Zoznam faktúr 2016

.Zoznam faktúr:

RWE Gas Slovensko,s.r.o.

Dodávateľ
Číslo faktúry /
int. číslo
Popis faktúrovaného
plnenia
Celková hodnota Súvis. zmluva Súvis. objed. Dátum doručenia
faktúry
Dátum zverejn.
faktúry
Meno a priezvisko
/ Názov
Adresa sídla
dodávateľa
IČO
9170235702/697 elektrická energia 981,49 20.01.2017 27.01.2017 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 36403008
9170185935/969 distribúcia elektriny 239,60 20.01.2017 27.01.2017 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
2016370/695 úrok z pôžičky 4875,48 20.01.2017 27.01.2017 Conbin Banská Štiavnica s.r.o. Kysihýbelská 29,96901 Banská Štiavnica 31631134
FV16-2/097/694 obed invalidi 25,00 17.01.2017 20.01.2017 Casablanca bar J.Jesenského 525,98002 Jesenské 35487747
7416908695/693 zemný plyn 434,73 08.01.2017 20.01.2017 SPP Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815256
7416908694/692 zemný plyn 1688,50 18.01.2017 20.01.2017 SPP Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815256
7416908696/691 zemný plyn 315,63 18.01.2017 20.01.2017 SPP Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815256
7611529934/690 telefonne služby 209,84 13.01.2017 20.01.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35768469
160100631/670 servisné práce 101,40 13.01.2017 20.01.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
9100344209/689 dodávka a distribúcia elektriny 87,34 13.01.2017 20.01.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
FV16041/688 služby 2243,50 12.01.2017 13.01.2017 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
2016015/687 výkon PO a BOZP 200,00 12.01.2017 13.01.2017 Zuzana Baranyiová Dr.V. Clementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
2016015/687 výkon PO a BOZP 200,00 12.01.2017 13.01.2017 Zuzana Baranyiová Dr.V. Clementisa 376/6, 97901 Rimavská Sobota 48041556
6160737/686 aktualizácia programov 33,60 11.01.2017 13.01.2017 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B,090031 sTupava 46919805
2016131/685 súčiastky 223,45 09.01.2017 13.01.2017 VItachov 1. mája 454, 98002 Jesenské 41305060
170100003/684 00129 Shell helix ultra 5w/40 1l  41,28 05.01.2017 13.01.2017 Karol Kisantal Hodejov 73, 98031 Hodejov 40209270
FV5-2016-105-000641/683 paušálne opravy výťahov 19,92 31.12.2016 13.01.2017 Majes výťahy a eskalárory a.s. Bojnická 18,83104 Bratislava 35770732
1600933/682 prenájom nádoby zber odpadu 1144,79 09.01.2017 13.01.2017 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 46615946
4792068129/681 telefónne služby 417,07 09.01.2017 13.01.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
0792101262/680 telefónne služby 13,90 09.01.2017 13.01.2017 Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
1202016/679 prevádzkovanie verejnej kanalizácia a ČOV 440,00 05.01.2017 13.01.2017 Karmen s.r.o. Mýtna 419,98553 Mýtna 46450955
0834518/678 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 714,79 20.12.2016 13.01.2017 Kázmér és társa 2000Bt Kossuth út 30/A 3250 Pétérvására
20161732/677 mesačný poplatok 24,00 04.01.2017 13.01.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/3,05001 Revúca 46199004
20161408/676 zber,odvoz, uloženie kiom.odpadu 1867,05 05.01.2017 13.01.2017 Techn ické služby mesta Rimavská SWobota Športová 16, 97901 Rimavská Sobota 00410365
20160046/675 účasť prac. stretnutie starostov 168,00 30.12.2016 12.01.2017 regionálne vzdelávacie centrum Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
201612205/674 kominárske práce 249,50 30.12.2016 12.01.2017 KLEMPO-DERATEX s.r.o. Krajná 1313/4,97901 Rimavská Sobota 47482419
2016842/673 kontrola HP a samolepky 251,00 02.01.2017 12.01.2017 ŠK-SERVIS s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
5003132175/672 poistné 130,92 29.12.2016 12.01.2017 Komunálna poisťovňa Štefániková 17,81105 Bratislava1 31595545
6814969950/671 poistné 414,65 29.12.2016 12.01.2017 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17,81105 Bratislava1 31595545
160100631/670 servisné práce 101,40 02.01.2017 12.01.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 1 36644072
160100631/670 servisné práce 101,40 02.01.2017 12.01.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 1 36644072
20160023/669 papiernicky tovar 46,00 27.12.2016 30.12.2016 Štuller s.r.o. Železničná 103,/10,97901 Čerenčany 46922181
1601011/668 potraviny 283,78 27.12.2016 30.12.2016 Pavol Juhász Školská, 98002 Jesenské 41741978
OPS/1685/2016/667 poplatok prima banky 67,27 27.12.2016 30.12.2016 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11,01011 Žilina 31575951
202016/666 multikar M25MP10 4440,00 22.12.2016 30.12.2016 For region s.r.o. Kósu Schoppera 8, 04801 Rožňava 45972303
2/16/234/665 materiál, služby 818,05 22.12.2016 30.12.2016 GAS-KO s.r.o. Záhradná 600,98002 Jesenské 36628689
160100613/664 počítačové programy 909,18 22.12.2016 30.12.2016 Sgócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 3664472
201661016/663 pomôcky do MŠ 256,96 22.12.2016 30.12.2016 Malunet s.r.o. Nádražní 414,74272 Morkov ČR 27858162
 2016/07/662 vodné 116,53 19.12.2016 21.12.2016 ZŠ Viktora Szombathyho Námestie Slobody 141,98002 Jesenské 37888625
1061603449/661 odvoz a uskladnenie odpadu 447,56 19.12.2016 21.12.2016 Brantnedr gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
56/2016/660 členské príspevky 1524,56 19.12.2016 21.12.2016 Miestna akčná skupina Cerovina Sobotská 10, 98002 Jesenské 45022020
2161294690/659 vodné 245,70 19.12.2016 21.12.2016 Stredosl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2161294689/658 vodné 29,48 19.12.2016 21.12.2016 Stredosl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2161294692/657 vodné 18,25 19.12.2016 21.12.2016 Strtedosl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánskla cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2161294727/656 vodné 408,56 19.12.2016 21.12.2016 Stredosl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
21612394693/655 vodné 495,61 19.12.2016 21.12.2016 Stredosl. vodárenská prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2161294691/654 vodné 18,25 19.12.2016 21.12.2016 Stredosl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
20161294726/653 vodné 266,76 19.12.2016 21.12.2016 Stredsl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
03122016/652 poskytovanie internetových služiab 66,00 19.12.2016 21.12.2016 Ing. Andrej Boroš ABR Dukelských hrdinov 949/9,97901 Rimavská Sobota 40726371
 3/16/059/651 termostat computherm 233,00 19.12.2016 21.12.2016 GAS-KO s.r.o. Záhradná 600,98002 Jesenské 36628689
160100071/650 súčiastky k PC 145,20 14.12.2016 21.12.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
60928/649 uhradenie členského príspevku 2017 90,24 14.12.2016 21.12.2016 Združenie zborov pre občianske záležitosti  Československej armádey 26,97401 Banská Bystrica 60928
160430134/648 historický kalendár Jesenské 234,00 14.12.2016 21.12.2016 CRANIUMPRINT Horná mlynská 616/23,94354Svodín 33662843
160189/647 zber, odvoz, uloženie komunálneho odpadu 480,00 14.12.2016 21.12.2016 INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25, 05801 Poprad 36501476
160100608/646 PC súčiastky 649,16 14.12.2016 21.12.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
20161661/645 EBRO taniere 282,24 14.12.2016 21.12.2016 Gastromarket Tatry s.r.o. 8. mája 44,05971 Ľubica 44733135
0048285472/644 mobilné služby 95,37 13.12.2016 21.12.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
9500387069/643 elektrická energia 169,25 13.12.2016 21.12.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčiabke 8591/4B. 01047 Žilina 36403008
 2016011/642 PO BOZP 200,00 12.12.2016  21.12.2016  Zuzana Barányiová Dr.V.Clementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
0371160093/641 stavebné práce 302305,93 ZoD08/2016-CS 12.12.2016 21.12.2016 Inžinierske stavby a.s. Priemyselná 6, 04245 Košice 31651402
2160334/640 program WinCITY registratúra 37,20 12.12.2016 21.12.2016 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava 46919805
1600852/639 prenáj. nádoby zber odpadu 38,00 12.12.2016 21.12.2016 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
20162947/638 laboratórne rozbory 47,81 12.12.2016 21.12.2016 Mikrolab s.r.o. Kirejevská 1678,97901 Rimavská Sobota 36629324
1648/637 revízia el. zariadenia a blezkozvodu 264,00 09.12.2016 21.12.2016 Oskar Frídel ELE-FRID S.M.Daxnera 7/36. 97901 Rimavská Sobota 30437539
FV16040/635 obecné služby 1018,50 09.12.2016 21.12.2016 KOmPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
FV16039/634 rekonštrukcia miestnej komunikácii 1088,00 09.12.2016 21.12.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
FV16038/633 rekonštrukcia miestnej komunikácie 2279,00 09.12.2016 21.12.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská m10,98002 Jesenské 36800627
160100584/632 servisné práce 31,20 09.12.2016 21.12.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
 160100594/631 náplne do tlačiarni  216,50 09.12.2016 21.12.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
5003044802/630 poistné 37,84 09.12.2016 21.12.2016 Komunálna poisťovňa a.s. Štefániková 17,81105 Bratislava 31595545
053/2016/629 auditorské služby 1380,00 09.12.2016 21.12.2016 Ing.Katarína Karczagová Svätoplukova 28,97901 Rimavská Sobota 33546606
160200030/628 uhlie svatec orech 409,33 09.12.2016 21.12.2016 Csaba Varga Ružová 579/11,98002 Jesenské 46099450
7610557313/627 mobilné služby 183,12 09.12.2016 21.12.2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
9100341446/626 dodávka elektriny 24,16 07.12.2016 09.12.2016 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
2016117/625 materiál 292,67 07.12.2016 09.12.2016 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
2016116/624 materiál 56,54 07.12.2016 09.12.2016 VITACHOV 1. mája 454, 98002 Jesenské 41305060
14/2016/623 spotreba plynu 718,37 07.12.2016 09.12.2016 Základná škola ulica mieru 154,98002 Jesenské 37888684
20161879/622 vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 64,50 07.12.2016 09.12.2016 ˇŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B, 97401 Banská Bystrica 17058520
 FV5-2016-105-000580/621 paušálne opravy výťahov 19,92 07.12.2016 09.12.2016 Majes výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
20161369/620 odvoz komunálneho odpadu 1684,28 07.12.2016 09.12.2016 Technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16,97901 Rimavská Sobota 00410365
6791122167/619 telefonne služby 443,26 07.12.2016 09.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
20160310/618 kamenivo 387,60 07.12.2016 09.12.2016 Drevostav1 s.r.o. Pekárenská 221,98002 Jesenské 46479287
