Navigácia

Obsah

História obce

Jesenské, leží v Banskobystrickom kraji v Rimavskej kotline, 11 km na JV od Rimavskej Soboty. Prvá písomná zmienka je z roku 1274, kde je obec uvádzaná pod názvom Feled. Postupne sa názov menil v r. 1773 na Feledincze, r. 1920 Feled, Veledín, r. 1927 Feledince až do roku 1948, kedy bol zmenený na Jesenské, podľa slovenského básnika a spisovateľa Janka Jesenského.  A v maďarskom jazyku sa dodnes používa názov obce „Feled“. Viac tu

Základné informácie 

Samosprávný kraj Banskobystrický
Okres Rimavská Sobota  
Prvá písomná zmienka 1274 
IČO 00318833  
Rozloha 1,714 ha
Starosta Mgr. Gabriel Mihályi, PhD.  
E-mail:  obec@jesenske.sk

 

20.12.2021

Predvianočné obdobie v škôlke

Predvianočné obdobie v škôlke

Znova prichádza ten zázračný čas. Čas tajných želaní, očakávania i splnených túžob. Kto viac sa na Vianoce teší ako deti? V materskej škole sme toto predvianočné obdobie venovali rôznym aktivitám, ktorými sme deťom spríjemňovali čakanie na tieto krásne dni.

Detail

07.12.2021

„Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské

Obci Jesenské bola dňa 12.10.2021 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské“, kód projektu v ITMS2014+: 312081BJF9, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8 REACT-EU, Investičná priorita 13 Podpora obnovy po

Detail

01.12.2021

Deň svätého Martina

Deň svätého Martina

Deň, kedy oslavujú svoj sviatok všetci nositelia mena Martin, sa spája v našom prostredí s prvým snehom a pranostikou, podľa ktorej pricvála na bielom koni.

Detail

01.12.2021

Deň Jabĺčka v škôlke

Deň Jabĺčka v škôlke

Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko … Aj tento rok sme si v našej škôlke pripomenuli „Deň jablka“.

Detail

29.09.2021

Kráčajme s dobou, III. etapa – detské ihrisko pre pohyb detí v MŠ

Kráčajme s dobou, III. etapa – detské ihrisko pre pohyb detí v MŠ

Obec Jesenské a Materská škola získali dotáciu z rozpočtu BBSK na projekt „Kráčajme s dobou, III. etapa – detské ihrisko pre pohyb detí v MŠ“, v rámci ktorého sme zabezpečili novú preliezku a hojdačku na školský dvor.

Detail

12.01.2021

Rekonštrukcia  telocvične v Jesenskom / A tornaterem felújítása

Rekonštrukcia telocvične v Jesenskom / A tornaterem felújítása

Na zvyšovanie energetickej účinnosti telocvične sa pristúpilo v roku 2020 zateplením telocvične, výmenou okien, dverí a kotla. Tepelno izolačné práce, výmenu okien a dverí previedla firma Stavina spol. s r.o. z Jesenského za sumu 209 225,13 EUR z čoho suma 190 000,00 Eur bola obci poskytnutá z Enviromentálneho fondu a samofinancovanie obcou bolo vo výške 19 225,13 EUR. Výmenu kotla previedla firma GAS-KO s.r.o. z Jesenského za sumu 8 084,10 Eur a bolo to financované z vlastných zdrojov obce. Touto celkovou rekonštrukciou telocvične sa zvýšila jej energetická účinnosť, čo nás veľmi teší, nakoľko telocvičňa je jedna z najvyťaženejších budov v Jesenskom. A tornaterem energetikai hatékonyságának növelése érdekében 2020 szeptemberében elkezdődött az épület hőszigetelése, valamint a nyílászárók és a kazánok cseréje. A hőszigetelői munkálatokat, valamint a nyílászárók cseréjét a feledi Stavina Kft végezte összesen 209.225,13 euró értékben, melyből 190.000 eurót a Környezetvédelmi Alap biztosított, a község önrésze pedig 19.225,13 eurót tett ki. A kazánok cseréjét a szintén feledi GAS-KO Kft végezte 8.084,10 euró értékben és a teljes összeg a község saját költségvetéséből fizette. Ezzel a felújítással nőtt a tornaterem energetikai hatékonysága és remélhetőleg az elkövetkező időben csökken a fűtési számla, ami jó hír, mivel a tornaterem községünk egyik legjobban kihasznált épülete.

Detail

25.11.2020

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v areáli futbalového štadióna Obce Jesenské / A feledi futtballpálya szociális helységeinek felújítása

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v areáli futbalového štadióna Obce Jesenské / A feledi futtballpálya szociális helységeinek felújítása

V mesiaci október a november 2020 na základe úspešného projektu a s finančnou podporou Slovenského futbalového zväzu a so spoluúčasťou obce sme na futbalovom štadióne zrekonštruovali sociálne zariadenia. Idén október és november hónapokban, a község és a Szlovák Futballszövetség támogatásával, sikerült megvalósítani a helyi stadion szociális helységeinek felújítását.

Detail

06.11.2020

Testovanie na COVID-19 / Tesztelés

Testovanie na COVID-19 / Tesztelés

V dňoch od 31.10. do 1.11.2020 sa v kultúrnom dome v Jesenskom uskutočnilo prvé kolo testovania na COVID-19. A feledi kultúrházban 2020.10.31-én és 2020.11.1-én került sor a COVID-19 teszt első fordulójára.

Detail

10.08.2020

Členovia DHZO v 3. športovom tábore / Az önkéntes tűzoltók a 3. sportáborban

Členovia DHZO v 3. športovom tábore / Az önkéntes tűzoltók a 3. sportáborban

Členovia DHZO pripravili na posledný deň športového tábora pekné prekvapenie. Az önkéntes tűzoltók a sporttábor utolsó napjára egy szép meglepetést készítettek.

Detail

10.08.2020

3. ŠPORTOVÝ TÁBOR / A 3. SPORTTÁBOR

3. ŠPORTOVÝ TÁBOR / A 3. SPORTTÁBOR

Od 27.7. do 31.7.2020 sa uskutočnil tretí športový tábor. Idén július 27. és 31. között tartottuk a 3. sporttábort.

Detail