Zoznam faktúr 2017

prenájom

 / Rimavská Sobota Dodávateľ
Číslo faktúry /
int. číslo
-opis /preprava dôchodcov
plnenia
Celková hodnota Súvis. zmluva Súvis. objed. Dátum doručenia
faktúry
Dátum zverejn.
faktúry
Meno a priezvisko
/ Názov
Adresa sídla
dodávateľa
IČO
64-08-2017/424 preprava dôchodcov 66,00 24.08.2017 25.08.2017 SPROPEX s.r.o. 42,98034 Nová Bašta 36022560
110029265/423 Schubert Subi 472,90 24.08.2017 25.08.2017 elektronic-star Bratislava 35768038
20170153/422 palivové drevo 219,60 24.08.2017 25.08.2017 Drevostav1 Pekárenská 2221,098002 Jesenské 46479287
9127000957/421 poistné 1382,25 21.08.2017 25.08.2017 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 00653501
20177028/420 PO BOZP 200,00 16.08.2017 18.08.2017 Zuzana barányiová Dr.V.Clementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
FV5-2017-105-000363/419 paušálne opravy výťahov 19,92 16.08.2017 18.08.2017 MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
1962017/418 služby obce 92,16 16.08.2017 18.08.2017 obce info Moyzesova 12,95301 Zlaté MOravce 35960132
1061702109/417 zber a likvidácia odpadu 1886,22 14.08.2017 18.08.2017 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
1700250/415 náhradné súčiastky 255,44 14.08.2017 18.08.2017 Komars s.r.o. Širkovce 129,98002 Širkovce 46654712
FV17014/414 obecné práce 3140,00 14.08.2017 18.08.2017 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
8798987042/413 telekomunikačné služby 340,32 14.08.2017 18.08.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
9100366926/412 dodávka elektriny 24,16 14.08.2017 18.08.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
5917023497/411 knihy 59,56 14.08.2017 18.08.2017 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 31592503
0048285472/410 mobilné služby 42,11 14.08.2017 18.08.2017 Orange Slovensko Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
9174739881/409 elektrická energia 130,10 14.08.2017 18.08.2017 SSE a.s. Pri rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 36403008
 6820369193/408 poistné 76,51 14.08.2017 18.08.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Štefániková 17,81105 Bratislava  31595545
20170141/407 kamenivo 68,40 14.08.2017 18.08.2017 Drevostav1 s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
3418357603/406 telefonne služby 263,38 11.08.2017 18.08.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
60-08-2017/405 preprava Dôhodcov 306,00 10.08.2017 11.08.2017 SPROPEX s.r.o. 42,98034 Nová Bašta 36022560
170108/404 vypracovanie smernice 120,00 10.08.2017 11.08.2017 INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25,05801 Poprad 3650147
20171062/403 mesačný poplatok 24,00 09.08.2017 11.08.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Malika 591/3,05001 Revúca 46199004
2017086/401 odchyt psov 333,00 09.08.2017 11.08.2017 Sloboda zvierat Mlynské nivy 37,82109 Bratislava 31948201
1700509/400 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 408,00 07.08.2017 11.08.2017 AQVAVITA PLUS spol. s.r.o. Kľakovská 877/3,96681 Žarnovica 36633461
170100429/399 servisné práce 58,80 04.08.2017 11.08.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
17170100433/398 materiál k PC 775,36 04.08.2017 11.08.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
CS-2017128/397 pohonné hmoty 227,40 02.08.2017 11.08.2017 EXEN s.r.o. J.Jesenského 275, 98002 Jesenské 36207594
7313740049/396 zemný plyn 136,00 02.08.2017 11.08.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,. 82511 Bratislava 35815256
7313740050/395 zemný plyn 61,00 02.08.2017 11.08.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7313740060/394 zemný plyn 183,00 02.08.2017 11.08.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815256
1721107067/393 Vasárnap 110,00 02.08.2017 11.08.2017 Petit Press a.s. divízia Lazaretská 12,81464 Bratislava 35790253
8800318833/392 koncesionársky poplatok 55,74 01.08.2017 11.08.2017 RTVS Slovenska Mlynská dolina 84545Bratislava
 3017929197/391 stravné lístky 1741,29 01.08.2017  11.08.2017  DOXX stravné lístky  Kálov 356,01001 Žilina 36391000
20170997/390 mesačný predpis 92,91 01.08.2017 11.08.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
170100096/389 súčiastky 33,24 01.08.2017 11.08.2017 Karol Kisantal Hodejov 73,98031 Hodejov 40209270
8101718454/388 predplatné časopisu 0,00 31.07.2017 11.08.2017 Wolters kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava2 31348262
170213/387 pracovná odev 390,10 31.07.2017 11.08.2017 REMPOS Školská 12,97901 Rimavská Sobota 34227776
3067161460/386 odvápňovač 2,40 26.07.2017 28.07.2017 Elektrosped a.s. Pestovateľská 13,82104 Bratislava 35765038
9100364453/385 dodávka elektriny 24,16 26.07.2017 28.07.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
2798004464/384 telekomunikačné služby 361,43 26.07.2017 28.07.2017 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
2017033/383 vypracovanie a podanie žiadosti o NFP 1200,00 26.07.2017 28.07.2017 IJK Colnsulting,s.r.o. Klincová 35,82108 Bratislava 47459514
2171123503/382 autorská odmena 1220,00 26.07.2017 28.07.2017 SOZA Rastislavova 3,82108 Bratislava2 00178454
 17131026/381 Kniha Gemer z neba 165,00 24.07.2017 28.07.2017 CBS spol s.r.o. Kynceľova 54,97401 36754749
8704/17/380 spracovanie  a ohlásenie o vzniku odpadu 12,00 24.07.2017 28.07.2017 FURA s.r.o.  SNP 77Rozhanovce 04442 36211451
20170011/379 kancelárske potreby 451,61 24.07.2017 28.07.2017 Štuller s.r.o. Železničná 103/10,97901 Čerenčany 46922181
FV17012/378 obecné služby 3248,50 21.07.2017 28.07.2017 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
20170172/377 materiál 300,00 20.07.2017 28.07.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20170173/376 materiál 192,90 20.07.2017 28.07.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20170174/375 materiál 986,93 20.07.2017 28.07.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
1061701803/374 zber a likvidácia odpadu 1987,29 20.07.2017 28.07.2017 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
9174177621/373 elektrická energia -43,72 20.07.2017 28.07.2017 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
2007006316/372 poistné 98,20 20.07.2017 28.07.2017 UNIQVA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 00653501
 2007006317/371 poistné 98,20 20.07.2017  28.07.2017  UNIQVA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 00653501
8370110887/370 predplatné časopisu 98,00 20.07.2017 28.07.2017 Wolters kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava2 31348262
9100361009/369 elektrina 87,34 20.07.2017 28.07.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
7170100506/368 poplatok za poskytnutie informácie 60,00 17.07.2017 28.07.2017 Prima banka Hodžova 11,01001 Žilina 31575951
60017/367 materiál 183,06 17.07.2017 28.07.2017 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
9174143724/366 elektrická energia 103,07 17.07.2017 28.07.2017 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
0048285472/365 mobilné služby 48,17 17.07.2017 28.07.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
170298021/364 zahraničná doprava 270,00 13.07.2017 14.07.2017 Slovenská autobusová doprava Mikušovská cesta 17, 98401 Lučenec 36054259
3417386815/363 telefónne služby 256,15 13.07.2017 14.07.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
FV20170093/362 mäso 184,55 12.07.2017 14.07.2017 Erika Kisantalová 1. mája 378,98002 Jesenské 45575134
 2017001/361 hudobné vystúpenie 350,00  12.07.2017 14.07.2017 Veronika Danišová Janka Krá+a 1167/34, 95806 Partizánske 50524739
10170027/360 ozvučenie, stavba pódia, zastrešenie 600,00 12.07.2017 14.07.2017 dB Cemtrum s.r.o. Žíp 13, 98021 Bátka 47554282
2650007901/359 3,88 822795019-3/2014 12.07.2017 14.07.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava  31364501
170191/358 pracovný odev 109,60 12.07.2017 14.07.2017 Jarmila Bazovská Rempos Školská 12,97901 Rimavská Sobota 34227776
1700417/357 prevádzkovanie ver. kanalizácie 408,00 12.07.2017 14.07.2017 AQVAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3,96681Žarnovica 36633461
1700221/356 vyžinač mot. 199,00 10.07.2017 14.07.2017 Komars s.r.o. Širkovce 129,98002 Širkovce 46654712
007/2017/355 projekčné práce 7600,00 10.07.2017 14.07.2017 CS projekt s.r.o. Povstania 1677/5,97901 Rimavská Sobota 47217391
FV5-2017-105-000306/354 paušálne opravy výťahov 19,92 10.07.2017 14.07.2017 Majes výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
0797890097/353 telekomunikačné služby 155,32 10.07.2017 14.07.2017 Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
10170103/352 dodanie a potlač tričiek 90,00 10.07.2017 14.07.2017 Graphic Tomáš Gál 252 Bátka, 98002 45018472
 10170029/351 prenájom atrakcií 530,00 10.07.2017 14.07.2017 Róbert Ergang AREGO Športová 25, 97201 Bojnice 34637702
15/2017/350 divadelné predstavenie 250,00 10.07.2017 14.07.2017 Na doske Poštová 16,08212 Kapušany 37884409
170100381/349 farby do tlačiarne 349,31 10.07.2017 14.07.2017 Agocs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
2017026/348 PO BOZP 200,00 10.07.2017 14.07.2017 Zuzana Baranyiová  Dr.V.Côlementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
170100087/347 náhradné diely 245,68 10.07.2017 14.07.2017 Karol Kisdantal Hodejov 73,98031 Hodejov 40209270
201989508/346 odvápňovač Krups 13,50 10.07.2017 14.07.2017 Elektro Pestovateľská 13, Bratislava 35768038
10170101/345 tlač, úprava 72,50 06.07.2017 14.07.2017 Graphic Tomáš Gál 252 Bátka 98021 45018472
7550058687/344 prenájom 199,12 822795020-3/2014 06.07.2017 14.07.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
43-06-2017/343 preprava futbalistov 394,00 06.07.2017 14.07.2017 Spropex s.r.o. 42, 98034Nová Bašta 36022560
170470/342 prenájom nádoby, zber odpadu 38,00 06.07.2017 14.07.2017 Ekronn s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 46615946
20170116/341 kamenivo 68,40 04.07.2017 14.07.2017 Drevostav 1, s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
20170017/340 palivové drevo 164,40 04.07.2017 14.07.2017 Drevostav 1 s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
FV17117/339 Spínač, práca 77,80 04.07.2017 14.07.2017 Szelec Attila 1. mája 387, 98002 Jesenské 10901796
3017925037/338 stravné lístky 1943,21 04.07.2017 14.07.2017 DOXX, stravné lístky s.r.o. Kálov 356,01001 Žilina 36391000
11734214/337 internet 2,00 04.07.2017 14.07.2017 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38, 97901 Rimavská Sobota 36631221
11734215/336 internet 1,00 04.07.2017 14.07.2017 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38,97901Rimavská Sobota 36631221
CS-2017089/335 pohonné hmoty 341,20 04.07.2017 14.07.2017 EXEN s.r.o. J.Jesenského 275, 98002 Jesenské 36207594
1700216/334 náhradné diely 234,71 03.07.2017 14.07.2017 Komars s.r.o. Širkovce 129, 98002 Širkovce 46654712
20170856/333 mesačný poplatok 24,00 03.07.2017 14.07.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/3,05001 Revúca 46199004
7228958848/332 zemný plyn 61,00 03.07.2017 14.07.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7228958847/331 zemný plyn 136,00 03.07.2017 14.07.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7228958858/330 zemný plyn 183,00 03.07.2017 14.07.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30-1866/329 poistné 100,50 03.07.2017 14.07.2017 Union poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava1 31322051
20170157/328 materiál 853,30 03.07.2017 14.07.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
 20170861/327 mesačný predpis 92,91 03.07.2017 14.07.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota 36045888
170674/326 vyučtovanie zálohovej platby 0,00 29.06.2017 30.06.2017 Praktikpump,s.r.o. Jesenského 63,96001 Zvolen 36647861
2013170290/325 ubytovanie 69,00 29.06.2017 30.06.2017 SOREA spol. s.r.o. Odborárske nám. 3,81570 Bratislava 31339204
6/324 nealko nápoje 21,96 28.06.2017 30.06.2017 Júlia Sókovačová  Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
1706037/323 farbičky  172,62 28.06.2017 30.06.2017 Insgraf s.r.o. Nešporová 1012/23,92701 Šaľa 47078839
2017396/322 pomôcky pre MŠ 151,30 26.06.2017 30.06.2017 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96, 04011 Košice 45258767
2171136554/321 vodné 228,85 26.06.2017 30.06.2017 Stredosl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2171137050/320 vodné 313,09 26.06.2017 30.06.2017 Stredosl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica  36644030
