Navigácia

Obsah

Oprava strechy na budovách ZŠ / A szlovák alapiskola épületeinek javítása

V letných mesiacoch sa nám podarilo opraviť strechy na budovách ZŠ v celkovej sume 22.000,- €.

A nyári hónapoknak a szlovák alapiskola két épületének tetőszerkezetét sikerült kijavítani 22.000,- € értékben.