Navigácia

Obsah

Bunker „ropík“ počas akcie Svetlá nad bunkrami, pri železničnej stanici vJesenskom navštívili stovky ľudí

Typ: ostatné
Sprístupnenie vojenského bunkra pri železničnej stanici v Jesenskom sa v sobotu 22. septembra 2018 stretlo so záujmom verejnosti. Možnosť prehliadnuť si vojenské opevnenie z roku 1937, takzvaný ropík, využilo počas poludnia a večera niekoľko stoviek ľudí.

V rámci akcie Svetlá nad bunkrami, ktorá prebiehala v celom bývalom Československu pri príležitosti 80. výročia vyhlásenia všeobecnej mobilizácie, si mohli záujemcovia prezrieť nielen vnútro bunkra, ale aj ukážky vojenskej techniky Klubu vojenskej histórie Krasnogvardejci z Košíc. Okrem toho ich čakalo aj premietanie filmu o československej armáde a o mobilizácii.

Ropík v Jesenskom začína ožívať vďaka zanietenej práci štyroch nadšencov – Jána Rešetára, Martina Goliana, Mareka Mičíka a Jakuba Grajcára. Záchranu bunkra vykonávajú počas posledných piatich rokov vo svojom voľnom čase úplne nezištne (v tejto súvislosti treba spomenúť, že aj sobotňajšia prehliadka bunkra bola bezplatná). Ako však štyria zanietenci sami dodávajú, so záchranou bunkra im pomáha množstvo ďalších ľudí a výbornú spoluprácu majú aj so samosprávou Jesenského.

Medzi hlavné zásahy, ktoré zatiaľ na bunkri vykonali, patrí úprava jeho okolia a vyčistenie vnútorných priestorov. Nasledovalo čistenie jeho povrchu od nánosov a machu, ako aj zaizolovanie proti vlhkosti. Hlavným zámerom do budúcnosti je vytvoriť z bunkra malé múzeum.

Bunker pri stanici v Jesenskom bol na danom mieste vybudovaný zrejme pre jeho strategickú polohu pri významnej dopravnej tepne. Bol súčasťou celkovo 64 opevnení v tejto oblasti, z ktorých sa však zachovali len dva, ostatné boli odstrelené. Ropík v Jesenskom vďačí za svoje zachovanie pravdepodobne polohe, keďže bol postavený blízko iných budov a jeho odstrelenie by ich mohlo poškodiť.

Zaujímavosťou je, že tento bunker odolal v roku 2002 aj nárazu vykoľajeného vlaku, ktorý sa od neho odrazil. Ropík tak pravdepodobne zachránil život starému železničiarovi a jeho žene a mame , ktorí bývali v blízkom domčeku..

Názov „ropík“ označuje ľahké opevnenie vzor 37 a je odvodený od skratky ROP – Ředitelství opevňovacích prací. Šlo o organizáciu, ktorá mala pred II. svetovou vojnou na starosti prípravu výstavby opevnení v teréne, hlavne v pohraničí.

Posádku ropíka tvorilo sedem mužov. Opevnenie bolo vybavené guľometmi, periskopmi na pozorovanie či ručnými ventilátormi na odsávanie splodín pri paľbe. V celom Československu bolo postavených okolo 10 000 takýchto bunkrov.


Több száz érdeklődő látogattott el a feledi vasútállomás melleti egykori óvóhelyhez „Bunkerhez“ a „Fények a bunkerek fölött „ nevű akción belül

2018. szeptember 22-én az érdeklődők számára megnyitották az 1937-ben épült óvóhelyet, köztudatban elterjedt „bunkert“. Az egésznapos akcióra több száz érdeklődő volt kíváncsi.

„Fények a bunkerek fölött „ nevű akción belül a volt Csehszlovákia egyes részeiben a 80 évvel ezelőtti mozgósításra emlékeztek. Az érdeklődők megnézhették nemcsak az óvóhelyet, hanem azokat a katonai felszereléseket is, melyek manapság már kiállítási tárgyként  szolgálnak. A bemutatott tárgyak mellet filmvetítést is láthatott a közönség, mely bemutatta a mozgósítás egyes részleteit.

Ján Rešetár, Martin Golian, Marek Mičík, Jakub Grajcár azok az elhivatott emberek, akik jóvoltából és szorgalmazásuk eredményeként községünben is sor kerülhetett erre a napra. Ezek a lelkes műkedvelők csapata már ötödik éve ingyenes látogatást, bemutatókat szerveznek az érdeklődőknek, bízva abban, hogy a helyi önkéntesekkel, valami önkörmányzattal egyűttműködve hamarosan múzeummá nyilváníthatják az óvóhelyeket. Nem kis fáradozásuk és szorgalmuk eredményeképpen már a bunker környezete is rendbe lett téve. Gyomtalanítás, izolálás a nedvesség elől, valamint a mohás falak letisztítása valósult meg eddig.

A vasútállomás melleti óvóhely szerepe mindig is jelentős volt. Azon 64 bunkerek egyike volt, amelyek Feled mint közlekedési csomópont esetében stratégiailag is jelentősek voltak.

Valószínűleg életmentésre szolgált még 2002-ben is, amikor a kisiklott vonat halálát okozhatta volna annak a házaspárnak , akik a közelben laktak, amennyiben a  bunker nem állja útját a vonatnak, s így megmenti a család életét.

Az ilyen tipusú bunker katonai csapata 7 tagú volt, mindenféle felszereltséggel együtt. Csehszlovákia szerte mintegy 10 000 hasonló létesétményt hozott létre a ROP – Ředitelství opevňovacích prací főleg a határmenti övezetekben. Ez a nap  emlékezetes maradt a látogatók számára. Bízunk abban, hogy lesz folytatása.


Vytvorené: 12. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2018 08:37
Autor: Správce Webu