2171136538/319 vodné 26,68 26.06.2017 30.06.2017 Stredosl. vodárenská prev. spol. a,s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2171136537/318 vodné 18,25 26.06.2017 30.06.2017 Stredosl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2171137021/317 vodné 707,62 26.06.2017 30.06.2017 Stredosl. vodárenská prev. spol. a.s. Partizánska cesta5,97401 Banská Bystrica 36644030
2171137020/316 vodné 21,06 26.06.2017 30.06.2017 Stredosl. vodárenská prev. spol, a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
2171137019/315 vodné 231,66 26.06.2017 30.06.2017 Stredosl. vodárenská prev. spol, a.s. Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica 36644030
03062017/314 aktualizácia web stránok 90,00 26.06.2017 30.06.2017 Ing. Andrej Borops ABR Dukelských hrdinov 949/9,97901 Rimavská Sobota 40726371
38-06-2017/313 preprava dôchodcov 168,00 23.06.2017 30.06.2017 SPROPEX s.r.o. 42,98034 Nová Bašta 36022560
1061701473/312 zber a likvidácia odpadu 1320,59 23.06.2017 30.06.2017 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
2171100290/311 umývačka riadu 379,00 20.06.2017 23.06.2017 Vario Trade s.r.o. T.Vansovej 1750/2,97901 Rimavská Sobota 45898685
1522017/310 odborná prehliadka 131,70 20.06.2017 23.06.2017 REVTECH,s.r.o. Fr.Kráľa 53,Žarnovica 96681 50262556
7416961334/309 zemný plyn -67,98 20.06.2017 23.06.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
170100321/308 servisné práce 103,80 19.06.2017 23.06.2017 Agócs S.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
6814969950/307 poistné 414,65 19.06.2017 23.06.2017 Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 81105 Bratislava1 31595545
170100356/306 farby do tlačiarne 336,05 19.06.2017 23.06.2017 Agócs, s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
31-05-2017 preprava 253,00 15.06.2017 23.06.2017 SPROPEX s.r.o. 42, 98034 Nová Bašta 36022560
170100343/304 farby do tlačiarne, toner 344,39 14.06.2017 23.06.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
9173157574/303 elektrická energia 92,56 13.06.2017 23.06.2017 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
0048285472/302 mobilné služby 42,83 13.06.2017 23.06.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
9100359094/301 dodávka elektriny 24,16 13.06.2017 23.06.2017 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
26062017/300 seminár 16,00 12.06.2017 13.06.2017 RVC 97901 Rimavská Sobota 00318833
4797017814/299 telekomunikačné služby 277,42 12.06.2017 13.06.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
006/2017/297 projekčné práce 2000,00 12.06.2017 13.06.2017 CS-projekt s.r.o. Povstania 1677/5,97901 Rimavská Sobota 47217391
3416402335/296 telefónne služby 213,77 09.06.2017 13.07.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81162 Bratislava 35763469
917011/295 záloha čerpadlo 6022,08 09.06.2017 13.06.2017 Praktikpump s.r.o. Jesenského 63,96001 Zvolen 36647861
2017017/294 PO a BOZP 200,00 09.06.2017 13.06.2017 Zuzana Baranyiová Dr.V.Clementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
2017298/293 servisné poplatky 420,10 07.06.2017 13.06.2017 Clerio SK s.r.o. Michalská 346/3,04011 Košice 46812342
13/5/2017/292 kamenivo 396,00 07.06.2017 13.06.2017 AG doprava s.r.o. Cifra 503,98002 Jesenské 47600381
 7796907915/291 telefonne služby  171,54  07.06.2017 13.06.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava  35763469
170425/290 prenájom nádoby, zber odpadu 1144,79 07.06.2017 13.06.2017 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 46615946
4/289 potraviny 34,46 07.06.2017 13.06.2017 JÚLIA Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
2/288 potraviny 46,09 07.06.2017 13.06.2017 JÚLIA Ivanovo 472,98002 Jesenské 41309103
 OF20170053/287  svietidlá  372,91  07.06.2017 13.06.2017 ELEKTRÓN  Družstevná 5,97901 Rimavská Sobota  30191343
FV5-2017-105-000252/285 paušálne opravy výťahov 19,92 05.06.2017 13.06.2017 MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18,83104 Bratislava 35770732
61706003/283 vrecie na TKO 277,20 05.06.2017 13.06.2017 DOMITRI s.r.o. Gemerská Hôrka 421, 04912 Gečmerská Hôrka 31733484
7308721579/282 zemný plyn 20,00 02.06.2017 13.06.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
11728947/278 internet 1,00 05.06.2017 13.06.2017 RSNET s.r.o. Dukelských hrdinov 976/38,97901 Rimavská Sobota  36631221
3017921120/277 stravné lístky 1983,59 02.06.2017 13.06.2017 DOXX spol s.r.o. Kálov 356,01001 Žilina 36391000
20170695/276 mesačný poplatok 24,00 01.06.2017 02.06.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Malika 591/3,05001 Revúca 46199004
27041/275 poštový poukaz dvojdielny 88,00 01.06.2017 02.06.2017 A.Potočníková – FVCC Hviezdoslavova 25,97901 Rimavská Sobota 48227854
27040/274 poštový poukaz 105,00 01.06.2017 02.06.2017 A.Potočníková – FVCC Hviezdoslavova 25,97901 Rimavská Sobota 48227854
CS-2017066/273 natural 95 370,05 01.06.2017 02.06.2017 EXEN s.r.o. J.Jesenského 275,98002 Jesenské 36207594
20170748/272 mesačný predpis nájomné 92,91 01.06.2017 02.06.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
 1701006/271 nápoje, potraviny 50,99 31.05.2017  02.06.2017  Pavol Juhász Školská,98002 Jesenské  41741978
17/07/0330/270 čerpadlo 521,67 26.05.2017 02.06.2017 Kobras spol s.r.o. Chlumecká 1502,19800 Praha 9 18626980
FV17095/268 saponát, ventil, práca 167,05 06.05.2017 02.06.2017 Szelec Attila 1. mája 387,98002 Jesenské 10901795
9127000957/267 poistenie 1382,25 26.05.2017 02.06.2017 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 00653501
2007007207/266 poistenie 33,72 26.05.2017 02.06.2017 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15,82007 Bratťislava27 00653501
20170105/265 materiál 274,28 26.05.2017 02.06.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20170106/264 čistiace prostriedky 496,70 26.05.2017 02.06.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
2017/003/263 enviromentálny program 288,00 25.05.2017 26.05.2017 OZ Príroda pre deti Mojím 40,97901 Rimavská Sobota 42299501
7/5/17/262 preprava, kamenivo 1131,94 23.05.2017 26.05.2017 Alexander Agócs 98002 Jesenské 503 10900039
 2017003/261 okrasné dreviny 1703,47 23.05.2017  26.05.2017  Ortoagro Sloco s.r.o. Vyšná Pokoradz 86,97901 Rimavská Sobota 36773662
