Navigácia

Obsah

Občania

Správy

Čriepky spomienok bývalého učiteľa Juraja Dubeckého v Jesenskom

Plávam vo vodách staroby a postupne ulamujem z pecňa svojich spomienok na detstvo, mladosť, na roky štúdia, na úspechy i nezdary a nenaplnené sny. Spomínam aj na môj prvý vstup na pôdu Jesenského. celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Ruka v ruke – pohyb a dobrá nálada

Spoločný športový deň našich seniorských organizácií sa konal 29. mája 2014. Otvoril ho Štefan Gabmayer. Privítal prítomných a hostí z Okresného centra a pána starostu, po ňom pani Margita Felediová oboznámila prítomných z najbližšími letnými aktivitami seniorov. Samotné súťaženie pozostávalo z troch disciplín. Najlepšie sa s nimi popasoval pán Solnoky Štefan a tým pádom obsadil prvý stupienok víťazov. Na druhom sa umiestnil Feledy Jozef, tretí stupienok patril Františkovi Rohályimu, štvrté miesto Jánovi Mojžišovi a piate obsadila Júlia Barcziová. Po odovzdaní cien sa pristúpilo i k losovaniu tomboly. V príjemnej atmosfére čas rýchlo ubiehal a ani sme sa nenazdali a bol tu obed a s ním i občerstvenie vo forme guľáša na ktorý sme sa už všetci tešili. celý text

ostatné | 3. 6. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Založenie turistického klubu a jeho prvý výstup v Hajnáčke

Zima na prelome rokov 2013/2014 bola veľmi mierna. Možno práve táto skutočnosť priviedla našu pani riaditeľku z materskej školy Elenku Sekelskú k nápadu založiť u nás v obci turistický klub. Veď v období bez snehu a v plusových teplotách by sa dali krásne absolvovať nejaké nenáročné túry. Tak od nápadu nebolo ďaleko k realizácii. Stretla sa s pánom starostom Gabrielom Mihályim a Evkou Wahleovou a nápad sa začal pretavovať do skutočnosti. Dohodlo sa pár podrobností s odvozom a po ústnej propagácii a vyhlásení v miestnom rozhlase sa vytvorila skupinka 16 turistov. celý text

ostatné | 2. 5. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Stalo sa už dobrou tradíciou

Zima na prelome rokov 2013/2014 bola veľmi mierna. Možno práve táto skutočnosť priviedla našu pani riaditeľku z materskej školy Elenku Sekelskú k nápadu založiť u nás v obci turistický klub. Veď v období bez snehu a v plusových teplotách by sa dali krásne absolvovať nejaké nenáročné túry. Tak od nápadu nebolo ďaleko k realizácii. Stretla sa s pánom starostom Gabrielom Mihályim a Evkou Wahleovou a nápad sa začal pretavovať do skutočnosti. Dohodlo sa pár podrobností s odvozom a po ústnej propagácii a vyhlásení v miestnom rozhlase sa vytvorila skupinka 16 turistov. celý text

ostatné | 24. 4. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Výročná členská schôdza ZO ŤZP

Už tradične sa každoročne v mesiaci marec koná Výročná členská schôdza ZO ŤZP. V tomto roku to bolo 21. marca 2014. Počet členov organizácie k tomuto dňu bol 44.
Schôdzu zahájil a viedol člen výboru, starosta obce Čierny Potok Ondrej Hriň. Privítal všetkých prítomných a zvlášť hostí z Okresného centra pána predsedu Jána Juhásza a jeho zástupcu a taktiež zástupcu starostu obce Jesenské pána Františka Fábiana. celý text

ostatné | 7. 4. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Aktivity dôchodcov

Dňa 28. februára 2014 sa v reštaurácii Nostalgia konala výročná členská schôdza ,,Základnej organizácie jednoty dôchodcov v Jesenskom“. Celkom bolo prítomných 51 členov. Na schôdzu boli pozvaní zástupcovia obce Mgr. Gabriel Mihályi a František Fabián, ktorí pozvanie prijali a schôdze sa zúčastnili. Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie p. Margita Feledyová. Po privítaní účastníkov a po bohatom programe Základnej umeleckej školy sa pristúpilo k rokovaniu. Vyhodnotila sa bohatá činnosť z roka 2013 (zájazdy, návšteva kultúrnych pamiatok, športový deň, vianočné posedenie atď.) a prečítal sa vytýčený projekt na rok 2014. Boli pozdravení a milým darčekom odmenení jubilanti roka, ktorí slávili svoje okrúhle narodeniny. S veľkým predsavzatím si vytýčili plán aktivít na bežný rok, ktorý sa však môže realizovať len s dotáciou od obecného úradu. K uskutočneniu vytýčených cieľov prajem každému členovi veľa zdravia, elánu a nech sa dobre cíti v našom kolektíve. celý text

ostatné | 20. 3. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Komunitné centrum

V komunitnom centre pracuje trojčlenný tím a to menovite Mária Danyiová, Alexander Berki a Margita Hroncová, ktorí vykonávajú aktivity pre každú vekovú skupinu obyvateľstva. Pre najmenších sprístupňujú predškolskú výchovu, kde sa deti naučia základné veci, ktoré im budú nápomocné v prvom ročníku školskej dochádzky. celý text

ostatné | 8. 10. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Rozlúčka so zosnulým Ing. Júliusom Vargom †

Posledné zbohom celý text

ostatné | 11. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Priebojná mladá slečna zo značkou „EWANDA“ z Jesenského

Vždy usmiata a veselá akoby ani nemala žiadne starosti. Tak pôsobí mama slečny Evky Paprčkovej. Opak je však pravdou, nakoľko vychováva sama dve deti a to syna Pavla a dcéru Evinu. Vychováva ich s láskou a snaží sa im dať všetko čo potrebujú. Dcéra Evina je mladá devätnásť ročná šikovná a kreatívna slečna. V súčasnosti pôsobí v Bratislave vo firme GATE ako asistent predaja, kde pomáha zákazníkom pri výbere tovaru, aranžuje figuríny a robí presun tovaru do iných predajní GATE. celý text

ostatné | 11. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Finančná zbierka

Organizácie Zväzu dôchodcov a Zväzu telesne postihnutých Jesenské, vyhlásili finančnú zbierku na obnovenie vybavenia domu smútku (stoličky). Dobrovoľný finančný príspevok môžete odovzdať do konca roka 2012 pri pani: Barciová Júlia, Medveďová Eva, Mojžišová Božena, Felediová Margo, Infocentrum Jesenské celý text

ostatné | 29. 11. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Začínajúca mladá umelkyňa

Do dverí vstúpila mladá usmiata dievčina. Prisľúbila mi rozhovor o svojej veľkej záľube, o maľovaní. Dá sa povedať, že svoj talent zdedila po praslici. Ako mi povedala, už jej babka vytvárala pekné kresby na vyšívanie a obrázky pre vnúčatá do pamätníčkov. Matka zase koketovala s dráhou módnej návrhárky. Svoje ambície však ukončila štúdiom na strednej ekonomickej škole, preto o to viac podporovala svoju dcéru v rozvíjaní jej nesporného talentu v maľovaní. Už jej detské kresby sa líšili od kresieb jej sestry. V tejto záľube ju podporoval aj otec, ktorý ju učil prvé kresbičky zvieratiek. Na Základnej škole v Jesenskom si ju všimol pán učiteľ Törköl a odporučil ju na výtvarný krúžok Mariana Lacka v Rimavskej Sobote. Tu sa zdokonaľovala v maľovaní a bola to dobrá príprava na ďalšej ceste v rozvíjaní svojho talentu, nakoľko dobre vieme, že samotný talent nestačí, treba ho rozvíjať a zdokonaľovať. Po ukončení základnej školy nastúpila na Strednú odbornú školu Ladislava Bielika v Leviciach. Zvolila si odbor propagačná grafika. Viac ju však zaujalo úžitkové výtvarné umenie, čiže kresba, maľba, socha. Po skončení strednej školy pokračuje v štúdiu na Univerzite Mateja Bela, fakulta pedagogiky v jednopredmetovom odbore – výtvarné umenie. Momentálne je čerstvá absolventka bakalárskeho titulu. K čomu jej samozrejme zo srdca gratulujeme a zároveň prajeme úspešné dokončenie aj magisterského štúdia v ktorom pokračuje. Vo svojej zatiaľ krátkej umeleckej dráhe si už stihla vytvoriť aj vlastný maliarsky štýl a to maľovanie štylizovaných portrétov, ktoré ju zaujali a sú jej veľmi blízke. celý text

ostatné | 17. 8. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Úlohu zohrala ideológia nie pracovitosť

Ján Medveď sa narodil 26.12.1930 v Jesenskom časť Ivanovo. Tu žije až do dnes s tým rozdielom, že z Ivanova sa presťahoval do dediny, kde si postavil dom. Na Ivanovo sa jeho rodičia prisťahovali z Brezna za Prvej česko-slovenskej republiky (1918-1938). Pán Medveď pochádza z rodiny železničiara. Kým otec pracoval na železnici matka sa starala o domácnosť, pole a deti. Aj napriek nie ľahkým časom vyštudovali všetci štyria súrodenci. Sestry sa vyučili remeslu. Pán Medveď ako najmladší z detí v 1937-mom nastúpil do 1. triedy do Národnej školy. V 1939-tom toto územie obsadili Maďari a tak všetky ďalšie ročníky až po ôsmu triedu sa učil po maďarsky. Po fronte ( druhá svetová vojna 1939-1945) nastúpil do Meštianskej školy v Rim. Sobote, ktorú skončil po štyroch rokoch v 1949-om. celý text

ostatné | 5. 1. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Športový deň dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých

Spoločný športový deň sa konal 7. júna 2011 v MKS. Otvoril ho už tradične pán predseda Štefan Gabmayer svojím povestne brilantným príhovorom.
Privítal všetkých prítomných a hostí medzi nimi pána predsedu Okresného centra Rimavská Sobota Jána Juhásza , jeho podpredsedu Árpáda Známa a tiež pána starostu z Jesenského Gabriela Mihályia, ktorému zároveň pogratuloval k získaniu vysokoškolského diplomu. celý text

ostatné | 13. 6. 2011 | Autor: Správce Webu

Činnosť základnej organizácii Jednoty dôchodcov v Jesenskom

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v našej obci vykazuje aktívnu činnosť. Má 50 členov. Na Výročnej členskej schôdzi dňa 1.3. 2011 bolo prijaté uznesenie: „Rozvíjať činnosť v klube dôchodcov.“ Vedenie organizácie navrhlo schádzať sa každú prvú nedeľu v mesiaci. Na činnosti klubu je pozoruhodné to, že na stretnutiach je pripravený program na aktuálne témy v danom mesiaci. Prítomní sú oboznámení z uzneseniami vyšších orgánov, s literatúrou, politikou zdravotníctvom a podobne. Členovia klubu si pri káve a čaji zahrajú spoločenské hry, šach, karty, mlyn a vymieňajú si skúsenosti z varenia a pečenia. Podelia sa medzi sebou o svoje radosti ale aj starosti. Tak čas strávený v klube rýchlo ubehne a oni sa opäť tešia na ďalšie stretnutie. celý text

ostatné | 10. 6. 2011 | Autor: Správce Webu
#

Záľuba na celý život

Niekedy nám naša záľuba z detstva vydrží po celý život. Tak to je aj s našou pani Evou. Už ako osem ročná sa začala zaujímať o vyšívanie, ktoré videla u starkej. Samozrejme, že najskôr sa naučila rôzne typy stehov a potom začala vyšívať. V staršom veku sa naučila aj háčkovať a tak sa ešte zaoberá aj háčkovaním dečiek. Z čoho vyplýva že má talent na ručné práce. celý text

ostatné | 18. 11. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Zakladatelia folklórneho súboru BOGLÁRKA

Zakladatelia folklórneho súboru Boglárka sú manželia Gyöngyi a Csaba Verébovci. Gyöngyi pochádza z Jesenského a jej manžel z Tornale. Obidvaja majú spoločnú záľubu a to folklórny tanec. Keďže obaja tancovali vo folklórnom súbore, tak im je táto záľuba blízka a Gyöngyi navštevovala v Košiciach školu na vedenie folklórneho súboru. Ich láska k tomuto umeniu ich priviedla na myšlienku založiť v Jesenskom folklórny súbor. Chceli, aby aj ich deti poznali čo je to folklórny tanec a tak myšlienku založenie folklórneho súboru, zrealizovali. Chodili po školách v Jesenskom, aj po dedine a nahovárali rodičov a deti aby sa začali venovať tomuto krásnemu umeniu. Pred desiatimi rokmi sa im ho nakoniec podarilo založiť. Samozrejme že začiatky neboli ľahké ale ich vytrvalosť sa vyplatila. Prvé kroje dávali šiť do krajčírskeho učilišťa s tým, že vzorový kroj ušila sama Gyöngyi. Peniaze získali cez projekt, od Illyés Alapítvány. Neskôr keď si založili súbor Malú Boglárku a deti sa naučili viac tancov (12 choreografií) už bolo treba oveľa viac krojov tak si ich šila sama Gyöngyi spolu s matkou, nakoľko kúpa hotových krojov bola finančne dosť náročná. celý text

ostatné | 13. 7. 2010 | Autor: Správce Webu
#

Aj vďaka Barnabášovi Egyudovi som tým čím som

Pán Eugen Danyi žijúci v Piešťanoch už okrúhlych 50 rokov, nedá dopustiť na svoju rodnú obec Jesenské kde sa narodil 8.10.1937. Pochádza z robotníckej rodiny. Otec bol robotník a muzikant. Matka bola v domácnosti. Pochádza zo šiestich detí. Základnú školu vychodil v Jesenskom. Ďalej pokračoval v štúdiu ako učeň v Rimavskej Sobote, kde sa učil profesii holič – kaderník . celý text

ostatné | 19. 11. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Život obyčajného človeka

Pán Štefan Pataky je pôvodom zo Šuríc , malej dedinky vzdialenej len pár kilometrov od železničnej stanice Hajnáčka, kde jeho starý otec robil výpravcu.
Pán Pišta ako ho všetci volajú v marci a to 23, oslávil úctyhodný vek, zložený z magických čísel – 77 rokov. Narodil sa v 1932 – hom a pochádza z 8-ich detí. Je jeden z tých ktorý si pamätá aj druhú svetovú vojnu. Táto vojna bola najväčší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Skončila sa v roku 1945 a to už mal pán Pišta 13 rokov, takže si pamätá na vojnu, ranených vojakov, ktorých ukrývali z rizikom, že ich u nich objavia Nemci. V tomto období bývali aj s rodinou v Bottove, neďaleko Jesenského. Tu vlastnili poľnohospodársku pôdu okolo 20 hektárov, na ktorej pestovali tabak, zeleninu a dyne , ktoré predávali vo vlastnom obchode v Jesenskom. Napriek majetku, ktorý vlastnili dali rodičia svojho syna vyštudovať. Učil sa za opravára v Podbrezových strojárňach. V roku 1945 sa presťahovali do Jesenského. Tu sa taktiež zaoberali poľnohospodárskou výrobou a chovaním statku až do roku 1950 kedy im ho RSD zobralo. Na základnej vojenskej službe bol od októbra 1953 až do decembra 1955. Hoci pán Pišta viac menej rozprával len o svojej robote, ako vieme je ženatý a to šťastne neuveriteľných 41 rokov. Za manželku si zobral pani Magdalénu rodenú Tóthovú z Jesenského. Pani Magdaléna dlhé roky pracovala na pošte v Rimavskej Sobote a potom v Jesenskom, odkiaľ šla i na dôchodok. Žiaľ toto manželstvo nebolo požehnané deťmi, no predsa len nie sú sami, lebo si zobrali k sebe sestrinu dcéru s ktorou spoločne bývajú. celý text

ostatné | 7. 7. 2009 | Autor: Správce Webu
#

Sladká vášeň pani Márii Mihályovej

Pán Štefan Pataky je pôvodom zo Šuríc , malej dedinky vzdialenej len pár kilometrov od železničnej stanice Hajnáčka, kde jeho starý otec robil výpravcu.
Pán Pišta ako ho všetci volajú v marci a to 23, oslávil úctyhodný vek, zložený z magických čísel – 77 rokov. Narodil sa v 1932 – hom a pochádza z 8-ich detí. Je jeden z tých ktorý si pamätá aj druhú svetovú vojnu. Táto vojna bola najväčší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Skončila sa v roku 1945 a to už mal pán Pišta 13 rokov, takže si pamätá na vojnu, ranených vojakov, ktorých ukrývali z rizikom, že ich u nich objavia Nemci. V tomto období bývali aj s rodinou v Bottove, neďaleko Jesenského. Tu vlastnili poľnohospodársku pôdu okolo 20 hektárov, na ktorej pestovali tabak, zeleninu a dyne , ktoré predávali vo vlastnom obchode v Jesenskom. Napriek majetku, ktorý vlastnili dali rodičia svojho syna vyštudovať. Učil sa za opravára v Podbrezových strojárňach. V roku 1945 sa presťahovali do Jesenského. Tu sa taktiež zaoberali poľnohospodárskou výrobou a chovaním statku až do roku 1950 kedy im ho RSD zobralo. Na základnej vojenskej službe bol od októbra 1953 až do decembra 1955. Hoci pán Pišta viac menej rozprával len o svojej robote, ako vieme je ženatý a to šťastne neuveriteľných 41 rokov. Za manželku si zobral pani Magdalénu rodenú Tóthovú z Jesenského. Pani Magdaléna dlhé roky pracovala na pošte v Rimavskej Sobote a potom v Jesenskom, odkiaľ šla i na dôchodok. Žiaľ toto manželstvo nebolo požehnané deťmi, no predsa len nie sú sami, lebo si zobrali k sebe sestrinu dcéru s ktorou spoločne bývajú. celý text

ostatné | 24. 11. 2008 | Autor: Správce Webu
#

Jozef Agócs – ľudový drevorezbár

Pán Jozef Agócs sa narodil 3.5.1914 v Rokytníku , okres Rimavská Sobota a zomrel 22.10. 2001vo veku 87 rokov v Jesenskom. Pochádzal z bačovskej rodiny a tak sa z rodičmi sťahoval podľa potreby z dediny do dediny. celý text

ostatné | 22. 7. 2008 | Autor: Správce Webu