20161576/617 mesačný poplatok 24,00 07.12.2016 09.12.2016 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/3,05001 Revúca 46199004
8791155383/616 telefonne služby 13,90 07.12.2016 09.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
OF161111/615 novoročenky 45,36 06.12.2016 09.12.2016 FINERY DECOR s.r.o. Zvolenská cesta 173,97405 B.bystrica 45279276
20160295/614 materiál 653,70 05.12.2016 09.12.2016 BARTEX Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
15/116/613 občerstvenie 70,94 05.12.2016 09.12.2016 Júlia Sókováčová-Júlia Agátová 202,98002 Jesenské 41309103
61611060/612 LDPE vrecia 277,20 05.12.2016 09.12.2016 DOMITRI spol.s.r.o. Gemerská hôrka 421,04912 31733484
1132016/611 prevádzkovanie kanalizácie vrátane ČOV 440,00 05.12.2016 09.12.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
1600569/610 žiarovky 111,27 05.12.2016 09.12.2016 NANAZ s.r.o. 15,93014 Dolný Bar 36233099
11657108/609 internet 1,00 02.12.2016 09.12.2016 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38,97901 Rimavská Sobota 36631221
201614772/608 mesačný predpis 92,91 02.12.2016 09.12.2016 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
7273680345/607 zemný plyn 1477,00 02.12.2016 09.12.2016 SPP a.s. Mlanské nivy 44/a,82511 Bratislava26 35815256
7273680356/606 zemný plyn 2289,00 02.12.2016 09.12.2016 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256
7273680346/605 zemný plyn 709,00 02.12.2016 09.12.2016 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava26 35815256
3016941889/604 stravné lístky 1377,83 02.12.2016 09.12.2016 DOXX stravné lístky Kálov 356,01001 Žilina 36391000
1602014/603 čistiace naradie 104,44 01.12.2016 09.12.2016 ADLERR s.r.o. Stachanovská 14,82105 Bratislava 36710369
2161132104/602 autorská odmena 144,00 28.11.2016 09.12.2016 SOZA Rastislavova 3,82109 Bratislava2 00178454
20160049/601 služby verejného obstarávania 900,00 25.11.2016 09.12.2016 ER STAVING s.r.o. Šafárikova č.39,04801 Rožňava 36714941
10/11/16/600 kaly 112,32 25.11.2016 09.12.2016 Alexander Agňocs 98002 Jesenské 503 10900039
2016755/599 samolepky 64,30 25.11.2016 09.12.2016 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127, 97901 Rimavská Sobota 36645796
00318833/598 členské za rok 2017 368,45 24.11.2016 25.11.2016 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9,81109 Bratislava 00584614
FV16193/597 panel el. kotla 206,00 24.11.2016 25.11.2016 Szelec Attila 1. mája 387,98002 Jesenské 10901795
9127000957/596 poistné 1382,25 22.11.2016 25.11.2016 UNIQA poisťovna a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava 00653501
2016/05/595 režijné náklady 750,00 22.11.2016 25.11.2016 ZŠ Viktora Szombathyho Námestie Slobody 141,98002 Jesenswké 37888625
2016/06/594 odber zemného plynu 6716,08 22.11.2016 25.11.2016 ZŠ Viktora Szombathyho Námestie Slobody 141,98002 Jesenské 37888625
FDS5516013895/593 kancelárske potreby 131,62 22.11.2016 25.11.2016 Offise deport s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
FDS5516013903/592 kancelárske potreby 103,57 22.11.2016 25.11.2016 Office deport s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
FDS5516013893/591 kancelárske potreby 133,26 21.11.2016 25.11.2016 Office depot s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
20160274/590 kuchynské potreby 110,05 22.11.2016 25.11.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
 20160279/589 šporák s príslušenstvom 310,23 22.11.2016 25.11.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
Z16+0069/588 napájací kábel k led hadici 229,50 21.11.2016 25.11.2016  HEVI s.r.o. Ruskov 385,04419 Ruskov 46479538
1560003125/587 tlačivá 19,56 21.11.2016 25.11.2016 Centrum polygrafických slôužieb Sklabinská 1,83106 Bratislava 42272360
ST16/023/586 asfaltérske práce 1188,00 18.11.2016 25.11.2016 EXEN s.r.o. J.jesenského 275, 98002 Jesenské 36207594
16VFE10004/ energetický manažment 746,64 18.11.2016 25.11.2016 Energy Saving Managment s.r.ol. )Lanová 9,04017 Košice 46421076
5570024140/584 služby STP APV 24,14 18.11.2016 25.11.2016 Ives Košice Čsl. armády 20,04118 Košice 00162957
2016096/583 materiál 184,07 16.11.2016 25.11.2016 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
160430115/582 kalendár 468,00 16.11.2016 25.11.2016 CRANIUMPRINT Horná mlynská 616/26,94354Svodín 33662843
 20160273/581 materiál 996,40 16.11.2016 25.11.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské  34232141
511033268/580 vyučtovanie poistného 164,11 16.11.2016 25.11.2016 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,81574 Bratislava1 00151700
1061603102/579 odvoz a uskladnenie odpadu 36,00 15.11.2016 25.11.2016 Brantner Gener s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
9500387068/578 elektrina 196,82 14.11.2016 15.11.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 36403008
0048285472/577 mobilné služby 5,46 14.11.2016 15.11.2016 Orange Solovenako a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
4200055400/576 zemný plyn 57,26 11.11.2016 15.11.2016 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava 44291809
59100001067/575 zemný plyn 16,00 11.11.2016 15.11.2016 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava 44291809
9996/2016/C/57 elektronické vizitky  63,80 11.11.2016 15.11.2016 CVNZ s.r.o. Mlynská 27,04001 Košice 48043940
FV16036/573 obecné služby 761,50 11.11.2016 15.11.2016 KomPaS s.r.o. Sobotaská 10,98002 Jesenské 36800627
Fv16035/572 obecné služby 1291,50 11.11.2016 15.11.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
FV16034/571 obecné služby 1703,00 11.11.2016 15.11.2016 Kom PaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
FSK1600985/570 pomôcky do MŠ 265,40 11.11.2016 15.11.2016 Zábavné učení s.r.o. Mariánske námestie 14,Uherský Brod 29261651
FV16185/569 ohrievacie teleso 119,02 10.11.2016 15.11.2016 Szelec Attila 1. mája 387,98002 Jesenské 10901795
20161419/568 mesačný poplatok 24,00 08.11.2016 15.11.2016 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3,05001 Revúca 46199004
7609588145/567 telefonne služby 181,93 08.11.2016 15.11.2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
5590023401/566 služby STP, APV 144,84 08.11.2016 15.11.2016 IVES Košice Čsl.armády 20,04118 Košice 00162957
4464503060/565 zemný plyn 16,00 08.11.2016 15.11.2016 innogi slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13,81102Bratislava 44291809
4/11/2016/564 dezinfekcia školskej kuchyne 70,00 08.11.2016 15.11.2016 ELIAVT srvis s.r.o. Hodejovec 61,98002 Jesenské 47518596
9100339970/563 distribúcia elektriny 24,16 08.11.2016 15.11.2016 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
1601007/562 občerstvenie 109,38 08.11.2016 15.11.2016 Pavol Juhász Školská,98002 Jesenské 41741978
 13/2016/561 spotreba plynu 1389,98 08.11.2016  15.11.2016  Základná škola Mieru 154,98002 Jesenské  37888684
7160100628/560 poskytnutie informácií 60,00 07.11.2016 15.11.2016 Prima banka Slovensko a.s. Hodžovba 11, 01011 Žilina 31575951
20161337/559 odvoz kom. odpadu 1787,16 07.11.2016 15.11.2016 Technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16,97901 Rimavská Sobota 0047110365
160100522/558 počítačové súčiastky 233,50 07.11.2016 15.11.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
7790187786/557 telefonne služby 447,05 07.11.2016 15.11.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
6790220709/556 mobilné služby 13,90 07.11.2016 15.11.2016 Slovak Telakom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
20162639/555 laboratórne rozbory 47,81 07.11.2016 15.11.2016 Mikrolab s.r.o. Kirejevská 1678,97901 Rimavská Sobota 36629324
1600738/554 zber odpadu 38,00 3636/121,122 07.11.2016 15.11.2016 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 466158946
FV5-2016-105-000251/553 paušálne opravy výťahov 19,92 04.11.2016 15.11.2016 Majes výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
2016698/552 kontrola HP 64,30 04.11.2016 15.11.2016 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2016688/551 kontrola HP 39,30 04.11.2016 15.11.2016 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2016689/550 kontrola HP 32,20 04.11.2016 15.11.2016 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2016690/549 kontrola HP 85,50 04.11.2016 15.11.2016 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127, 97901 Rimavská Sobota 36645796
2016691/548 kontrola HP 77,50 04.11.2016 15.11.2016 ŠK servis.s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2016692/547 kontrola HP 37,70 04.11.2016 15.11.2016 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2016693/546 kontrola HP 95,60 04.11.2016 15.11.2016 ŠK servis s.r.o. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
20166694/545 kontrola HP 213,00 04.11.2016 15.11.2016 ŠK servis s.r.o. Sedliacka19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
2016695/544 hasiací prístroj 97,20 04.11.2016 15.11.2016 ŠK servis s.r.ol. Sedliacka 19/3127,97901 Rimavská Sobota 36645796
1042016/543 prevádzkovanie kanalizácie vrátane ČOV 440,00 04.11.2016 15.11.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
2016274/542 kamenivo 136,80 04.11.2016 15.11.2016 Drevostav1, s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
7303576662/541 zemný plyn 1942,00 04.11.2016 15.11.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815258
7303576652/540 zemný plyn 602,00 04.11.2016 15.11.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava26 35815258
7303576651/539 zemný plyn 1253,00 04.11.2016 15.11.2016 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815258
160200024/538 uhlia svetec orech 402,02 04.11.2016 15.11.2016 Csaba Varga Ružová 579/11,98002 Jesenské 46099450
20161335/537 mesačný predpis 92,91 03.11.2016 15.11.2016 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
08122016/536 odborný seminár 15,00 03.11.2016 15.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
21112016/535  nakladanie s odpadmi 15,00 03.11.2016 15.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum  Námestia M.Tompu2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
2016010/534 PO a BOZP 200,00 02/2016 03.11.2016 15.11.2016 Zuzana Baranyiová Dr.V.cLEMENTISA 376/6,97901 rIMAVSKá sOBOTA 48041556
3016938081/533 stravné lístky 1620,14 03.11.2016 15.11.2016 DOXX stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
FV5-2016-105-000529/532 paušálne opravy výťahov 19,92 02.11.2016 15.11.2016 MAJES výťahy a eskalárory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
 15122016/531  odborno-konzultačný seminár 15,00 02.11.2016 15.11.2016  Regionálne vzdelávacie centrum  Námestie M.Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
886160287/530 Gemersko-Rim. Sobotsko-Rožňavsko-Revúcko 26,40 31.10.2016 10.11.2016 regio press s.r.o. Študenská 2, 91701 Trnava 36252417
5308729016/529 elektrická energia -50,95 28.10.2016 31.10.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
2016/13/528 doplatok za projektovú dokumnetáciu 5499,00 27.10.2016 31.10.2016 Karol Kovács s.r.o. L.Svobodu 8,97901 Rimavská Sobota 45969124
2016/12/527 doplatok projektová dokumntácia 3999,00 27.10.2016 31.10.2016 Karol Kovács s.r.o. L.Svobodu 8,97901 Rimavská Sobota 45969124
160100708/526 obrubník 868,80 27.10.2016 31.10.2016 Primax IBV s.r.o. Školská 3215,97901 Rimavská Sobota 31609074
FV20160134/525 potraviny 50,35 26.10.2016 31.10.2016 Erika Kisantalová 1. mája 378,98002 Jesenské 45575134
FV16-2/084/524 obedy pre dôchodcov 286,50 26.10.2016 31.10.2016 Peter Vincze Casablanca bar J.Jesenského 525,98002 Jesenské 35487747
FV16-2/086/523 obed 80,00 26.10.2016 31.10.2016 Peter Vincze Casablanca bar J.Jesenského 525, 98002 Jesenské 35487747
20160018/522 kancelárske potreby 344,27 25.10.2016 31.10.2016 Štuller s.r.o. Železničná 103/10,97901 Čerenčany 46922181
 20160017/521 pomôcky pre MŠ 49,80 25.10.2016 31.10.2016 Štuller s.r.o.  Železničná 103/10, 97901 Čerenčany  46900181
160100059/520 siaťka proti hmyzu 97,30 20.10.2016 31.10.2016 Okná RS s.r.o. Janka Jesenského 276,97901 Rimabská Sobota 47008661
2016/4/519 vodné 63,18 18.10.2016 31.10.2016 ZŠ Viktora Szombathyho Námestie Slobody 141,98002 Jesenské 37888625
20160255/518 palivové drečvo 606,00 17.10.2016 18.10.2016 Drevostav 1 s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
062016/517 čistiace prostriedky 109,80 17.10.2016 18.10.2016 Mária Kánová Drogéria Námestie slobody 208,98002 Jesenské 40730379
20160251/516 kamenivo 273,60 14.10.2016 18.10.2016 Drevostav 1 s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
9500387067/515 elektrická energia 164,84 14.10.2016 18.10.2016 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 36403008
5853-2016/514 web hosting Beta 76,03 14.10.2016 18.10.2016 Atlantis systemms s.r.o. Gorkého 8,81101 Bratislava 35844230
0048285472/513 mobilné služby 43,45 13.10.2016 18.10.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
20160244/512 čistiace prostriedky 636,80 13.10.2016 18.10.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
 20160249/511 stavebný materiál  706,75  13.10.2016 18.10.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské  34232141
20160247/510 čistiace potreby 141,83 13.10.2016 18.10.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
7607623393/509 mobilné služby 181,21 12.10.2016 18.10.2016 Slovak telekom a.s. Bajukalská 28,81762 Bratislava 35763469
FV5-2016-105-000479/508 paušálne opravy výťahov 19,92 12.10.2016 18.10.2016 MAJES výťahy a eskalátory Bojnická 18,83104 Bratislava 35770732
9100337001/507 dodávka elektriny 24,16 12.10.2016 18.10.2016 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
160005/506 odborná poradenská činnosť 15975,00 10.10.2016 18.10.2016 TD Consult s.r.o. Vajnorská 98/d, 83104 Bratislava 36364622
20161307/505 odvoz kom. odpadu 2141,74 10.10.2016 18.10.2016 Technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16,97901 Rimavská Sobota 00410365
4494039381/504 zemný plyn 16,00 10.10.2016 18.10.2016 innogy slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava 44291809
0789286383/503 telefonne služby 13,90 07.10.2016 18.10.2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
0789253264/502 telefónne služby 414,31 07.10.2016 18.10.2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
FV16032/501 obecné služby 3865,00 06.10.2016 18.10.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
1600644/500 prenájom nádoby zberného odpadu 38,00 05.10.2016 18.10.2016 EKTRONN s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 46615946
20161260/499 mesačný poplatok 24,00 05.10.2016 18.10.2016 Ing. Jozef NOsáľ NCRC Š.Malika 591/3 46199004
21620039/498 knihy 90,68 05.10.2016 18.10.2016 RAABE Heydukova 12-14,81108 Bratislava 35908718
842016/497 prevádzkovanie kanalizácia a ČOV 440,00 05.10.2016 18.10.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419,98553 Mýtna 46450955
VF00327/496 náhradné diely 146,35 05.10.2016 18.10.2016 Komars s.r.o. Širkovce 129,98002 Širkovce 46654712
1082016/495 odmeny 240,68 05.10.2016 18.10.2016 Notársky úrad JUDr Pavol Jombík Janka Kráľa 3,97401 Banská Bystrica 00620432
20160239/494 stavebný materiál 476,85 04.10.2016 18.10.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
7303557766/493 zemný plyn 1175,00 04.10.2016 18.10.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815258
7303557756/492 zemný plyn 364,00 04.10.2016 18.10.2016 SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815258
 73003557755/491 zemný plyn 758,00 04.10.2016  18.10.2016  SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815258
12/116/490 potraviny 50,58 04.10.2016 18.10.2016 Júlia Sókovačová-Júlia Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
5516011530/489 kancelárske potreby 110,48 04.10.2016 18.10.2016 Office depot s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
13/116/488 potraviny 36,88 04.10.2016 18.10.2016 Júlia Sókováčová-Júlia  Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
3016934199/487 stravné lístky 1498,98 04.10.2016 18.10.2016 DOXX stravné lístky Kálov 356,0101 Žilina 36391000
20161198/486 mesačný predpis 92,91 03.10.2016 18.10.2016 Mestská bytová správa s.r.ol. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
FV16031/485 práce Zetor, UNC 200,00 29.09.2016 30.09.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
FV16-2/064/484 obedy pre dôchodcov 1260,60 29.09.2016 30.09.2016 Peter Vincze Casablanca bar J.Jesenjského 525, 98002 Jesenské 35487747
FV16030/483 obecné služby 928,00 27.09.2016 30.09.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
4247010747/482 rozvoj bývania 147,71 26.09.2016 30.09.2016 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809
 160272/481 pracovné odevy 278,50 26.09.2016 30.09.2016 REMPOS Školoská 12,97901 Rimavská Sobota 34227776
F20160664/480 sieťky proti hmyzu 44,00 23.09.2016 30.09.2016 I.MAR s.r.o. Mládeže 918/3,97901 Rimavská Sobota 45252491
8360102207/479 predplatné časopisu 79,80 22.09.2016 30.09.2016 Wolters kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava2 31348262
20160230/478 palivo drevo 204,00 22.09.2016 30.09.2016 Drevosdtav 1, s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
20161215161/477 vodné stočné 49,14 22.09.2016 30.09.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánaska cesta 5,97401 Banská bystriíca 36644030
20161215163/476 vodné stočné 1523,34 22.09.2016 30.09.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánaska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
20161215188/475 vodné stočné 442,26 22.09.2016 30.09.2016 Stredoslovenská vodárenská pravádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
20161215160/474 vodné stočné 268,16 22.09.2016 30.09.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánaska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
20161215159/473 vodné stočné 28,08 22.09.2016 30.09.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
20161215187/472 vodné stočné 217,62 22.09.2016 30.09.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2161215162/471 vodné stočné 7,02 22.09.2016 30.09.2016 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
1630/470 revizne správy el. zariadenia a blezkozvodu 132,00 22.09.2016 30.09.2016 ELE-FRID S.M. daxnera7/36, 97901 Rimavská Sobota 30437539
0371160042/468 stavebné práce 215,08 ZoD08/2016-CS 22.09.2016 30.09.2016 Inžinierske stavby a.s. Priemyselná 6, 04245 Košice 31651402
1061602456/467 zber odpadu z VOK 574,07 19.09.2016 30.09.2016 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
03092016/466 aktualizácia web stránok 45,00 16.09.2016 30.09.2016 Ing. Andrej Boros ABR Dukelskýxch hrdinov 949/9,97901 Rimavská Sobota 40726371
29092016/465 školenia, kurzy 30,00 14.09.2016 16.09.2016 RVC Námestia M. Tompu 2,97901 Rimavská Sobota 00318833
VF00287/464 tovar 200,75 14.09.2016 16.09.2016 Komars s.r.o. Širkovce 129,98002 Širkovce 46654712
0048285472/463 mobilné služby 49,56 14.09.2016 16.09.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
9500387066/462 elektrická energia 203,62 14.09.2016 16.09.2016 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
 160100447/461 príslušenstvo k PC 33,45 13.09.2016 16.09.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
160100449/460 materiál k PC 143,27 13.09.2016 16.09.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
20160227/459 stavebný materiál 594,25 13.09.2016 16.09.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20160228/458 čistiace prostriedky 144,75 13.09.2016 16.09.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
982016/457 dezinsekcia, deratizácia 155,00 13.09.2016 16.09.2016 ELI AVT s.r.o. Hodejovec 61,98002 Jesenské 47518596
392016/456 dezinfekcia budov 110,00 13.09.2016 16.09.2016 ELI AVT s.r.o. Hodejovec 61,98002 Jesenské 47518596
160100082/455 tovar 293,54 12.09.2016 16.09.2016 Karol Kisantal Hodejov 73,98031 Hodejov 40209270
16019/454 kancelárske potreby 103,80 12.09.2016 16.09.2016 L.Borzi-FVCC Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota 10907343
7607660620/453 telefonne služby 182,96 12.09.2016 16.09.2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
20161272/452 odvoz kom. odpadu 1760,89 12.09.2016 16.09.2016 Technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16, 97901 Rimavská Sobota 00410365
 201610671/451 kancelárske potreby 39,70 12.09.2016  16.09.2016  Vytnes s.r.o. Hviezdoslavova 439/6, 97901 Rimavská Sobota  47437219
20161122/450 mesačný poplatok 24,00 12.09.2016 16.09.2016 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/3 , 05001 Revúca 46199004
160100490/449 ohýbanie strihanie 13,46 12.09.2016 16.09.2016 MBS strechy Námestia Ľudovíta Štúra 10,97405 Banská Bystrica 47495677
160100474/448 tovar 761,58 09.09.2016 16.09.2016 MBS strechy s.r.o. Námestia Ľudovíta Štúra 10, 97405 Banská Bystrica 47495677
160100438/447 príslušenstvo k počítačom 51,62 09.09.2016 16.09.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
2/9/16/446 kaly 93,60 09.09.2016 16.09.2016 Alexander Agócs Obchodno dopravná činnosť, 98002 Jesenské 503 10900039
9788322331/445 telefonne služby 393,70 09.09.2016 16.09.2016 Slovak telečkom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
160101533/444 verejné osvetlenie 87,00 09.09.2016 16.09.2016 Megin s.r.o. Dr. Markoviča 2083/2,91501 Nové mesto nad váhom 46243534
910033903/443 dodávka elektriny 24,16 07.09.2016 16.09.2016 ŽSR Klemensova 8, 83161 Bratislava 31364501
FV16029/442 obecné služby 1461,00 07.09.2016 16.09.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