20170083/260 kamenivo 79,80 23.05.2017 26.05.2017 Drevostav 1 Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
2037544/259 zál. fa ponerné čerpadlo 19,40 23.05.2017 26.05.2017 Kobras s.r.o. Clumecká 1502/21, 19800 Kyje-Černý most, P
130001491593/258 elektrická energia 270,00 22.05.2017 26.05.2017 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 0147 Žilina 36403008
9172603986/257 elektrická energia 75,11 17.05.2017 26.05.2017 SSE a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
36017/356 tráva ihr, mulč. kôra 79,90 17.05.2017 26.05.2017 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
32017/255 materiál 170,81 17.05.2017 26.05.2017 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
FV20170059/254 kuracie rezne 96,98 17.05.2017 26.05.2017 Erika Kisantalová 1. mája 378,98002 Jesenské 45575134
7416948509/253 zemný plyn 936,46 15.05.2017 26.05.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815256
7416948508/252 zemný plyn 190,00 15.05.2017 26.05.2017 Spp a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7416948507/251 zemný plyn 160,70 15.05.2017 26.05.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815256
1061701200/250 zber a likvidácia odpadu 1475,07 15.05.2017 26.05.2017 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
0048285472/249 mobilné služby 43,59 15.05.2017 26.05.2017 Orange slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
01012017/248 školenie 16,00 15.05.2017 26.05.2017 RVC Nám. M. Tompu 2,97901 Rimavská Sobota 00338833
1700093/247 náhradné diely 390,26 15.05.2017 26.05.2017 Komars s.r.o. Širkovce 129,98002 Širkovce 46654712
FV17009/246 obecné práce 1727,00 15.05.2017 26.05.2017 KomPaS sw.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
1700254/245 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 408,00 12.05.2017 15.05.2017 AQUAVITA PLUS s.r.o. Kľakovská 877/3,96681 Žarnovica 36633461
3415427487/244 telefonne služby 231,12 12.05.2017 15.05.2017 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
31/201/243 projekt žiadosť o dotáciu 480,00 12.05.2017 15.05.2017 FIBOS s.r.o. Malohonská 3,23,97901 Rimavská Sobota 36639214
3/5/17/242 kaly uložné množstvo 93,60 12.05.2017 15.05.2017 Alexander Agócs 98002 Jesenské 503 10900039
 21-04-2017/241 preprava súboru 440,00 12.05.2017 15.05.2017 SPROPEX s.r.o. 42,98034 Nová Bašta  36022560
7/2017/240 nájom za zvukovú techniku deň romov 200,00 12.05.2017 15.05.2017 Gemersko-malohomské osvetové stredisko Jesenského 5,97901 Rimavská Sobota 35987324
8,2017/239 techn.-organiz. zabezpečenie cyklopretekov 280,00 12.05.2017 15.05.2017 Gemersko-malohonské osvetové stredisko Jesenského 5, 97901 Rimavská Sobota 35987324
9100356998/238 dodávka elektriny 24,16 12.05.2017 15.05.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
7/2017/237 spotreby plynu 356,98 12.05.2017 15.05.2017 Základná škola Mieru 154,98002 Jesenské 37888684
2017016/236 PO a BOZP 200,00 10.05.2017 15.05.2017 Zuzana Barányiová Dr.V.Clementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
20170083/235 odev pracovná 119,78 09.05.2017 15.05.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
2017084/234 odev pracovná 179,67 09.05.2017 15.05.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20170085/233 materiál 460,80 09.05.2017 15.05.2017 Bartex Záhradná 601, 98002 Jesenské 34232141
0795931336/232 telefonne služby 450,46 09.05.2017 15.05.2017 Slovak telekom, Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
 170336/231 prenájom nádoby zber odpadu 1144,79 09.05.2017 15.05.2017 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota  46615946
170100051/230 náhradné diely kosačka 224,47 09.05.2017 15.05.2017 Karol Kisantal Hodejov 73,98031 Hodejov 40209270
20170070229 kamenivo 22,80 05.05.2017 15.05.2017 Drevostav1, Pekárenská 2221,98002 Jesenské 46479287
170100253/228 kazeta, toner, práca 75,03 05.05.2017 15.05.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
170100241/227 antivirus 207,36 05.05.2017 15.05.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
6170011/226 projektový spis 1200,00 03.05.2017 15.05.2017 M.A.company s.r.o. Kurov 85,08604 Kružlov 44220316
7/4/14/225 preprava 374,40 03.05.2017 15.05.2017 AG-doprava s.r.o. Cifra 503,98002 Jesenské 47600381
5/4/17/224 zmesový kom. odpad 949,39 03.05.2017 15.05.2017 Alexander Agócs Obch.-prepravná činnosť 98002 Jesenské 503 10900039
 2/17/090/223 prehl. plyn. kotla, tlaková skúška 883,20 03.05.2017 15.05.2017 GAS-KO s.r.o. Záhradná 600,98002 Jesenské  36628689
24-04-2017/222 preprava futbalistov 457,70 03.05.2017 15.05.2017 Spropex s.r.o. 42, 98034 Nová Bašta 36022560
20170538/221 mesačný predpis 92,91 03.05.2017 15.05.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
3017917052/220 stravné lístky 1297,06 03.05.2017 15.05.2017 Doxx stravné lístky spol s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
FV5-2017-105-000201/219 paušálne opravy výťahov 19,92 03.05.2017 15.05.2017 mAJES výťahy a askalátory a.s. Bojnická 18,83104 Bratislava 35770732
7228915100/218 zemný plyn 350,00 03.05.2017 15.05.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815258
7228915101/217 zemný plyn 157,00 03.05.2017 15.05.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratťislava 35815258
 7228915111/2016 zemný plyn 471,00 03.05.2017 15.05.2017 SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815258
 7228915606/215 zemný plyn 20,00 03.05.2017 15.05.2017 Spp a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815258
 20170540/214 mesačný poplatok 24,00 03.05.2017 15.05.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Masliaka , 05001 Revúca 46199004
17kdi00273/213 kontrola bezpečnosti detského ihriska 276,00 28.04.2017 03.05.2017 EKOTEC spol s.r.o. Lamačská cesta 20,84103 Bratislava 00687022
205/212 kamerovanie kanalizácie 201,14 28.04.2017 03.05.2017 Okresné stavebné bytové družstvo Okružná 50,97901 Rimavská Sobota 001733916
31/2017/211 OP a OS elektrické spotrebiče 99,33 27.04.2017 28.04.2017 Šenkar s.r.o. L.Svobodu 1751/31,97901 Rimavská Sobota 47324490
30/2017/210 prevedenie OP a OS spotrebiče 297,82 27.04.2017 28.04.2017 Šenkar s.r.o. L.Svobodu 1751/31, 97901 Rimavská Sobota 47324490
170100231/209 toner 52,67 27.04.2017 28.04.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
