Navigácia

Obsah

História obce

Jesenské, leží v Banskobystrickom kraji v Rimavskej kotline, 11 km na JV od Rimavskej Soboty. Prvá písomná zmienka je z roku 1274, kde je obec uvádzaná pod názvom Feled. Postupne sa názov menil v r. 1773 na Feledincze, r. 1920 Feled, Veledín, r. 1927 Feledince až do roku 1948, kedy bol zmenený na Jesenské, podľa slovenského básnika a spisovateľa Janka Jesenského.  A v maďarskom jazyku sa dodnes používa názov obce „Feled“. Viac tu

Základné informácie 

Samosprávný kraj Banskobystrický
Okres Rimavská Sobota  
Prvá písomná zmienka 1274 
IČO 00318833  
Rozloha 1,714 ha
Starosta Mgr. Gabriel Mihályi, PhD.  
E-mail:  obec@jesenske.sk

 

01.12.2020

8. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

8. ročník streleckej súťaže o „Pohár starostu obce Jesenské“

Covid 19, Covidu 19, s Covidom 19... a takto by sa donekonečna mohol rok 2020 skloňovať. Opatrenia priniesli v životoch ľudí veľa zmien a nevyhli sa tomu ani športové akcie. Tradičná strelecká súťaž o „Pohár starostu obce Jesenské“, plánovaný na máj sa odložil na neurčito. Spolu s ďalšími aktivitami klubu sa dostal na „listinu“, možno aj úplne zrušených akcií. Ale, našťastie na nejaký krátky čas došlo k uvoľneniu opatrení, a nám nedalo túto možnosť nevyužiť. Usporiadali sme niekoľko súťaží, no predsa aby sme úplne nezmeraveli, a našli sme aj náhradný termín pre tak očakávanú, obľúbenú a strelcami vyhľadávanú súťaž o Pohár starostu obce!

Detail

30.11.2020

Guinnessov rekord v materskej škole

Guinnessov rekord v materskej škole

Naša materská škola sa už druhý krát zapojila do Guinnessovej súťaže. Tento rok sme sa rozhodli zhotoviť najväčšiu zeleninu a ovocie z odpadového materiálu.

Detail

30.11.2020

Deň jabĺčka v materskej škole

Deň jabĺčka v materskej škole

V rámci týždennej témy „ Zdravá výživa“ a „ Pyramída zdravia“ sme organizovali súťaž o najkrajšie jablko. Dňa 19.11.2020 celá škôlka voňala jablkom.

Detail

09.11.2020

Nové triedy v Materskej škole - Óvoda Jesenské

Nové triedy v Materskej škole - Óvoda Jesenské

V Jesenskom sme mali dve budovy materskej školy, jednu hlavnú na Ulici školskej a druhú malú na Ulici mieru. Malá materská škola nevyhovovala kapacitne, bol problém so stravovaním, jedlo sa dovážalo z veľkej materskej školy. Starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva preto rozhodli o vybudovaní dvoch tried Materskej školy Óvoda Jesenské.

Detail

09.11.2020

Celoštátne testovanie na COVID-19 pod názvom „Spoločná zodpovednosť“

Celoštátne testovanie na COVID-19 pod názvom „Spoločná zodpovednosť“

Po relatívne kľudnom lete, ohľadne pandémie korona vírusu COVID-19 sa v jeseň situácia rapídne zhoršila. Vláda Slovenskej republiky sa preto rozhodla vykonať celoštátne testovanie na COVID-19. Logistickú časť tohto projektu malo na starosti Ministerstvo obrany SR. Prvé kolo celoštátneho testovania sa uskutočnilo cez víkend 31. októbra a 1. novembra 2020 za výdatnej pomoci samospráv.

Detail

25.11.2020

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v areáli futbalového štadióna Obce Jesenské / A feledi futtballpálya szociális helységeinek felújítása

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v areáli futbalového štadióna Obce Jesenské / A feledi futtballpálya szociális helységeinek felújítása

V mesiaci október a november 2020 na základe úspešného projektu a s finančnou podporou Slovenského futbalového zväzu a so spoluúčasťou obce sme na futbalovom štadióne zrekonštruovali sociálne zariadenia. Idén október és november hónapokban, a község és a Szlovák Futballszövetség támogatásával, sikerült megvalósítani a helyi stadion szociális helységeinek felújítását.

Detail

06.11.2020

Testovanie na COVID-19 / Tesztelés

Testovanie na COVID-19 / Tesztelés

V dňoch od 31.10. do 1.11.2020 sa v kultúrnom dome v Jesenskom uskutočnilo prvé kolo testovania na COVID-19. A feledi kultúrházban 2020.10.31-én és 2020.11.1-én került sor a COVID-19 teszt első fordulójára.

Detail

10.08.2020

Členovia DHZO v 3. športovom tábore / Az önkéntes tűzoltók a 3. sportáborban

Členovia DHZO v 3. športovom tábore / Az önkéntes tűzoltók a 3. sportáborban

Členovia DHZO pripravili na posledný deň športového tábora pekné prekvapenie. Az önkéntes tűzoltók a sporttábor utolsó napjára egy szép meglepetést készítettek.

Detail

10.08.2020

3. ŠPORTOVÝ TÁBOR / A 3. SPORTTÁBOR

3. ŠPORTOVÝ TÁBOR / A 3. SPORTTÁBOR

Od 27.7. do 31.7.2020 sa uskutočnil tretí športový tábor. Idén július 27. és 31. között tartottuk a 3. sporttábort.

Detail

22.07.2020

Vybudovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku Obce Jesenské / A feledi futtballpálya öntözőrendszerének kialakítása

Vybudovanie závlahového systému na futbalovom ihrisku Obce Jesenské / A feledi futtballpálya öntözőrendszerének kialakítása

V mesiaci jún 2020 na základe úspešného projektu s finančnou podporou Slovenského futbalového zväzu sme na futbalovom ihrisku vybudovali závlahový systém. A júniusi hónapban s Szlovák Futballszövetség támogatásával a futballpályán elkészült az új öntözőrendszer.

Detail

02.11.2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jesenskom za mesiac október 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jesenskom za mesiac október 2020

Stiahnuť

28.05.2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jesenskom za mesiac máj 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jesenskom za mesiac máj 2020

Stiahnuť