Navigácia

Obsah

História obce

Jesenské, leží v Banskobystrickom kraji v Rimavskej kotline, 11 km na JV od Rimavskej Soboty. Prvá písomná zmienka je z roku 1274, kde je obec uvádzaná pod názvom Feled. Postupne sa názov menil v r. 1773 na Feledincze, r. 1920 Feled, Veledín, r. 1927 Feledince až do roku 1948, kedy bol zmenený na Jesenské, podľa slovenského básnika a spisovateľa Janka Jesenského.  A v maďarskom jazyku sa dodnes používa názov obce „Feled“. Viac tu

Základné informácie 

Samosprávný kraj Banskobystrický
Okres Rimavská Sobota  
Prvá písomná zmienka 1274 
IČO 00318833  
Rozloha 1,714 ha
Starosta Mgr. Gabriel Mihályi  
E-mail:  obec@jesenske.sk

 

09.12.2019

Ondrej Köböl

Bandi bol ocenený ministrom!

Svojou prácou pomáhajú iným v núdzi, často nahrádzajú deťom rodičov. Takýchto výnimočných ľudí aj z okresu Rimavská Sobota ocenil tento rok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Medzi nimi bol aj pán Ondrej Köböl - Bandi (ako ho každý pozná) z našej obce.

Detail

04.12.2019

Vianočné trhy / Karácsonyi vásár

Deň: 13.12.2019 Miesto: miestne kultúrne stredisko Időpont: 2019.12.13. Helyszín: kultúrház

Detail

26.11.2019

Október, mesiac úcty k starším

Október, mesiac úcty k starším

Krásna pestrofarebná jeseň je už tradične spojená so seniormi a október mesiac úcty k starším si pripomíname takmer tri desaťročia. Tento mesiac úcty k starším bol vyhlásený so zámerom poukázať na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Inak tomu nebolo ani v našej obci.

Detail

25.11.2019

Deň jabĺčka v škôlke

Deň jabĺčka v škôlke

Dňa 20.11.2019 celá naša škôlka voňala jablkom. Tento deň sme si uctili oslavou jablka.

Detail

25.11.2019

Deň otvorených dverí v Materskej škole

Deň otvorených dverí v Materskej škole

Dňa 11.11.2019 sa v MŠ otvorili dvere pre širokú rodičovskú verejnosť. Po prvýkrát sme organizovali Deň otvorených dverí.

Detail

05.11.2019

Rekonštrukcia telocvične - II. etapa / A tornaterem felújítása - II. szakasz

Rekonštrukcia telocvične - II. etapa / A tornaterem felújítása - II. szakasz

V letných mesiacoch tohto roka sa nám z dotácie Úradu vlády SR podarilo obnoviť ďalšie časti telocvične za viac ako 19.000,- eur. A Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának támogatásával idén nyáron sikerült a tornaterem további részeit felújítani több mint 19.000,- euró értékben.

Detail

31.10.2019

Nové javisko kultúrneho domu / A kultúrház új pódiuma

Nové javisko kultúrneho domu / A kultúrház új pódiuma

Obecná firma KomPaS s.r.o. obnovila javisko kultúrneho domu za 15.000,- €. A községi KomPaS kft 15.000,- euró értékben újította fel a kultúrház pódiumát.

Detail

16.10.2019

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Jesenské / Illegális hulladéklerakó felszámolása Feled község területén

Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Jesenské / Illegális hulladéklerakó felszámolása Feled község területén

V mesiaci august 2019 na Dobre sa uskutočnila sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom. Celkové náklady presiahli sumu 57.000,- €. 2019 augusztusában a Dobra-i illegális hulladéklerakó felszámolására került sor. Az összköltség meghaladta az 57.000,- eurót.

Detail

16.10.2019

Oprava strechy na budovách ZŠ / A szlovák alapiskola épületeinek javítása

Oprava strechy na budovách ZŠ / A szlovák alapiskola épületeinek javítása

V letných mesiacoch sa nám podarilo opraviť strechy na budovách ZŠ v celkovej sume 22.000,- €. A nyári hónapoknak a szlovák alapiskola két épületének tetőszerkezetét sikerült kijavítani 22.000,- € értékben.

Detail

31.07.2019

2. športový tábor / 2. sporttábor

2. športový tábor / 2. sporttábor

V dňoch od 22.7. do 26.7.2019 sme zorganizovali 2. športový tábor. / Idén július 22-től július 26-ig rendeztük meg a 2. sporttábort.

Detail

30.10.2019

Uznesenia OZ za október 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jesenskom za mesiac október 2019

Stiahnuť