45132/17/208 ohlásenie o vzniku odpadu 12,00 27.04.2017 28.04.2017 Fura s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 04442 36211451
170100232/207 tonere, valec, práca 264,08 27.04.2017 28.04.2017 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
2223052017/206 školenie-matrika 129,00 25.04.2017 28.04.2017 Združenie obcí reg. Vajanského námestie 1,03601 Martin 31938434
5/217/205 geometrický plán 419,00 25.04.2017 28.04.2017 Ján Brozman Kirejevská 1112/9,97901 Rimavská Sobota 33547564
8800318833/204 platby 112,68 25.04.2017 28.04.2017 rtv Rozhlas a televízia lovenska Mlynská dolina 84545 Bratislava SR 47232480
00318833/203 mimoriadne členské na rok 2017 2233,00 25.04.2017 28.04.2017 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, 81109 Bratislava 00584614
FV17-2/020/202 obed invalidi 150,50 24.04.2017 28.04.2017 Casablanca bar J.Jesenského 525,98002 Jesenské 35487747
 170100912/201 materiál 280,00 24.04.2017 28.04.2017 Megin s.r.o. Dr. Markoviča 2083/2, 91501 Nové mesto nad Váhom 46243534
2017/033/200 monitorovacia správa 360,00 24.04.2017 28.04.2017 Octigon, a.s. Prievozská 4D, 82109 Bratislava 35864711
20170315/199 vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 35,00 24.04.2017 28.04.2017 Štátna ochrana prírody Slov. rep. Tajovského 28B,97401 Banská Bystrica 17058520
1170311/198 aktualizácia programov 632,40 A/891/06/2007, tz2016-1121dh2 20.04.2017 28.04.2017 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B,90031 Stupava 46919805
1061700882/197 zber a likvidácia odpadu 2185,41 20.04.2017 28.04.2017 Brantner Gemer, s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
251259/196 obnova domény Jesenske.sk 14,28 19.04.2017 28.04.2017 Atlantis system, s.r.o. Gorkého 6, 81101 Bratislava 35844230
170100052/195 oprava chladničky 210,00 19.04.2017 28.04.2017 N.B. ELEKTROCENTRUM s.r.o. Okružná 88,97901 Rimavská Sobota 36058556
 Fv17007/194 obecné práce a preprava 2324,50 19.004.2017 28.04.2017 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
17090176/193 olej, práce 16,80 17.04.2017 18.04.2017 AERZEN, Slovakia s.r.o. Pezinská 18,90101Malacky
511036500/192 poistné 66,39 17.04.2017 18.04.2017 Allianz Slovenská poisťovňa,a.s. Štúrova 7,04270 Košice 00151700
 25017/191 materiál 253,58 13.04.2017 18.04.2017 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
170001/190 čistiace prostriedky 37,80 13.04.2017 18.04.2017 Pavol Juhász Školská, 98002 Jesenské 41741978
170100159/189 tovar 1022,88 13.04.2017 18.04.2017 Primax-IBV s.r.o. Školská 3215,97901 Rimavská Sobota1 31609074
9172024979/188 dodávka elektriny 143,16 13.04.2017 18.04.2017 SSE Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 36403008
0048285472/187 mobilné služby 43,48 13.04.2017 18.04.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82105 Bratislava 35697270
01042017/186 vypracovanie projektovej dokumentácie 1500,00 12.04.2017 18.04.2017 Ing. Marek Kríž Jasenov 332 , 06601 Humenné 50110381
20170066/185 náradie 528,30 12.04.2017 18.04.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
FV17070/184 spínač. el. motora, práca 100,25 10.04.2017 18.04.2017 Szelec Attila 1. mája 387, 98002 Jesenské 10901795
9100353857/183 dodávka elektriny 24,16 10.04.2017 18.04.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
9794955682/182 telefónne služby 449,99 10.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
 3414452661/181 telefonne služby 211,55 10.04.2017 18.04.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  35763469
53170084/180 nájomné podľa nájomnej zmluvy 33,19 08.04.2017 18.04.2017 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 1,mája 54, 031025 00168963
20170362/179 mesačný poplatok 24,00 08.04.2017 18.04.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Maliaka 591/13,09001 Revúca 46199004
170200/178 prenájom nádoby, zber odpadu 38,00 07.04.2017 18.04.2017 Ekronn s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 46615946
170100045/177 tovar 24,72 07.04.2017 18.04.2017 Karol Kisantal 98031Hodejov 73 40209270
1700174/176 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 01/12/2016 07.04.2017 18.04.2017 AQUAVITA PLUS s.r.o. 96681 Žarnovica 36633461
5/2017/175 spotreba plynu 687,03 07.04.2017 18.04.2017 Základná škola Miru 154, 98002 Jesenské 37888684
201715/174 technik PO a BOZP 200,00 07.04.2017 18.04.2017 Zuzana Barányiová Dr.V. Clementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
170100189/173 toner, práca 68,24 07.04.2017 18.04.2017 Agócs s.r.o. Školská 244, 97901 Rimavská Sobota 36644072
20170057/172 kamenivo 159,60 05.04.2017 07.04.2017 Drevostav 1s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské 38644030
217068288/171 vodné 19,66 05.04.2017 07.04.2017 Stred.sodár. prev.spoločnosť,a.s. Partizánaska cesta 5,97401 Banská Bystrica 38644030
2171068287/170 vodné 450,68 05.04.2017 07.04.2017 Stred.vodár. prev. spoločnosť,a.s. Partizánaska cesta 5,97401 Banská Bystrica 38644030
2171068332/168 vodné 301,86 05.04.2017 07.04.2017 Stred.vodár. prev. spoločnosť,a.s. Partizánaska cesta 5,97401 Banská Bystrica 38644030
2171068289/167 vodné 12,64 05.04.2017 07.04.2017 Stred. vodár. prev. spoločnosť,a.s. Partizánaska cesta 9,97401 Banská Bystrica 38644030
2171068290/166 vodné 328,54 05.04.2017 07.04.2017 Stred.sodár. prev. spoločnosť,a.s. Partizánaska cesta 5,97401 Banská Bystrica 38644030
217068286/165 vodné 30,89 05.04.2017 07.04.2017 Stred. vodár. prev. spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 38644030
130170687/164 opakovanie uradnej skúšky 144,00 05.04.2017 07.04.2017 TUV SUD Slovakia s.r.o. Jašíková 6,82103 Bratislava 35852216
3017913237/163 stravné lístky 1741,29 05.04.2017 07.04.2017 DOXX-stravné lístky s.r.o. Kálov 356,01001 Žilina 36391000
FV20170037/162 maso 44,57 04.04.2017 07.04.2017 Erika Kisantalová 1. mája 378,98002 Jesenské 45575134
7243830339/161 plyn 20,00 04.04.2017 07.04.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815256
7243829823/160 plyn 1230,00 04.04.2017 07.04.2017 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
7243829812/159 plyn 913,00 04.04.2017 07.04.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 35815256
7243829813/158 plyn 409,00 04.04.2017 07.04.2017 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