FV16028/441 obecné služby 1845,50 07.09.2016 16.09.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
08092016/440 školenia, kurzy 60,00 07.09.2016 16.09.2016 RVC Nám. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 00318833
1788355258/439 telefónne služby 13,90 07.09.2016 16.09.2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81782 Braqtislava 35763469
FV5-2016-105-000407/438 paušálne opravy výťahov 19,92 07.09.2016 16.09.2016 Majes výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18,83104 Bratislava 35770732
20160216/437 stavebný materiál 963,82 06.09.2016 16.09.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20160211/436 kamenivo 114,00 06.09.2016 16.09.2016 Drevostav1 s.r.o. Pekárenská 2221, 980 02 Jesenské 46479287
762016/435 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 06.09.2016 16.06.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419,98553 Mýtna 46450955
3016930568/434 stravné lístky 852,84 06.09.2016 16.09.2016 DOXX-stravné lístky spol. s,r.o. Kálov 356, 01001Žilina 36391000
20160682/433 taška plastová s potlačou 91,00 02.09.2016 16.09.2016 LIM PO s.r.o. Jesenná 1 , 08005 Prešov 36498980
 50216131333/432 SPAM17PUB000 0,00 02.09.2016  16.09.2016  Poradca podnikateľa,spol s.r.o. Martina Rázusa 23, 01001 Žilina 31592503
20161081/431 mesačný predpis 92,91 02.09.2016 16.09.2016 Mestská bytová správa, s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
7223729610/430 zemný plyn 243,00 01.09.2016 16.09.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815258
7223729611/429 zemný plyn 117,00 01.09.2016 16.09.2016 Spp,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815258
7223729621/428 zemný plyn 377,00 01.09.2016 16.09.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815258
616118/427 monitorovacia správa 120,00 01.09.2016 16.09.2016 MJM Group,s.r.o. Kurov 85, 08604 Kružkov 455412558
2016/2031/426 laboratórne rozbory 47,81 31.08.2016 13.09.2016 Mikrolab, s.r.o. Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota 36629324
2016/10/425 vypracovanie projektovej dokumentácie 5000,00 31.08.2016 13.09.2016 KAROL KOVÁCS s.r.o. L. Svobodu 8, 97901 Rimavská Sobota 45969124
 2016/09/424 vypracovanie projektovej dokumentácie 4000,00 31.08.2016 13.09.2016 KAROL KOVÁCS s.r.o. L. Svobodu 8, 97901 Rimavská Sobota 45969124
2016402/422 modul pieskovisko 399,90 26.08.2016 09.09.2016 AGL Ihriská, s.r.o. Kalvárska 10, 90031 Stupava 43790941
2016401/421 detské ihrisko 1535,60 26.08.2016 09.09.2016 AGL Ihriská, s.r.o. Kalvárska 10, 90031 Stupava 43790941
FA160118/420 služby BOZP a PO a PZS 230,00 25.08.2016 08.09.2016 Eva Wáhleová, EWA-BOZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
FA160119/419 služby BOZP a PO a PZS 230,00 25.08.2106 08.09.2016 Eva Wáhleová, EWA-BOZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
FA160089/418 služby BOZP a PO a PZS 230,00 25.08.2016 08.09.2016 Eva Wáhleová, EWA-BOZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
5916029569/417 práca, mzdy a odmeňovanie – predplatné 2017 59,56 25.08.2016 08.09.2016 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 31592503
2016071/415 materiál 58,88 23.08.2016 06.09.2016 Renáta Kureková VITACHOV 1.Mája 454, 98002 Jesenské 41305060
2016067/414 materiál 286,42 23.08.2016 06.09.2016 Renáta Kureková VITACHOV 1. Mája 454, 98002 Jesenské 41305060
9100333337/413 dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 08/2016 24,16 09.08.2016 23.08.2016 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
9127000957/412 poistenie priemyselných rizík 1382,25 22.08.2016 05.09.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 00653501
20161242/411 odvoz komunálneho odpadu za mesiac júl 2016 2094,68 18.08.2016 02.09.2016 Technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16, 97901 Rimavská Sobota 00410365
16080021/410 materiál 400,00 16.08.2016 30.08.2016 MBS STRECHY s.r.o. Námestie Ľudovíta Štúra 10, 97405, Banská Bystrica 47495677
1061602124/409 odvoz a uskladnenie odpadu z VOK 759,98 17.08.2016 31.08.2016 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota 36021211
F20160550/408 sieťky proti hmyzu 308,00 16.08.2016 30.08.2016 I.MAR s.r.o. Mládeže 918/3, 97901 Rimavská Sobota 45252491
2161122290/407 licencia 80,40 16.08.2016 30.08.2016 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08, Bratislava2 00178454
01082016/406 zabezpečenie programu na deň obce 320,00 16.08.2016 30.08.2016 Oblastný výbor Csemadok Jesenského 5, 97901 Rimavská Sobota 00419648
160800001/405 výmena okien 2500,00 15.08.2016 26.08.2016 GEMERSTAV s.r.o. Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota 44507356
10/116/404 potraviny 67,42 15.08.2016 26.08.2016 JÚLIA Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
9/116/403 potraviny 94,19 15.08.2016 26.08.2016 JÚLIA Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
VF00239/402 materiál 116,98 15.08.2016 26.08.2016 Komars s.r.o. Širkovce 129, 98002 Širkovce 46654712
 0048285472/401 telefónne služby  56,01 12.08.2016  15.08.2016  Orange Slovensko, a.s. Metodova 882108 Bratislava 35697270
9164688792/400 elektrická energia 208,52 12.08.2016 15.08.2016 SSE Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
7606698458/399 mobilné služby 180,07 11.08.2016 15.08.2016 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
FV16027/398 obecné služby 2689,00 09.08.2016 15.08.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
4417129056/397 zemný plyn 15,00 08.08.2016 15.08.2016 RWE Gas Slovensko,s.r.o.ô Mlynská 31, 04291 Košice 44291809
201618/396 programovateľné relé 222,00 08.08.2016 15.08.2016 Ing. Natália Potičná SOFTVOLT Fučíková 973/39, 08501 Bardejov 45374759
2787425078/395 telefónne služby 13,90 08.08.2016 15.08.2016 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
2787391975/394 telefónne služby 410,18 08.08.2016 15.08.2016 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
160100071/393 náhradné diely 245,81 03.08.2016 15.08.2016 Karol Kisantal Hodejov 73, 98031 Hodejov 40209270
160100397/392 čierna kazeta do tlačiarne 28,78 03.08.2016 15.08.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
 FV5-2016-105-000355/391 paušálne opravy výťahov 19,92 03.08.2016 15.08.2016 MAJES výťahy a eskalátory  Bojnická 18,83104 Bratislava 35770732
682016/390 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 03.08.2016 15.08.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419,98553 Mýtna 46450955
20160999/389 mesačný poplatok 24,00 03.08.2016 15.08.2016 Ing.Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/13, 05001 Revúca 46199004
VF/160071/388 sklenárske práce 71,82 02.08.2016 15.08.2016 Imrich Kopec -SKLO Železničiarska 26,97901 Rimavská Sobota 17983649
3016926580/387 stravné lístky 1620,14 02.08.2016 15.08.2016 DOXX stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
20160965/386 mesačný predpis 92,91 01.08.2016 15.08.2016 Mestská bytová správaq,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
1601006/385 občerstvenie 129,29 01.08.2016 15.08.2016 Pavol Juhász Školská ,98002 Jesenské 41741978
7283573851/384 zemný plyn 117,00 01.08.2016 15.08.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 28 35815256
7283573862/383 zemný plyn 181,00 01.08.2016 15.08.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava28 35815256
7283573852/382 zemný plyn 57,00 01.08.2016 15.08.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 28 35815256
0252016/381 náradie 933,45 01.08.2016 15.08.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
0252016/380 projekčné práce 200,00 28.07.20146 29.07.20169 Ing.Peter Csank Povstania 1677/5,97901 Rimavská Sobota 41306465
20163823/379 dodávka elektriny 24,16 27.07.2016 29.07.2016 ŽSR  Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
20163823/378 svietidlá 1140,00 25.07.2015 29.07.2016 Laser média,s.r.o. Opavská 24,83101 Bratislava 44836759
2016011/377 prenájom laser arény 100,00 25.07.2016 29.07.2016 Iveta Dudeková Rybárska 1634, 97901 Rimavská Sobota 32981333
FA160116/376 služby BOZP a PO 230,00 25.07.2016 29.07.2016 EWA-BOZPaPO Mieru 147,98002 Jesenské 41305833
11160229/375 služby obce info 92,16 20.07.2016 29.07.2016 DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12, 95301 Zlaté Moravce 35960132
20160167/374 náradie 1030,80 20.07.2016 29.07.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20077006317/373 poistné 98,20 20.07.2016 29.07.2016 UNIQA poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislavaq 27 00653501
20077006316/372 poistné 98,20 20.07.2016 29.07.2016 UNIQA poisťovňa,a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 00653501
41-07-2016/371 preprava invalidov 213,90 20.07.2016 29.07.2016 SPROPEX s.r.o. 42, 98034 Stará Bašta 36022560
20160180/370 náradie, materiál 1415,60 20.07.2016 29.07.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
9100328027/369 dodávka elektriny 87,34 19.07.2016 29.07.2016 ŽSR Klemensova 8, 81361 bRATISLAVA 31364501
FV20160101/368 masové výrobky 241,34 18.07.2016 29.07.2016 Erika Kisantalová 1. mája 378, 98002 Jesenské 45575134
201610576/367 gravírplast 7,97 18.07.2016 29.07.2016 Vytnes,s.r.o. Hviezdoslavova 439/6 47437219
6294029671/366 hovädzie držky mrazené 59,22 18.07.2016 29.07.2016 Ryba Košice spol.s.r.o. Južná trieda 54, 040,01 Košice 17147522
FV16023/365 obecné služby 3152,50 18.07.2016 29.07.2016 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
14/2016/364 polohopisné a výškopisné zameranie 270,00 18.07.2016 29.07.2016 Ladislav Vajgel Geodetická kancelária Malohontská 22/16, 97901 Rimavská Sobota 33547548
2650006671/363 prenájom v k.ú. Jesenské 3,88 18.07.2016 29.07.2016 ŽSR Klemansova 8, 81361 Bratislava 31364501
20160469/362 trička s podtlačou 75,60 18.07.2016 29.07.2016 Avest, s.r.o. PO BOX 72,Jesenského 13, 97901 Rimavská Sobota 36030562
 2016/3/361 vodné 147,42  18.07.2016 29.07.2016  ZŠ Viktora Szombathyho  Námestie Slobody 141, 98002 Jesenské   37888625
5/5/2016/360 deratizácia a dezinfekcia 370,00 18.07.2016 29.07.2016 ELIAVT servis s.r.o. Hodejovec 61, 98002 Jesenské 47518596
20160951/359 kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 103,20 18.07.2016 29.07.2016 Disig,a.s. Záhradnícka 151,82108 Bratislava 35975946
1607028/358 reproduktor 276,00 14.07.2016 15.07.2016 MK Hlas,s.r.o. Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov 45352305
0048285472/357 mobilné služby 44,03 14.07.2016 15.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
9500387064/356 elektrická energia 179,60 14.07.2016 15.07.2016 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 36403008
2016051/355 materiál 40,09 13.07.2016 15.07.2016 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
38-07-2016/354 preprava dôchodcov 140,00 13.07.2016 15.07.2016 SPROPEX s.r.o. 42,98034 Nová bašta 36022560
