Zoznam faktúr 2017

 / Dodávateľ
Číslo faktúry /
int. číslo
Popis faktúrovaného
plnenia
Celková hodnota Súvis. zmluva Súvis. objed. Dátum doručenia
faktúry
Dátum zverejn.
faktúry
Meno a priezvisko
/ Názov
Adresa sídla
dodávateľa
IČO
2172201468/97 kancelásrske potrey pre MŠ 18,66 27.02.2017 28.02.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica 31331131
61702039/96 drevené palety nevratné 277,00 27.02.2017 28.02.2017 DIMITRI spol s.r.o. Gemerská Hôrka 421,04912 Gemerská Hôrka 31733484
20170082/95 tlač samolepiek 126,00 27.02.2017 28.02.2017 Avest s.r.o. PO BOX 72,Jesenského 13,97901 Rimavská Sobota 36030562
170100093/94 toner 49,16 23.02.2017 28.02.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
170200012/93 uhlie most orech 377,44 22.02.2017 28.02.2017 Csaba Varga Ružová 579/11,98002 Jesenské 46099450
20170026/92 náradie 499,00 20.02.2017 22.02.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
3305236687/91 Samsung galaxy J3 19,00 20.02.2017 22.02.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
170100085/90 farby do tlačiarne 336,76 20.02.2017 22.02.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavska Sobota 36644072
10160319/89 prezentácia obce 27,88 20.02.2017 22.02.2017 Peter Jurík LISA 390,92506 Čierna voda 41590465
10160319/88 prezentácia obce 27,88 20.02.2017 22.02.2017 Peter Jurík LISA 390,92506 Čierna voda 41590465
9127000957/87 poistenie 1382,25 20.02.2017 22.02.2017 UNIQA a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava 27 00653501
1700011/86 náhradné súčiastky 160,00 16.02.2017 17.02.2017 Komars s.r.o. Širkovbce 129,98002 Širkovce 46654712
FV17003/85 obecné služby 2633,00 16.02.2017 17.02.2017 KomPaS s.r.o. Sobotská 10,98002 Jesenské 36800627
1061700205/84 zber a likvidácia odpadu 1373,29 16.02.2017 17.02.2017 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344,97901 Rimavská Sobota 36021211
170100005/83 okná, parapety 611,00 16.02.2017 17.02.2017 Okná-RS s.r.o. Janka Jesenského 276,098002 Jesenské 47008661
 0083170011/82 správa ciest  14,40  14.02.2017 17.02.2017 Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská ceta 94,97496 banská Bystrica 36836567
9100349617/81 dodávka elektriny 24,16 14.02.2017 17.02.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
7017/80 materiál 93,64 14.02.2017 17.02.2017 VITACHOV 1. mája 454,98002 Jesenské 41305060
01012017/79 školenia, kurzy 16,00 13.02.2017 17.02.2017 RVC Nám.M.Tompu 2,97901 Rimavská Sobota 31937306
170100082/78 práca s PC oprava 119,96 13.02.2017 17.02.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
117221259/77 knihy 18,66 13.02.2017 17.02.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica 31331131
0048285472/76 mobilné služby 42,17 13.02.2017 17.02.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratťislava, 35697270
 17VF0054/75 objímka 29,94 13.02.2017 17.02.2017 Tomlux s.r.o. Viničná 8,94064 Nové Zámky 36541443
9170774835/74 elektrická energia  217,51 13.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
1700035/73 prevádzkovanie verejnej kanalizácie 408,00 13.02.2017 17.02.2017 Aquavita plus s.r.o. Kľakovská 877/3,96681 Žarnovica 36633461
130001462126/72 elektrická energa 617,00 09.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina 36403008
130001366372/71 elektrická energia 3533,00 09.02.2017 17.02.2017 Stredoslovenské energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
2017208/70 wc olej 8,30 09.02.2017 17.02.2017 Assist trend Letná 13,98201 Tornaľa 50208691
3/2/17/69 kaly 93,60 09.02.2017 .7.02.2017 Alexander Agócs 98002 Jesenské 503 10800039
3412504124/68 telefónne služby 167,78 09.02.2017 17.02.2017 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
170100046/67 materiál k PCF 146,13 09.02.2017 17.02.2017 Agócs s.r.o. Školská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
170100385/66 žiarovka zasuvna LED 196,00 09.02.2017 17.02.2017 Megin s.r.o. Dr. Markoviča 2083/2,91501 Nové mesto nad Váhom 46243534
