Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 333/2017

Návrh VZN o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 16. 12. 2017

Späť