20160012/353 kancelárske potreby 260,96 13.07.2016 15.07.2016 Štuller s.r.o. Žešlezničná 103/10, 97901 Čerenčany 46922181
26/2016/352 bábkové predstavenie 250,00 13.07.2016 15.07.2016 Agentúra Life s.r.o. Novomestská 10, 94001 Nové Zámky 46286543
 20160014/351 vypracovanie projektovej dokumentácie 6000,00 13.07.2016  15.07.2016  Kapar, s.r.o. Budovateľská 50, 08001 Prešov 36505994
7605737503/350 telefónne služby 175,34 11.07.2016 15.07.2016 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
20161199/349 odvoz kom. odpadu 1487,29 11.07.2016 15.07.2016 Technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16, 97901 Rimavská Sobota 00410365
14/07/2016/348 vystúpenie súboru 600,00 11.07.2016 15.07.2016 Komorný folklórny súbor Szóttes Nám 1. mája 12, 81557 Bratislava 31755992
2161150840/347 vodné 464,72 07.07.2016 15.07.2016 Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
4410221117/346 zemný plyn 15,00 07.07.2016 15.07.2016 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,81102 Bratislava 44291809
21613698/345 knihy škôlka 90,68 07.07.2016 15.07.2016 RAABE Heydukova12-14, 81108 Bratislava 35908718
7550053614/344 prenájom v k.ú.Jesenské 199,12 07.07.2016 15.07.2016 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
301805/343 poistenie 90,00 .07.07.2016 15.07.2016 Union poisťovňa,a.s Bajkalská 29/A, 81361 Bratislava 1 31322051
9786464064/342 telefónne služby 444,72 07.07.2016 15.07.ô2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
6786497584/341 telefónne služby 13,90 07.07.2016 15.07.2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
1600481/340 prenájom zbernej nádoby 38,00 07.07.2016 15.07.2016 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
542016/339 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 06.07.2016 15.07.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
20160842/338 mesačný poplatok 24,00 06.07.2016 15.07.2016 Ing.Jozef Nosáľ NCRC Š Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004
11632203/337 internet 2,00 06.07.2016 15.07.2016 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 97901 Rimavská Sobota 36631221
11632202/336 internet 1,00 06.07.2016 15.07.2016 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 97901 Rimavská Sobota 36631221
FV5-2016-105-000301/335 paušálne opravy výťahov 19,92 06.07.2016 15.07.2016 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
61606083/334 LDPE vrecia 277,20 04.07.2016 15.07.2016 DOMITRI,spol s.r.o. 04912 Gemerská Hôrka 421 31733484
7293527100/333 zemný plyn 57,00 04.07.2016 15.07.2016 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7293527099/332 zemný plyn 117,00 04.07.2016 15.07.2016 SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256
7293527110/331 zemný plyn 181,00 04.07.2016 15.07.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
10/6/16/330 kaly 93,60 04.07.2016 15.07.2016 Alexander Agócs, Obch.dopravná činnosť 98002 Jesenské 503 10900039
20160847/329 mesačný predpis 92,91 04.07.2016 15.07.2016 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
3016922758/328 stravné lístky 2064,36 01.07.2016 15.07.2016 DOXX-stravné lístky, spol s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
 160100332/327 servisné práce 15,60 01.07.2015 15.07.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901Rimavská Sobota 36644072
2161140518/326 vodné 1302,91 01.07.2016 15.07.2016 Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s. Partizánaska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
2161140517/325 vodné 19,66 01.07.2016 15.07.2016 Stredoslovenská vod.prev. spoločnosť, a.s. Partizánaska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
2161140516/324 vodné 56,16 01.07.2016 15.07.2016 Stredoslovenská vod. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
2161140515/323 vodné 244,30 01.07.2016 15.07.2016 Stredoslovenská vod.prev. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
216114514/322 vodné 32,29 01.07.2016 15.07.2016 Stredoslovenská vod. prev. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská bystrica 36644030
2161140553/321 vodné 242,89 01.07.2016 15.07.2016 Sredoslovenská vod. prev. spoločnosť,a.s.  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030
03062016/320 internetové služby 134,00 30.06.2016 05.07.2016 Ing Andrej Boroš-ABR Dukelských hrdinov 949/9, 97901 Rimavská Sobota 40726371
VF00192/319 náhradné diely 202,75 29.06.2016 30.06.2016 Komars s.r.o. Širkovce 129,098002 Širkovce 46654712
20160437/318 tlač plagátov 15,00 28,06.2016 30.06.2016 Avest s.r.o. PO BOX 72,Jesenského 13,97901 Rimavská Sobota 36030562
FDS5516007990/317 kancelárske potreby 83,15 28.06.2016 30.06.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
FDS5516007995/316 kancelárske potreby 84,92 28.06.2016 30.06.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
2162010550/315 kancelárske potreby 18,41 28,06.2016 30.06.2016 ŠEVT a.s. Plynárenská 6,92109 Bratislava 31331131
7/116/314 potraviny 36,92 27.06.2016 30.06.2016 Júlia Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
8/116/313 potraviny 12,40 27.06.2016 30.06.2016 Júlia Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
160100340/312 toner a čierna kazeta 95,58 27.06.2016 30.06.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
121/2016/311 odborná prehliadka a odstr. závad 208,35 24.06.2016 30.06.2016 REVTECH,s.r.o. Fr. Kráľa 53,96681 Žarnovica 50262556
2016233/310 predaj. stan oceľovy 300,00 23.06.2016 30.06.2016 Mutton agency,s.r.o. Liptovská porúbka 192 50185993
FV16022/309 odborné práce a služby 1937,00 23.06.2016 30.06.2016 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
160100338/308 abby pdf transformer 83,84 22.06.2016 30.06.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská sobota 36644072
6814969950/307 poistenie 414,65 22.06.2016 30.06.2016 Komunálny poisťovňa,a.s. Horná 82/25, 97401 Banská bystrica 1 00318833
20161419/306 laboratórne rozbory 47,81 22.06.2016 30.06.2016 Mikrolab s.r.o. Kirejevská 1678, 97901 Rimavská sobota 36629324
20160136/305 čistiace prostriedky 723,00 20.06.2016 30.06.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
Fv16-2/039/304 obed dôchodcov 150,00 15.06.2016 20.06.2016 Casablanca bar J.jesenského 525,98002 jesenské 35487747
1061601433/303 zber odpadu 1247,20 15.06.2016 20.06.2016 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská sobota 36021211
20160141/302 stavebný materiál 954,15 14.06.2016 20.06.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20160139/301 čistiace prostriedky 155,52 14.06.2016 20.06.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
201+60140/300 čistiace prostriedky 164,15 14.06.2016 20.06.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
3016918976/299 stravné lístky 2104,74 13.06.2016 20.06.2016 DOXX-stravné lístky spol.s.r.o. Kálov 356,01001 Žilina 36391000
0048285472/298 mobilné služby 61,72 13.06.2016 20.06.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova89,82509 Bratislava 35697270
57/16/BCT/297 práce pri ČOV 246,00 13.06.2016 20.06.2016 Bio Compact spol.s.r.o. Na piesku 6,82105 Bratislava 35706201
95003870+63/296 elektrická energia 122,90 13.06.2016 20.06.2016 SSE,a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
28-06-2016/295 preprava žiakov 133,00 13.06.2016 20.06.2016 Spropex,s.r.o. 42, 98034 Nová Bašta 36022560
12352016/294 odmena za právne služby 135,63 13.06.2016 20.06.2016 Almond legal,s.r.o. Grosslingova 4, 81109 Bratislava 47248653
2016041/293 zemina, sáčky, karabina 30,90 13.06.2016 20.06.2016 Vitachov renata Kureková 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
20160690/292 mesačné poplatky 24,00 10.06.2016 13.06.2016 Ing, Jozef Nosáľ NCRC Š Maliaka 591/3, 0501 Revúca 46199004
7604776169/291 telefonne služby 173,50 10.06.2016 13.06.2016 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
4785563497/290 telefónne služby 13,90 08.06.2016 13.06.2016 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
9100326066/289 elektrina dodávka 24,16 08.06.2016 13.06.2016 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
160100044/288 náhradné diely do kosačky 111,19 08.06.2016 13.06.2016 Karol Kisantal Hodejov 73,98031 Hodejov 40209270
VF00157/287 náhradné diely do strojov 305,16 08.06.2016 13.06.2016 Komars s.r.o. Širkovce 129,98002 Širkovce 46654712
2016376/286 servisné poplatky 420,10 08.06.2016 13.06.2016 Cleerio SK s.r.o. Michalovská 346/3,04011 Košice 46812342
FV16101/285 servisné služby 445,00 08.06.2016 13.06.2016 Szelec Attila 1. mája 387, 98002 Jesenské 10901795
1785530423/284 telefonne služby 440,77 08.06.2016 13.06.216 Slovak telekom.a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
1600409/283 prenájom nádoby zber odpadu 1144,79 06.06.2016 13.06.2016 Ekronn,s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 46615946
4457153350/282 zemný plyn 15,00 06.06.2016 13.06.2016 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809
20161166/281 odvoz kom. odpadu 1463,21 06.06.2016 13.06.2016 technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16,97901 Rimavskaá Sobota 00410365
11627300/280 Internet 1,00 06.06.2016 13.06.2016 RSNET,s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38,97901 Rimavská Sobota 36631221
1601005/279 občerstvenie 166,30 06.06.2016 13.06.2016 Pavol Juhász, Školská, 98002 Jesenské 41741978
160100298/278 toner 189,29 06.06.2016 13.06.2016 Agocs,s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
452016/277 prevádzkovanie kan. a ČOV 440,00 06.06.2016 13.67.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 46450955
160100193/276 tovar 24,96 06.06.2016 13.06.2016 MBS strechy,s.r.o. Nám. Ľudovíta štúra 10, 97405 Banská Bystrica 47495677
FV16019/275 služby 779,00 06.06.2016 13.06.2016 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
7258594541/274 zemný plyn 61,00 02.06.2016 13.06.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815258
7258594551/273 zemný plyn 196,00 02.06.2016 13.06.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815258
7258594540/272 zemný plyn 127,00 02.06.2016 13.06.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815258
20160708/271 mesačný predpis 92,91 02.06.2016 13.06.2016 Mestská bytová správa,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
FSK1600627/270 knihy 407,94 30.05.2016 13.06.2016 Zábavné učení,s.r.o., Mariánske námestie14, 60001 Uherský Brod 29261651
221650518/269 kniha 38,40 30.05.2016 13.06.2016 Hobla,s.r.o. Ul. Bernoláková 2, 93401 Levice 36268569
160100192/268 materiál 1332,58 30.05.2016 13.07.2016 MBS strechy,s.r.o. Nám. Ľudovíta štúra 10, 974015 Banská Bystrica 47495677
 20160655/267 služby 446,59 26.05.2016 31.05.2016 Mestská bytová správa,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
