Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

553/2023

600,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Jesenské

22. 11. 2023

Zmluva o dielo

536/2023

192 976,68 EUR

OCTAGO, a.s., Moyzesova 8, 92101 Piešťany

Obec Jesenské

31. 10. 2023

Zmluva o dielo

510/2023

43 069,20 EUR

AITAA system s.r.o.

Obec Jesenské

12. 10. 2023

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č. 71/2022

Neuvedené

Centrum pre deti a rodiny

Obec Jesenské

6. 10. 2023

Zmluva o vzájomej spolupráci pri implementácii proj.akt. v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"

472/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Jesenské

5. 10. 2023

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 297/2023

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 297/2023

Neuvedené

BMT group s.r.o., Kpt.Wienholda 10/9,97243 Zemianské Kostoľany

Obec Jesenské

13. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

436/2023

43 069,00 EUR

M.A.S. Cerovina, o.z.

Obec Jesenské

12. 9. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve IROP-CLLD-Z799-512-005-001

Dodatok č.1 k zmluve 292/2023

Neuvedené

Obec Jesenské

MAS Cerovina OZ

11. 9. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

435/2023

7 800,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Jesenské

5. 9. 2023

Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti

414/2023

20,00 EUR

Medicentrum MUDr.Pavel Slanina s.r.o., Hviezdoslavova 469/33, 97901 RS

Obec Jesenské

5. 9. 2023

Zmluva o grantovom účte

417/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Jesenské

5. 9. 2023

Dodatok č.008 o dodávke plynu

408/2023

Neuvedené

Stredoslovenský plynárenský priemysel,a.s.

Obec Jesenské

31. 8. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná

411/2023

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Jesenské

31. 8. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná

410/2023

Neuvedené

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Jesenské

22. 8. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 011/02I02-29-V01/2023

384/2023

1 306 551,62 EUR

Ministerstvo dopravy SR,810 05 Bratislava 15, Námestie slobody 6

Obec Jesenské

21. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory

272/2023

14 757,80 EUR

Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Obec Jesenské

12. 8. 2023

Zmluva č.20223_KGR_ROP3MŠ_PKBB_109

2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_109

Neuvedené

Obec Jesenské

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

26. 7. 2023

Protokol č. 01566/2023-OV-0250153/23-00

247/2023

25,18 EUR

Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava

Obec Jesenské

20. 7. 2023

Kúpna zmluva A. Šárköziová 20.07.2023

377/2023

14 000,00 EUR

A. Sárköziová

Obec Jesenské

17. 7. 2023

Zmluva o dielo

372/2023

1 320,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Jesenské

10. 7. 2023

Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-139-079/2023

389/2023

Neuvedené

Ministertvo vnútra SR

Obec Jesenské

3. 7. 2023

Mandátna zmluva

346/2023

4 950,00 EUR

Ing.Slavko Žilinčík, D.I.D. - projekt

Obec Jesenské

3. 7. 2023

Kúpna zmluva

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 297/2023

Neuvedené

BMT group s.r.o., Kpt.Wienholda 10/9,97243 Zemianské Kostoľany

Obec Jesenské

21. 6. 2023

Zmluva č. 1053/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023

302/2023

700,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Jesenské

19. 6. 2023

Zmluva o dielo

335/2023

45 197,50 EUR

Ondrej Csank, Nová 642, 980 02 Jesenské

Obec Jesenské

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 465