Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Z obecného úradu

Návšteva poverenej podpredsedníčky vlády  pre plán obnovy Livie Vašákovej v Jesenskom 

Návšteva poverenej podpredsedníčky vlády  pre plán obnovy Livie Vašákovej v Jesenskom 

Dátum: 12. 7. 2023

29. júna 2023 - Ministerstvo vnútra  SR vyhlásilo výzvu na vznik centier zdieľaných služieb,  jedná sa o spoločné úradovne. Výzva je určená pre obce v menej rozvinutých okresoch.  Z plánu obnovy pôjde na tento účel viac ako 11 miliónov eur. 

"Mestám a obciam zhasína nádej"

"Mestám a obciam ZHASÍNA NÁDEJ"

Dátum: 27. 1. 2023

Protestná iniciatíva v mestách a obciach 30.01.2023, od 19,00 hod protestne zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jesenskom

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jesenskom

Dátum: 28. 11. 2022

Dňa 23.11.2022 streda, sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jesenskom.
Hlavným bodom ustanovujúceho zasadnutia bolo zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.

Starosta Obce Jesenské Mgr.Gabriel Mihályi PhD

Vážení obyvatelia, občania a voliči obce Jesenské

Dátum: 2. 11. 2022

Ďakujem za prejavenú dôveru, čo ste mi preukázali pri voľbách do miestnej samosprávy.
Vaša dôvera je pre mňa ďalšou výzvu do nového volebného obdobia, pokračovať v zodpovednom riadení obce spoločne s Vami pre Vás.

Október, mesiac úcty k starším

Október, mesiac úcty k starším

Dátum: 18. 10. 2022

Obec Jesenské pri príležitosti Dňa úcty k starším dňa 11. októbra o 14.00 hodine si uctila svojich obyvateľov nad 65 rokov s organizovaním slávnostného posedenia.

Plagát XVIII. deň obce 9. jula 2022

Plagát XVIII. deň obce 9.júla 2022

Dátum: 22. 6. 2022

XVIII. Deň obce Jesenské- srdečne Vás pozývame

XVII. Falunap Feled - Szerettetel várunk mindenkit!

Plakát XVIII. falunap 2022 julius 9

Dátum: 22. 6. 2022

XVIII. Falunap Feled - Szerettetel várunk mindenkit!

Riaditeľka Materskej školy – Óvoda Jesenské - Zápis detí do Materskej školy

Dátum: 27. 4. 2021

Riaditeľka Materskej školy – Óvoda Jesenské v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. O

KORONAVÍRUS

Dátum: 16. 3. 2020

Prijaté opatrenia / Megelőző intézkedések

Plakát 2019.július 6.

Plakát 2019.július 6.

Dátum: 19. 6. 2019

XVII. Falunap Feled - Szerettetel várunk mindenkit!

Plagát 06.07.2019

Plagát 06.07.2019

Dátum: 19. 6. 2019

XVII. Deň obce Jesenské- srdečne Vás pozývame

Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov

Dátum: 3. 6. 2019

Dňa 13.4.2019 Obecný úrad a KC organizovali deň Rómov pre deti, formou športového dňa v miestnej telocvični, ktorý slávnostne otvoril pán starosta Gabriel Mihályi.

Metodický deň v miestnej Materskej škole - Óvoda

Metodický deň v miestnej Materskej škole - Óvoda

Dátum: 10. 12. 2018

Spoločný školský úrad v Jesenskom a miestna Materská škola- Óvoda zorganizovali dňa 29.11.2018 „Metodický deň“ pre materské školy z nášho obvodu.

ĎAKUJEM ZA DÔVERU! KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ BIZALMUKAT!

Dátum: 16. 11. 2018

Mgr. Gabriel MIHÁLYI

Ropík Jesenské 1

Ropík Jesenské

Dátum: 20. 9. 2018

Pozvánka
Video, reklamný film z celého "Česko-Slovenska"

Festival Detský úsmev

Festival Detský úsmev

Dátum: 4. 7. 2018

Dňa 19. júna 2018 sa v kultúrnom dome Hajnáčka konala radostná udalosť: 9. ročník festivalu Detský úsmev, ktorý je tradičným regionálnym podujatím Spoločného školského úradu Jesenské.