20160119/266 čistiace prostriedky 101,10 26.05.2016 31.05.2016 BARTEX Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20160121/265 materiál a čistiace prostriedky 139,02 26.05.2016 31.05.2016 BARTEX Záhradná 601,98002 jesenské 34232141
20160120/264 čistiace pomôcky 395,69 26.05.2016 31.05.2016 BARTEX Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20160098/263 náradie 837,40 23.05.2016 31.05.2016 BARTEX Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
FA16083/262 služby BOZP a PO 230,00 23.05.2016 31.05.2016 EWA-BOZP a PO Mieru 147,98002 Jesenské 41305833
 160800105/261 materiál 300,00 23,05.2016  31.05.2016  MBS strechy s.r.o. Stará Sobôtka0188, 97901 Rimavská Sobota 47495677
FV16018/260 služby obecné 2015,00 23.05.2016 31.05.2016 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
22-05-2016/259 preprava dôchodcov 186,00 23.05.2016 31.05.2016 SPROPE4X s.r.o. 42, 83034 Nová Bašta 36022560
5308727052/258 elektrická energia -51,77 23.05.2016 31.05.2016 SSE, a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
160017/257 traktorová vlečka T654/2 5982,00 23.05.2016 31.05.2016 NGAL s.r.o. Holiša 139, 98557 Holiša 46032541
2007007207/256 poistné 33,72 19.05.2016 23.05.2016 UNIQA, poisťovňa, a.s. Lazaretská 15,82001 Bratislava 27 00653501
9127000957/255 poistné majetku 1382,25 19.05.2016 23.05.2016 UNIQA, poisťovňa a.s. Lazaretská15, 82501 Bratislava 27 00653501
886160105/254 noviny Gemersko 26,40 16.05.2016 23.05.2016 region PRESS,s.r.o. Študenská 2, 91701 Trnava 36252417
7401233453/253 zemný plyn -12,33 16.05.2016 23.05.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
20160116/252 hranoly, dosky 2227,27 16.05.2016 23.05.2016 Drevostav1 Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
 20160124/251 dosky, kamenivo 128,40 16.05.2016  23.05.2016  Drevostav1, Pekárenská 2221, 98002 Jesenské  46479287
16062016/250 kurz 60,00 16.05.2016 23.05.2016 regionálne vzdelávacie centrum Námestie M.Tompu 2,97901 Rimavská Sobota
01012016/249 seminár 15,00 16.05.2016 23.05.2016 regionálne vzdelávacie centrum Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota
6/116/248 potraviny 46,01 13.05.2016 23.05.2016 JÚLIA Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
2016036/247 záhradkárske potreby 79,72 13.05.2016 23.05.2016 VITACHOV renáta Kureková, 1. mája 454, 98002 Jesenské 41305060
VF00105/246 tovar 302,76 13.05.2016 23.05.20169 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
FV16017/245 služby 820,50 13.05.2016 23.05.2016 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
0048285472/244 mobilné služby 66,32 11.05.2016 13.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
9500387062/243 elektrická energia 155,82 11.05.2016 13.05.2016 SSE, a.s Pri Rajčiaqnke 8591/4B,01047 Žilina 36403008
20161130/242 vývoz kom. odpadu 1971,00 11.05.2016 13.05.2016 technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16,97901 Rimavská Sobota 00410365
 28/2016/241 revízie elektrických spotrebičov  397,15 11.05.2016  13.05.2016  Šenkár, s.r.o. Ľ.Svobodu 1751/31, 97901 Rimavská Sobota  47324490
FV5-2016-105-000197/240 paušálne opravy výťahov 19,92 11.05.2016 13.05.2016 MAJES výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
VF16/0007/239 fotomapa 400,00 11.05.2016 13.05.2016 CSB Vydavateľstvo s.r.o. Kynceľová 54,97401 Kynceľová 46747818
160100038/238 súčiastky 19,62 11.05.2016 13.05.2016 Karol Kisantal Hodejpov 73,98031 Hodejov 40209270
9100322693/237 dodávka elektriny 24,16 11.05.2016 13.05.2016 ŽSR Klamensova 8, 81361 Bratislava 31364501
2016066/236 výjazd-túlavé psy 405,00 10.05.2016 13.05.2016 Sloboda zvierat Mlynské nivy 37, 82109 Bratislava 31948201
7603816147/235 mobilné služby 177,56 10.05.2016 13.05.2016 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
2160611/234 jazyk a komunikácia, svet škôlkara 45,50 10.05.2016 13.05.2015 RAABE Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
5/116 potraviny 31,06 09.05.2016 13.05.2016 Júlia SókovačováJÚLIA Ivanovo 472, 98002 Jesenské 41309103
1600308/232 prenájom nádoby, zber odpadu 38,00 09.05.2016 13.05.2016 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
 20160998/231 laboratórne rozbory 80,11 09.05.2016  13.05.2016  Mikrolab, s.r.o. Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota 36629324
1784603162/230 telefónne služby 448,10 09.05.2016 13.05.2016 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
3090037047/229 zemný plyn 15,00 06.05.2016 13.05.2016 RWE Gas Slovensko,s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava 44291809
7784636872/228 mobilné služby 13,90 06.05.2016 13.05.2016 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
20160111/227 kamenivo 129,60 04.05.2016 13.05.2016 Drevostav1, s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
372016/226 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 04.05.2016 13.05.2016 Karman, s.r.o. Mýtny 419, 98553 Mýtna 46450955
21608401/225 problémové dieťa 41,45 03.05.2016 13.05.2016 RAABE Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
160100245/224 toner 46,15 03.05.2016 13.05.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
20160540/223 mesačný poplatok 24,00 03.05.2016 13.05.2016 Ing.Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004
160100239/222 práce na PC 95,76 02.05.2016 13.05.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
7263568212/221 zemný plyn 467,00 02.05.2016 13.05.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7263568202/220 zemný plyn 145,00 02.05.2016 13.05.2016 SPP Mlynské nivy 447/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7263568695/219 zemný plyn 10,00 02.05.2016 13.05.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7263568201/218 zemný plyn 302,00 02.05.2016 13.02.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511Bratislava 26 35815256
3016915008/217 stravné lístky 1983,59 02.05.2016 13.05.2016 DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
20160495/216 mesačný predpis 92,91 02.05.2016 13.05.2016 Mestská bytová správa,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
21608079/215 riadenie materskej školy 40,90 26.04.2016 29.04.2016 Raabe Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
FV16066/214 súčiastky a práca 104,89 26.04.2016 29.04.2016 Szelec Attila 1. mája 387, 98002 Jesenské 10901795
7/4/16/213 likvidácia kalov 93,60 26.04.2016 29.04.2016 Alexander Agócs 98002 Jesenské 503 10900039
160100224/212 tonery 106,34 26.04.2016 29.04.2016 Agócs,s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
Fv16015/211 služby 1974,00 25.04.2016 29.04.2016 KomPaS,s.r.o. Sobotská10,98002 Jesenské 36800627
7/2016/210 spotreba plynu 550,70 25.04.2016 29.04.2016 Základná škola Ulica mieru 154, 98002 Jesenské 37888684
20160008/209 kancelárske potreby 206,85 25.04.2016 29.04.2016 Štuller, s.r.o. Železničná 103/10, 97901 Čerenčany 46922181
16036/208 tlačivá 145,00 25.04.2016 29.04.2016 A Potočníková-FVCC Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota 48227854
2016150/206 náhradne diely na čerpadlo 370,13 25.04.2016 29.04.2016 LK Pumpservice Bratislava,s.r.o. Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava 31395830
42/216/205 znalecký posudok 188,27 21.04.2016 29.04.2016 Ing. Priška Pavlíková Železničiarska 33, 97901 Rimavská Sobota 00912681
511036500/204 poistenie 66,39 20.04.2016 21.04.2016 Allianz Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 00151700
221650291/203 váhy 16,80 20.04.2016 21.04.2016 Hobla,s.r.o. Bernolákova 2,93401 Levice 36285569
221650283/202 knihy 456,00 20.04.2016 21.04.2016 Hobla, s.r.o. Bernoláková 2,93401 Levice 36268569
20161038/201 kancelársky nábytok 289,00 20.04.2016 21.04.2016 Alena Laudárová 98026 Babinec 37 41309456
1606780/200 odmeny umelcom 38,50 18.04.2016 21.04.2016 Slovgram Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava 17310598
2333777967/199 mobilné služby -5,52 15.04.2016 21.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
9500387061/198 dodávka elektriny 142,04 15.04.2016 21.04.2016 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
19/2016/196 overenie váh 63,00 14.04.2016 21.04.2016 Domik Alexander Rudná 85,04801 Rožňava 17262895
20/2016/195 overenie váh 131,00 14.04.2016 21.04.2016 Domik Alexander Rudná 85, 04801 Rožňava 17262895
0048285472/194 mobilné služby 66,69 13.04.2016 21.04.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
9100320896/193 elektrická energie 24,16 13.04.2016 21.04.2016 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislavaq 31364501
201610276/192 kancelárske potreby 82,95 13.04.2016 21.04.2016 Vytnes,s.r.o. Hviezdoslavova 439/6,97901 Rimavská Sobota 47437219
201610275/191 kancelárske potreby 122,83 13.04.2016 21.04.2016 Vytnes, s.r.o. Hviazdoslavova 439/6,97901 Rimavská Sobota 47437219
2016/051/190 monitorovacia správa 360,00 ID/0005/13 13.04.2016 21.04.2016 Octigon,a.s. Prievozská 4D, 82109 Bratislava 35864711
160100211/189 antivirus pre pc 207,36 12.04.2016 21.04.2016 Agócs, s,r,o, Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36600172
160100216/188 náplň do tlačiarne 272,40 12.04.2016 21.04.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36600172
FV16011/187 služby 799,50 12.04.2016 21.04.2016 KomPaS,s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
FV16-2/034/186 obed pre invalidov 137,60 12.04.2016 21.04.2016 Casablanca bar J.Jesenského 525,98002 Jesenské 35487747
2016025/185 tráva parková, LED vana 237,50 12.04.2016 21.04.2016 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
4/116/184 potraviny 44,79 12.04.2016 21.04.2016 JÚLIA  Júlia Sókovačová, Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
3/116/183 potraviny 51,09 12.04.2016 21.04.2016 JÚLIA Júlia Sókováčová, Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
 20160068/182 náradie 837,33 12.04.2016  21.04.2016  Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské  34232141
2/16/053/181 materiál, práca 189,91 11.04.2016 21.04.2016 GAS-KO,s.r.o. Záhradná 600,98002 Jesenské 36628689
5783674679/180 telefónne služby 431,57 11.04.2016 21.04.2016 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
7602856007/179 mobilné služby 176,14 11.04.2016 21.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
7783707805/178 mobilné služby 13,90 11.04.2016 21.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
12-04-2016/177 preprava detí 87,07 11.04.2016 21.04.2016 SPROPEX s.r.o. 42, 98034 Nová Baňa 36022560
1600244/176 prenájom nádoby zber odpadu 38,00 11.04.2016 21.04.2016 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Riamavská Sobota 46615946
3090037047/175 zemný plyn 15,00 08.04.2016 10.04.2016 RWE Gas Slovensko,s.r.o.  Mlynská 31,04291 Košice 44291809
