Navigácia

Obsah

Zo života obce

Správy

prvá
z 7
posledná

Poznávací a oddychový zájazd seniorov

Seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov sa rozhodli, že dňa 14.06.2017 sa autobusom vyberú na obhliadku obnovenej Synagógy do Lučenca.
Synagóga bola budova cirkevných obradov židovského náboženstva. Budova bola počas druhej svetovej vojny na viacerých miestach rozstrieľaná a veľmi zničená. celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Športový deň invalidov

Tohtoročná sezóna sa začala výletom v máji do Egru a pokračovala športovým dňom, ktorý sa konal 15.6.2017. Akcie sa zúčastnili členovia v hojnom počte. Podujatie sa začalo veselou scénkou členiek organizácie, na spestrenie boli rozprávané aj vtipy. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Prvenstvo si vybojoval Štefan Szolnoky, ako najlepší športovec, druhé miesto sa ušlo Venczúgovej Márii a tretiu priečku obsadila Hanáková Marta. Na podujatí sa predávala aj tombola, bolo v nej 10 cien od sponzorov za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ako hosť bol aj miestny katolícky pán farár Milan Kerdík. Na záver podujatia sa podávala výborná plnená kapusta. celý text

ostatné | 23. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zbierka Biela pastelka

Tohtoročná sezóna sa začala výletom v máji do Egru a pokračovala športovým dňom, ktorý sa konal 15.6.2017. Akcie sa zúčastnili členovia v hojnom počte. Podujatie sa začalo veselou scénkou členiek organizácie, na spestrenie boli rozprávané aj vtipy. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Prvenstvo si vybojoval Štefan Szolnoky, ako najlepší športovec, druhé miesto sa ušlo Venczúgovej Márii a tretiu priečku obsadila Hanáková Marta. Na podujatí sa predávala aj tombola, bolo v nej 10 cien od sponzorov za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ako hosť bol aj miestny katolícky pán farár Milan Kerdík. Na záver podujatia sa podávala výborná plnená kapusta. celý text

ostatné | 22. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia. Na počesť tohto dňa sme v našej obci zorganizovali Deň Rómov spojený s ochutnávkou tradičných rómskych jedál. Dátum sme vytýčili na 06.04.2017. celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Športový deň seniorov

Po dlhej zime opäť privítali jar a tak začali činnosť aj seniori základnej organizácie Jednoty dôchodcov. Prvého júna presne na deň detí výbor zorganizoval už tradičný športový deň v kultúrnom dome. Seniori sa zapojili do rôznych športových disciplín. Boli takí, ktorí šikovnosťou získali toľko bodov, že sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste. Boli to Imrich Hanák, František Rohályi a Ladislav Feledy. celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých

Výročná členská schôdza ZO SZTP prebehla 27.marca 2017 v znamení volieb. Voľby sa konali po odvolaní výboru predsedníčkou Okresného centra Rimavská Sobota pani Martou Hencovou. Toto sa udialo na základe listu pána Viktora Vargu, ktorý podal na Krajské centrum (KC) ako i na Republikové centrum (RC). Mal výhrady proti práci výboru. Na základe tohto nás navštívili pracovníci KC zo Zvolena a pracovníci RC z Bratislavy. celý text

ostatné | 13. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Jubilejná výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov

Výročná členská schôdza Základnej organizácie v Jesenskom sa konala 6. marca 2017 v reštaurácii Nostalgia. Prečo je jubilejná? No za to, lebo v tomto roku oslavuje organizácia 25. výročie založenia. Zo zakladateľov ešte žijú a pracujú v organizácii dve členky. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnil starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi. Prvý krát sme mohli privítať na členskej schôdzi predsedu nadriadeného orgánu Mgr. Jozefa Reizingera, ktorý vysoko hodnotil činnosť tejto organizácie, čo vyjadril aj odovzdaním ďakovného listu. Schôdze sa zúčastnilo 58 členov. Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie Margita Feledyová. celý text

ostatné | 28. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Vianočné stretnutie dôchodcov

Po tretej adventnej nedeli, pár týždňov od ukončenia roka, 13. decembra 2016 sa zišli seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom v reštaurácii Nostalgia, aby sa spoločne tešili na príchod Ježiška a Nového roka. Seniori veľmi čakali na toto stretnutie, čo sa odzrkadlilo v účasti, veď podujatia sa zúčastnilo 49 členov. Hosťom vianočného stretnutia boli starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi a prednosta obecného úradu Ing. Tibor Borbás. celý text

ostatné | 23. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Vianočné posedenie ŤZP