„Gemerský slávik“ a metodický deň v materskej škole Hodejov

„Gemerský slávik“ a metodický deň v materskej škole Hodejov

Dátum: 18. 5. 2018

V materskej škole v Hodejove bol mesiac apríl veľmi rušný. Pedagogickí zamestnanci pripravili pre učiteľky okolitých materských škôl metodický deň a nevynechali ani malé talenty, ktoré predviedli svoje spevácke schopnosti. Obidve akcie sa uskutočnili pod záštitou Spoločného školského úradu Jesenské.

Vážení občania !

Vážení občania !

Dátum: 20. 4. 2018

Obecný úrad a infocentrum každoročne vyhlasujú súťaž o najkrajší dvor a predzáhradku. Súťaž trvá od apríla do septembra 2018.

Metodický deň v Materskej škole Šimonovce

Metodický deň v Materskej škole Šimonovce

Dátum: 26. 3. 2018

Dňa 2. februára sa opäť konalo stretnutie Metodického združenia učiteliek materskej školy Spoločného školského úradu Jesenské.

Miestna občianska poriadková služba v Jesenskom

Miestna občianska poriadková služba v Jesenskom

Dátum: 28. 2. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Podpora komplexného poskytovania miestnej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ vo výške 143 646,16 eur, celkové oprávnené výdavky projektu sú 151 206,48 eur.

Okrasná zeleň – ozdoba obce Jesenské

Okrasná zeleň – ozdoba obce Jesenské

Dátum: 6. 12. 2017

Obec Jesenské zrealizovala Európsky projekt na rekonštrukciu centra obce Jesenské ešte v roku 2011. V súčasnosti je záujem zvýšiť prostredníctvom zrealizovaného projektu podiel zelene a okrasných rastlín v súlade s Generelom zelene obce Jesenské, ktorý bol spracovaný za týmto účelom ešte v r.2008.

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší dvor a predzáhradku

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší dvor a predzáhradku

Dátum: 6. 12. 2017

Stalo sa u nás dobrou tradíciou každoročne vyhlásiť súťaž o Najkrajší dvor a predzáhradku a tak inšpirovať našich občanov pri skrášľovaní svojich dvorov a tým aj celej našej obce.

Týždeň vedy a techniky na Základnej škole Viktora Szombathyho s VJM

Týždeň vedy a techniky na Základnej škole Viktora Szombathyho s VJM

Dátum: 28. 11. 2017

V rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky sme v našej škole zorganizovali 16. novembra 2017 Deň vedy a techniky

Upozornenie pre občanov

Dátum: 19. 9. 2017

Upozornenie pre občanov

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností v roku 2017

Dátum: 19. 9. 2017

Zber 2017

XV. Dni obce

XV. Dni obce

Dátum: 3. 7. 2017

XV. Dni obce

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2017

Dátum: 30. 12. 2016

Informácie

Pozvánka: Blší trh

Pozvánka: Blší trh

Dátum: 23. 3. 2015

Srdečne pozývame každého, kto chce predať, vymeniť, či nakúpiť na Blší trh v Jesenskom. Blší trh sa koná 28. marca 2015 v čase medzi 13:00 a 17:00 v Kultúrnom dome. Poplatok: 2 EUR.

Pozvánka: Vianočný trh spojený s vianočným programom

Pozvánka: Vianočný trh spojený s vianočným programom

Dátum: 10. 12. 2014

Obec Jesenské a Miestne kultúrne stredisko Vás pozývajú na Vianočný trh spojený s vianočným programom, ktorý sa uskutoční 12. decembra v MKS v Jesenskom.

Využite svoje právo voliť!

Dátum: 10. 11. 2014

Vážení občania 15.11.2014 voľby 2014. Využite svoje právo voliť !!!
Kandidáti na starostu a poslancov pre volebné obdobie 2014-2018:
Na voľby starostu obce:

IV. kontaktná výstava a veľtrh

Dátum: 2. 7. 2014

Obec Jesenské v rámci DŇA OBCE dňa 12. júla 2014 organizuje IV. KONTAKTNÚ VÝSTAVU A VEĽTRH v obci Jesenské.
Kontaktná výstava a veľtrh sa usporiada v športovom areáli v obci Jesenské, kde srdečne pozývame podnikateľov, výrobcov a šikovných ľudí zo Slovenska a z Maďarska. Cieľom Kontaktnej výstavy a veľtrhu je, aby sa podnikatelia a výrobcovia prezentovali so svojimi produktmi, výrobkami a službami.

Pozvánka: XII. Deň obce

Pozvánka: XII. Deň obce

Dátum: 30. 6. 2014

Pozývame Vás na XII. Deň obce Jesenské, ktoré sa bude konať 12. júla 2014.
Szeretettel várunk mindenkit a XII. Falunapra, amely 2014 július 12-én kerül megrendezésre.
Kliknite na obrázky pre väčšie rozlíšenie:

Únia nevidiacich a slabozrakých

Únia nevidiacich a slabozrakých

Dátum: 7. 10. 2013

Pozývame Vás na XII. Deň obce Jesenské, ktoré sa bude konať 12. júla 2014.
Szeretettel várunk mindenkit a XII. Falunapra, amely 2014 július 12-én kerül megrendezésre.
Kliknite na obrázky pre väčšie rozlíšenie:

Dobrovoľná zbierka na zakúpenie stoličiek do domu smútku

Dobrovoľná zbierka na zakúpenie stoličiek do domu smútku

Dátum: 12. 2. 2013

V rámci dobrovoľnej zbierky na zakúpenie stoličiek, resp. lavíc do domu smútku bolo v našej obci vyzbieraných 1 516,22 €. Obecný úrad v súčinnosti s infocentrumom ďakuje za príspevky, nezáleží na výške príspevku ale na dobrej vôli pomôcť.

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor

Dátum: 23. 5. 2012

Súťaž prebieha od mája do septembra 2012.
Najkrajšie predzáhradky a dvory, vybraté členmi komisie budete môcť zhliadnuť na tejto webovej stránke: www.jesenské.sk.

Zber obnoseného šatstva

Dátum: 14. 5. 2012

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,ktorý sa bude konať v obci Jesenské v priestoroch Kultúrneho domu v pracovných dňoch od 14.05. ( pondelok ) do 21.05. ( pondelok ) v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2012

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2012

Dátum: 30. 1. 2012

Obecný úrad v Jesenskom informuje o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2012

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2012

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2012

Dátum: 23. 1. 2012

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2012

Plán zberu plastov vo vreciach na rok 2012

Dátum: 3. 1. 2012

Spoločnosť Brantner Gemer Vám oznamuje plán zberu plastov vo vreciach v obci Jesenské na rok 2012
Mesiac Deň zberu plastov Január 23. – pondelok Február 20. – pondelok Marec 26. – pondelok Apríl 23. – pondelok Máj 28. – pondelok Jún – Júl 30. – pondelok August – September 17. – pondelok Október – November 28. – streda December –

Voľné pracovné miesta: SAMSUNG Voderady (pri Trnave)

Voľné pracovné miesta: SAMSUNG Voderady (pri Trnave)

Dátum: 4. 11. 2011

Spoločnosť Brantner Gemer Vám oznamuje plán zberu plastov vo vreciach v obci Jesenské na rok 2012
Mesiac Deň zberu plastov Január 23. – pondelok Február 20. – pondelok Marec 26. – pondelok Apríl 23. – pondelok Máj 28. – pondelok Jún – Júl 30. – pondelok August – September 17. – pondelok Október – November 28. – streda December –

Dokumenty potrebné k žiadosti o pridelenie nájomného bytu

Dátum: 6. 10. 2011

Dokumenty na stiahnutie:

II. Kontaktná výstava a veľtrh

II. Kontaktná výstava a veľtrh

Dátum: 16. 6. 2011

Vážená pani podnikateľka, vážený pán podnikateľ!
Obec Jesenské dňa 9. júla 2011 organizuje II. KONTAKTNÚ VÝSTAVU A VEĽTRH v obci Jesenské.
Výstavu organizuje Samospráva Obce Jesenské z vlastných zdrojov v rámci 10. oslavy Dňa obce Jesenské.

POTRAVINOVÁ POMOC

Dátum: 10. 6. 2011

Sa poskytuje pre:
• Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke – je potrebné doniesť potvrdenie z UPSVAR
• Poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR – je potrebné doniesť potvrdenie zo SP o výške dôchodku resp. oznámenie o valorizácii od 1.1.2011

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor

Dátum: 30. 5. 2011

Obecný úrad v Jesenskom sa za účelom zlepšenia vzhľadu našej obce rozhodol vyhlásiť

Jarné upratovanie v obci Jesenské

Jarné upratovanie v obci Jesenské

Dátum: 14. 4. 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.
Sčítaním sa zisťujú údaje o a) obyvateľoch, 1. štátnych občanoch Slovenskej republiky, 2. cudzincoch zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky v rozhodujúcom okamihu sčítania, b) úrovni bývania obyvateľov, c) štruktúre domového a bytového fondu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Dátum: 14. 4. 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.
Sčítaním sa zisťujú údaje o a) obyvateľoch, 1. štátnych občanoch Slovenskej republiky, 2. cudzincoch zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky v rozhodujúcom okamihu sčítania, b) úrovni bývania obyvateľov, c) štruktúre domového a bytového fondu.

Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jesenskom roku 2011

Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jesenskom roku 2011

Dátum: 22. 1. 2011

Na rok 2011 je naplánovaných 12 zasadnutí Obecného zastupiteľstva, podľa nasledovného harmonogramu:

Plán zberu plastov vo vreciach na rok 2011

Dátum: 7. 1. 2011

Spoločnosť Brantner Gemer Vám oznamuje plán zberu plastov vo vreciach v obci Jesenské na rok 2011.
Mesiac Deň zberu plastov Január – Február 9. – streda Marec – Apríl 13. – streda Máj – Jún 15. – streda Júl – August 16. – utorok September – Október 10. – pondelok November – December 12. – pondelok

Výsledky komunálnych volieb

Výsledky komunálnych volieb

Dátum: 30. 11. 2010

Prezentácia výsledkov komunálnych volieb 2010 v obci Jesenské.
Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do samosprávy obce Jesenské:

Oznam obyvateľov

Oznam obyvateľov

Dátum: 7. 11. 2010

Obyvatelia bytoviek na ul.Janka Jesenského a na ul. Vécseyho sa sťažujeme na smetisko, ktoré permanentne vzniká vývozom domáceho odpadu obyvateľmi okolitých rodinných domov a niektorých rodín aj z činžiaku. Skládka okrem toho, že špatí okolie je aj zlou reklamou a vizitkou našej obce, preto Vás prosíme udržujte čistotu.

Zoznam kandidátov na starostu obce a poslancov zastupiteľstva

Zoznam kandidátov na starostu obce a poslancov zastupiteľstva

Dátum: 20. 10. 2010

Miestna volebná komisia na základe zákona č.346/1990 Zb.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, dňa 6.10.2010 zaregistrovala nasledovných kandidátov:

Deň obce Jesenské

Deň obce Jesenské

Dátum: 29. 6. 2010

Pozývame Vás na IX. Deň obce Jesenské, ktoré sa bude konať 10. júla 2010. Čaká vás bohatý program, zábava, aj občerstvenie.

Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov

Dátum: 23. 6. 2010

Vážení občania obce Jesenské!
Starosta a obecné zastupiteľstvo v Jesenskom, zvoláva VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE JESENSKÉ, ktoré sa bude konať dňa 24. júna 2010 (vo štvrtok) so začiatkom o 17,30 hod. vo veľkej sále Miestneho kultúrneho strediska v Jesenskom.

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor

Dátum: 13. 5. 2010

Obecný úrad v Jesenskom sa za účelom zlepšenia vzhľadu našej obce rozhodol vyhlásiť

Cenník spoločnosti KomPaS, s.r.o.

Cenník spoločnosti KomPaS, s.r.o.

Dátum: 3. 5. 2010

Aktuálna cenová špecifikácia služien a ponuka služieb a prác poskytované spoločnosťou KomPaS, s.r.o.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ v Jesenskom

Dátum: 27. 4. 2010

Obec Jesenské vyhlasuje podľa § 4 odst. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Jesenskom s predpokladaným nástupom 01. 07. 2010.

Plán zberu plastov vo vreciach na rok 2010

Dátum: 18. 1. 2010

Spoločnosť Brantner Gemer Vám oznamuje plán zberu plastov vo vreciach v obci Jesenské na rok 2010.

Podnikatelia pozor: Spoločný slovensko-maďarský marketingový info-kanál

Podnikatelia pozor: Spoločný slovensko-maďarský marketingový info-kanál

Dátum: 14. 12. 2009

Spoločnosť Brantner Gemer Vám oznamuje plán zberu plastov vo vreciach v obci Jesenské na rok 2010.

Pokyny pre občanov zapojených do separovaného zberu odpadov

Dátum: 9. 12. 2009

1. Plasty – žlté vrecia

Cerova kvapka krvi

Dátum: 26. 10. 2009

Miestna akčná skupina Cerovina so sídlom v Jesenskom pripravuje v spolupráci s tamojším obecným úradom, s Národnou transfúznou stanicou a Klubom darcov krvi v Čiernom Potoku bezplatný odber krvi, ktorý sa uskutoční 4. decembra od 8,00 hodiny do 10. hodiny v Kultúrnom dome v Jesenskom.

VIII. Deň obce Jesenské

Dátum: 7. 7. 2009

Oobec Jesenské Vás srdečne pozýva dňa 11.júla 2009 na VIII. Deň obce
PROGRAM
Rímskokatolický kostol 8:00 Omša
Kultúrny program – Miestne kultúrne stredisko a okolie 10:00 – 12:00

Informácie o povinnosti nahlasovania zabíjačiek

Informácie o povinnosti nahlasovania zabíjačiek

Dátum: 4. 6. 2009

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rimavskej Sobote informuje obyvateľstvo o trvaní povinnosti nahlasovania zabíjania hovädzieho dobytku a ošípaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu.

Pozvánka: Medzinárodný deň Rómov

Dátum: 23. 4. 2009

Obec Jesenské a Miestne kultúrne stredisko Vás pozývajú na Medzinárodný deň Rómov, ktorý sa bude konať 26.04.2009 o 15,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu.

Cenník poplatkov za ubytovanie a služby – SRC SZTP Relax Štúrovo

Cenník poplatkov za ubytovanie a služby – SRC SZTP Relax Štúrovo

Dátum: 9. 4. 2009

Cenník poplatkov za ubytovanie a poskytované služby na osobu a deň, platný pre rok 2009 v zariadení SRC SZTP Relax Štúrovo.

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor, balkón

Dátum: 9. 4. 2009

Obecný úrad a infocentrum v Jesenskom sa za účelom zlepšenia vzhľadu našej obce rozhodol vyhlásiť

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor, balkón.
Súťaž prebieha od mája do septembra 2009. Najkrajšie predzáhradky a dvory, balkóny, vybrané členmi komisie budete môcť zhliadnuť na tejto webovej stránke: www.jesenske.sk

Informácie o daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu

Dátum: 3. 3. 2009

Stiahnite si informačný leták obecného úradu o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu na rok 2009.

Výzva na predloženie ponuky – Bytové domy- 2x4b.j.

Dátum: 3. 3. 2009

Obec Jesenské, ako verejný obstarávateľ stavebného diela „ Jesenské, Bytové domy -2x4b.j.“ v zmysle § 99 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov na predloženie ponuky- na práce. Termín predloženia ponuky: doručiť na OcÚ Jesenské do 24.3.2009 do 09.30. Súťažné podklady si možno písomne vyžiadať do 09.3.2009 v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Jesenskom.

Harmonogramu zasadnutí OZ v roku 2009

Dátum: 19. 2. 2009

Harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jesenskom roku 2009, schválený v OZ v Jesenskom dňa 12. februára 2009.

Cenník služieb KomPaS, s. r. o.

Dátum: 19. 2. 2009

PREPRAVA S MULTIKÁROU

Plán zberu plastov vo vreciach na rok 2009.

Dátum: 22. 1. 2009

Spoločnosť Brantner Gemer Vám oznamuje plán zberu plastov vo vreciach v obci Jesenské na rok 2009.

Udalosti v obci

  KomPaS s.r.o.,r.s.p.

KomPaS s.r.o., r.s.p.

Komunálny Podnik a Služby
Obec Jesenské

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
1
29 30
1
1 2 3
4 5 6
1
7 8
1
9 10
11 12 13 14
1
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa

mapa

Jesenské mapa 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, nedeľa 3. 12. 2023
oblačno 0 °C -7 °C
pondelok 4. 12. jasná obloha -2/-7 °C
utorok 5. 12. slabé sneženie 0/-3 °C
streda 6. 12. zamračené 2/-1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.