Navigácia

Obsah

Späť

VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 23. 11. 2020

Zodpovedá: Ing. Tibor Borbás

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť