Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Zo života obce

Zobrazené 61-90 z 191
#

Tvorivé dielne v špeciálnych triedach v ZŠ Jesenské.

Dátum: 7. 12. 2017

S príchodom Vianoc sa organizujú rôzne vianočné podujatia a tvorivé dielne. Aj Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja 23.11.2017 pripravilo pre deti „Vianočné tvorivé dielne“, ktoré sa uskutočnili v ZŠ v Jesenskom.

#

Deň úcty k starším

Dátum: 9. 11. 2017

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, prichádza pomaly a nenápadne a nikto sa jej nevyhne. Všetci raz predsa budeme starí.

#

Jesenné aktivity v materskej škole

Dátum: 9. 11. 2017

Jeseň je tu a náš zrak teší pestrými farbami.

Biela pastelka- únia nevidiacich

Dátum: 9. 11. 2017

Biela pastelka - únia nevidiacich

#

Vážení občania – čitatelia

Dátum: 9. 11. 2017

Vážení občania – čitatelia

#

Denný letný tábor

Dátum: 9. 11. 2017

Denný letný tábor

Aktivity ZO ŤZP

Dátum: 9. 11. 2017

Aktivity ZO ŤZP

#

Zábavno-športová súťaž o Pohár starostu obce Jesenské -2017 - Feled Polgármesterének Serlegéért folyó szórakoztató sportverseny – 2017

Dátum: 6. 11. 2017

Spoločný školský úrad v Jesenskom už po 11-krát usporiadal zábavno-športovú súťaž o Pohár starostu obce Jesenské .Je to už pekná tradícia, ktorá má už svoje miesto v živote našich najmenších detí.
A Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal már 11-szer rendezte meg a Feled Polgármesterének Serlegéért folyó szórakoztató sportversenyt a kisiskolások és az óvodák részére.Ez már számottevő hagyomány, amelynek rangja van a legkisebbjeink életében.

#

Projekt – Lepšie a bezpečne na komunikáciách v obci Jesenské za účasti detí- A jobb és biztonságosabb közlekedésért Feled községben a gyerekek bekapcsolásával

Dátum: 30. 10. 2017

Obec Jesenské a Materská škola Jesenské získala dotáciu z rozpočtu BBSK na projekt „Lepšie a bezpečne na komunikáciách v obci Jesenské za účasti detí“.
A Besztercebányai Kerületi Önkormányzat pénzbeli támogatást hagyott jóvá Feled községnek és a Feledi Óvodának a „A jobb és biztonságosabb közlekedésért Feled községben a gyerekek bekapcsolásával” c. pályázatra.

#

Európsky týždeň športu - Európai Sporthét

Dátum: 27. 9. 2017

Dňa 23. septembra 2017 Obec Jesenské sa stala súčasťou Európskeho týždňa športu. Na tejto športovej udalosti sa zúčastnilo 69 ľudí.
2017. szeptember 23-án Feled Község is részese lehetett a harmadik alkalommal megrendezett Európai Sporthétnek.

Poznávací a oddychový zájazd seniorov

Dátum: 28. 6. 2017

Seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov sa rozhodli, že dňa 14.06.2017 sa autobusom vyberú na obhliadku obnovenej Synagógy do Lučenca.
Synagóga bola budova cirkevných obradov židovského náboženstva. Budova bola počas druhej svetovej vojny na viacerých miestach rozstrieľaná a veľmi zničená.

Športový deň invalidov

Dátum: 23. 6. 2017

Tohtoročná sezóna sa začala výletom v máji do Egru a pokračovala športovým dňom, ktorý sa konal 15.6.2017. Akcie sa zúčastnili členovia v hojnom počte. Podujatie sa začalo veselou scénkou členiek organizácie, na spestrenie boli rozprávané aj vtipy. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Prvenstvo si vybojoval Štefan Szolnoky, ako najlepší športovec, druhé miesto sa ušlo Venczúgovej Márii a tretiu priečku obsadila Hanáková Marta. Na podujatí sa predávala aj tombola, bolo v nej 10 cien od sponzorov za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ako hosť bol aj miestny katolícky pán farár Milan Kerdík. Na záver podujatia sa podávala výborná plnená kapusta.