20170410/157 mesačný predpis 92,91 03.04.2017 07.04.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
130001497661/156 elektrická energia 20,00 03.04.2017 07.04.2017 Stredoslovenská energatika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 0147 Žilina 36403008
251259/155 obnova domény Jesenské 14,28 03.04.2017 07.04.2017 Atlantis systems. s.r.o. Gorkého 6, 81101 Bratislava 35844230
FV-2017-105-000148/154 paušálne opravy výťahov 19,92 03.04.2017 07.04.2017 MAJES výťahy a eskalátory Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
2/17/072/153 materiál, služby 494,04 03.04.2017 07.04.2017 GAS-KO s.r.o. Záhradná 600,98002 Jesenské 36628689
3/3/2017/152 preprava a práca strojmi a autami 412,80 29.03.2017 07.04.2017 AG-doprava s.r.o. Cifra 503, 98002 Jesenské 47600381
FSK1700310/151 detské hračky 293,71 27.03.2017 07.04.2017 zabavne učení.cz Mariánske námestie 14 68801 Uherský Brod 29261651
170100178/150 acer EXX2519 349,98 27.03.2017 07.04.2017 Agňocs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
1706393/149 odmeny umelcom 38,50 27.03.2017 07.04.2017 Slovgram Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava 17310598
FV17057/148 servisné služby 42,00 27.03.2017 07.04.2017 Szelec Attila 1. mája 387,98002 Jesenské 10901795
 7106010101/147 zemný plyn 20,00 27.03.2017 07.04.2017 SPP Mlynské nyvy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
2017003/146 vypracovanie a podanie projektového výmeru 400,00 20.03.2017 24.03.2017 IJK-CONSULTING,s.r.o. Klincová 35,82108 Bratislava 47459514
20170046/145 materiál 1249,40 20.03.2017 24.03.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
17130237/144 kniha Gemer z neba 165,00 20.03.2017 24.03.2017 CBS spol s.r.o. Kynceľová 54,97401 Kynceľová 36754749
9171299584/143 elektrická energia 8,44 20.03.2017 24.03.2017 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
9171303612/142 elektrická energia 157,74 20.03.2017 24.03.2017 Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
170100001/141 rekonštrukcia WC 3200,00 17.03.2017 24.03.2017 Stavina spol s.r.o. 1.mája 361/30,98002 Jesenské 47210427
 2/2017/140 spotreby plynu 1153,96 15.03.2017 24.03.2017 Základná škola Ulica mieru 154,98002 Jesenské  37888684
1061700524/139 zber a likvidácia odpadu 1378,50 15.03.2017 24.03.2017 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
9100352020/138 dodávka a distribúcia elektriny 24,16 14.03.2017 24.03.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
2017006/137 PO a BOZP 200,00 14.03.2017 24.03.2017 Zuzana Baranyiová Dr.V.Clementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
170100100/136 materiál 5416,03 14.03.2017 24.03.2017 PRIMAX-IBV s.r.o. Školská 3215,97901 Rimavská Sobota 31609074
170100100/135 materiál 5416,03 14.03.2017 24.03.2017 PRIMAX-IBV s.r.o. Skolská 3215,97901 Rimasvská Sobota 31609074
FV 17004/134 preprava 3202,00 14.03.2017 24.03.2017 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
2017/004/133 tovar 386,00 13.03.2017 17.03.2017 Vojtech Šimon Žíp 15,98021 Bátka 34235876
1700104/132 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 408,00 13.03.2017 17.03.2017 AQUATITA PLUS,spol.s.r.o. Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica 36633461
0048285472/131 telefonne služby 50,71 13.03.2017 17.03.2017 Orange slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
4/3/2017/129 deratizácia objektov 160,00 13.03.2017 17.03.2017 ELI AVT servis s.r.o. Hodejovec 61,98002 Jesenské 47518596
2017-01653/128 web hosting, obnova domény 85,63 10.03.2017 17.03.2017 Atlantis system s.r.o. Gorkého 6,81101 Bratislava 35844230
2/17/038/127 prehliadky plynových kotlov 810,00 10.03.2017 17.03.2017 GAS-KO,s.r.o. Záhradná 600,98002 Jesenské 36628689
3413480123/126 telefónne služby 194,50 10.03.2017 17.03.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
17/0293/125 kniuha Gemer z neba 164,00 10.03.2017 17.03.2017 CBS spol s.r.o. Kynceľová 54,97401 Kynceľová 36754749
9/2/2017/124 dezinsekcia a deratizácia školskej jedálne 45,00 10.03.2017 17.03.2017 ELI AVT servis s.r.o. Hodejovec 61,98002 Jesenské 47518596
3/3/2017/123 dezinsekcia bytov 60,00 10.03.2017 17.03.2017 ELI AVT servis s.r.o. Hodejovec 61,98002 Jesenské 47518596
300317/122 členský príspevok ZMOGaM 451,40 10.03.2017 17.03.2017 Zdriženie miest a obcí Gemera a Malohontu ul. SNP 15,97901 Rimavská Sobota
 201710094/121 kancelárske potreby 24,90 09.03.2017 17.03.2017 Vitnes s.r.o.  Hviezdoslavova 439/6,97901 Rimavská Sobota 47437219
3793986201/120 telefónne služby 443,15 09.03.2017 17.03.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
170161/119 prenáj. nádoby zber odpadu 38,00 09.03.2017 17.03.2017 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 46615946
01012017/118 kurzy a školenia 16,00 08.03.2017 17.03.2017 Školiace stredisko 97901 Rimavská Sobota
170100142/117 toner 28,64 08.03.2017 17.03.2017 Agócs,s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
20170005/116 tovar 50,00 08.03.2017 17.03.2017 Štuller,s.r.o. Železničná 103/10,97901 Čerenčany 46922181
20170006/115 tovar 33,20 08.03.2017 17.03.2017 Štuller,s.r.o. Železničná 103/10 97901 Čerenčany 46922181
FV5-2017-105-000096/114 paušálne opravy výťahov 19,92 07.03.2017 10.03.2017 Majes výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 17,83104 Bratislava 35770732
170100123/113 servisné práce 120,00 07.03.2017 10.03.2017 Agócs, s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
6/2017/112 vyhotovenie geometrického plánu 280,00 06.03.2017 10.03.2017 Ladislav Vajgel Malohonská 22/16,97901 Rim.Sobota 33547548
3/2017/111 zameranie adresného bodu 30,00 06.03.2017 10.03.2017 Ján Brozman Kirejevská 112/9,97901 Rim.Sobota 33547564
2017036/110 dopravné značenie 155,00 02.03.2017 10.03.2017 Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o. Bratislavská 25,90851 Holíč 1 44717342
7223882518/109 zemný plyn 1667,00 02.03.2017 10.03.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava26 35815258
7223882519/108 zemný plyn 747,00  02.03.2017 10.03.2017 SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815258
7223882529/107 zemný plyn 2246,00 02.03.2017 10.03.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 35815258
