Navigácia

Obsah

Zdravotníctvo

 
zdravotníctvoPoliklinika JESENSKÉ ponúka profesionálnu zdravotnú starostlivosť tak pre Jesenčanov ako aj pre okolité obce. Občania  nemusia za vyšetrením cestovať, pretože v Jesenskom primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť poskytujú viacerí lekári. Pre pacientov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu navštíviť lekára, je k dispozícii aj návštevná služba a vyšetrenie v domácom prostredí.
.
 
Primárna zdravotná starostlivosť:
  • všeobecný lekár,
  • detský lekár,
  • gynekológ,
  • zubný lekár.
 
Sekundárna zdravotná starostlivosť:
  • internista,
  • lekárska starostlivosť prvej pomoci pre dospelých
V priestoroch polikliniky je aj lekáreň a druhá lekáreň pred vstupom do polikliniky.
 
LEKÁREŇ KELE 
zdravotníctvoLekárnik: Mgr. Henrieta Juhász
Kontakt: 047/56 31 758
E-mail: 
 
 
 
 
 
 
 
Prevádzka:
Deň
Prevádzka
Pondelok
7,30 – 16,00
Utorok
7,30 – 16,00
Streda
7,30 – 16,00
Štvrtok
7,30 – 16,00
Piatok
7,30 – 16,00
 
AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH
NEOCLINIC
MUDr. Oliver Dudáš
Sestra: Viola Magová
Kontakt: 047/568 32 32
 
ORDINAČNÉ HODINY
Deň
Ordinácia
obed
Ordinácia
Návštevná služba
Pondelok
10,00-12,30
12,30 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00
Utorok
10,00-12,30
12,30 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00
Streda
7,30 – 12,30
12,30 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00
Štvrtok
Jelšava
 
Jelšava
 
Piatok
10,00-12,30
12,30 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00
 
AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH
zdravotníctvoLekár: MUDr. Zlatica Hasarová
Zdravotná sestra: Adriana Góraszová
Kontakt: 047/56 98 490
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAČNÉ HODINY
Dni
Laboratórne odbery a podávanie injekcií
Ordinácia
Obed
Ordinácia
Návštevná služba, administratíva
Pondelok
Od 6,30
7,30 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 16,00
Utorok
Od 6,30
7,30 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 13,00
Streda
Od 6,30
7,30 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 13,00
Štvrtok
Od 6,30
7,30 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 13,00
Piatok
Od 6,30
7,30 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 13,00
• pacienti prichádzajú na vyšetrenie bez objednania
• ošetrovaní sú pacienti, ktorí majú s lekárom podpísanú dohodu
• ráno sa robia odbery potom vyšetrenia
• návštevná služba – ošetrenie v domácnosti
Vstup v prezúvkach!  LABORATÓRNE ODBERY A PODÁVANIE INJEKCIÍ OD 6,30
 
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA
zdravotníctvoLekár: MUDr. Jana Štempelová
Zdravotná sestra: Anna Kisantalova
Kontakt: 047/56 98 931
.
 
 

.
 
 
ORDINAČNÉ HODINY
Deň
príprava
odbery
ordinácia
Pondelok
7,30 – 8,00
8,00 – 9,00
9,00 – 12,30
Utorok
7,30 – 8,00
8,00 – 9,00
9,00 – 12,30
Streda
7,30 – 8,00
8,00 – 9,00
9,00 – 12,30
Štvrtok
7,30 – 8,00
8,00 – 9,00
9,00 – 12,30
Piatok
7,30 – 8,00
8,00 – 9,00
9,00 – 12,30
V utorok tehotenská poradňa
• Pacientky, ktoré ešte doposiaľ neboli evidované u iného lekára prídu na vyšetrenie bez poukazu a podpíšu „Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“
• Pacientkám, ktoré boli evidované u iného lekára sa vystaví po podpísaní dohody potvrdenie, na základe ktorého navštívia svojho doterajšieho lekára a vyzdvihnú si ZDRAVOTNÚ DOKUMENTÁCIU, jej opis, alebo donesú potvrdenie o vyradení z evidencie.
• Na vyšetrenie je potrebné doniesť prezuvky
 
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
zdravotníctvoLekár: MUDr. Illéšová Judita
Zdravotná sestra: Czipóová Zdenka
Kontakt: 047/ 56 98 537
Mobil: 0907 567 110
.
 
 
 
 
 
ORDINAČNÉ HODINY
Deň
Ordinácia
Pondelok
8,00 – 14,00
Utorok
8,00 – 14,00
Streda
8,00 – 14,00
Štvrtok
8,00 – 14,00
Piatok
8,00 – 14,00
.
.
.
.
.
 
 
 
 
 
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA
zdravotníctvoLekár: MUDr. Eva Brunovská
Zdravotná sestra: Eva Tóthová
Kontakt: 0905 324 827
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAČNÉ HODINY
Deň
Ordinácia
Obed
Ordinácia
Pondelok
8,00 – 14,30
12,30 – 13,00
1300 – 1600
Utorok
8,00 – 14,30
12,30 – 13,00
1300 – 16,00
Streda
8,00 – 14,30
12,30 – 13,00
1300 – 16,00
Štvrtok
8,00 – 14,30
12,30 – 13,00
1300 – 16,00
Piatok
8,00 – 14,30
12,30 – 13,00
1300 – 16,00
Poisťovne: VšZP, UNION ZP a.s., DÔVERA ZP a.s.
Zmenu poisťovne hlásiť ihneď !
Ošetrujeme len pacientov s čistým chrupom !
 
