Navigácia

Obsah

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO

 

Úradné hodiny MKS:

   
       

Pondelok:

7:30

15:30

 

Utorok:

7:30

15:30

 

Streda:

7:30

15:30

 

Štvrtok:

7:30

15:30

 

Piatok:

7:30

15:30

 

 

Adresa:

Ul. Mieru 238

980 02 Jesenské

Telefónny kontakt:   047/ 56 98 223, 0911 910 995

E-mail:  mks.jesenske@mail.t-com.sk

 

Pracovníci MKS:

Andrea Kureková

Andrea Kureková

Koordinátorka MKS – organizovanie kultúrnych podujatí

 

Marika

Mária Borbášová

Koordinátorka MKS – organizovanie kultúrnych podujatí

 

Prenájom sály v MKS

Obec Jesenské ponúka jednotlivcom a obchodným spoločnostiam možnosť prenájmu multifunkčnej sály, kuchyne, zasadačky a vestibulu.
•    kapacita multifunkčnej sály je 300 ľudí, v sále je k dispozícií ozvučenie a osvetlenie
•    zasadacia miestnosť má kapacitu približne 40 ľudí
•    kuchyňa dokáže obslúžiť 150 stravníkov

Multifunkčná sála je vhodná pre:
•    svadby, smútočné stretnutia
•    plesy, diskotéky
•    konferencie, firemné stretnutia so zamestnancami a obchodnými partnermi

Sála kultúrneho domu sa prenajíma s vlastným riadom a kuchyňou

 

Počas vykurovacieho obdobia

Mimo vykurovacieho obdobia

1 hod.

1 deň

1 hod.

1 deň

Prenájom veľkej sály

17,00 €

116,00 €

14,00 €

83,00 €

Prenájom šatne vedľa javiska

X

5,00 €

X

5,00 €

Prenájom kuchyne

X

16,00 €

X

16,00 €

Prenájom malej sály

10,00 €

80,00 €

8,00 €

64,00 €

Prenájom vestibulu

8,00 €

64,00 €

6,00 €

56,00 €

Prenájom bufetu

1,00 €

8,00 €

1,00 €

8,00 €

Prenájom klubu dôchodcov

8,00 €

64,00 €

6,00 €

56,00 €

Prenájom podnik. miestnosti

8,00 €

64,00 €

6,00 €

56,00 €

 

Podmienky krátkodobého prenájmu a výpožičky:

 

 1. Žiadosť o prenájom veľkej sály sa podáva písomne na Obecný úrad minimálne 4 týždne pred uskutočnením akcie. V ostatných prípadoch minimálne tri pracovné dni pred uskutočnením akcie.
 2. Poplatok za prenájom veľkej sály sa platí zálohovo dopredu.
 3. Od platenia poplatku sú oslobodené obcou zriadené organizácie, miestne neziskové organizácie a cirkev.
 4. V prípade zrušenia objednávky v termíne 2 týždne pred uskutočnením akcie sa žiadateľovi vracia 50% zaplateného poplatku.
 5. V prípade zrušenia objednávky v termíne 48 hodín pred uskutočnením akcie sa žiadateľovi vracia 25% zaplateného poplatku.
 6. V prípade zrušenia objednávky v termíne menej ako 48 hodín pred uskutočnením akcie sa zaplatený poplatok nevracia.

 

Smútočné posedenia za zosnulého s trvalým pobytom na území obce Jesenské – kary:

 • 40,00 €za jeden deň.

 

Každý krátkodobý prenájom sa bude evidovať v knihe objednávok, kde sa každá požiadavka zaeviduje s údajmi:

 • poradové číslo objednávky,
 • dátum rezervácie s presným časovým rozpätím,
 • názov akcie,
 • počet osôb,
 • výška poplatku, prípadne výška zaplatenej zálohy
 • vyúčtovanie,
 • dátum a čas ukončenia akcie,
 • poznámky a podpis zodpovednej osoby.