249401/106 web hosting, obnova domény 85,63 02.03.2017 10.03.2017 Atlantis systém ,s.r.o. Gorkého 6, 81101 Bratislava 35844230
20170288/105 mesačný predpis 92,91 02.03.2017 10.03.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
035/17/104 kurzy 420,00 02.03.2017 10.03.2017 Ing.Ján Púpava J.Martinčeka 11a,98403 Lučenec 37107500
033/17/103 školenia 141,60 02.03.2017 10.03.2017 Ing.Ján Púpava J.Martinčeka 11a, 98403 Lučenec 37107500
3017908905/102 stravné lístky 1620,14 02.03.2017 10.03.2017 DOXX-stravné lístky,spol s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
170100580/101 tovar 280,00 02.03.2017 10.03.2017 Megin,s.r.o. Dr.Markoviča 2083/2, 91501 Nové mesto nad Váhom 46243534
0024/17/100 monitorovacia a hodnotiaca správa 600,00 01.03.2017 10.03.2017 SCARABEO-SK,s.r.o. Povstalecká 16, 97409 Banská Bystrica 36785687
172058/99 súčiastky 102,30 01.03.2017 10.03.2017 CSAKOM s.r.o. Mikulášov sad 241, 94634 Bátorove Kosihy 31107818
20170197/98 mesačný poplatok 24,00 01.03.2017 10.03.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca 46199004
2172201468/97 kancelásrske potrey pre MŠ 18,66 27.02.2017 28.02.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica 31331131
61702039/96 drevené palety nevratné 277,00 27.02.2017 28.02.2017 DIMITRI spol s.r.o. Gemerská Hôrka 421,04912 Gemerská Hôrka 31733484
20170082/95 tlač samolepiek 126,00 27.02.2017 28.02.2017 Avest s.r.o. PO BOX 72,Jesenského 13,97901 Rimavská Sobota 36030562
170100093/94 toner 49,16 23.02.2017 28.02.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
170200012/93 uhlie most orech 377,44 22.02.2017 28.02.2017 Csaba Varga Ružová 579/11,98002 Jesenské 46099450
20170026/92 náradie 499,00 20.02.2017 22.02.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
3305236687/91 Samsung galaxy J3 19,00 20.02.2017 22.02.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
170100085/90 farby do tlačiarne 336,76 20.02.2017 22.02.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavska Sobota 36644072
10160319/89 prezentácia obce 27,88 20.02.2017 22.02.2017 Peter Jurík LISA 390,92506 Čierna voda 41590465
10160319/88 prezentácia obce 27,88 20.02.2017 22.02.2017 Peter Jurík LISA 390,92506 Čierna voda 41590465
9127000957/87 poistenie 1382,25 20.02.2017 22.02.2017 UNIQA a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 00653501
1700011/86 náhradné súčiastky 160,00 16.02.2017 17.02.2017 Komars s.r.o. Širkovbce 129,98002 Širkovce 46654712
FV17003/85 obecné služby 2633,00 16.02.2017 17.02.2017 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
1061700205/84 zber a likvidácia odpadu 1373,29 16.02.2017 17.02.2017 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
170100005/83 okná, parapety 611,00 16.02.2017 17.02.2017 Okná-RS s.r.o. Janka Jesenského 276,098002 Jesenské 47008661
 0083170011/82 správa ciest  14,40  14.02.2017 17.02.2017 Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská ceta 94,97496 banská Bystrica 36836567
9100349617/81 dodávka elektriny 24,16 14.02.2017 17.02.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
7017/80 materiál 93,64 14.02.2017 17.02.2017 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
01012017/79 školenia, kurzy 16,00 13.02.2017 17.02.2017 RVC Nám.M.Tompu 2,97901 Rimavská Sobota 31937306
170100082/78 práca s PC oprava 119,96 13.02.2017 17.02.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
117221259/77 knihy 18,66 13.02.2017 17.02.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica 31331131
0048285472/76 mobilné služby 42,17 13.02.2017 17.02.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratťislava, 35697270
 17VF0054/75 objímka 29,94 13.02.2017 17.02.2017 Tomlux s.r.o. Viničná 8,94064 Nové Zámky 36541443
9170774835/74 elektrická energia  217,51 13.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
1700035/73 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 408,00 13.02.2017 17.02.2017 Aquavita plus s.r.o. Kľakovská 877/3,96681 Žarnovica 36633461
130001462126/72 elektrická energa 617,00 09.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 36403008
130001366372/71 elektrická energia 3533,00 09.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenské energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
2017208/70 wc olej 8,30 09.02.2017 17.02.2017 Assist trend Letná 13,98201 Tornaľa 50208691
3/2/17/69 kaly 93,60 09.02.2017 .7.02.2017 Alexander Agócs 98002 Jesenské 503 10800039
3412504124/68 telefónne služby 167,78 09.02.2017 17.02.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
170100046/67 materiál k PCF 146,13 09.02.2017 17.02.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
170100385/66 žiarovka zasuvna LED 196,00 09.02.2017 17.02.2017 Megin s.r.o. Dr. Markoviča 2083/2,91501 Nové mesto nad Váhom 46243534
FV16-2/115/65 nájom priestorov, občerstvenie 102,15 08.02.2017 17.02.2017 Casablanca bar J.Jesenského 525,98002 Jesenské 35487747
20170015/64 klasické ležadlo 1190,00 08.02.2017 17.02.2017 Drevokom slovakia s.r.o. Čičava 314,09301 47136201
170020/63 prenájom nádoby zber odpadu 38,00 08.02.2017 17.02.2017 Ekronn s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 46615946
2017001/62 vypracovanie projektového zámeru 400,00 08.02.2017 17.02.2017 IJK Colsulting s.r.o. Klincová 35,82108 Bratislava 47459514
20170015/61 čistiace prostriedky 268,70 08.02.2017 17.02.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20170016/60 čistiace prostriedky 176,03 08.02.2017 17.02.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
170100058/59 toner active, canon toner 138,92 08.02.2017 17.025.2017 Agócs s.r.o. Školoská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
0793055056/58  telefonne služby 13,90 08.02.2017  17.02.2017  Slovak telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  35763469
4793022126/57 telefónne služby 446,83 08.02.2017 17.02.2017 Slovak telecom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
20170060/56 mesačný poplatok 24,00 08.02.2017 17.02.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Malika 591/3,05001 Revúca 46199004
2017003/55 výkon PO a BOZP 200,00 07.02.2017 17.02.2017 Baranyiová Zuzana Dr.V. Clementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
2/1/2017/54 dovoz kameniva 96,00 07.02.2017 17.02.2017 KomPaS s.r.o., Sobotská 10,98002 Jesenské 47600381
