Navigácia

Obsah

Usmernenie pre DHZO - COVID-19

 

Cvičenie DHZO dňa 14.4.2019 pri Rimave.

Az önkéntes tűzoltócsapat újabb gyakorlása 2019. áprílis 14-én a Rima partján.

Povodňový vozík

Povodňový vozík

Akcia

 

Dňa 15.3.2019 sa ustutočnila výročná členská schôdza DHZO.

Az önkéntes tűzoltócsapat évzáró gyűlésére 2019.3.15-én került sor.

DHO

 

Cvičenie členov DHZO s pridelenou technikou.

Az önkéntes tűzoltócsapat gyakorlása az új műszaki berendezésekkel.

Cvičenie

Cvičenie2

 

Cvičenie3

Vozik

 

Odovzdávanie protipovodňového vozíka - Lučenec 2018

Odovzdanie protipovodňových vozíkov pre DHZOProtipovodňový vozík pre DHOZDHZO Jesenské