Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jesenské č. .........., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Jesenské č. 38/2017 o verejnej kanalizácii

Vyvesené: 3. 5. 2018

Dátum zvesenia: 19. 5. 2018

Späť