FV-16-0084/174 sonic 3000 overenie sekund. zariadenia 1260,00 07.04.2016 10.04.2016 Badger Meter Slovakia,s.r.o. Rajčianska 109/B,83102 Bratislava 35868457
160100026/173 súčiastky 186,30 07.04.2016 10.04.2016 Karol Kisantal Hodejov 73,98031 Hodejov 40209270
16FV001/172 urbanistická štúdia 950,00 1/01/2016 07.04.2016 10.04.2016 Júlia Verónyová JUVE I.Krasku 287/8,96301Krupina 44004303
 232016/171 prev. ver. kanalizácie a ČOV 440,00 07.04.2016 10.04.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419,98553 Mýtna 46450955
20160385/170 mesačný poplatok 24,00 07.04.2016 10.04.2016 Ing.Jozef Nosáľ NCRC Š Maliaka 591/3,05001 Revúca 46199004
20161096/169 vývoz kom. odpadu 1451,17 06.04.2016 10.04.2016 Technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16,97901 Rimavská Sobota 00410365
160100198/168 materiál k PC 180,69 05.04.2016 10.04.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
2200-2016/167 obnova domény:jesenske.sk 19,92 05.04.2016 10.04.2016 Atlantis Systems,s.r.o. Gorkého 6,81101 Bratislava 35844230
FA160061/166 BOZP a PO, PZP 230,00 05.04.2016 10.04.2016 EWA-BOZPaPO Mieru 147, 98002 Jesenské 41305833
2016/2/165 vodné 113,73 05.04.2016 10.04.2016 ZŠ V. Szombythyho Námestie Slobody 141, 98002 Jesenské 37888625
3016911746/164 stravné lístky 1943,21 05.04.2016 10.04.2016 DOXX-stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
21605649/163 knihy 61,22 05.04.2016 10.04.2016 RAABE Heydukova 12-14,81108 Bratislava 35908718
7283490789/162 zemný plyn 10,00 04.04.2016 10.04.2016 SPP Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256
6300045399/161 zemný plyn 1220,00 04.04.2016 10.04.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
6300044808/160 zemný plyn 788,00 04.04.2016 10.04.2016 SPP Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815256
6300044928/159 zemný plyn 378,00 04.04.2016 10.04.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
53160086/158 nájomné 33,19 04.04.2016 10.04.2016 COOP Jednota 1. mája 54, 03125 Liptovký Mikuláš 00168963
160100156/157 HP, oprava tlačiarne 87,44 04.04.2016 10.04.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
160100186/156 toner a serv. práce 90,95 04.04.2016 10.04.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
FV5-2016-105-000141/155 paušálne opravy výťahov 19,92 04.04.2016 10.04.2016 Majes výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
20160389/154 mesačný predpis 92,91 01.04.2016 10.04.2016 Mestská bytová správa,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
230242/153 obnova domény:jesenské.sk 19,92 01.04.2016 10.04.2016 Atlantis systems,s.r.o. Gorkého 6, 81101 Bratislava 35844230
1300012630852/152 preddavkové platby za elektrinu 30,00 9100296033 zo dňa 15.03.2016 01.04.2016 10.04.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
2161200035/151 autorské práva 176,00 01.04.2016 10.04.2016 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 00178454
10160114/150 popl. za web stránku 54,77 102/2006 01.04.2016 10.04.2016 TERRA GRATA,n.o. Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica 37954989
21610644492/149 vodné 15,44 29.03.2016 31.03.2016 Stredoslovenská vodárenská spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 banská Bystrica 36644030
2161064493/148 vodné 242,89 29.03.2016 31.03.2016 Stredoslovenská vodárenská spol.a.s. Partizánska cesta 5 ,97401 Banská Bystrica 36644030
2161064549/147 vodné 241,49 29.03.2016 31.03.2016 Stredoslevenská vodárenská spol.a.s. partizánska cesta 5, 97401 Banská bystrica 36644030
2161064490/146 vodné 265,36 29.03.2016 31.03.2016 Stredoslovenská vodárenská spol. a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská bystrica 36644030
21610644489/145 vodné 26,68 29*.03.2016 31.03.2016 Stredoslovenská vodárenská spol.a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská bystrica 36644030
2161064550/144 vodné 252,72 29.03.2016 31.03.2016 Stredoslovenská vodárenská spol.a.s Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
2161064491/143 vodné 33,70 29.03.2016 31.03.2016 Stredoslovenská vodárenská  spol.a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 36644030
Fv16-2/011/142 obed Jednota dôchodcov 150,00 29.03.2016 31.03.2016 Peter Vincze Casablanca bar J.jesenského 525, 98002 jesenské 35487747
7105723613/141 zemný plyn 10,00 29.03.2016 31.03.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
22/16/BCT/140 technická pomoc pri prev. ČOV 246,00 29.03.2016 31.03.2016 BioKompact spol.s.r.o. Na piesku 6, 82105 Bratislava 35706201
20160035/139 34,39 reprezentačné výdavky den učiteľov 23.03.2016 31.03.2016 Erika Kisantalová 1. mája 375,980102 Jesenské 45575134
FV16009/138 práca rozšírenie parkoviska 1316,00 18.03.2016 31.03.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
3782748553/137 telefónne služby 416,16 18.03.2016 31.03.2016 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
201660053/136 čistiace prostriedky 349,18 18.03.2016 31.03.2016 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
20160006/135 školské pomôcky 83,00 18.03.2016 31.03.2016 Štuller s.r.o. Železničná 103/10,97901 Čerenčany 46922181
1752-2016/134 obnova domény 85,63 17.03.2016 18.03.2016 Atlantis systems s.r.o. Gorkého 6, 81101 Bratislava 35844230
1560002309/133 tlačivá 12,48 17.03.2016 18.03.2016 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava 42272360
1013245/132 abeceda vo veršíkoch 80,00 16.03.2016 18.03.2016 Fortuna Libri,s.r.o. Zadunajská cesta 8, 85101 Bratislava 35720441
201660054/131 materiál, náradie 2362,35 16.03.2016 18.03.2016 Bartex Záhradná 601, 98002Jesenské 34232141
Fa4/2016/130 spotreby plynu 1270,38 16.03.2016 18.03.2016 Základná škola Ulica mieru 154,98002 Jesenské 37888684
9100318803/129 dodávka, distribúcia elektriny 24,16 16.03.2016 18.03.2016 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
160200015/128 uhlie 361,83 14.03.2016 18.03.2016 Csaba Varga Ružová 579/11,98002 Jesenské 46099450
2329246909/127 mobilné služby 44,56 14.03.2016 18.03.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108Bratislava 35697270
9500387060/126 elektrická energia 84,96 14.03.2016 18.03.2016 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 36403008
7601897221/125 mobilné služby 173,66 11.03.2016 18.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkaská 28, 81762 Bratislava 35763469
2016011/124 elektrický material 277,20 11.03.2016 18.03.2016 Renáta Kureková VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
20160230/123 mesačný poplatok 24,00 09.03.2016 18.03.2016 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004
FV-2016-105-000090/122 paušálne opravy výťahov 19,92 09.03.2016 18.03.2016 Majes výťahy a eskalátory Bojnická 18,83104 Bratislava 35770732
228587/121 obnova domény:market-info.eu 85,63 09.03.2016 18.03.2016 Atlantis system s.r.o. Gorkého 6,81101 Bratislava 35844230
1601002/120 občerstvenie 62,50 09.03.2016 18.03.2016 Pavol Juhász Školská, 98002 Jesenské 41741978
20160046/119 všeobecný materiál 758,20 09.03.2016 18.03.2016 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
3016907345/118 stravné lístky 2104,74 09.03.2016 18.03.2016 Doxx stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
FV16008/117 preprava multikar a traktor 1596,00 09.03.2016 18.03.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
1601004/116 čistiace prostriedky 100,24 09.03.2016 18.03.2016 Pavol Juhász Školská, 98002 Jesenské 41741978
1601003/115 občerstvenie 42,05 09.03.2016 18.03.2016 Pavol Juhász, Školská , 98002 Jesenské 41741978
FA160034/114 služby BOZPaPO 230,00 08.03.2016 18.03.2016 EWA-BOZP aPO Eva Wáhleová, Mieru 147,98002 Jesenské 41305833
FA160030/113 služby BOZP aPO, PZS 230,00 08.03.2016 18.03.2016 EWA BOZPaPO Eva Wáhleová, Mieru 147,98002 Jesenské 41305833
20161063/112 zber, odvoz, uloženie komunálneho odpadu 1334,00 07.03.2016 18.03.2016 Technické služby mesta Rimavská Sobota Športová 16, 97901 Rimavská Sobota 004110365
1600139/111 prenájom nádoby zber odpadu 38,00 3636/121,122 07.03.2016 18.03.2016 Ekronn s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
3090037047/110 zemný plyn 15,00 07.03.2016 18.03.2016 RWE GAS Slovensko,s.r.o. Mlynská 31,04291 Košice 44291809
1160309/109 aktualizácia programu PC 710,40 A/891/2007 07.03.2016 18.03.2016 Topset solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava 46919805
3782782296/108 mobilné služby 13,90 07.03.2016 18.03.2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762Bratislava 35763469
160100133/107 pomôcky k PC 64,13 04.03.2016 07.03.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
2/3/2016/106 desinsekcia a deratizácia školská kuchyňa 75,00 03.03.2016 07.03.2016 ELI AVT servis s.r.o. Hodejovec 61, 98002 Jesenské 47518596
142016/105 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 03.03.2016 07.03.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
20160052/104 štrk 203,04 03.03.2016 07.03.2016 Drevostav1,s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
7263545252/103 zemný plyn 1438,00 02.03.2016 07.03.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava26 35815256
7263545253/102 zemný plyn 691,00 02.03.2016 07.03.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511Bratislava26 35815256
7263545265/101 zemný plyn 2228,00 02.03.2016 07.03.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511Bratislava26 35815256
1601001/100 občerstvenie 27,08 02.03.2016 07.03.2016 Pavol Juhász, Školská, 980 02 Jesenské  41741978
160100113/99 materiál k PC 119,70 02.03.2016 07.03.2016 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
20160269/98 mesačný predpis 92,91 02.03.2016 07.03.2016 Mestská bytová správa, s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
12/2016/97 projektová dokumentáciaq nájomné byty 5b.j. 7300,00 01.03.2016 07.03.2016 INPER s.r.o., Rádayho 16, 98401 Lučenec 45339694
2/2/2016/96 dovoz kameniva 576,00 29.02.2016 07.03.2016 AG doprava s.r.o. Cifra 503, 98002 Jesenské 47600381
21602253/95 knihy MŠ 40,90 26.02.2016 07.03.2016 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
20160027/94 materiál 947,20 25.02.2016 26.02.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
Fv16007/93 služby 1733,00 25.02.2016 269.02.2016  KomPaS s.r.o. Sobotaská 10,98002 Jesenské 36800627 36800627
160100082/92 HP officejet Pro X476dw 550,00 24.02.2016 26.02.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
2016035/91 materiál 88,40 24.02.2016 26.02.2016 Peter Bertko -Colsulting Herlianska 40,04014 Košice 35423251
9127000957/90 poistenie 1382,25 23.02.2016 26.02.2016 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava27 00653501
20160370/89 laboratórne rozbory 80,11 23.02.2016 26.02.2016 Mikrolab s.r.o. Kirejevská 1678,97901 Rimavská sobota 36629324
