Navigácia

Obsah

Komisie vo volebnom období 2014-2018

 

Komisie zriadené v obci Jesenské na volebné obdobie 2014-2018

1. Komisia územného plánovania regionálneho rozvoja, stavebná a bytová
Predseda komisie: Ing. Attila Pál
Členovia komisie: Milan Slovák,
MVDr. Tomáš Éli
2. Komisia finančná a podnikateľskej činnosti
Predseda komisie: Ing. Zoltám Feledy
Členovia komisie: Ladislav Barta
3. Komisia vzdelávania kultúry, mládeže a športu
Predseda komisie: MVDr. Tomáš Éli
Členovia komisie: Gabriel Czene
Mgr. Ferdinand Veres
Ing. Attila Pál
Ladislav Barta
4. Komisia životného prostredia
Predseda komisie: Gabriel Czene
Členovia komisie: MVDr Tomáš Éli
Ladislav Barta
Zuzana Csobová
Gabriela Vargová
5. Komisia verejného poriadku
Predseda komisie: Ladislav Barta
Členovia komisie: Milan Slovák
Zuzana Csobová
6. Komisia sociálna
Predseda komisie: Mgr. Ferdinand Veres
Členovia komisie: Gabriela Vargová
7. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda komisie: Gabriela Vargová
Členovia komisie: Ing. Zoltán Feledy
Ing. Attila Pál

 

Rozdelenie obce do obvodov podľa ulíc a poslancov

Obvod č. 1 – ul . Mieru, Školská –Ing. Attila Pál

Obvod č. 2 – Námestie Slobody, ul. Sobotská, Rimavská, Pekárenská– Gabriel Czene

Obvod č. 3 – ul. Družstevná, časť Ivanovo – Zuzana Csobová

Obvod č. 4 – ul. J. Jesenského, Vécseyho – MVDr. Tomáš Éli

Obvod č. 5 – ul . Agátová, Záhradná,  – Ladislav Barta

Obvod č. 6 – ul. Poľná, Orgovánová, Jazminová, Ružová  – Ing. Zoltán Feledy

Obvod č. 7 – ul. 1. Mája, Nová, Železničná – Mgr. Gabriela Vargová

Obvod č. 8. – ul. Aduš, Domafala – Milan Slovák

Obvod č. 9 – ul. Cifra, Tehelňa – Mgr. Ferdinand Vereš