FV16-2/115/65 nájom priestorov, občerstvenie 102,15 08.02.2017 17.02.2017 Casablanca bar J.Jesenského 525,98002 Jesenské 35487747
20170015/64 klasické ležadlo 1190,00 08.02.2017 17.02.2017 Drevokom slovakia s.r.o. Čičava 314,09301 47136201
170020/63 prenájom nádoby zber odpadu 38,00 08.02.2017 17.02.2017 Ekronn s.r.o. Cukrovarská 12,97901 Rimavská Sobota 46615946
2017001/62 vypracovanie projektového zámeru 400,00 08.02.2017 17.02.2017 IJK Colsulting s.r.o. Klincová 35,82108 Bratislava 47459514
20170015/61 čistiace prostriedky 268,70 08.02.2017 17.02.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
20170016/60 čistiace prostriedky 176,03 08.02.2017 17.02.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
170100058/59 toner active, canon toner 138,92 08.02.2017 17.025.2017 Agócs s.r.o. Školoská 244,97901 Rimavská Sobota 36644072
0793055056/58  telefonne služby 13,90 08.02.2017  17.02.2017  Slovak telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  35763469
4793022126/57 telefónne služby 446,83 08.02.2017 17.02.2017 Slovak telecom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 35763469
20170060/56 mesačný poplatok 24,00 08.02.2017 17.02.2017 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Š.Malika 591/3,05001 Revúca 46199004
2017003/55 výkon PO a BOZP 200,00 07.02.2017 17.02.2017 Baranyiová Zuzana Dr.V. Clementisa 376/6,97901 Rimavská Sobota 48041556
2/1/2017/54 dovoz kameniva 96,00 07.02.2017 17.02.2017 KomPaS s.r.o., Sobotská 10,98002 Jesenské 47600381
7263756668/53 zemný plyn 1768,00 07.02.2017 17.02.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256
7263756679/52 zemný plyn 2382,00 06.02.2017 17.02.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava26 35815256
7263756669/51 zemný plyn 792,00 06.02.2017 17.02.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava26 35815256
0052017/50 prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 440,00 06.02.2017 17.02.2017 Kramer s.r.o. Mýtna 419, 985 53 46450955
91700046/49 team víwer 12,00 06.02.2017 17.02.2017 Topset solutions s.r.o. Hollého 2366/25B,90031 Stupava 46919805
170430008/48 historický kalendár 117,00 06.02.2017 17.02.2017 CRANIUMPRINT Horná mlynská 616/23,94354 Svodín 33662843
FV5-2017-105-000035/47 paušálne opravy výťahov 19,92 03.02.2017 17.02.2017 Majes výťahy a eskalátory,a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava 35770732
3/17/004/46 kartuša 40 27,32 03.02.2017 17.02.2017 Gas-ko s.r.o. Záhradná 600,98002 Jesenské 36628689
2171102034/45 autorská odmena 20,40 02.02.2017 03.02.2017 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 00178454
 2171102035/44 autorská odmena 24,00 02.02.2017  03.02.2017  SOZA  Rastislavova 3,82108 Bratislava 00178454
9100347446/43 distribúcia elektriny 24,16 02.02.2017 03.02.2017 ŽSR Klemensova 8, 81361 Bratislava 31364501
3017905193/42 stravné lístky 1579,75 02.02.2017 03.02.2017 DOXX stravné lístky s.r.o. Kálov 356,01001 Žilina 36391000
Fa1/2017/41 zemný plyn 2335,37 02.02.2017 03.02.2017 Ulica mieru 154,98002 Jesenské 37888684
20170162/39 mesačný predpis 92,91 01.02.2017 03.02.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2,97901 Rimavská Sobota 36045888
7009/38 poštový poukaz 119,00 30.01.2017 03.02.2017 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25,97901 Rimavská Sobota 44552734
7008/37 poštový poukaz 80,00 30.01.2017 03.02.2017 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25,97901 Rimavská Sobota 44552734
170100001/36 rozvoj bývania 59,00 30.01.2017 03.02.2017 Okná RS s.r.o. Janka Jesenského 276,98002 Jesenské 47008661
21022017/35 školečnia RVC 17,00 30.01.2017 03.02.2017 RVC Nám.M.Tompu2,97901 Rimavská Sobota 31937306
09022017/34 školenia, kurzy 225,70 30.01.2017 03.02.2017 RVC Nám.M.Tompu2,97901 Rimavská Sobota 31937306
