Navigácia

Obsah

Na tejto stránke uverejňujeme aktuálne informácie o  pandémie ochorenia COVID-19  - KORONAVÍRUS.

Ezen az oldalon a COVID-19 fertőző megbetegedés megjelenésének és terjedésének a megelőzése érdekében  kiadott aktuális információkat közöljük.

   Prečítať text

Nové opatrenia 15.10.2020 (12.10.2020, 13.10.2020)

 

1. RÚŠKO AJ V EXTERIÉRI

2. ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ

3. ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA SA (od 6 osôb) od 13.10.2020

4. JEDLO LEN ZABALENÉ A SO SEBOU ALEBO V EXTERIÉRI

5. UZAVRETIE FITNESS, WELLNESS, KÚPALISKÁ, AKVAPARKY, SAUNY

6. STREDNÉ ŠKOLY - DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (OD 12.10.2020)

7. OBCHODY A NÁKUPNÉ CENTRÁ 1 OSOBA NA 15 M2

8. VYHRADENÉ HODINY POTRAVÍN A DROGÉRIE PRE SENIOROV NAD 64 ROKOV 9:00-11:00

Zákaz

 

Nové opatrenia platné od 1.10.2020:

Új intézkedések 2020.10.1-től:

 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

- detí do 3 rokov veku,

- osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

- osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,

- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, - deti v interiéri materskej školy a jaslí,

- osoby pri výkone športu,

- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

- osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,

- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

- zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7189/2020 z 14.09.2020.

Opatrenia_1_10_2020

Opatrenia na hraniciach

Opatrenia ÚVZ - 1.10.2020

 

 

Dôležité telefónne čísla pre seniorov / Fontos telefonszámok időseknek

 

 

PRVÁ POMOC zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom:

ELSŐSEGÉLY alkalmazottaknak, vállalkozóknak és kisiparosoknak:

http://pomahameludom.sk

 

Obec Jesenské oznamuje dôchodcom, že od 15. 04. 2020 zriadila telefónne číslo, kde môžu objednať potraviny. Svoje objednávky  môžete nahlásiť na telefónnom čísle 047 58 11 277 a to každý pracovný deň, v časovom rozmedzí od 8.00 – do 11.00 hod. Rozvoz potravín zabezpečí obec prostredníctvom svojich zamestnancov.

 

Feled Község értesíti a nyugdíjasokat, hogy 2020.04.15–től telefonvonalat létesített, amelyen  élelmiszert rendelhetnek. A megrendeléseiket a 047 58 11 277-es telefonszámon adhatják le, munkanapokon 8 órától 11 óráig. Az élelmiszer kihordását a községi hivatal alkalmazottjai biztosítják.

 

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

0961 699 555

048/4306 555

Usmernenie hlavného hygienika SR - 1.9.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR

Odporúčania

COVID-19 - Čo robiť?

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Pomoc sebe a druhým COVID - 19

Rozhodnutie HH - karantena

Usmernenie HH

Uzatvorenie prevádzok

Úradné hodiny - Sociálna poisťovňa

Režimové opatrenia - zmena

Uzatvorenie prevádzok

Cestovný poriadok 1.4.2020

Cestovný poriadok 1.4.2020 - 2

Cestovný poriadok 1.4.2020 - 3

Cestovný poriadok 1.4.2020 - 4

 https://www.youtube.com/watch?v=mM5psu9IJgg 

Uznesenie Vlády SR 207_6_4_2020

Opatrenia Vlády SR č. 174/2020

Otvorenie prevádzok

 

Informácie v maďarskom jazyku / Magyar nyelvű információk:

Segítségnyújtás

Javaslatok

Értékelő lap

Tájékoztatás - SZKH

Magasabb kockázatnak kitett személyek

Felvilágosítás

Intézkedés - SZKH

Hirdetmény 1 - SZKH

Hirdetmény 2 - SZKH