Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Školstvo

školstvoZÁKLADNÁ ŠKOLA JANKA JESENSKÉHO

ul. Mieru 154, 980 02 Jesenské

Tel.: 047/ 56 98 101

E-mail: riaditelka@zssjesenske.edu.sk

www.zssjesenske.edu.sk

Riaditeľka: Mgr. Alena Vontorčíková

Výučba žiakov ZŠ prebieha v dvoch budovách. Hlavná budova bola postavená v roku 1924. Slúžila pre úradovne Okresného úradu v Jesenskom . Od r. 1951 strednej škole slovenskej a v 1953 Osemročnej škole ročníky 1.-3. bola sprevádzkovaná v r. 1931. V roku 2002 sa ZŠ stala školou s právnou subjektivitou. V súčasnosti je členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR. Poskytuje vzdelávanie žiakov 1.-9. ročníka a žiakov s mentálnym postihnutím. Vyučovanie zabezpečuje 15 pedagogických pracovníkov, 2 vychovávateľka, 1 asistentky učiteľa, 1 správca počítačovej siete a 4 prevádzkoví pracovníci. Na škole v rámci mimoškolských aktivít pracujú nasledovné krúžky: na I. stupni : čitateľský, folklórny – Lipka I., tanečný – Romale, krúžok šikovných rúk,  krúžok konverzácie ANJ I. Na II. Stupni: folklórny – Lipka II.,  matematický, slovenčina hrou, počítačový, športový, krúžok konverzácie v ANJ II., stolný tenis. Žiaci ZŠ sa zapájajú do rôznych súťaží.

školstvoZÁKLADNÁ ŠKOLA S  VJM  VIKTORA SZOMBATYHO

Námestie Slobody 141, 980 02 Jesenské

Tel.: 047/ 56 98 425

E-mail: zs.szombathyho@stonline.sk

Riaditeľka: Mgr. Zuzana Magová

Od septembra 1950 sa v každej obci s určitým percentom maďarskej populácie, začalo vyučovanie v maďarskom jazyku. Tak sa to udialo i v našej obci. Vyučovanie prebiehalo v dvoch triedach: reformovanej ľudovej škole a v jednej miestnosti bývalého hostinca. 

Školstvo.Od 1. januára 1951 zrušili okres Jesenské, tak sa škola mohla presťahovať do budovy okresného súdu. V súčasnosti sa vyučuje v dvoch budovách, ktoré boli postavené začiatkom 20. storočia. Hlavným cieľom školy je vychovávať žiakov, upevňovať ich osobné a kultúrne záujmy. Žiaci v škole pracujú v 19 krúžkoch: krúžok šikovných rúk, ekologický, krúžok zručnosti, vlastivedný, krúžok v prednese rozprávok, folklórny, pom-pom mažoretky, ľudové tance, astrologický, futbal, výchova k rodičovstvu, anglický jazyk, nemecký jazyk, skautský, matematický, spevácky, výtvarný a zdravotnícky.

ŠkolstvoZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Riaditeľ: Bc. Roland Horváth, DiS

ul. Mieru 229, 980 02 Jesenské

Mobil: 0908 868 191

e-mail: zus.jesenske@gmail.com

Základná umelecká škola v Jesenskom bola založená začiatkom septembra roku 1965 na žiadosť rodičov z Jesenského a okolia, so súhlasom ONV v Rimavskej Sobote a MNV v Jesenskom s názvom „Ľudová škola umenia v Rimavskej Sobote – pobočka Jesenské“. Bola umiestnená v novopostavenej budove Domu kultúry. Funkciou riaditeľky bola poverená Magdaléna Ličková – učiteľka hry na klavír z ĽŠU v RS. V novozaloženej škole vyučovali traja zakladateľský učitelia, Vojtech Molnár – husle, Marta Szepesiová –Kéryová – akordeón. Po odchode p. Magdalény Ličkovej do starobného dôchodku, novo poverenou riaditeľkou sa stala Mgr. Alžbeta Haásová, ktorá mala veľkú zásluhu na tom, aby sa škola osamostatnila a dostala samostatnú budovu (r. 1989). ZUŠ sa presťahovala do obnovenej budovy MŠ na ulici Mieru. V roku 2002, po odchode Mgr. Alžbety Haásovej do starobného dôchodku, riaditeľskou funkciou bola poverená Mgr. Zuzana Medeová – Balloghová. V roku 2004 riaditeľka odstúpila z funkcie a novou riaditeľkou školy sa stala Ildikó Babušová, ktorá vyučovala v Rimavskej Seči a tým k Jesenskej ZUŠ pribudla ďalšia trieda na ktorej sa vyučuje hra na klavír. Vzrástol počet žiakov na škole, vyučovanie sa rozšírilo o ďalší predmet – zborový spev. Škola počas 40 rokov dosiahla pozoruhodné výsledky. Usporiadala nesmierny počet žiackych triednych koncertov. Žiaci sa zúčastnili rôznych školských, okresných a regionálnych súťaží a umiestnili sa na popredných miestach. Školu počas uplynulých 40 rokov absolvovalo 155 žiakov, z toho 130 hru na klavír a 25 hru na akordeón a na konzervatória bolo prijatých 13 absolventov ZUŠ.

školstvoMATERSKÁ ŠKOLA

ul. Školská 295, 980 02 Jesenské

Tel.: 047/ 56 98 186

Riaditeľka: Bc. Alžbeta Mihályiová

Určite málokto z nás vie, že MŠ v Jesenskom otvorila svoje brány pre našich najmenších už v roku 1947. Začiatky boli veľmi ťažké. Vyučovanie prebiehalo v budove rímsko-katolíckej cirkevnej školy v jednej miestnosti. Od septembra školského roku 2007 nastúpili tri nové učiteľky a MŠ má spolu štyri triedy: I. trieda „LIENKA“, (5-6 ročné deti) s výchovným jazykom slovenským. II. Trieda „MOTÝLIK“ (4-5 ročné) s výchovným jazykom slovenským. III. Trieda „VČIELKA“ (4-6 ročné) s výchovným jazykom maďarským, IV trieda „SLNIEČKO“ (3-4 ročné) s výchovným jazykom slovenským.

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 19 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 33/17 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 29/18 °C
streda 24. 7. mierny dážď 22/16 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.