7263756668/53 zemný plyn 1768,00 07.02.2017 17.02.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7263756679/52 zemný plyn 2382,00 06.02.2017 17.02.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava26 35815256
7263756669/51 zemný plyn 792,00 06.02.2017 17.02.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava26 35815256
0052017/50 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 06.02.2017 17.02.2017 Kramer s.r.o. Mýtna 419, 985 53 46450955
91700046/49 team víwer 12,00 06.02.2017 17.02.2017 Topset solutions s.r.o. Hollého 2366/25B,90031 Stupava 46919805
170430008/48 historický kalendár 117,00 06.02.2017 17.02.2017 CRANIUMPRINT Horná mlynská 616/23,94354 Svodín 33662843
FV5-2017-105-000035/47 paušálne opravy výťahov 19,92 03.02.2017 17.02.2017 Majes výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
3/17/004/46 kartuša 40 27,32 03.02.2017 17.02.2017 Gas-ko s.r.o. Záhradná 600,98002 Jesenské 36628689
2171102034/45 autorská odmena 20,40 02.02.2017 03.02.2017 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 00178454
 2171102035/44 autorská odmena 24,00 02.02.2017  03.02.2017  SOZA  Rastislavova 3,82108 Bratislava 00178454
9100347446/43 distribúcia elektriny 24,16 02.02.2017 03.02.2017 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
3017905193/42 stravné lístky 1579,75 02.02.2017 03.02.2017 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356,01001 Žilina 36391000
Fa1/2017/41 zemný plyn 2335,37 02.02.2017 03.02.2017 Ulica mieru 154,98002 Jesenské 37888684
20170162/39 mesačný predpis 92,91 01.02.2017 03.02.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
7009/38 poštový poukaz 119,00 30.01.2017 03.02.2017 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25,97901 Rimavská Sobota 44552734
7008/37 poštový poukaz 80,00 30.01.2017 03.02.2017 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25,97901 Rimavská Sobota 44552734
170100001/36 rozvoj bývania 59,00 30.01.2017 03.02.2017 Okná RS s.r.o. Janka Jesenského 276,98002 Jesenské 47008661
21022017/35 školečnia RVC 17,00 30.01.2017 03.02.2017 RVC Nám.M.Tompu2,97901 Rimavská Sobota 31937306
09022017/34 školenia, kurzy 225,70 30.01.2017 03.02.2017 RVC Nám.M.Tompu2,97901 Rimavská Sobota 31937306
16022017/33 školenie, kurzy 32,00 26.01.2017 30.01.2017 RVC Nám. M. Tompu2,97901 Rimavská Sobota 31937306
 2017280060/32 pečať 276,00 25.01.2017 30.01.2017 Národné informačné stredisko Slovenskej repúubliky a.s. Pribinova 4,81109 Bratislava 35751291
 201722525/31 licencie 99,95 25.01.2017  30.01.2017  Silcom Multimedia SK s.r.o. Jánošíková 1,01001 Žilina  36665134
420170156/30 seminár 54,00 25.01.2017 30.01.2017 Veme s.r.o. Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava 31355374
2017000118/29 nájom pozemku 16,00 25.01.2017 30.01.2017 Slovenská sporiteľnaq a.s. Tomašikova 48,83237 Bratislava 00151653
170100207/28 žiarovka, trubica 280,00 23.01.2017 30.01.2017 Megin s.r.o. Dr. Markoviča 2083/2,91501 Nové mesto nad Váhom 46243534
2017012/27 informačná brožúra 39,00 23.01.2017 30.01.2017 UMP s.r.o. 04011 Košice 36216674
38/17/26 príspevok na požiarnu ochranu 80,00 23.01.2017 30.01.2017 DPO SR OV DPO Rimavská Sobota 00415731
20170026/25 tlač samolepky 24,12 Z33/2017 23.01.2017 30.01.2017 Avest s.r.o. PO. BOX 72,Jesenského 13,97901 Rimavská Sobota 36030526
7550055740/24 prenájom 199,08 822795020-3/2014 23.01.2017 30.01.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
2650007236/23 prenájom 3,84 822795019-3/2014 23.01.2017 30.01.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
170200004/22 uhlie 244,88 23.01.2017 30.01.2017 Csaba Varga Ružová 579/11,98002 Jesenské 46099450
2017180091/21 preddavok na modul 276,00 23.01.2017 30.-01.2017 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. Pribinova 4,81109 Bratislava 35751291
VH/17/0043/20 poplatok za doménu 19,12 19.01.2017 30.01.2017 CBS s.r.o. Kynceľová 54,97401 36754749
2007006317/19 poistné 98,20 19.01.2017 30.01.2017 UNIQVA poisťovňa a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava 00653501
2007006316/18 poistné 98,20 19.01.2017 30.01.2017 UNIQVA poisťovňa a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava 00653501
2770008/17 materiál 94,80 17.01.2017 30.01.2017 Ing. Jozef Švantner-SLOS Nám. Ľ. Štúra 24, 97405 Banská Bystrica 10832459
9170011/16 školenie k programu 12,00 16.01.2017 30.01.2017 Topset solutions s.r.o. Hollého 2366/25B,90031 Stupava 46919805
01207/15 členské príspevky 225,70 16.01.2017 30.01.2017 RVC Nám. M. Tompu 2. 97901 Rimavská Sobota 00318833
0048285472/14 mobilné služby 46,92 13.01.2017 16.01.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
 130001356097/13 elektrina 663,00 13.01.2017 16.01.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
7008467524/12 poistné 117,08 12.01.2017 16.01.2017 ČSOB poisťovňa a.s. P.O.BOX 20, 82009 Bratislava 31325416
27012017/11 školenia, kurzy 50,00 12.01.2017 16.01.2017 Racio education Slovakia s.r.o. Šafárikova 839/2, 97101 Prievidza 36330035
720170232/10 právo užívať akt. verziu 267,24 11.01.2017 16.01.2017 Vema s.r.o. Plynárenská 7/C, 82109 Brawtislava 31355374
 7303633264/9 zemný plyn 1825,00 10.01.2017 16.01.2017 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
 7303633275/8 zemný plyn 2458,00 10.01.2017 16.01.2017 SPP Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava  35815256
 7303633265/7 zemný plyn 817,00 10.01.2017 16.01.2017 SPP Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava  35815256
 20170003/6 pracovná odev 116,12 09.01.2017 16.01.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
 20170002/5 materiál 596,70 09.01.2017 16.01.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
 20160328/4 šalovacie dosky 37,50 04.01.2017 16.01.2017 Drevostav1 s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské  46479287
 3017900182/3 stravné lístky 1167,84 03.01.2017 16.01.2017 Doxx stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina  36391000
 30-1822/2 poistné 1000,00 02.01.2017 16.01.2017 Union poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 31322051
   20170006/1 mesačný predpis 92,91 02.01.2017 16.01.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobhota 36045888

/