Navigácia

Obsah

Z obecného úradu

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Riaditeľka Materskej školy – Óvoda Jesenské - Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľka Materskej školy – Óvoda Jesenské v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. O celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

KORONAVÍRUS

Prijaté opatrenia / Megelőző intézkedések celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Plakát 2019.július 6.

XVII. Falunap Feled - Szerettetel várunk mindenkit! celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Plagát 06.07.2019

XVII. Deň obce Jesenské- srdečne Vás pozývame celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 13.4.2019 Obecný úrad a KC organizovali deň Rómov pre deti, formou športového dňa v miestnej telocvični, ktorý slávnostne otvoril pán starosta Gabriel Mihályi. celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Metodický deň v miestnej Materskej škole - Óvoda

Spoločný školský úrad v Jesenskom a miestna Materská škola- Óvoda zorganizovali dňa 29.11.2018 „Metodický deň“ pre materské školy z nášho obvodu. celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

ĎAKUJEM ZA DÔVERU! KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ BIZALMUKAT!

Mgr. Gabriel MIHÁLYI celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Ropík Jesenské 1

Ropík Jesenské

Pozvánka
Video, reklamný film z celého "Česko-Slovenska"
celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Festival Detský úsmev

Dňa 19. júna 2018 sa v kultúrnom dome Hajnáčka konala radostná udalosť: 9. ročník festivalu Detský úsmev, ktorý je tradičným regionálnym podujatím Spoločného školského úradu Jesenské. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

„Gemerský slávik“ a metodický deň v materskej škole Hodejov

V materskej škole v Hodejove bol mesiac apríl veľmi rušný. Pedagogickí zamestnanci pripravili pre učiteľky okolitých materských škôl metodický deň a nevynechali ani malé talenty, ktoré predviedli svoje spevácke schopnosti. Obidve akcie sa uskutočnili pod záštitou Spoločného školského úradu Jesenské. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vážení občania !

Obecný úrad a infocentrum každoročne vyhlasujú súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku. Súťaž trvá od apríla do septembra 2018. celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Metodický deň v Materskej škole Šimonovce

Dňa 2. februára sa opäť konalo stretnutie Metodického združenia učiteliek materskej školy Spoločného školského úradu Jesenské. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Miestna občianska poriadková služba v Jesenskom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Podpora komplexného poskytovania miestnej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ vo výške 143 646,16 eur, celkové oprávnené výdavky projektu sú 151 206,48 eur. celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Okrasná zeleň – ozdoba obce Jesenské

Obec Jesenské zrealizovala Európsky projekt na rekonštrukciu centra obce Jesenské ešte v roku 2011. V súčasnosti je záujem zvýšiť prostredníctvom zrealizovaného projektu podiel zelene a okrasných rastlín v súlade s Generelom zelene obce Jesenské, ktorý bol spracovaný za týmto účelom ešte v r.2008. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší dvor a predzáhradku

Stalo sa u nás dobrou tradíciou každoročne vyhlásiť súťaž o Najkrajší dvor a predzáhradku a tak inšpirovať našich občanov pri skrášľovaní svojich dvorov a tým aj celej našej obce. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Týždeň vedy a techniky na Základnej škole Viktora Szombathyho s VJM

V rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky sme v našej škole zorganizovali 16. novembra 2017 Deň vedy a techniky celý text

ostatné | 28. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre občanov

Upozornenie pre občanov celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor:
#

XV. Dni obce

XV. Dni obce celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor:
#

Pozvánka: Blší trh

Srdečne pozývame každého, kto chce predať, vymeniť, či nakúpiť na Blší trh v Jesenskom. Blší trh sa koná 28. marca 2015 v čase medzi 13:00 a 17:00 v Kultúrnom dome. Poplatok: 2 EUR. celý text

ostatné | 23. 3. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Pozvánka: Vianočný trh spojený s vianočným programom

Obec Jesenské a Miestne kultúrne stredisko Vás pozývajú na Vianočný trh spojený s vianočným programom, ktorý sa uskutoční 12. decembra v MKS v Jesenskom. celý text

ostatné | 10. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Využite svoje právo voliť!

Vážení občania 15.11.2014 voľby 2014. Využite svoje právo voliť !!!
Kandidáti na starostu a poslancov pre volebné obdobie 2014-2018:
Na voľby starostu obce: celý text

ostatné | 10. 11. 2014 | Autor: Správce Webu

IV. kontaktná výstava a veľtrh

Obec Jesenské v rámci DŇA OBCE dňa 12. júla 2014 organizuje IV. KONTAKTNÚ VÝSTAVU A VEĽTRH v obci Jesenské.
Kontaktná výstava a veľtrh sa usporiada v športovom areáli v obci Jesenské, kde srdečne pozývame podnikateľov, výrobcov a šikovných ľudí zo Slovenska a z Maďarska. Cieľom Kontaktnej výstavy a veľtrhu je, aby sa podnikatelia a výrobcovia prezentovali so svojimi produktmi, výrobkami a službami. celý text

ostatné | 2. 7. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Pozvánka: XII. Deň obce

Pozývame Vás na XII. Deň obce Jesenské, ktoré sa bude konať 12. júla 2014.
Szeretettel várunk mindenkit a XII. Falunapra, amely 2014 július 12-én kerül megrendezésre.
Kliknite na obrázky pre väčšie rozlíšenie: celý text

ostatné | 30. 6. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Únia nevidiacich a slabozrakých

Pozývame Vás na XII. Deň obce Jesenské, ktoré sa bude konať 12. júla 2014.
Szeretettel várunk mindenkit a XII. Falunapra, amely 2014 július 12-én kerül megrendezésre.
Kliknite na obrázky pre väčšie rozlíšenie: celý text

ostatné | 7. 10. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Dobrovoľná zbierka na zakúpenie stoličiek do domu smútku

V rámci dobrovoľnej zbierky na zakúpenie stoličiek, resp. lavíc do domu smútku bolo v našej obci vyzbieraných 1 516,22 €. Obecný úrad v súčinnosti s infocentrumom ďakuje za príspevky, nezáleží na výške príspevku ale na dobrej vôli pomôcť. celý text

ostatné | 12. 2. 2013 | Autor: Správce Webu

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor

Súťaž prebieha od mája do septembra 2012.
Najkrajšie predzáhradky a dvory, vybraté členmi komisie budete môcť zhliadnuť na tejto webovej stránke: www.jesenské.sk. celý text

ostatné | 23. 5. 2012 | Autor: Správce Webu

Zber obnoseného šatstva

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,ktorý sa bude konať v obci Jesenské v priestoroch Kultúrneho domu v pracovných dňoch od 14.05. ( pondelok ) do 21.05. ( pondelok ) v čase od 8:00 do 12:00 hod. celý text

ostatné | 14. 5. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2012

Obecný úrad v Jesenskom informuje o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2012 celý text

ostatné | 30. 1. 2012 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná