Navigácia

Obsah

Komisie vo volebnom období 2018-2022

 

Komisie zriadené v obci Jesenské na volebné obdobie 2018-2022

1. Komisia územného plánovania regionálneho rozvoja, stavebná a bytová
Predseda komisie: Ing. Peter Varga
Členovia komisie:

Ing. Attila Pál

Ing. Gabriel Varga

2. Komisia finančná a podnikateľskej činnosti
Predseda komisie: MVDr. Tomáš Éli
Členovia komisie:

Ing. Zoltán Feledy

Ondrej Kurek

Ing. Attila Pál

3. Komisia vzdelávania kultúry, mládeže a športu
Predseda komisie: Ing. Attila Pál
Členovia komisie:

Gabriel Czene

Ing. Peter Varga

Zuzana Csobó

MVDr. Tomáš Éli

4. Komisia životného prostredia
Predseda komisie: Gabriel Czene
Členovia komisie:

MVDr Tomáš Éli

Ladislav Barta

Zuzana Csobó

Ing. Attila Pál

Ing. Peter Varga

5. Komisia verejného poriadku
Predseda komisie: Ladislav Barta
Členovia komisie:

Gabriel Czene

Zuzana Csobó

6. Komisia sociálna
Predseda komisie: Mgr. Ferdinand Veres
Členovia komisie:

Gabriel Czene

Ladislav Barta

Ing. Zoltán Feledy

7. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda komisie: Ondrej Kurek
Členovia komisie:

MVDr. Tomáš Éli

Ing. Attila Pál

 

Rozdelenie obce do obvodov podľa ulíc:

Obvod č. 1 – ul . Mieru, Školská – Zuzana Csobó

Obvod č. 2 – Námestie Slobody, ul. Sobotská, Rimavská, Pekárenská – Ing. Attila Pál

Obvod č. 3 – ul. Družstevná, časť Ivanovo – Gabriel Czene

Obvod č. 4 – ul. J. Jesenského, Vécseyho – MVDr. Tomáš Éli

Obvod č. 5 – ul . Agátová, Záhradná – Ladislav Barta

Obvod č. 6 – ul. Poľná, Orgovánová, Jazminová, Ružová  – Ing. Peter Varga

Obvod č. 7 – ul. 1. Mája, Nová, Železničná – Mgr. Ferdinand Veres

Obvod č. 8. – ul. Aduš, Domafala –Ing. Ján Albert

Obvod č. 9 – ul. Cifra, Tehelňa – Ondrej Kurek