Menu
Obec Jesenské
Obec Jesenské

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.

Zdravotné stredisko

zdravotníctvoPoliklinika JESENSKÉ ponúka profesionálnu zdravotnú starostlivosť tak pre Jesenčanov ako aj pre okolité obce. Občania  nemusia za vyšetrením cestovať, pretože v Jesenskom primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť poskytujú viacerí lekári. Pre pacientov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu navštíviť lekára, je k dispozícii aj návštevná služba a vyšetrenie v domácom prostredí.

Primárna zdravotná starostlivosť:

 • všeobecný lekár,

 • detský lekár,

 • gynekológ,

 • zubný lekár.

Sekundárna zdravotná starostlivosť:

 • internista,

Lekáreň sa nachádza pred vstupom do polikliniky.

LEKÁREŇ KELE

zdravotníctvoLekárnik: Mgr. Henrieta Juhász

Kontakt: 047/56 31 758

Prevádzka:

 • Pondelok 7,30 – 16,00
 • Utorok 7,30 – 16,00
 • Streda 7,30 – 16,00
 • Štvrtok 7,30 – 16,00
 • Piatok 7,30 – 16,00

AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

NEOCLINIC

MUDr. Oliver Dudáš

Sestra: Viola Magová

Kontakt: 047/568 32 32

Ordinačné hodiny

Deň

Ordinácia

obed

Ordinácia

Návštevná služba

Pondelok

10,00-12,30

12,30 – 13,00

13,00 – 14,00

14,00 – 15,00

Utorok

10,00-12,30

12,30 – 13,00

13,00 – 14,00

14,00 – 15,00

Streda

7,30 – 12,30

12,30 – 13,00

13,00 – 14,00

14,00 – 15,00

Štvrtok

Jelšava

 

Jelšava

 

Piatok

10,00-12,30

12,30 – 13,00

13,00 – 14,00

14,00 – 15,00

AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

zdravotníctvoLekár: MUDr. Zlatica Hasarová

Zdravotná sestra: Adriana Góraszová

Kontakt: 047/56 98 490

ORDINAČNÉ HODINY

Dni

Laboratórne odbery a podávanie injekcií

Ordinácia

Obed

Ordinácia

Návštevná služba, administratíva

Pondelok

Od 6,30

7,30 – 11,30

11,30 – 12,00

12,00 – 13,00

13,00 – 16,00

Utorok

Od 6,30

7,30 – 11,30

11,30 – 12,00

12,00 – 13,00

13,00 – 13,00

Streda

Od 6,30

7,30 – 11,30

11,30 – 12,00

12,00 – 13,00

13,00 – 13,00

Štvrtok

Od 6,30

7,30 – 11,30

11,30 – 12,00

12,00 – 13,00

13,00 – 13,00

Piatok

Od 6,30

7,30 – 11,30

11,30 – 12,00

12,00 – 13,00

13,00 – 13,00

 • pacienti prichádzajú na vyšetrenie bez objednania
 • ošetrovaní sú pacienti, ktorí majú s lekárom podpísanú dohodu
 • ráno sa robia odbery potom vyšetrenia
 • návštevná služba – ošetrenie v domácnosti

Vstup v prezúvkach!  LABORATÓRNE ODBERY A PODÁVANIE INJEKCIÍ OD 6,30

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

zdravotníctvoLekár: MUDr. Jana Štempelová

Zdravotná sestra: Anna Kisantalova

Kontakt: 047/56 98 931

E mail: anbulanciagyn@gmail.com

ORDINAČNÉ HODINY

Deň

príprava

odbery

ordinácia

Pondelok

7,30 – 8,00

8,00 – 9,00

9,00 – 12,30

Utorok

7,30 – 8,00

8,00 – 9,00

9,00 – 12,30

Streda

7,30 – 8,00

8,00 – 9,00

9,00 – 12,30

Štvrtok

7,30 – 8,00

8,00 – 9,00

9,00 – 12,30

Piatok

7,30 – 8,00

8,00 – 9,00

9,00 – 12,30

V utorok tehotenská poradňa

 • Pacientky, ktoré ešte doposiaľ neboli evidované u iného lekára prídu na vyšetrenie bez poukazu a podpíšu „Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“
 • Pacientkám, ktoré boli evidované u iného lekára sa vystaví po podpísaní dohody potvrdenie, na základe ktorého navštívia svojho doterajšieho lekára a vyzdvihnú si ZDRAVOTNÚ DOKUMENTÁCIU, jej opis, alebo donesú potvrdenie o vyradení z evidencie.
 • Na vyšetrenie je potrebné doniesť prezuvky

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

zdravotníctvoLekár: MUDr. Illéšová Judita

Zdravotná sestra: 

Kontakt: 047/ 56 98 537

Mobil: 0907 567 110

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 8,00 – 14,00
 • Utorok 8,00 – 14,00
 • Streda 8,00 – 14,00
 • Štvrtok 8,00 – 14,00
 • Piatok 8,00 – 14,00

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

zdravotníctvoLekár: MUDr. Eva Brunovská

Zdravotná sestra: Eva Tóthová

Kontakt: 0905 324 827

Ordinačné hodiny

Deň

Ordinácia

Obed

Ordinácia

Pondelok

8,00 – 14,30

12,30 – 13,00

1300 – 1600

Utorok

8,00 – 14,30

12,30 – 13,00

1300 – 16,00

Streda

8,00 – 14,30

12,30 – 13,00

1300 – 16,00

Štvrtok

8,00 – 14,30

12,30 – 13,00

1300 – 16,00

Piatok

8,00 – 14,30

12,30 – 13,00

1300 – 16,00

Poisťovne: VšZP, UNION ZP a.s., DÔVERA ZP a.s.

Zmenu poisťovne hlásiť ihneď!

Ošetrujeme len pacientov s čistým chrupom!

INTERNÁ AMBULANCIA

zdravotníctvoMedikamet Spol.s.r.o., ul. Mieru, 980 02 Jesenské

Lekár: MUDr. Otto Sallai

Zdravotná sestra: Nóra Bálintová

Kontakt: 047/ 56 98 119

Ordinačné hodiny

Deň

Ordinácia

Obed

Ordinácia

Administratíva

Pondelok

7,30 – 12,00

12,00 – 12,30

12,30 – 14,00

14,00 – 16,00

Utorok

7,30 – 12,00

12,00 – 12,30

12,30 – 14,00

14,00 – 16,00

Streda

Rimavská Sobota

 

 

 

Štvrtok

Rimavská Sobota

 

 

 

Piatok

7,30 – 12,00

12,00 – 12,30

12,30 – 14,00

14,00 – 16,00

Využite možnosť – objednať sa na čas – ihneď Vás vybavíme bez čakania

Használja ki a lehetőséget – pontos időpontra berendeljük és várakozás nélkül mindjárt ellátásban részesítjük.

DIABETOLOGICKÁ A INTERNÁ AMBULANCIA

zdravotníctvoLekár: MUDr. Jana Babíková

Zdravotná sestra: Mária Skocovská

Kontakt: Jesenské, ul. Mieru 246

AMBULANCIA DETSKÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST

zdravotníctvoLekár: MUDr. Edita Patakiová

Zdravotná sestra: Zuzana Borbásová

Kontakt: 047/ 56 98 497

Ordinačné hodiny

Deň

Hodina

Rozvrh práce

Pondelok

7,30 – 8,00

príprava na ordináciu

 

8,00 – 12,30

ordinácia

 

12,30 – 13,00

obed

 

13,00 – 16,00

administratíva

Utorok

7,30 – 8,00

príprava na ordináciu

 

8,00 – 12,30

ordinácia

 

12,30 – 13,00

obed

 

13,00 – 16,00

detské poradne

Streda

7,30 – 8,00

príprava na ordináciu

 

8,00 – 10,00

ordinácia

 

10,00 – 12,00

preventívne prehliadky

 

12,00 – 12,30

obed

 

12,30 – 16,00

detské poradne

Štvrtok

7,30 – 8,00

príprava na ordináciu

 

8,00 – 10, 00

ordinácia

 

10,00 – 12,00

preventívne prehliadky

 

12,00 – 12,30

obed

 

12,30 – 16,00

administratíva

Piatok

7,30 – 8,00

príprava na ordináciu

 

8,00 – 12,30

ordinácia

 

12,30 – 13,00

obed

 

13,00 – 16,00

administratíva

Poplatky v ambulancii:

Potvrdenie prihlášky na SŠ, VŠ

 • 1 €

Priepustky

 • 0,40 €

Potvrdenie zdravotného preukazu

 • 2 €

Potvrdenie žiadosti na vodičský preukaz

 • 6,50 €

AMBULANCIA DETSKÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST

zdravotníctvoLekár: MUDr. Darina Ramajová – pediater

Zdravotná sestra: Anna Adamová

Kontakt: 047/ 596 98 927

Ordinačné hodiny

Deň/čas

7,30 – 8,00

8,00 – 9,00

9,00– 10,00

10,00-12,30

obed

13,00- 16,00

Pondelok

Príprava na ordináciu

Odbery, injekcie

Ordinácia

Ordinácia

12,30-13,00

Administratíva

Utorok

Príprava na ordináciu

Odbery injekcie

Ordinácia

Prevencia

12,30–13,00

Detská poradňa

Streda

Príprava na ordináciu

Odbery, injekcie

Ordinácia

Ordinácia

12,30–13,00

Detská poradňa

Štvrtok

Príprava na ordináciu

Odbery,
injekcie

Ordinácia

Prevencia

12,30–13,00

Administratíva,
semináre

Piatok

Príprava na ordináciu

Odbery, injekcie

Ordinácia

Ordinácia

12,30–13,00

Administratíva,
návštevy

ŠKOLOPOVINNÉ DIEŤA BEZ RODIČOV – NEVYŠETRUJEME! NOSIŤ ŽIACKE KNIŽKY!

ISKOLAKÖTELES GYEREKET SZÜLŐI KÍSERET NÉLKÜL NEM VIZSGÁLUNK! IGAZOLÁST CSAK TANULMÁNYI KÖNYVECSKÉBE ADUNK!

Poplatky v ambulancii:.

Priepustka, ospravedlnenie do MŠ, ZŠ, SŠ

 • 0,40€

Vystavenie PN

 • 0,40€

Potvrdenie prihlášky na SŠ, VŠ

 • 1,00€

Potvrdenie do táborov

 • 0,40€

Potvrdenie žiadosti na vodičský preukaz

 • 6,50€

Potvrdenie na sociálne účely

 • 3,00€

Vypísanie a potvrdenie tlačiva „400“

 • 3,00€

Vypísanie kúpeľného návrhu a odber pre soc. poisťovňu

 • 3,00€

Vykonanie očkovania na vlastnú žiadosť

 • 3,00€

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Jesenské/Feled - U-15 - 3. miesto/3.helyezett

Počasie

dnes, piatok 29. 9. 2023
jasná obloha 25 °C 13 °C
sobota 30. 9. zamračené 22/13 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 21/12 °C
pondelok 2. 10. polojasno 23/11 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.