Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa

Obecný úrad Jesenské
Sobotská 10 
980 02 Jesenské

Spojenie

E-mail: obec@jesenske.sk
Telefón : +421 47 56 98 283

Informácie

IČO: 00318833
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,a.s. pobočka Jesenské
Číslo účtu: 0068943646/0900
IBAN: SK42 0900 0000 0000 6894 3646

Úradné hodiny

Pondelok   8,00 – 11,30        12,30 – 15,30
Utorok        nestránkový deň
Streda        8,00 – 11,30       12,30 – 17,30
Štvrtok       8,00 – 11,30        nestránkové hodiny
Piatok        8,00 – 11,30

Starosta obce:

Mgr. Gabriel Mihályi
Tel.: 047/56 98 283, 56 98 422
Email: starosta@jesenske.sk

 

Informácie o kompetenciách

Obec Jesenské je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Obec Jesenské spravuje

  • Obecný úrad
  • matriku
  • materskú školu
  • školskú jedáleň
  • infocentrum
  • miestne kultúrne stredisko

Obec Jesenské  je zriaďovateľom :

  • Základnej školy Ulica mieru 154
  • Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským
  • Základnej umeleckej školy
  • obec je vlastníkom obchodnej spoločnosti KomPaS, s.r.o.