Navigation

Content

Contact

Address

Obecný úrad Jesenské
Sobotská 10 
980 02 Jesenské

Connection

E-mail: obec@jesenske.sk
Telefón : +421 47 56 98 283

Information

IČO: 00318833
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,a.s. pobočka Jesenské

Číslo účtu: 0068943646/0900