A zase sa nám pomaly snúbi rok s rokom a nastal čas na bilancovanie a rozlúčku so starým rokom. Toto obdobie adventu využila i Základná organizácia ŤZP a dňa 12. decembra 2016 v reštaurácii Nostalgia uskutočnila vianočné posedenie svojich členov. Po privítaní všetkých prítomných ako i hosťa pána starostu obce Mgr. Gabriela Mihályiho, zazneli vianočné melódie, ktoré si zanôtili sami členovia a taktiež zarecitovali vianočné koledy. Po krátkych, ale milých príhovoroch od pani predsedníčky Evy Medveďovej, ktorá vo svojom príhovore zhodnotila celý rok 2016, a starostu obce Mgr. GabrialaMihályiho sa rozprúdila diskusia. Pre spestrenie sa predávala tombola, kde bolo vyžrebovaných dvadsať výhercov. Po prípitku a konzumácii slávnostného obeda tu bol priestor na spomienky a vzájomnú debatu. O tom, že tu panovala dobrá nálada svedčí aj fakt, že sa naše stretnutie nezaobišlo bez tanca. Na záver by sme chceli aj touto cestou všetkým ľuďom dobrej vôle popriať veselé a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov ako aj Štastlivý nový rok 2017. celý text

ostatné | 23. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Vianočné trhy

V piatok 9.12.2016 nás miestny rozhlas príjemnými vianočnými melódiami pozýval na už tradičné Vianočné trhy v našej obci. Na námestí pred MKS rozžiarený stromček a vôňa kapustnice a iných dobrôt lákala ľudí na toto milé podujatie. Na zahriatie v chladnom počasí sa predávalo varené vínko a medovina. Vo vestibule bola možnosť zakúpenia rôznych vianočných dobrôt a iných ozdôb s vianočnou tematikou. Na spestrenie akcie pred MKS žiaci Základnej školy Viktora Szombathyhopredviedli Betlehem. celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Jesenný športový deň ŤZP

9.11. 2016 sa už tradične konal jesenný športový deň ŤZP v miestnom kultúrnom dome. Naši seniori sa na tejto milej akcii zúčastnili v hojnom počte. Súťažilo sa v piatich disciplínach. Tí športovo najzdatnejší boli odmenení peknými upomienkovými darčekmi. Prvenstvo získala Júlia Barcziová so 600 bodmi, druhú priečku obsadil Ladislav Bartha taktiež so 600 bodmi, tretie Ondrej Hriň s 590, štvrté Eva Melicherová s 515 , piate Mária Pádárová s 505 a šieste miesto Anna Hanzlíková s 495 bodmi. Na spestrenie a pobavenie celej akcie sa predávala tombola. Zúčastnení s napätím sledovali, či bude vylosované ich číslo. Šťastlivci sa potešili pekným cenám. Po týchto milých aktivitách sa seniori a hostia občerstvili dobrým guľášom z dielne Petra Vinczeho. Na akcii nechýbali ani pán starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi a prednosta úradu Ing. Tibor Borbás, ktorí krátkym príhovorom popriali zúčastneným veľa zdaru pri športových výkonoch a zaželali im ešte veľa takýchto vydarených podujatí. celý text

ostatné | 16. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší dvor a predzáhradku

V tomto roku sme opäť mali vyhlásenú súťaž o Najkrajší dvor a predzáhradku. Prihlásila sa do nej len jedna súťažiaca a to pani Marta Strapková z Ulice družstevnej č.99 a tak získala prvé miesto. Výherkyňu sme odmenili diplomom a malým upomienkovým darčekom, ktorý využije pri skrášľovaní svojej záhradky. Touto cestou jej srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa radosti pri práci a pohľade na jej očarujúce záhradkárske umenie. Aj touto formou vyzývame ostatných majiteľov záhradiek, aby neváhali a na budúci rok sa zapojili do našej milej súťaže a svojou mravenčou prácou prispeli k skrášľovaniu našej obce. celý text

ostatné | 4. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Jesenná guľáš párty ZO JD