16022017/33 školenie, kurzy 32,00 26.01.2017 30.01.2017 RVC Nám. M. Tompu2,97901 Rimavská Sobota 31937306
 2017280060/32 pečať 276,00 25.01.2017 30.01.2017 Národné informačné stredisko Slovenskej repúubliky a.s. Pribinova 4,81109 Bratislava 35751291
 201722525/31 licencie 99,95 25.01.2017  30.01.2017  Silcom Multimedia SK s.r.o. Jánošíková 1,01001 Žilina  36665134
420170156/30 seminár 54,00 25.01.2017 30.01.2017 Veme s.r.o. Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava 31355374
2017000118/29 nájom pozemku 16,00 25.01.2017 30.01.2017 Slovenská sporiteľnaq a.s. Tomašikova 48,83237 Bratislava 00151653
170100207/28 žiarovka, trubica 280,00 23.01.2017 30.01.2017 Megin s.r.o. Dr. Markoviča 2083/2,91501 Nové mesto nad Váhom 46243534
2017012/27 informačná brožúra 39,00 23.01.2017 30.01.2017 UMP s.r.o. 04011 Košice 36216674
38/17/26 príspevok na požiarnu ochranu 80,00 23.01.2017 30.01.2017 DPO SR OV DPO Rimavská Sobota 00415731
20170026/25 tlač samolepky 24,12 Z33/2017 23.01.2017 30.01.2017 Avest s.r.o. PO. BOX 72,Jesenského 13,97901 Rimavská Sobota 36030526
7550055740/24 prenájom 199,08 822795020-3/2014 23.01.2017 30.01.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
2650007236/23 prenájom 3,84 822795019-3/2014 23.01.2017 30.01.2017 ŽSR Klemensova 8,81361 Bratislava 31364501
170200004/22 uhlie 244,88 23.01.2017 30.01.2017 Csaba Varga Ružová 579/11,98002 Jesenské 46099450
2017180091/21 preddavok na modul 276,00 23.01.2017 30.-01.2017 Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. Pribinova 4,81109 Bratislava 35751291
VH/17/0043/20 poplatok za doménu 19,12 19.01.2017 30.01.2017 CBS s.r.o. Kynceľová 54,97401 36754749
2007006317/19 poistné 98,20 19.01.2017 30.01.2017 UNIQVA poisťovňa a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava 00653501
2007006316/18 poistné 98,20 19.01.2017 30.01.2017 UNIQVA poisťovňa a.s. Lazaretská 15,82007 Bratislava 00653501
2770008/17 materiál 94,80 17.01.2017 30.01.2017 Ing. Jozef Švantner-SLOS Nám. Ľ. Štúra 24, 97405 Banská Bystrica 10832459
9170011/16 školenie k programu 12,00 16.01.2017 30.01.2017 Topset solutions s.r.o. Hollého 2366/25B,90031 Stupava 46919805
01207/15 členské príspevky 225,70 16.01.2017 30.01.2017 RVC Nám. M. Tompu 2. 97901 Rimavská Sobota 00318833
0048285472/14 mobilné služby 46,92 13.01.2017 16.01.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava 35697270
 130001356097/13 elektrina 663,00 13.01.2017 16.01.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
7008467524/12 poistné 117,08 12.01.2017 16.01.2017 ČSOB poisťovňa a.s. P.O.BOX 20, 82009 Bratislava 31325416
27012017/11 školenia, kurzy 50,00 12.01.2017 16.01.2017 Racio education Slovakia s.r.o. Šafárikova 839/2, 97101 Prievidza 36330035
720170232/10 právo užívať akt. verziu 267,24 11.01.2017 16.01.2017 Vema s.r.o. Plynárenská 7/C, 82109 Brawtislava 31355374
 7303633264/9 zemný plyn 1825,00 10.01.2017 16.01.2017 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
 7303633275/8 zemný plyn 2458,00 10.01.2017 16.01.2017 SPP Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava  35815256
 7303633265/7 zemný plyn 817,00 10.01.2017 16.01.2017 SPP Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava  35815256
 20170003/6 pracovná odev 116,12 09.01.2017 16.01.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
 20170002/5 materiál 596,70 09.01.2017 16.01.2017 Bartex Záhradná 601,98002 Jesenské 34232141
 20160328/4 šalovacie dosky 37,50 04.01.2017 16.01.2017 Drevostav1 s.r.o. Pekárenská 2221,98002 Jesenské  46479287
 3017900182/3 stravné lístky 1167,84 03.01.2017 16.01.2017 Doxx stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina  36391000
 30-1822/2 poistné 1000,00 02.01.2017 16.01.2017 Union poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava 31322051
   20170006/1 mesačný predpis 92,91 02.01.2017 16.01.2017 Mestská bytová správa s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobhota 36045888