Navigácia

Obsah

Späť

Správa o hodnotení strategického dokumentu POH BB kraja na roky 2016-2020 a návrh strategického dokumentu – verejné prerokovanie

Vyvesené: 7. 11. 2017

Dátum zvesenia: 23. 11. 2017

Späť