Dňa 10. októbra 2016 Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Jesenskom usporiadala už tradične „Jesennú guláš párty“ v miestnom kultúrnomdome. Po privítaní prítomných seniori spoločne zaspievali pekné ľudové pesničky, vzťahujúce sa na nich. Po skonzumovaní kávy a čaju sa predávali lístky na tombolu a šťastní výhercovia si prevzali pamiatkové darčeky. Toto podujatie sa líšilo od ostatných tým, že sami seniori si pripravili program, čo sa každému páčil. Výborný guláš uvaril ŠtefanÉli. Výdavky na tento deň sponzorovali O. Kisantal, J. Mihályi a samotný výbor, za čo im ďakujeme. Guláš párty sa zúčastnilo 47 členov a prednosta obecného úradu. Vestibul kultúrneho domu sa ozýval od pekných pesničiek, ktoré rozveselili všetkých prítomných. Vo večerných hodinách každý spokojne odchádzal domov. celý text

ostatné | 3. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Október mesiac úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť.
Obec Jesenské tiež nezabúda na svojich seniorov. Každoročne s veľkou láskou pripravujeme pre skôr narodených posedenie s kultúrnym programom a menším pohostením. celý text

ostatné | 2. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

XIV. Deň obce

Samospráva Obce Jesenské každoročne usporadúva v druhý júlový týždeň Deň obce. Tento rok to vyšlo na deviateho júla.
Počasie sa nám vydarilo a tak sa návštevníci mohli do sýtosti pokochať rôznymi programami. Slávnostné otvorenie bolo v Miestnom kultúrnom dome o 10-tej hodine, ktoré otvoril starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi. Potom nás kultúrnym programom sprevádzali moderátorky Andrejka Szekfűa Kristínka Borbášová. Základná škola Jesenské sa predstavila folklórnym súborom Lipka, ZŠ Viktora Szombathyho bábkarským vystúpením Meseláda, Základná umelecká škola nám predstavila svojich virtuózov hrou na klavíry a manželia Verébovci sa prezentovali folklórnym súborom Boglárka. V neposlednom rade nám svoje umenie predviedol aj detský spevácky súbor z Kokavy Čercheňora. Veľmi milou vložkou kultúrneho programu bolo vystúpenie materskej školy Jesenské a veľkú pozornosť si získal Komorný folklórny súbor Szőttes a folklórny súbor Háj. celý text

ostatné | 29. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Športový deň ŤZP

V prvom polroku každého roka sa už tradične koná športový deň v Základnej organizácii ŤZP. Tak tomu bolo aj toho roku a to 27.mája. Naši športovci sa zišli v MKS, kde si popasovali sily v piatich športových disciplínach. Tí najlepší boli odmenení malou pozornosťou. Prvé miesto obhájil Viktor Varga, druhé Štefan Szolnoky a tretie Elemér Mako. Na spestrenie sa na akcii predávala aj tombola, kde bolo vylosovaných 10 cien. Po ukončení sme si pochutnali na vynikajúcom guľáši ktorý uvarila Eržika Kováčová, za čo jej patrí srdečná vďaka. celý text

ostatné | 22. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Výlet ŤZP do jaskyne Domica

Po začiatočných akciách organizácie sa uskutočnil ajprvý tohtoročný výlet organizácie a to do jaskyne Domica, dňa 8.6. 2016. Bol to vlakový zájazd. Do Plešivca sa šlo vlakom a z Plešivca do Domice autobusom. Zúčastnilo sa ho 9 členov . Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Jaskyňou preteká podzemná riečka Styx, po ktorej sme sa preplavili. Prehliadková plavba na loďkách je dlhá 150 m.Mnohí si pamätajú Domicu so školských čias, ale teraz je to už celkom iné. Tento zájazd sa nám vydaril a spokojní sme sa vrátili domov. celý text

ostatné | 21. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Športový deň Jednoty dôchodcov

Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom netrpezlivo čakali šiesty jún 2016, kedy sa mohli zúčastniť tradičného Športového dňa. Stretnutie bolo vo veľkej sále kultúrneho domu o 10,00 hod. Po konzumácii rannej kávy, čaju a zaspievaní slovenských a maďarských piesní sa zapojili do rôznych športových disciplín. , samozrejme pripravených pre seniorov. Mali aj možnosť získať pekné darčeky zakúpením lístkov na tombolu. celý text

ostatné | 21. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

4. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

Dňa 7. mája 2016 sa na strelnici v Jesenskom už po štvrtýkrát stretli strelci z domovského klubu ako aj ďalších streleckých klubov z okresu Rimavská Sobota, aby si zmerali svoje sily, zručnosti a kvality na streleckej súťaži pre krátku zbraň o „Pohár starostu obce Jesenské“. Súťaž bola pripravená v spolupráci starostu obce Jesenské Mgr. Gabriela Mihályiho a Streleckého klubu TRITON. O trofeje určené pre tých najlepších zabojovalo 31 strelcov, čím bola prekonaná aj vlaňajšia rekordná účasť. celý text

ostatné | 1. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Činnosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov za rok 2016

