Navigácia

Obsah

Cvičenie členov DHZO s pridelenou technikou / Az önkéntes tűzoltócsapat gyakorlása az új műszaki berendezésekkel

Cvičenie

Cvičenie2

 

Cvičenie3

Vozik

 

Odovzdávanie protipovodňového vozíka - Lučenec 2018

Odovzdanie protipovodňových vozíkov pre DHZOProtipovodňový vozík pre DHOZDHZO Jesenské