Navigácia

Obsah

Činnosť tenisového oddielu /TO/ Jesenské prebiehala v súlade s plánom na rok 2011

Typ: ostatné
Na tenisovom kurte v Jesenskom sme zahájili tenisový rok v apríli. Hneď ako to počasie dovolilo sme pokračovali v dlhodobej súťaži Tenis cup 2011 podľa vyžrebovaného rozpisu. Dňa 7.5.2011 sa konal zahajovací tenisový turnaj pri otvorení sezóny v dvojhre a štvorhre. Turnaja sa zúčastnili hráči A.Czene. F.Nygyváradi, P.Maksi, V.Varga a M.Pančík. V dvohre zvíťazil M. Pančík pred P.Maksim a V.Vargom. V štvorhre zvíťazila dvojica A.Czene – P.Maksi pred M.Pančíkom – V.Vargom

Dni obce 9.7.2011

Dňa 9.7.2011 sa konal tenisový turnaj pri príležitosti „Dňa obce Jesenské“.
Hralo sa o víťazstvo v dvojhre a štvorhre.
Z Jesenského sa zúčastnili hráči: V.Varga, z Gortvy F.Nagyváradi,
z G.Dechtár P.Maksi, A.Czene z Jestíc a I.Hruška z.R.Soboty.
V dvojhre zvíťazil Hruška pred Maksim a Czenem
V štvorhre zvíťazila dvojica Hruška – Varga pred dvojicou Czene – Maksi.

Memoriál M.Mráza 16.7.2011

V júli sa konal aj II. ročník tenisovej súťaže „Memoriál M.Mráza“. Podľa propozícií turnaja
hrajú na ňom len hráči z Jesenského. Hrá sa o putovnú raketu, ktorú venovala na tento účel
manželka zosnulého Ing. M. Mráza.
Zúčastnili sa M.Pančík, V.Varga, N.Tóth, M.Kurek, V.Štepanovský.
V dvojhre zvíťazil M.Pančík pred N.Tóthom a V.Vargom
V štvorhre bolo poradie 1. M.Pančík – T.Tóth, 2. M.Kurek – N.Tóth, 3. V.Varga-V.Štepanovský.
Na vyhodnotení turnaja sa zúčastnila aj manželka zosnulého Ing. M.Mráza s rodinou, ktorá sa hráčom prihovorila, poďakovala a odovzdala cenu. Na spoločnom posedení sme si zaspomínali na nášho výborného tenisového spoluhráča, človeka a priateľa.

Putovná cena starostu obce Jesenské 24.9.2011

Dňa 24. 9.2011 sa konal tenisový turnaj o „Putovnú cenu starostu obce Jesenské“ .
Tento rok sa konal už V. ročník. Je to turnaj pre hráčov z našej obce v dvojhre a štvorhre.
Tento rok sa ho zúčastnili hráči – V.Varga, V. Štepanovský, N.Tóth, V.Kuna, T.Tóth, M.Kurek, M.Pančík a L.Balogh..
Ráno prišiel hráčov pozdraviť starosta obce p. Mgr. G.Mihályi, poprial hráčom hodne športových úspechov a k putovnej cene pridal aj vecné ocenenie, čo hráči s vďakou prijali.
Tenisový deň bol zakončený odovzdaním cien z rúk starostu obce. Na záver sa konalo posedenie s občerstvením.
Poradie v dvojhre: 1.M.Pančík, 2. V.Štepanovský, 3. T.Tóth.
Poradie v štvorhre: 1. T.Tóth – M.Pančík, 2. N.Tóth – V. Kuna, 3. V.Varga – V.Štepanovský, 4. M.Kurek-L. Balogh.

Tenis cup 2011

Dňa 16.9.2011 sa skončila tenisová súťaž „Tenis cup 2011“. Tohto roku to bol už IV. ročník.
Je to celoročná súťaž v dvojhre, ktorá sa hrá systémom každý s každým, podľa vylosovaného rozpisu. Tento ročník sa začal už koncom jesene r. 2010. Zúčastnilo sa ho
12 hráčov. Bolo odohrané 58 zápasov, 2 neboli odohrané.
Vyhodnotenie je tradične spojené s príležitosťou konania tenisového turnaja o „Putovnú cenu
starostu obce Jesenské“. Tak tomu bolo aj t.r., takže ceny víťazom odovzdal starosta
obce a predseda TO Dr. M.Pančík dňa 24.9.2011
Poradie: 1. P.Maksi, 2. M.Pančík, 3. A.Czene, 4. I.Hruška, 5. V.Štepanovský, 6. T.Tóth,
7. N.Tóth, 8. V.Varga, 9. G.Mihályi /Csendes/, 10. L.Balogh, 11. F.Nagyváradi, 12. Š.Mišurák.

Ďalšie informácie:

Informácie o činnosti TO boli počas celej sezóny pravidelne aktualizované na informačnej tabuli na tenisovom kurte v Jesenskom. Tento spôsob informovania predpokladáme aj v budúcnosti.
Členovia TO by veľmi radi privítali medzi sebou ďalších amatérskych tenisových záujemcov.
Neváhajte a príďte medzi nás.
Správcom kurtu, ktorý je obecný, je p.Vladimír Kuna, u ktorého je možné si objednať tenisový kurt na určitý termín, pričom nezáleží na tom či ste, alebo nie ste členom tenisového oddielu.

Na záver ďakujeme za osobný a kladný postoj k nášmu tenisovému oddielu p.starostovi Mgr. G.Mihályiovi.

Predseda TO Jesenské MUDr. M.Pančík


Vytvorené: 21. 11. 2011
Posledná aktualizácia: 1. 9. 2017 21:01
Autor: Správce Webu