Navigácia

Obsah

Na tejto stránke uverejňujeme aktuálne informácie o  pandémie ochorenia COVID-19  - KORONAVÍRUS.

Ezen az oldalon a COVID-19 fertőző megbetegedés megjelenésének és terjedésének a megelőzése érdekében  kiadott aktuális információkat közöljük.

 

Dôležité elefónne čísla pre seniorov / Fontos telefonszámok időseknek

 

 

PRVÁ POMOC zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom:

ELSŐSEGÉLY alkalmazottaknak, vállalkozóknak és kisiparosoknak:

http://pomahameludom.sk

 

Obec Jesenské oznamuje dôchodcom, že od 15. 04. 2020 zriadila telefónne číslo, kde môžu objednať potraviny. Svoje objednávky  môžete nahlásiť na telefónnom čísle 047 58 11 277 a to každý pracovný deň, v časovom rozmedzí od 8.00 – do 11.00 hod. Rozvoz potravín zabezpečí obec prostredníctvom svojich zamestnancov.

 

Feled Község értesíti a nyugdíjasokat, hogy 2020.04.15–től telefonvonalat létesített, amelyen  élelmiszert rendelhetnek. A megrendeléseiket a 047 58 11 277-es telefonszámon adhatják le, munkanapokon 8 órától 11 óráig. Az élelmiszer kihordását a községi hivatal alkalmazottjai biztosítják.

 

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

0961 699 555

048/4306 555

Usmernenie hlavného hygienika SR

Odporúčania

COVID-19 - Čo robiť?

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Pomoc sebe a druhým COVID - 19

Rozhodnutie HH - karantena

Usmernenie HH

Uzatvorenie prevádzok

Úradné hodiny - Sociálna poisťovňa

Režimové opatrenia - zmena

Uzatvorenie prevádzok

Cestovný poriadok 1.4.2020

Cestovný poriadok 1.4.2020 - 2

Cestovný poriadok 1.4.2020 - 3

Cestovný poriadok 1.4.2020 - 4

 https://www.youtube.com/watch?v=mM5psu9IJgg 

Uznesenie Vlády SR 207_6_4_2020

Opatrenia Vlády SR č. 174/2020

Otvorenie prevádzok

 

Informácie v maďarskom jazyku / Magyar nyelvű információk:

Segítségnyújtás

Javaslatok

Értékelő lap

Tájékoztatás - SZKH

Magasabb kockázatnak kitett személyek

Felvilágosítás

Intézkedés - SZKH

Hirdetmény 1 - SZKH

Hirdetmény 2 - SZKH