#

Zbierka Biela pastelka

Dátum: 22. 6. 2017

Tohtoročná sezóna sa začala výletom v máji do Egru a pokračovala športovým dňom, ktorý sa konal 15.6.2017. Akcie sa zúčastnili členovia v hojnom počte. Podujatie sa začalo veselou scénkou členiek organizácie, na spestrenie boli rozprávané aj vtipy. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Prvenstvo si vybojoval Štefan Szolnoky, ako najlepší športovec, druhé miesto sa ušlo Venczúgovej Márii a tretiu priečku obsadila Hanáková Marta. Na podujatí sa predávala aj tombola, bolo v nej 10 cien od sponzorov za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ako hosť bol aj miestny katolícky pán farár Milan Kerdík. Na záver podujatia sa podávala výborná plnená kapusta.

#

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál

Dátum: 20. 6. 2017

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia. Na počesť tohto dňa sme v našej obci zorganizovali Deň Rómov spojený s ochutnávkou tradičných rómskych jedál. Dátum sme vytýčili na 06.04.2017.

Športový deň seniorov

Dátum: 14. 6. 2017

Po dlhej zime opäť privítali jar a tak začali činnosť aj seniori základnej organizácie Jednoty dôchodcov. Prvého júna presne na deň detí výbor zorganizoval už tradičný športový deň v kultúrnom dome. Seniori sa zapojili do rôznych športových disciplín. Boli takí, ktorí šikovnosťou získali toľko bodov, že sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste. Boli to Imrich Hanák, František Rohályi a Ladislav Feledy.

#

Výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých

Dátum: 13. 4. 2017

Výročná členská schôdza ZO SZTP prebehla 27.marca 2017 v znamení volieb. Voľby sa konali po odvolaní výboru predsedníčkou Okresného centra Rimavská Sobota pani Martou Hencovou. Toto sa udialo na základe listu pána Viktora Vargu, ktorý podal na Krajské centrum (KC) ako i na Republikové centrum (RC). Mal výhrady proti práci výboru. Na základe tohto nás navštívili pracovníci KC zo Zvolena a pracovníci RC z Bratislavy.

#

Jubilejná výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov

Dátum: 28. 3. 2017

Výročná členská schôdza Základnej organizácie v Jesenskom sa konala 6. marca 2017 v reštaurácii Nostalgia. Prečo je jubilejná? No za to, lebo v tomto roku oslavuje organizácia 25. výročie založenia. Zo zakladateľov ešte žijú a pracujú v organizácii dve členky. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnil starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi. Prvý krát sme mohli privítať na členskej schôdzi predsedu nadriadeného orgánu Mgr. Jozefa Reizingera, ktorý vysoko hodnotil činnosť tejto organizácie, čo vyjadril aj odovzdaním ďakovného listu. Schôdze sa zúčastnilo 58 členov. Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie Margita Feledyová.

Vianočné stretnutie dôchodcov

Dátum: 23. 12. 2016

Po tretej adventnej nedeli, pár týždňov od ukončenia roka, 13. decembra 2016 sa zišli seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom v reštaurácii Nostalgia, aby sa spoločne tešili na príchod Ježiška a Nového roka. Seniori veľmi čakali na toto stretnutie, čo sa odzrkadlilo v účasti, veď podujatia sa zúčastnilo 49 členov. Hosťom vianočného stretnutia boli starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi a prednosta obecného úradu Ing. Tibor Borbás.

#

Vianočné posedenie ŤZP

Dátum: 23. 12. 2016

A zase sa nám pomaly snúbi rok s rokom a nastal čas na bilancovanie a rozlúčku so starým rokom. Toto obdobie adventu využila i Základná organizácia ŤZP a dňa 12. decembra 2016 v reštaurácii Nostalgia uskutočnila vianočné posedenie svojich členov. Po privítaní všetkých prítomných ako i hosťa pána starostu obce Mgr. Gabriela Mihályiho, zazneli vianočné melódie, ktoré si zanôtili sami členovia a taktiež zarecitovali vianočné koledy. Po krátkych, ale milých príhovoroch od pani predsedníčky Evy Medveďovej, ktorá vo svojom príhovore zhodnotila celý rok 2016, a starostu obce Mgr. GabrialaMihályiho sa rozprúdila diskusia. Pre spestrenie sa predávala tombola, kde bolo vyžrebovaných dvadsať výhercov. Po prípitku a konzumácii slávnostného obeda tu bol priestor na spomienky a vzájomnú debatu. O tom, že tu panovala dobrá nálada svedčí aj fakt, že sa naše stretnutie nezaobišlo bez tanca. Na záver by sme chceli aj touto cestou všetkým ľuďom dobrej vôle popriať veselé a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov ako aj Štastlivý nový rok 2017.

#

Vianočné trhy

Dátum: 19. 12. 2016

V piatok 9.12.2016 nás miestny rozhlas príjemnými vianočnými melódiami pozýval na už tradičné Vianočné trhy v našej obci. Na námestí pred MKS rozžiarený stromček a vôňa kapustnice a iných dobrôt lákala ľudí na toto milé podujatie. Na zahriatie v chladnom počasí sa predávalo varené vínko a medovina. Vo vestibule bola možnosť zakúpenia rôznych vianočných dobrôt a iných ozdôb s vianočnou tematikou. Na spestrenie akcie pred MKS žiaci Základnej školy Viktora Szombathyhopredviedli Betlehem.

#

Jesenný športový deň ŤZP

Dátum: 16. 11. 2016

9.11. 2016 sa už tradične konal jesenný športový deň ŤZP v miestnom kultúrnom dome. Naši seniori sa na tejto milej akcii zúčastnili v hojnom počte. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Tí športovo najzdatnejší boli odmenení peknými upomienkovými darčekmi. Prvenstvo získala Júlia Barcziová so 600 bodmi, druhú priečku obsadil Ladislav Bartha taktiež so 600 bodmi, tretie Ondrej Hriň s 590, štvrté Eva Melicherová s 515 , piate Mária Pádárová s 505 a šieste miesto Anna Hanzlíková s 495 bodmi. Na spestrenie a pobavenie celej akcie sa predávala tombola. Zúčastnení s napätím sledovali, či bude vylosované ich číslo. Šťastlivci sa potešili pekným cenám. Po týchto milých aktivitách sa seniori a hostia občerstvili dobrým guľášom z dielne Petra Vinczeho. Na akcii nechýbali ani pán starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi a prednosta úradu Ing. Tibor Borbás, ktorí krátkym príhovorom popriali zúčastneným veľa zdaru pri športových výkonoch a zaželali im ešte veľa takýchto vydarených podujatí.

#

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší dvor a predzáhradku

Dátum: 4. 11. 2016

V tomto roku sme opäť mali vyhlásenú súťaž o Najkrajší dvor a predzáhradku. Prihlásila sa do nej len jedna súťažiaca a to pani Marta Strapková z Ulice družstevnej č.99 a tak získala prvé miesto. Výherkyňu sme odmenili diplomom a malým upomienkovým darčekom, ktorý využije pri skrášľovaní svojej záhradky. Touto cestou jej srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa radosti pri práci a pohľade na jej očarujúce záhradkárske umenie. Aj touto formou vyzývame ostatných majiteľov záhradiek, aby neváhali a na budúci rok sa zapojili do našej milej súťaže a svojou mravenčou prácou prispeli k skrášľovaniu našej obce.

#

Jesenná guľáš párty ZO JD

Dátum: 3. 11. 2016

Dňa 10. októbra 2016 Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Jesenskom usporiadala už tradične „Jesennú guláš párty“ v miestnom kultúrnomdome. Po privítaní prítomných seniori spoločne zaspievali pekné ľudové pesničky, vzťahujúce sa na nich. Po skonzumovaní kávy a čaju sa predávali lístky na tombolu a šťastní výhercovia si prevzali pamiatkové darčeky. Toto podujatie sa líšilo od ostatných tým, že sami seniori si pripravili program, čo sa každému páčil. Výborný guláš uvaril ŠtefanÉli. Výdavky na tento deň sponzorovali O. Kisantal, J. Mihályi a samotný výbor, za čo im ďakujeme. Guláš párty sa zúčastnilo 47 členov a prednosta obecného úradu. Vestibul kultúrneho domu sa ozýval od pekných pesničiek, ktoré rozveselili všetkých prítomných. Vo večerných hodinách každý spokojne odchádzal domov.

#

Október mesiac úcty k starším

Dátum: 2. 11. 2016

Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť.
Obec Jesenské tiež nezabúda na svojich seniorov. Každoročne s veľkou láskou pripravujeme pre skôr narodených posedenie s kultúrnym programom a menším pohostením.