S príchodom Jari sa začala činnosť aj v základnej organizáciiJednoty dôchodcov v Jesenskom.
V mesiaci apríli sme zahájili klubovú činnosť a 15 mája 2016 zorganizovali zájazd do baníckeho mesta Rožňava. Po obhliadke krásne vybudovaného námestia, cenného baníckeho múzea, sme si pozreli Františkánsky kostol rehoľníkov s krásnou, podivuhodnou katedrálou. Po zapnutí organu nás jeho hudba duchom odviedla do krásnej koncertnej miestnosti, kde bola všade len hudba a my. Po dobrom obede v reštaurácii „Tri ruže“, sme sa vybrali do Betliarskeho kaštieľa, ktorý bol sídlom pokolenia Andrašiovcova v ktorom sa nachádza aj historická knižnica. celý text

ostatné | 1. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál

Dňa 08.04.2016 sme zorganizovali deň Rómov spojený s ochutnávkou jedál. Naše pozvanie prijali obce Drňa, Širkovce, Pavlovce a Šimonovce. Z každej obce museli doniesť jedlo, ktoré je u nich tradičné. O program sa postarali, menšie deti s rómskym tancom, tínedžeri ukázali svoj talent v modernom a rómskom tanci, ktorý s nimi nacvičila Gabriela Cibuľová, ktorej aj touto cestou ďakujeme za pomoc. Básne zarecitovali Vojtech Balog a Eva Oláhová. Z obce Drňa ukázali svoj talent deti v tanci a recitácii. O príjemnú atmosféru sa postarala skupina Dönci Trio, ktorá zahrala niečo z každého žánru. Počas programu prebiehala ochutnávka, a po programe vyhodnotila porota pripravené jedlá. Cenu za najlepšiu polievku si odniesli kuchárky z Drne, za najlepší bodak (cigánsky chlieb) získala ocenenie Drňa a najlepší hlavný chod uvarili kuchárky zo Šimonoviec. Každému tímu srdečne gratulujeme, a dúfame že sa opäť stretneme o rok. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Výročná členská schôdza ZŤP

Úvodnou tohtoročnou akciou Základnej organizácie ZŤP bola výročná členská schôdza. Uskutočnila sa 17. marca 2016 v reštaurácii Nostalgia a zúčastnilo sa jej 43 členov. Schôdzu zahájil podpredsedaOndrej Hriň, ktorý privítal všetkých prítomných členov a hosťa starostu obce Mgr, Gabriela Mihályiho a predniesol program schôdze. Predsedníčka Eva Medveďová predniesla program činnosti za rok 2015, Božena Mojžišová predniesla plán práce na rok 2016 ako aj finančnú správu. Naplánované sú nasledujúce akcie: návšteva termálneho kúpaliska Bukkszék, Podhájská, Demjén, Tiszaujváros a Eger. K ďalším aktivitám patrí návšteva Domice, Starej Ľubovne, Betliara, Košického dómu, Szilvásváradu a Zbojskej, ďalej usporiadanie športového dňa, letnej guľáš párty a na koniec roka je naplánovaná Mikulášska párty. Marika Kminiaková predniesla návrh na členov výboru, ktorí boli schválení jednohlasne. Viktor Varga predniesol návrh na uznesenie. Po oficiálnej časti sa pristúpilo ku gratulácii jubilantov, ktorým sme zagratulovali a odovzdali malé upomienkové darčeky. Tohto roku si pripomíname 30. výročie založenia organizácie a pri tejto príležitosti dostali už len dvaja zakladajúci členovia a to Júlia Barcziová a Božena Mojžišová diplomy a malý darček za ich tridsaťročnú prácu v organizácii. Po tejto milej udalosti sa na pobavenie predávala a ťahala tombola. Schôdzu sme ukončili obedom. celý text

ostatné | 30. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Výročná členská schôdza zákl. organizácie Jednoty dôchodcov

