Navigácia

Obsah

Hasiči Hasičom - 2018

Typ: ostatné
V piatok 19. januára 2018 sa v kultúrnom dome v obci Jesenské uskutočnil už
5. ročník podujatia s názvom "Hasiči Hasičom", ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica a obcou Jesenské.

 

Reprezentovali sme náš región ako spoluorganizátor 5. ročníka

„Hasiči pre hasičov“

 

Pre Jesenčanov bolo cťou, že sme mohli privítať organizátorov a predstaviteľov HaZZ a Dobrovoľných hasičov Banskobystrického kraja a rôznych hostí na čele s prezidentom HaZZ pána gen.JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., delegácia HaZZ z Česka a Maďarska, krajských delegácii HaZZ z celého Slovenska, pozvaných primátorov a starostov z regiónu s DPO ako aj iných vážených hostí z rôznych inštitúcií a v neposlednom rade miestnych poslancov a občanov z Jesenského  v rámci spoločenskej udalosti „Hasiči pre hasičov“. Hlavným organizátorom každoročne je HaZZ B.Bystrica plk. Ing. Dušan Sľúka a Krajský výbor DPO SR Banská Bystrica a vyberajú mesto alebo obec na území Banskobystrického kraja za spoluorganizátora tohto krásneho podujatia.

Jesenské privítal hostí a hasičov na juho-východe Banskobystrického kraja na Gemeri ako druhá najväčšej obec okresu Rimavská Sobota so svojimi obyvateľmi v počte 2250.

Naša obec vždy mohla spájať ľudí, tak ako nás spája všetkých aj prekrásna príroda Cerovej vrchoviny, sútok vodných tokov Gortvy a Rimavy, spája nás cestný aj železničný dopravným uzol od Zvolena do Košíc, ako aj na sever z Jesenského do Brezna, v neposlednom rade nás spájajú aj blízke hraničné prechody, Šiatorská Bukovinka, Tachty a Kráľ so susedným Maďarskom.

Sme skutočnou Európskou obcou, s rôznymi národnosťami a vierovyznaním, ktorý tu v pokoji spolunažívajú a pracujú. Aj keď nie sme mesto, ale máme rôznorodé inštitúcie ako aj vybudovanú potrebnú infraštruktúru pre život našich obyvateľov a návštevníkov. Snažíme sa neustále zveľaďovať tento kút nášho regiónu. Kultúrny a spoločenský život zabezpečuje hlavne obec a rôzne športové a kultúrne ustanovizne.

Hasiči sú a môžu byť vzorom pre  rozvoj  a nastolenie lepšieho života v týchto ťažko skúšaných končinách. A v čom môžu byť pre nás vzorom a inšpirujúcim spolupracovníkom?

Každý deň žijú v určitej neistote a v neustálej pohotovosti. Vždy vedia, že musía riešiť nečakané často vážne a ťažké prípady, no napriek tomu s odvahou čelia výzvam. Nenariekajú, že vzniknuté problémy sa nedajú riešiť, alebo dajte nám viac ľudí a zdrojov a lepšie potom splnia úlohy. Čas je vždy neúprosný pre hasičov, musia riešiť problémy s tým čo majú a v takých podmienkach do akých ich osud zaženie.

Starajú sa o to aby boli pripravený na rôzne situácie, dbajú o svoju kondíciu, ako aj stav techniky a materiálu s čím každý deň pracujú.

Aj tu vidím podobnosti a vzor pre naše samosprávy.

A práve preto, že ľudia vidia obetavosť hasičov, pripravenosť a každodennú pomoc v rôznych krízových situáciách zaslúžene majú dôveru verejnosti. Hasiči  vedia, že požiar neuhasía, bez poznania princípov hasenia. Takisto deň čo deň sú pripravený na okamžité zásahy na záchranu životov a majetku ľudí. My vieme aj to, že bez ich  angažovanosti, plného nasadenia a odhodlanosti by nevykonávali túto prácu. Preto si  profesionálnych a dobrovoľných hasičov a ich výkon nesmierne ceníme a vážime.

Aj pri príprave slávnostného dňa „Hasiči pre hasičov“  som videl skutočnú angažovanosť, tímovú prácu a dobrú náladu a hasiči z HaZZ RS pod vedením pána riaditeľa Ing. Laššáka vždy nám boli vo všetkom nápomocný . Prajem Vám všetkým ako aj oceneným, aby ste v tej vašej angažovanosti, odhodlanosti, rozvoja odbornosti vytrvali. Každodennou prácou poukazujete na skutočné ľudské hodnoty, ktoré sú v dnešnom svete už veľmi vzácne. Môžeme zažiť a cítiť len vtedy ak  máme skutočných priateľov. Je to atmosféra dôvery a bezpečia, ktorý nám so svojou prácou nepriamo vyžarujete.

Podľa známeho porekadla -  v „Núdzi poznáš priateľa“.  Milí priatelia – hasiči ----

Sú chvíle, ako aj dnešná slávnosť, ktoré vyslovujú aj takýmto spôsobom vďačnosť za to že ste, a že nám všetkým sebaobetovane pomáhate. Sme radi, že aj my predstavitelia obcí a miest a všetci pozvaní hostia, môžeme byť súčasťou tejto slávnostnej chvíli.

Som presvedčený, že táto oslava – „Hasiči pre hasičov“  prispeje aj do osobného života každému z nás  s peknými zážitkami a budovaním priateľstiev. Prajem Vám príjemnú atmosféru a cíťte sa tu u nás v Jesenskom  ako doma.

Osobne sa chcem poďakovať všetkým hosťom na čele s prezidentom HaZZ SR gen.JUDr. Alexandrovi Nejedlému, PhD., že zavítal do našej obce a  plk. Ing. Dušanovi Sľúkovi krajskému riaditeľovi HaZZ BB ako aj pplk. Ing. Marek Laššákovi riaditeľovi HaZZ RS, že sme ako obec po ich boku mohli spoločne vyhodnotiť a oslavovať činy, športové výkony ako aj rôzne iné výnimočné výkony profesionálnych a dobrovoľných hasičov za rok 2017.

Ďakujem za aktívnu účasť,  prípravu a podporu tohto veľkolepého podujatia všetkým mojim kolegyňám a kolegom na rôznych úsekoch, vystupujúcim deťom a rodičom ako aj pedagógom za prípravu krásnych vystúpení v hlavnom programe.

GM-starosta

https://www.minv.sk/?aktuality_bb

https://www.facebook.com/dobrovolnihasici/videos/1548337018549062/?hc_ref=ARR2AdMIJcTioS4gJarXJhlSk95RY3Chn43TvWHHZPFg_H3k0I5Vb3Qc3AT2Cps6I1s

http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/v-jesenskom-ocenovali-najlepsich-hasicov-v-kraji-patria-k-nim-aj-ti-z-okresu-r-sobota/

 


Vytvorené: 31. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2018 10:21
Autor: Správce Webu