Navigácia

Obsah

Infocentrum

 

Úradné hodiny Infocentra:

Pondelok 8,00 – 11,30 12,30 – 15,30
Utorok 8,00 – 11,30 12,30 – 15,30
Streda 8,00 – 11,30 12,30 – 15,30
Štvrtok 8,00 – 11,30 12,30 – 15,30
Piatok 8,00 – 11,30 12,30 – 15,30

 

Pracovníci Infocentra:

MelicherováEva Melicherová 
Referentka infocentra-poskytovanie služieb obyvateľstvu
Tel.: 047/58 11 277
E – mail: infocentrum@jesenske.sk

 

NÁJDETE HO NA : prízemí Obecného úradu, vchod z chodníka, ako otvorené pultové pracovisko.

PRACUJE: v dennom režime bez stránkových dní.

VYBAVÍTE TU:

1.    Daň z nehnuteľností a ostatné dane

 • Podanie daňového priznania dane z nehnuteľnosti
 • Podanie žiadosti o oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľnosti
 • Prihlásenie a odhlásenie dane:  za psa

2.    Poplatok za komunálny odpad

 • Prihlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
 • Podanie žiadosti o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3.    V kancelárii infocentra vybavíte aj

 • Podanie petícií a sťažnosti
 • Podanie pripomienok a návrhov
 • Kopírovanie dokumentov pre klientov
 • Faxovanie
 • Prepis textu
 • Napísanie žiadosti, životopisu, splnomocnenia, čestného prehlásenia
 • Sťahovanie tlačív z internetu
 • zaplatenie poplatku za stravu pre dôchodcov
 • zaplatenie povinného poplatku za Materskú školu
 • Nahlásenie závad, týkajúcich sa:
 • obecnej zelene, verejných priestranstiev, kosenia
 • zimnej údržby
 • chodníkov, obecných komunikácií
 • detského ihriska
 • verejného osvetlenia
 • káblového televízneho rozvodu

4.    Kancelária infocentra pre Vás zabezpečuje

 • Predaj obecných novín
 • Predaj vriec na komunálny odpad
 • Predaj kupónov na komunálny odpad
 • Predaj turistických máp