Vedenie Zákl.organizácie Jednoty dôchodcov už veľmi čakalo ukončenie zimných mesiacov, aby mohlo začať svoju činnosť a to organizovať výročnú členskú schôdzu, ktorá sa konala 7. marca 2016 v reštaurácii Nostalgia. Na slávnostnej schôdzi bolo prítomných 59 členov. Úroveň schôdzi zvýšil aj krásny kultúrny program žiakov Základných škôl, básne a krásny spev osd samotných prítomných seniorov. celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Vianočné trhy

Stalo sa už dobrou tradíciou, že naša obec usporiada Vianočné trhy. Tak tomu bolo aj tohto roku v piatok 11 –tehodecembra. Príjemné vianočné melódie pozývali občanov na Vianočné trhy spojené s s vianočným programom, kde sa predstavili detičky z Materskej školy, Základnej školy Slovenskej, Maďarskej a Základnej umeleckej školy. celý text

ostatné | 17. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Slávnosť kladenia vencov pri pamätníku padlých hrdinov

Dnes 8. mája 2015 si pripomíname 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny aj u nás v našej obci. Pripomíname si porážku nacizmu a oficiálny koniec tohto najničivejšieho, najkrutejšieho a najstrašnejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. celý text

ostatné | 20. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Brigáda seniorov v okolí kostolov

Stalo sa už dobrým zvykom, že naši seniori každoročne organizujú brigádu zameranú na skrášlenie okolia kostolov. Tohto roku sa tak stalo 25. apríla 2015. Zúčastnilo sa je 14 seniorov, ktorých privítal na fare náš miestny pán farár ThDr. Rastislav Polák PhD. Po rozdelení prác sa s vervou pustili do práce. Ženy si zobrali na starosť kvetinové záhony a muži sa popasovali s orezávaním a vytínaním kríkov. Po dobre vykonanej práci si oddýchli pri občerstvení od pána farára. celý text

ostatné | 11. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Deň Rómov a ochutnávka tradičných rómskych jedál

Dňa 25.04.2015 sa v našej obci konal Deň Rómov, ktorý oraganizovalo Komunitné centrum v spolupráci s MKS.
Podujatie bolo spojené s ochutnávkou rómskych špecialít.
Pozvanie na akciu prijali obce Gortva, Širkovce a Šimonovce. Každá obec sa musela predstaviť rómskym jedlom, ktoré je tradičné v ich obci. O program sa postarali menšie deti, ktoré predviedli rómsky tanec a mladí tínedžeri ukázali svoj talent v moderných a rómskych tancoch, ktoré s nimi nacvičila pani Iveta Cibuľová. Za pomoc jej aj touto cestou ďakujeme. Báseň zarecitovali Vojtech Balog a Eva Oláhová. Počas celého podujatia sa o príjemnú atmosféru postarali muzikanti Berkiovci z Hostíc, ktorí predviedli svoje umenie v rôznych hudobných žánroch. Počas programu prebiehala ochutnávka. Porotu tvorili starostovia pozvaných obcí, príslušníci Policajného zboru Jesenské a poradkyňa pre rómsku komunitu. Po programe sa pristúpilo k vyhodnoteniu najlepšieho jedla. Cenu za najlepšiu polievku si odniesli kuchárky zo Širkoviec, cenu za najlepší bodak (cigánsky chlieb) dostali hostia z Gortvy a najlepší hlavný chod uvarili kuchárky zo Šimonoviec. celý text

ostatné | 11. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Blší trh

28. marca2015 MKS Jesenské po prvý raz organizovalo Blší trh. Veľký záujem bol o predaj použitých vecí, čo potvrdil aj počet dopredu nahlásených predajcov, ktorí prišli nielen z našej obce, ale aj z okolitých dedín, ale boli aj takí, ktorí docestovali až z Tornale. Táto akcia nebola len o predaji, ale aj o výmennom obchode, po prípade o darovaní. Organizátorky Hravého domu ako sprievodný program, pripravili tvorivú dielňu, kde hlavnou témou bola Veľká noc. celý text

ostatné | 9. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

Zo života Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku 2015 činnosť Základnej organizácie jednoty dôchodcov sa začala výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 25. februára 2015 v reštaurácii Nostalgia. celý text

ostatné | 2. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Vynášanie Moreny

Jeden z najcharakteristickejších zvykov na jar je vynášanie Moreny. Zachoval sa aj v našej obci a to vďaka pedagógom a žiakom zo Základnej školy na Ulici mieru . Koná sa dva týždne pred Veľkou nocou, koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé slnečné lúče. celý text

ostatné | 26. 3. 2015 | Autor: Správce Webu
prvá
z 7
posledná