.2015 12.03.2015 Karman, s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
20150288/108 CO služby 24,00 06.03.2015 12.03.2015 Ing.Jozef Nosáľ NCRC Š.Malika 591/3, 05001 Revúca 46199004
3090037047/107 zemný plyn 16,00 06.03.2015 12.03.2015 RWE Gas. Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809
150100119/106 servisné práce-matrika 199,11 05.03.2015 12.03.2015 Agócs, s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
5032/105 poštový poukaz na účet-dvojdielny 83,00 05.03.2015 12.03.2015 FVCC,s.r.o. Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota 44552734
5033/104 poštový poukaz na účet-dvojdielny 115,00 05.03.2015 12.03.2015 FVCC,s.r.o. Hviezdoslavova25, 97901 Rimavská Sobota 44552734
4/2015/103 spotreba plynuMŠ 1 680,46 05.03.2015 12.03.2015 Základná škola Mieru 154, 98002 Jesenské 37888684
FV5-2015-105-000082/102 paušálne opravy výťahov 19,92 05.03.2015 12.03.2015 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
FV20150037/101 reprezentačné 112,89 05.03.2015 12.03.2015 Erika Kisantalová 1. mája 378, 98002 Jesenské 45575134
20150236/100 monitorovanie objektu 25,92 200/2007/SRP 04.03.2015 12.03.2015 Patrol a Guard,s.r.o. Svätoplikova 24, 97901 Rimavská Sobota 36637548
7386000/99 pravidelné poplatky,UPC služby 19,25 04.03.2015 12.03.2015 ups broadband slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
7278262336/98 zemný plyn 630,00 04.03.2015 12.03.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7278262348/98 zemný plyn 1 732,00 04.03.2015 12.03.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7278262335/96 zemný plyn 1 291,00

04.03.2015

 

12.03.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
301751/95 úrazové poistenie 2,40 02.03.2015 12.03.2015 Union poisťovňa Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 31322051
910028266/94 dodávka a distribúcia elektriny 24,16 02.03.2015 12.03.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
20150295/93 mesačný predpis, nájomné 92,91 02.03.2015 12.03.2015 Mestská bytová súpráva,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
3059007862/92 stravné lístky 1 337,45 02.03.2015 12.03.2015 DOXX-stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
21503851/91 dieťa a jeho svet č.27 39,06 02.03.2015 12.03.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
12032015/90 odborný seminár-školenie dane 13,00 26.02.2015 27.02.2015 RVC Nám.M.Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
2015032/89 kan. rúra 1103,20 26.02.2015 27.02.2015 Bartex Záhradná 601, 980 02 Jesenské 34232141
 FV026/88 ohrievacie teleso 63,56 25.02.2015 27.02.2015 Szelec Attila 1.mája 387, 980 02 Jesenské 10901735
21503951/87 predčítateľská gramotnosť 27,95 25.02.2015 27.02.2015 RAABE odborné nakladateľstvo Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
150341/86 aktualizácia programov za rok 2015 710,40 23.02.2015 27.02.2015 TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava 46919805
2151102490/85 autorská odmena za licenciu 20,40 23.02.2015 27.02.2015 SOZA slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 00178454
7500956065/84 telefónne služby 153,62 23.02.2015 27.02.2015 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
20150021/83 čistiace prostriedky 737,42 23.02.2015 27.02.2015 BARTEX Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20150020/82 čistiace prostriedky 176,28 23.02.2015 27.02.2015 BARTEX Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20150019/81 čistiace prostriedky 99,30 23.02.2015 27.02.2015 BARTEX Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20150022/80 čerpadlo 240,00 23.02.2015 27.02.2015 BARTEX Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
8800318833/79 uhrady za služby verejnosti 111,48 19.02.2015 27.02.2015 RTV rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 84545 Bratislava 47232480
21502618/78 materská škola a jej riadenie 40,75 19.02.2015 27.02.2015 RAABE odborné nakladateľstvo Haydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
1501095/76 prenájom nádoby zber odpadu 19,00 3636/122 12.02.2015 27.02.2015 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
1501096/75 prenájom nádoby zberný odpad 19,00 3636/121 12.02.2015 27.02.2015 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Riamvská Sobota 46615946
6/15/74 materiál 71,31 12.02.2015 27.02.2015 Gabriel Csépe R.S., oprava a predaj chlad. zariadení Dukelských hrdinov 25, 97901 Rimavská Sobota 17984998
7/15/73 materiál 74,63 12.02.2015 27.02.2015 Gabriel Csépe R.S. oprava a predaj chlad. zariadení Dukelských hrdinov 25, 97901 Rimavská Sobota 17984998
FV5-2015-105-000036/72 pušálne opravy výťahov 19,92 12.02.2015 27.02.2015 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
2.2.2015/71 dezinsekcia zdravotné stredisko 200,00 17.02.2015 27.02.2015 ELI AVT servis s.r.o. Hodejovec 61, 98002 Jesenské 47518596
FDS5515001697/70 kancelárske potreby 156,55 17.02.2015 27.02.2015 Office depot,s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
0048285472/69 mobilné služby 43,74 12.02.2015 16.02.2015 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
1061500152/68 zber a likvidácia odpadu 2 010,72 12.02.2015 16.02.2015 Brantner Gener s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
1501001/67 občerstvenie 27,30 11.02.2015 16.02.2015 Pavol Juhász, Školská , 98002 Jesenské 41741978
FA 150032/66 služby BOZP a PO 200,00 11.02.2015 16.02.2015 EWA-POZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
201510038/65 kancelárske potreby 12,45 10.02.2015 16.02.2015 Vytnes, s.r.o. Hviezdoslavova 439/6, 97901 Rimavská Sobota 47437219
FV15004/64 služby 891,00 10.02.2015 16.02.2015 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
FV15003/63 služby 2 011,00 10.02.2015 16.02.2015 KomPaS, s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
20150016/62 pracovné náradie 888,99 09.02.2015 16.02.2015 BARTEX Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
100015126/61 vysavač Zelmer 115,50 05.02.2015 16.02.2015 Expert Venture, s.r.o. Olšanská 55/5, Žiškov, 13000 Praha 3 29150540
1152200363/60 pomôcky pre MŠ 41,21 09.02.2015 16.02.2015 ŠEVT a.s. cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica 31331131
8770612397/59 telefónne služby 13,90 09.02.2015 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 36763469
3770612392/58 telefónne služby 463,82 09.02.2015 16.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 36763469
4480166597/57 zemný plyn 16,00 09.02.2015 16.02.2015 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809
9500387047/56 elektrická energia 270,82 09.02.2015 16.02.2015 Stredoslovenská Energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
2015-02-04-039/55 zálohové platky elektrická energia 3 669,00 09.02.2015 16.02.2015 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591ú4B, 01047 Žilina 36403008
20150067/54 monitorovanie objektu 25,92 200/2007/SRP 09.02.2016 16.02.2015 Patrol a guard s.r.o. Svätoplukova 24, 97901 Rimavská Sobota 36637548
13022015/53 odborno-konzultačný seminár 13,00 06.02.2015 16.02.2015 Regionálne vdel. centrum Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
7386527/52 pravidelné poplatky 8,89 06.02.2015 16.02.2015 upc broadband Slovakia,s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
150200006/51 uhlie svetec orech 402,03 06.02.2015 16.02.2015 Csaba Varga Ružová 579/11, 98002 Jesenské 46099450
2015006/50 kancelárske potreby 20,00 06.02.2015 16.02.2015 Štuller s.r.o. železničná 103/10 46922181
2015005/49 xerox 14,40 06.02.2015 16.02.2015 Štuller s.r.o. Železničná 103, 97901 čerenčany 46922181
20150150/48 mesačný poplatok za služby 24,00 05.02.2015 16.02.2015 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Malika 591/3, 05001 revúca 46199004
3059005038/47 stravné lístky 1 216,30 05.02.2015 16.02.2015 DOXX-stravné lístky, spol s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
7263249401/46 zemný plyn 1 370,00 04.02.2015 16.02.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7263249414/45 zemný plyn 1 838,00 04.02.2015 16.02.2015 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 25 35815256
7386000/43 pravidelné poplatky 19,25 04.02.2015 16.02.2015 upc brodband slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 35971967
10/1/15/42 kaly-odvoz 229,80 04.02.2015 16.02.2015 Alexander agócs, Obchodno-dopravná činnosť 98002 Jesenské 503 10900039
26022015/41 odborný seminár 13.00 03.02.2015 16.02.2015 Reionálne vdel. centrum Námestie M. tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
19022015/40 odborný seminár 13,00 03.02.2015 16.02.2015 Regionálne vdel. centrum Námestia M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
1501000047/39 oprava počítača, matzeriál 206,71 02.02.2015 16.02.2015 Agócs, s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavskaá sobota 36644072
9100281468/38 elektrina 24,16 02.02.2015 16.02.2015 ŽSR Klamensova 8, 81361 Bratislava 31364501
 20150139/37 mesačný predpis nájomného 92,91 02.02.2015 16.02.2015 Mestská bytová správa,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
RP023181535SK/36 reklamné a mark.služby 240,00 30.01.2015 06.02.2015 Databanka firiem s.r.o. Ventúrska 16, Bratislava 44601549
20150006/35 pracovné pomôcky 400.- 28.01.2015 30.01.2015 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
1501004/34 krovinorez 539,00 26.01.2015 30.01.2015 Komars s.r.o. Širkovce 129, 98002 Širkovce 46654712
53677787/33 aktualizácie zákonov 27,60 26.01.2015 30.01.2015 Poradca s.r.o. Pri cCelulózke 40, 01001 Žilina 36371271
150100032/32 kancelárske potzreby na PC 77,25 26.01.2015 30.01.2015 Agócs, s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
7550045635/31 prenájom od 01.01.2015-30.06.2015 199,08 822795020-3/2014 26.01.2015 30.01.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
2007006316/30 poistenie 98,20 26.01.2015 30.01.2015 Uniqa, poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 00653501
2007006317/29 poistenie 98,20 26.01.2015 30.01.2015 Uniqa poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 00653501
886150003/28 Gemersko, regionálne noviny 15,84 26.01.2015 30.01.2015 region Press,s.r.o. Študenská č.2, 91701 Trnava 36252417
220150438/27 materiál 156,70 23.01.2015 30.01.2015 Dudinský Karol Tatranská 714/4, 05934 Spišská Teplica 32880219
1/2015/26 spotreby plynu 1 368,24 23.01.2015 30.01.2015 Ulica mieru 154, 98002 Jesenské 37888684
0000/25 zmeny v účtovníctve 10,00 22.01.2015 23.01.2015 Poradca ,s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 36371271
9100278375/24 dodávka a distribúcia elektriny 87,34 091200960435/14 22.01.2015 23.01.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
7283209289/23 zemný plyn 1 896,00 22.01.2015 23.01.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7283209277/22 zemný plyn 690,00 22.01.2015 23.02.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7283209276/21 zemný plyn 1 413,00 22.01.2015 23.01.2015 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
2000000088/20 nájom pozemku parc.č. 140/5 16,00 19.01.2015 23.01.2015 Slovenská sporiteľňa,a.s. Tomášikova 48, 83237 Bratislava 00151653
012015/19 platobný výmer členského poplatku 224,40 19.01.2015 23.01.2015 Regionálne vzedelávacie centrum 97901 Rimavská Sobota 31937306
VH/15/0062/18 ročný poplatok za doménu 19,12 19.01.2015 23.01.2015 CSB spol,s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová 36754749
2650004693/17 prenájom od 01.01.2015-30.06.2015 3,84 822795019-3/2014 19.01.2015 23.01.2015 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
0000/16 zasielanie informácií o dotáciách 32,86 12.01.2015 23.01.2015 Samnet-informačný systém samosparávy o.z. Lúčna 407/7, 95176 Tesárske Mlyňany 37867440
11-12160/15 poistenie 90,00 16.01.2015 23.01.2015 Union poisťovňa,a.s. Bajkalská 29/A,81360 Bratislava 1 31322051
2769657668/14 telefónne služby 464,69 16.01.2015 23.01.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
0048285472/13 telefónne služby 42,11 12.01.2015 16.01.2015 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
3059000506/12 stravné lístky 1 458,60 08.01.2015 16.01.2015 DOXX-stravné lístky spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
720150243/11 právo používať verzie 01/15-12/15 260,40 08.01.2015 16.01.2015 Vema,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 31355374
150200001/10 uhlie 359,32 05.01.2015 16.01.2015 Csaba Varga  Ružová 579/11, 98002 Jesenské 46099450
20150013/9 mesačný predpis nájomného 92,91 05.01.2015 16.01.2015 Mestská bytová správa,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
5003132175/8 poistenie 130,92 05.01.2015 16.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna insurance Group Hlavná 62, 04001 Košice 1 31595545
38/15/7 požiarna ochrana za rok 2015 80,00 05.01.2015 16.01.2015 DPO SR-OV DPO Rimavská Sobota Svňtoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731
1769657669/6 telefonne služby 13,90 05.01.2015 16.01.2015 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
6814969950/5 poistenie 414,65 05.01.2015 16.01.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Viena insurance Group Horná 25, 97401 Banská Bystrica 1 31595545
7386000/4 pravidelné poplatky 19,25 05.01.2015 16.01.2015 upc broadband slovakia s.r.o. Ševčenkova 36, 85101 Bratislava 3591967
7386527/3 pravidelné poplatky 8,89 05.01.2015 16.01.2015 upc broadband slovakia s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
 3090037047/2 zemný plyn 16,00 05.01.2015 16.01.2015 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809
 130001038480/1 elektrická energia 449,00 05.01.2015  16.01.2015 Stredoslovenská energatika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  36403008