20160068/88 samolepky TKO 252,00 19.02.2016 26.02.2016 Avest s.r.o. P.O.BOX 72, Jesenského 13,979,01 Rimavská Sobota 36030562
20160101/87 bezpečnostné skolo na autobusovú zastávku 1180,00 19.02.2019 26.02.2016 RÓbert Daraboš Kukučínová 9,98601 Fiľakovo 47481587
FV20160020/86 potraviny 47,11 17.02.2016 26.02.2016 Erika Kisantalová 1. mája 378, 98002 Jesenské 45575134
4/2/16/85 kaly 93,60 17.02.2016 26.02.2016 Alexander Agócs Obch.-dopravná činnosť 98002 Jesenské 503 10900039
2016016/84 odchyt túlavých psov 225,00 17.02.2016 26.02.2016 Sloboda zvierat Mlynské nivy37,82109 Bratislava 31948201
2161101717/83 hudba reprodukovaná 24,00 17.02.2016 26.02.2016 SOZA pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 00178454
2161101716/82 hudba reprodukovaná 20,40 17.02.2016 26.02.2016 SOZA pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3,82108 Bratislava2 00178454
160100004/81 okná a príslušenstvo 386,00 17.02.2016 26.02.2016 Okná RS,s.r.o. Janka Jesenského 276, 98002 Jesenské 47008661
21601433/80 knihy MŠ 41,45 17.02.2016 26.02.2016 Raabe s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava 35908718
7/16/BCT/79 práce odborná technická pomoc ČOV 246,00 15.02.2016 26.02.2016 BioCompact Na piesku 6,82105 Bratislava 35706201
1/116/78 potraviny 32,31 15.02.2016 26.02.2016 Júlia Sókovačová-Júlia Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
2/116/77 potraviny 24,38 15.02.2016 26.02.2016 Júlia Sókováčová-Júlia Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
8800318833/76 úhrady za služby RTVS 56,89 15.02.2016 26.02.2016 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 84545 Bratislava 47232480
2016007/75 vypracovanie oznámenia o strat. dokumente obce Jesenské 150,00 15.02.2016 26.02.2016 Crentrum prvého kontaktu pre podnikateľov J.A.Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš 37888048
9500387059/74 elektrická energia 244,97 15.02.2016 26.02.2016 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri rjčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
6160169/73 aktualizácia programu PC 8,40 15.02.2016 26.02.2016 Topsed Solution s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava 46919805
0048285472/72 mobilné služby 47,67 15.02.2016 26.02.2016 Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Fv5-2016-105-000034/71 paušálne opravy výťahov 19,92 12.02.2016 26.02.2016 MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
2/16/014/70 horák, montáž 557,76 12.02.2016 26.02.2016 GAS-KO s.r.o. Záhradná 600,98002 senské 36628689
9100316469/69 dodávka a distribúcia elektriny 21,16 12.02.2016 26.02.2016 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava  31364501
20160032/68 materiál, telocvičňa 102,76 11.02.2016 26.02.2016 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20160031/67 hygienické potreby 349,05 11.02.2016 26.02.2016 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
7600937866/66 telefónne služby 174,00 10.02.2016 12.02.2016 Slovak telecom, a.s. Bajkaská 28, 81762 Bratislava 35763469
FV16006/65 obecné práce, preprava 1 321,00 09.02.2016 12.02.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 980 02 Jesenské 36800627
 160001/64 posúdene a revidovanie finačnej analízy „Jesenské kanalizácia“  504,00 09.02.2016  12.02.2016  TD Consult s.r.o. Vajnorská 98/d, 83104 Bratislava  36364622
77871827787/63 telefónne služby 427,02 09.02.2016 12.02.2016 Slovak telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
20160033/62 palivové drevo a praprava 204,00 08.02.2016 12.02.2016 Drevostav 1, s.r.o. Pekárenská 2221, 980 02 Jesenské 46479287
1600048/61 prenájom nádoby zberného odpadu 38,00 08.02.2016 12.02.2016 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota 46615946
3781860889/60 mobilné služby 13,90 08.02.2016 125.02.2016 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
5308729600/59 elektrické energia 110,00 08.02.2016 12.ô02.2016 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
0026030297/58 elektrická energia 41921,00 08.02.2016 12.02.2016 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
2015/667/57 knihy pre MŠ 538,00 05.02.2016 12.02.2016 ELARINs.r.o. Trnkov 44, 0801 Prešov 45240841
221551430/56 GumBum a doprava 102,00 04.02.2016 12.02.2016 Hobla s.r.o. UL bernoláková 2, 934 01 Levice 36268569
160100001/55 materiál 190,00 04.02.2016 12.02.2016 Zoltán Bálint Janka Jesenského 276, 980 02 Jesenské 17985803
160100048/54 kancelárske potreby na PC 128,18 04.02.2016 12.02.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
052016/53 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 04.02.2016 12.02.2016 Karman s.r.o. Mýtna 419, 98553 Mýtna 46450955
3016904689/52 stravné lístky 1 498,98 04.02.2016 12.02.2016 DOXX-stravné lístky Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
3090037047/51 plyn BD 15,00 04.02.2016 12.02.2016 RWE Gas Slovensko Mlynská 31, 04291 Košice 44291809
20161027/50 zber a odvoz komunálneho odpydu 1 735,72 03.02.2016 12.02.2016 Technické služby mesta Rim.Sobota Športová 16, 97901 Rimavskaá Sobota 00410365
12316/49 členský príspevok ZMOGaM 450,20 03.02.2016 12.02.2016 ZMOGaM, SNP 15, 97901 Rimavská Sobota  –
20160074/48 mesačný poplatok 24,00 03.02.2016 12.02.2016 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004
2162200986/47 knihy MŠ 19,75 03.02.2016 12.02.2016 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica 31331131
20160146/46 mesačný predpis 92,91 02.02.2016 12.02.2016 Mestská a bytová správa,s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
7208604170/45 zemný plyn 1 526,00 02.02.2016 12.02.2016 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7208604183/44 zemný plyn 2 364,00 02.02.2016 12.02.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7208604171/43 zemný plyn 733,00 02.02.2016 12.02.2016 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
FV16018/42 ohrievacie teleso 64,58 02.02.2016 12.02.2016 Szelec Attila 1. mája 387, 980 02 Jesenské 10901795
420160216/41 seminár PAM 54,00 01.02.2016 12.02.2016 Vema s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
2016041/40 inform. brožúra 39,00 01.02.2016 12.02.2016 UMP s.r.o. Popradská 68, 04011 Košice 36216674
9100314020/39 dodávka a distribúcia elektriny 24,16 04.02.2016 05.02.2016 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
160100056/38 toner 21,44 04.02.2016 05.02.2016 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
012016/37 členský príspevok 225,10 28.01.2016 05.02.2016 RVC Rimavská Sobota 31937306
FV16014/36 umývací prostriedok 68,00 28.01.2016 05.02.2016 Szelec Attila 1. mája 387, 98002 Jesenské 10901795
1/2016/35 spotreba plynu 1696,37 27.01.2016 05.02.2016 Základná škola Mieru 154, 98002 Jesenské 37888684
916000219/34 doklady 14,50 27.01.2016 05.02.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 31348262
160200004/33 uhlie 394,72 27.01.2016 05.02.2016 Csaba varga Ružová 579/11, 98002 Jesenské 46099450
2007006317/32 poistné 98,20 27.01.2016 05.02.2016 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 00653501
2007006316/31 poistné 98,20 27.01.2016 05.02.2016 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 00653501
20160002/30 služby verejného obstarávania 600,00 21.01.2016 25.01.2016 ER-Staving.s.r.o. Šafárikova č. 39, 04801 Rožňava 36714941
7550051283/29 prenájom 199,00 822795020-3/2014 21.01.2016 25.01.2016 ŽSR Klemensova8, 81361 Bratislava 31364501
FA160015/28 služby BOPZ a PO, PZS 230,00 21.01.2016 25.01.2016 EWA-BOZPaPO Mieru 147,, 98002 Jesenské 41305833
9500387058/27 elektrická energia 304,44 18.01.2016 25.01.2016 Stredoslaovenská energetika,a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
FDS5516001086/25 kancelárske pomôcky 98,69 21.01.2016 25.01.2016 Office depots.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava 36192384
9100312723/24 dodávka a distribúcia elektriny 84,95 21.01.2016 25.01.2016 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
03/2016/23 spracovanie žiadosti-kamerový systém 240,00 21.01.2016 25.01.2016 Fibos s.r.o. Malohontská 3/23, 97901 Rimavská Sobota 36639214
1162201053/22 dokumenty 19,75 21.01.2016 25.01.2016 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica 31331131
20160001/21 materiál, pracovné odevy 983,70 21.01.2016 25.01.2016 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
FV16003/20 služby 1018,00 20.01.2016 25.01.2016 KomPaS s.r.o. Sobotská 10, 98002 Jesenské 36800627
VH/16/0049/19 ročný poplatok za doménu 19,12 18.01.2016 25.01.2016 CBS spol. s.r.o. Kynceľova 54, 97401 Kynceľová 36754749
FV16006/18 výtokový kohút, servisné služby 215,56 18.01.2016 25.01.2016 Szelec Attila 1. mája 387, 98002 Jesenské 10901795
7228566902/17 zemný plyn 756,00 18.01.2016 25.01.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7228566914/16 zemný plyn 2439,00 18.01.2016 25.01.2016 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7228566901/15 zemný plyn 1574,00 18.01.20116 25.01.2016 SPP Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
FV20150169/14 potraviny 11,66 13.01.2016 25.01.2016 Erika Kisantalová 1. mája 378, 98002 Jesenské 45575134
0048285472/13 telefone služby 67,56 13.01.2016 25.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
6003/12 poštový poukaz 142,00 13.01.2016 25.01.2016 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota 44552734
6002/11 poštový poukaz 90,00 13.01.2016 25.01.2016 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota 44552734
01012016/10 účtovníctvo a rozpočtovníctvo 15,00 12.01.2016 25.01.2016 RVC Námestie M. Tompu2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
01012016/9 odborno-konzultačný seminár 15,00 12.01.2016 25.01.2016 RVC Námestie M. Tompu 2, 97901 Rimavská Sobota 31937306
20160004/8 laty 10,80 12.01.2016 25.01.2016 Drevostav1, s.r.o. Pekárenská 2221, 98002 Jesenské 46479287
 2650005952/7 prenájom 3,84 822795019-3/2014 12.01.2016 25.01.2016 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
 2000000181/6 nájom pozemku 16,00  0790/2009/CE 11.01.2016 25.01.2016 Slovenská sporiteľňa,a.s. Tomašíková 48, 83237 Bratislava 00151653
 30-1790/5 poistenie 90,00 07.01.2016 25.01.2016 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 31322051
 5780946025/4 telefonne služby 13,90 07.01.2016 25.01.2016 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
 720160230/3  poskytnutie práva použ. aktuálne verzie 263,28 07.01.2016 25.01.2016 Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374
 130001212096/2 elektrická energia 617,00 95003871 07.01.2016 25.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
 20160006/1  mesačný predpis 92,91 07.01.2016 25.01.2016 Mestská bytová správa,s.r.o.  Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888