 

INTERNÁ AMBULANCIA

zdravotníctvoMedikamet Spol.s.r.o., ul. Mieru, 980 02 Jesenské
Lekár: MUDr. Otto Sallai
Zdravotná sestra: Nóra Bálintová
Kontakt: 047/ 56 98 119
 
 
 
 
 
 
ORDINAČNÉ HODINY
Deň
Ordinácia
Obed
Ordinácia
Administratíva
Pondelok
7,30 – 12,00
12,00 – 12,30
12,30 – 14,00
14,00 – 16,00
Utorok
7,30 – 12,00
12,00 – 12,30
12,30 – 14,00
14,00 – 16,00
Streda
Rimavská Sobota
 
 
 
Štvrtok
Rimavská Sobota
 
 
 
Piatok
7,30 – 12,00
12,00 – 12,30
12,30 – 14,00
14,00 – 16,00
Využite možnosť – objednať sa na čas – ihneď Vás vybavíme bez čakania
Használja ki a lehetőséget – pontos időpontra berendeljük és várakozás nélkül mindjárt ellátásban részesítjük.

DIABETOLOGICKÁ A INTERNÁ AMBULANCIA
zdravotníctvoLekár: MUDr. Jana Babíková
Zdravotná sestra: Mária Skocovská
Kontakt: Jesenské, ul. Mieru 246
.
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBULANCIA DETSKÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST
zdravotníctvoLekár: MUDr. Edita Patakiová
Zdravotná sestra: Zuzana Borbásová
Kontakt: 047/ 56 98 497
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAČNÉ HODINY
Deň
Hodina
Rozvrh práce
Pondelok
7,30 – 8,00
príprava na ordináciu
 
8,00 – 12,30
ordinácia
 
12,30 – 13,00
obed
 
13,00 – 16,00
administratíva
Utorok
7,30 – 8,00
príprava na ordináciu
 
8,00 – 12,30
ordinácia
 
12,30 – 13,00
obed
 
13,00 – 16,00
detské poradne
Streda
7,30 – 8,00
príprava na ordináciu
 
8,00 – 10,00
ordinácia
 
10,00 – 12,00
preventívne prehliadky
 
12,00 – 12,30
obed
 
12,30 – 16,00
detské poradne
Štvrtok
7,30 – 8,00
príprava na ordináciu
 
8,00 – 10, 00
ordinácia
 
10,00 – 12,00
preventívne prehliadky
 
12,00 – 12,30
obed
 
12,30 – 16,00
administratíva
Piatok
7,30 – 8,00
príprava na ordináciu
 
8,00 – 12,30
ordinácia
 
12,30 – 13,00
obed
 
13,00 – 16,00
administratíva
.Poplatky v ambulancii:
Potvrdenie prihlášky na SŠ, VŠ
1 €
Priepustky
0,40 €
Potvrdenie zdravotného preukazu
2 €
Potvrdenie žiadosti na vodičský preukaz
6,50 €
 
AMBULANCIA DETSKÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST
zdravotníctvoLekár: MUDr. Darina Ramajová – pediater
Zdravotná sestra: Anna Adamová
Kontakt: 047/ 596 98 927  .
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAČNÉ HODINY
Deň/čas
7,30 – 8,00
8,00 – 9,00
9,00– 10,00
10,00-12,30
obed
13,00- 16,00
Pondelok
Príprava na ordináciu
Odbery, injekcie
Ordinácia
Ordinácia
12,30-13,00
Administratíva
Utorok
Príprava na ordináciu
Odbery injekcie
Ordinácia
Prevencia
12,30–13,00
Detská poradňa
Streda
Príprava na ordináciu
Odbery, injekcie
Ordinácia
Ordinácia
12,30–13,00
Detská poradňa
Štvrtok
Príprava na ordináciu
Odbery,
injekcie
Ordinácia
Prevencia
12,30–13,00
Administratíva,
semináre
Piatok
Príprava na ordináciu
Odbery, injekcie
Ordinácia
Ordinácia
12,30–13,00
Administratíva,
návštevy
.ŠKOLOPOVINNÉ DIEŤA BEZ RODIČOV – NEVYŠETRUJEME ! NOSIŤ ŽIACKE KNIŽKY !
ISKOLAKÖTELES GYEREKET SZÜLŐI KÍSERET NÉLKÜL NEM VIZSGÁLUNK ! IGAZOLÁST CSAK TANULMÁNYI KÖNYVECSKÉBE ADUNK !
Poplatky v ambulancii:.
Priepustka, ospravedlnenie do MŠ, ZŠ, SŠ
0,40€
Vystavenie PN
0,40€
Potvrdenie prihlášky na SŠ, VŠ
1,00€
Potvrdenie do táborov
0,40€
Potvrdenie žiadosti na vodičský preukaz
6,50€
Potvrdenie na sociálne účely
3,00€
Vypísanie a potvrdenie tlačiva „400“
3,00€
Vypísanie kúpeľného návrhu a odber pre soc. poisťovňu
3,00€
Vykonanie očkovania na vlastnú žiadosť
3,00€

LEKÁRENSKÁ SLUŽBA
zdravotníctvoLekárnik:
Kontakt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVÁDZKA
Deň
Prevádzka
Pondelok
7,30 – 16,00
Utorok
7,30 – 16,00
Streda
7,30 – 16,00
Štvrtok
7,30 – 16,00
Piatok
7,30 – 16,00
 
KOŽNÁ AMBULANCIA
RE DERMA s.r.o.
Neštátna kožná ambulancia
MUDr.  Edita Rúgóová
Zdravotná sestra: Anita Hanusková dipl.s.
Kontakt: 0905 760 509
 
ORDINAČNÉ HODINY
 

Deň

Ordinácia

Pondelok

7:30 – 16:00

Utorok

Hnúšťa

Streda

7:30 – 16:00

Štvrtok

Hnúšťa

Piatok

7:30 – 16:00

 

Cena vyšetrenia 5 Eur.
Ambulancia bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami.