Navigácia

Obsah

Tenis

Správy

Tenisový turnaj „Memoriál M.Mráza“ V.ročník.

Dňa 5.9.2014 sa konal už V. ročník tenisového turnaja, na ktorom sa od roku 2010 hrá o putovnú tenisovú raketu Milana Mráza. Pred začiatkom turnaja sme si pripomenuli nášho tenisového kolegu Ing. Milana Mráza. Milan bol veľmi priateľský človek, kamarát, ktorý veľmi miloval tenis. celý text

ostatné | 6. 11. 2014 | Autor: Správce Webu

Informácie z tenisu – 2013

Dňa 5.9.2014 sa konal už V. ročník tenisového turnaja, na ktorom sa od roku 2010 hrá o putovnú tenisovú raketu Milana Mráza. Pred začiatkom turnaja sme si pripomenuli nášho tenisového kolegu Ing. Milana Mráza. Milan bol veľmi priateľský človek, kamarát, ktorý veľmi miloval tenis. celý text

ostatné | 30. 10. 2013 | Autor: Správce Webu

Tenis v roku 2012 v Jesenskom

Náš obecný tenisový kurt žil tenisom aj v tomto roku. Pokračovali naše amatérske tenisové súťaže, tiež priateľské zápasy, aj zápasy ako forma aktívneho odpočinku a zábavy. Mohli sme vidieť tenisových nadšencov nielen z Jesenského, ale aj z okolia. celý text

ostatné | 11. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Činnosť tenisového oddielu /TO/ Jesenské prebiehala v súlade s plánom na rok 2011

Na tenisovom kurte v Jesenskom sme zahájili tenisový rok v apríli. Hneď ako to počasie dovolilo sme pokračovali v dlhodobej súťaži Tenis cup 2011 podľa vyžrebovaného rozpisu. Dňa 7.5.2011 sa konal zahajovací tenisový turnaj pri otvorení sezóny v dvojhre a štvorhre. Turnaja sa zúčastnili hráči A.Czene. F.Nygyváradi, P.Maksi, V.Varga a M.Pančík. V dvohre zvíťazil M. Pančík pred P.Maksim a V.Vargom. V štvorhre zvíťazila dvojica A.Czene – P.Maksi pred M.Pančíkom – V.Vargom celý text

ostatné | 21. 11. 2011 | Autor: Správce Webu
#

O tenise v Jesenskom

Tenis cup 2010
V celom roku 2010 sa podľa vyžrebovania hral III. ročník tenisového cupu 2010, ktorý bol vyhodnotený 28.augusta. Prvenstvo získal Tomáš Thót, druhé miesto si vybojoval Marian Pančík a tretie miesto sa pripadlo Gabrielovi Mihályiovi (čendeš), štvrtý bol Viktor Varga, piaty Ladislav Balogh, šiesty skončil Štefan Mišurák , siadmi Norbert Tóth a ôsmi František Nagyváradi. celý text

ostatné | 7. 10. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Tenis v Jesenskom v roku 2010

Hneď v úvode chceme podotknúť, že v roku 2009 výbor tenisového klubu začal pracovať v novom zložení. Jeho predsedom sa stal MUDr. Marian Pančík , podpredsedom Viktor Varga a Štefan Mišurák. celý text

ostatné | 13. 7. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Tenis cup 2008

Tenisový cup v roku 2008 sa začal 30. apríla a skončil 30. augusta . Celkove sa odohralo 156 zápasov. Vedenie tenisového klubu ani nečakalo taký veľký záujem o turnaj s takým počtom odohraných zápasov. celý text

ostatné | 12. 9. 2008 | Autor: Správce Webu