#

XIV. Deň obce

Dátum: 29. 7. 2016

Samospráva Obce Jesenské každoročne usporadúva v druhý júlový týždeň Deň obce. Tento rok to vyšlo na deviateho júla.
Počasie sa nám vydarilo a tak sa návštevníci mohli do sýtosti pokochať rôznymi programami. Slávnostné otvorenie bolo v Miestnom kultúrnom dome o 10-tej hodine, ktoré otvoril starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi. Potom nás kultúrnym programom sprevádzali moderátorky Andrejka Szekfűa Kristínka Borbášová. Základná škola Jesenské sa predstavila folklórnym súborom Lipka, ZŠ Viktora Szombathyho bábkarským vystúpením Meseláda, Základná umelecká škola nám predstavila svojich virtuózov hrou na klavíry a manželia Verébovci sa prezentovali folklórnym súborom Boglárka. V neposlednom rade nám svoje umenie predviedol aj detský spevácky súbor z Kokavy Čercheňora. Veľmi milou vložkou kultúrneho programu bolo vystúpenie materskej školy Jesenské a veľkú pozornosť si získal Komorný folklórny súbor Szőttes a folklórny súbor Háj.

#

Športový deň ŤZP

Dátum: 22. 6. 2016

V prvom polroku každého roka sa už tradične koná športový deň v Základnej organizácii ŤZP. Tak tomu bolo aj toho roku a to 27.mája. Naši športovci sa zišli v MKS, kde si popasovali sily v piatich športových disciplínach. Tí najlepší boli odmenení malou pozornosťou. Prvé miesto obhájil Viktor Varga, druhé Štefan Szolnoky a tretie Elemér Mako. Na spestrenie sa na akcii predávala aj tombola, kde bolo vylosovaných 10 cien. Po ukončení sme si pochutnali na vynikajúcom guľáši ktorý uvarila Eržika Kováčová, za čo jej patrí srdečná vďaka.

#

Výlet ŤZP do jaskyne Domica

Dátum: 21. 6. 2016

Po začiatočných akciách organizácie sa uskutočnil ajprvý tohtoročný výlet organizácie a to do jaskyne Domica, dňa 8.6. 2016. Bol to vlakový zájazd. Do Plešivca sa šlo vlakom a z Plešivca do Domice autobusom. Zúčastnilo sa ho 9 členov . Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Jaskyňou preteká podzemná riečka Styx, po ktorej sme sa preplavili. Prehliadková plavba na loďkách je dlhá 150 m.Mnohí si pamätajú Domicu so školských čias, ale teraz je to už celkom iné. Tento zájazd sa nám vydaril a spokojní sme sa vrátili domov.

#

Športový deň Jednoty dôchodcov

Dátum: 21. 6. 2016

Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom netrpezlivo čakali šiesty jún 2016, kedy sa mohli zúčastniť tradičného Športového dňa. Stretnutie bolo vo veľkej sále kultúrneho domu o 10,00 hod. Po konzumácii rannej kávy, čaju a zaspievaní slovenských a maďarských piesní sa zapojili do rôznych športových disciplín. , samozrejme pripravených pre seniorov. Mali aj možnosť získať pekné darčeky zakúpením lístkov na tombolu.

#

4. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

Dátum: 1. 6. 2016

Dňa 7. mája 2016 sa na strelnici v Jesenskom už po štvrtýkrát stretli strelci z domovského klubu ako aj ďalších streleckých klubov z okresu Rimavská Sobota, aby si zmerali svoje sily, zručnosti a kvality na streleckej súťaži pre krátku zbraň o „Pohár starostu obce Jesenské“. Súťaž bola pripravená v spolupráci starostu obce Jesenské Mgr. Gabriela Mihályiho a Streleckého klubu TRITON. O trofeje určené pre tých najlepších zabojovalo 31 strelcov, čím bola prekonaná aj vlaňajšia rekordná účasť.

#

Činnosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov za rok 2016

Dátum: 1. 6. 2016

S príchodom Jari sa začala činnosť aj v základnej organizáciiJednoty dôchodcov v Jesenskom.
V mesiaci apríli sme zahájili klubovú činnosť a 15 mája 2016 zorganizovali zájazd do baníckeho mesta Rožňava. Po obhliadke krásne vybudovaného námestia, cenného baníckeho múzea, sme si pozreli Františkánsky kostol rehoľníkov s krásnou, podivuhodnou katedrálou. Po zapnutí organu nás jeho hudba duchom odviedla do krásnej koncertnej miestnosti, kde bola všade len hudba a my. Po dobrom obede v reštaurácii „Tri ruže“, sme sa vybrali do Betliarskeho kaštieľa, ktorý bol sídlom pokolenia Andrašiovcova v ktorom sa nachádza aj historická knižnica.

Zobrazené 61-90 z 191

Udalosti v obci

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6
1
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
1
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, štvrtok 1. 12. 2022
oblačno 6 °C 0 °C
piatok 2. 12. slabé sneženie 4/1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.